SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Filozofie Symbivita - Články

Signální molekuly

Pokud existuje nějaká nemoc, je na prvním místě podstatné popsat rizikové faktory, které se podílejí na vzniku nemoci, a pak je důležité pochopit mechanismus, jak patologie působí.

Číst více

Co Tě vlastně trápí člověče

Lékaři budoucnosti nebudou podávat léky, ale přesvědčovat své pacienty, aby pečovali o vlastní tělo

Číst více

Uvědomělé stravování

Není žádnou novinkou, že máme ve střevu tzv. druhý mozek.

Číst více

Progresivní a regresivní vikarizace

Chtěl bych se znovu vrátit k článku Potlačování příznaku nevede k vyléčení.

Číst více

Nová energie věnovaná přednáškám

Různorodá témata, a to nejen z oboru medicínského...

Číst více

Kdo má zájem o vyléčení

Při léčení je potřeba na prvním místě znát příčinu nemoci.

Číst více

Často se mluví o chronickém zánětu

Dostávám dotazy, které vykazují známky beznaděje. Trpí chronickými záněty různého druhu a od lékařů se dovídají, že je to neléčitelné.

Číst více

Doba změn

Historie nazývá určitá období lidské existence, podle charakteristických okolnosti

Číst více

Problém lidstva

Ve starých archivech z devadesátých let jsem vylovil článek, který ...

Číst více

Zkušenosti z přednášek a z poradny

Léta se věnuji přednáškové činnosti, neboť považuji moment prevence za mnohem významnější než léčit následek.

Číst více

Jak se dostat do rovnováhy

Rovnováha života (SYMBIVITA) je název malé knížky, která vypadá jako tenká brožurka, ale je napěchována informacemi.

Číst více

Pochopit svou nemoc

Dlouhá léta provádím ve své speciální poradně rozbor životní situace lidí, kteří trpí chronickou nemocí.

Číst více

Až - Téma deset let starého článku je stále aktuální.

Téma deset let starého článku je stále aktuální.

Číst více

SYMBINATUR a SYMBIVITA společně v roce 2023

Rok 2023 pro nás znamená 19 let existence naší společnosti...

Číst více

Tancujte pro zdraví

Tanečním pohybem při hudbě se drží tělo ve formě.

Číst více

Hodnocení roku 2022

Je dobré si nejprve pročíst hodnocení roku 2021, aby se připomenuly okolnosti, na které navázal rok 2022.

Číst více

Adaptační mechanismus

Při komunikaci s lidmi, kteří trpí nějakou chronickou nemocí, se téměř pokaždé stočí dialog ke stresům.

Číst více

Synbiotika

Již 22 let prosazuji zelenou cestu ke zdraví.

Číst více

Poklady přírodních surovin

Doba je uspěchaná, nutí nás k rychlé konzumaci potravin, pokud možno v instantní podobě. Synteticky vyrobené látky jsou zařazovány do receptur produktů. Běžný uživatel nemá šanci rozpoznat, co je přírodní a co je syntetické.

Číst více

Síla modlitby

Máme k dispozici mnohá svědectví o tom, že se pacient zázračně vyléčil ze své nemoci v situaci, když mu lékaři již nedávali žádnou naději

Číst více

Zvolit si cestu k vyléčení

Dostávám se do kontaktu s lidmi, kteří mají různé potíže. Dnes již nemám žádnou ordinaci, jsem totiž v důchodu, nemám ani žádnou vazbu na stávající zdravotní systém, nic nevyšetřuji, ani neléčím.

Číst více

Zrcadlo nastavené nemoci

Dnes budu informovat o jednom složitém projevu nemocného člověka, totiž o jeho předpojatosti.

Číst více

Složitost poznání příčiny nemoci

Opravdu není snadné přijít na podstatu nemoci, jsou proti tomu mnohé překážky jak ze strany pacienta, tak ze strany nastaveného systému, který se nedívá na nemocného člověka jako na celek. Mohu na toto téma vydat mnohá svědectví.

Číst více

Přínos SYMBIVITY pokračuje i v dnešní době

Podstatou filozofie společnosti SYMBINATUR s.r.o. jsou přirozené postupy, jež pomáhají vylepšit nebo udržovat zdraví. Rovnováha života.

Číst více

SYMBINATUR na konci léta ´22

Letošní léto bylo překrásné...

Číst více

Dokonalé funkce lidského těla

Každá buňka je smysluplně řízena ve své činnosti třemi propojenými řídicími systémy: centrálním nervovým systémem (mozkem), endokrinním systémem (žlázy s vnitřní sekrecí) a imunitním systémem (kostní dřeň, bílé krvinky, slezina, brzlík a další lymfatické tkáně- střeva, mandle apod.).

Číst více

Maskování příčiny

Pohled na věčné a stále aktuální téma, které lze vnímat jako potenciální problém lidstva. Týká se otázek užívání hormonální antikoncepce.

Číst více

Ekonomická nezralost

Pokud se ponořím do rozboru situace nemocného člověka, ukazuje se, že jeho nemoc je nemocí celé rodiny.

Číst více

Dlouhá historie léčení

V naší poradně pisatelé vyjadřují dlouhý popis projevů nemoci a ještě delší popis historie léčení, výpis specialistů, které pacient navštěvuje, a vše zakončuje seznamem chemických léků, který má také svou historii, protože když přestal lék proti nemoci účinkovat, byl nahrazen jiným, a konečně se pacient svěřuje, že ze zoufalství navštívil léčitele, různé seance a užíval tucty bylin, čajů a potravních doplňků, žel bez očekávaného efektu.

Číst více

Motivace k životu

Pro zdraví a nemoc je důležité, aby měl člověk dobré vztahy s lidmi kolem sebe.

Číst více

Nemoc je následek

Z fyziky víme, že každá akce má svou reakci. Příznak nemoci (reakce) se projeví až tehdy, kdy působila nějaká příčina (akce). Dokud síla působí (akce), bude se nemoc projevovat.

Číst více

Když není moc, ale je nemoc

Představte si křivku života. Na začátku je dítě, které nemá žádnou moc, je plně závislé na rodičích. Když dospívá, jeho moc roste, na vrcholu křivky je pak jedinec samostatný, úspěšný, pohledný, je bohatý a zdravý, tj. má velkou moc, není závislý.

Číst více

Dobré vztahy mezi lidmi

Dlouhá léta se věnuji rozborům nemocí, míněno nemocí chronických, které mají podklad v nevyrovnanosti života, v nevyrovnanosti vztahů. Téma je dnes již hodně prozkoumáno, lze již také oficiálně hovořit o psychosomatice, což v minulosti uznáváno nebylo.

Číst více

Přehoďte výhybku ve stravování

Doktor John Davis z Mayo Clinic News Network v něm potvrzuje známý předpoklad, že na takových nemocech, jakými jsou artritida, osteoartritida, revmatoidní artritida a mnohé degenerativní nemoci, se mohou podílet některé potraviny, jež těmto nemocem vyhovují, zvyšují průběh zánětu a prohlubují degenerativní proces.

Číst více

Strach a stres

Popsané fenomény vyhovují nemoci a jsou brzdou v léčení. Nelze se jim vyhnout, jsou stálou součástí života a jde o to, do jaké míry se s nimi dokážeme vypořádat. K tomu nám pomáhá tzv. adaptační mechanismus, jímž je člověk vybaven.

Číst více

Modulace imunitního systému

Mít v pořádku imunitní systém je základ pro dobré zdraví. Mezi vnějším a vnitřním světem je bariéra a na ní je hlavním „celníkem“ imunitní systém.

Číst více

Jen tak mimochodem - nemoc

Řadu let funguje naše poradna, a tak mám možnost vnímat stovky životních příběhů, které se týkají nemocí tazatelů. Lidé začnou popisovat své problémy, které jsou košaté, různorodé, popisují, jak se svým problémem zápasí, co všechno udělali pro své léčení, a také projevují starost a jisté zoufalství, že již vůbec nevědí, co mají dál dělat, aby se jejich stav zlepšil.

Číst více

Příčiny nemocí

Často dostávám dotazy tohoto typu: Byla mi diagnostikována angína, nasazena antibiotika. Provázející teplota klesla, ale přesto mé potíže nezmizely, lékař mi nasadil antibiotikum jiné, silnější. I nadále mám zvýšenou teplotu, jsem unavená(ý), bolí mě břicho, mám vysokou hladinu protilátek....

Číst více

Kdy přestřihnout pomyslnou pupeční šňůru

Kdy se má přestřihnout symbolická pupeční šňůra? V rozborech se svými pacienty narážíme na velmi složité situace, které lze považovat za brzdu v léčení jejich chronické nemoci. Uvedu příklad z pohledu rodičů k dítěti.

Číst více

Vliv psychiky na tělo

Člověk je součástí přírody, žije ve společenství s mnoha jinými makro i mikroorganizmy. Aby nedocházelo ke konfliktům, platí zde přesné přírodní zákony, vše má být v rovnováze a v tzv. homeostáze.

Číst více

Biologická synergie

Aby mohly požadované látky působit preventivně a také provádět nezbytné „opravy“, musí působit synergicky a splňovat přísná kritéria. Obsažené látky musí být skutečně přírodní, musí držet své vlastnosti, nesmí obsahovat syntetické konzervanty, nesmí mít vedlejší efekty a musí vyhovět pravidlům hygieny, zákonným normám.

Číst více

Vztahy mezi sourozenci

Je to další téma, které velmi často souvisí s rozvojem chronických nemocí jedince. Myslím si, že je třeba věnovat v rozborech této otázce pozornost. Před časem byl v rakouském denním tisku zveřejněn článek o vztazích mezi sourozenci v rodině.

Číst více

Uzdravit svůj přístup k léčení

Na přednáškách se věnuji většinou tématům, které upřednostňují pojmenování příčin, jejich odstraňování a teprve v třetím pořadí sestavování léčebného programu. To téma mohu přednášet stále, protože praxe ukazuje, že se tím způsobem v léčení nemocí nepostupuje, léčba jen přímo reaguje na přítomný příznak a potlačuje jej.

Číst více

Stěžováním si způsobujeme poškození mozku

Stěžování si je nám kamenem úrazu. Podle určitého výzkumu si lidé v každé minutě stěžují, jiní si myslí, že naše rty opustí stížnosti denně 12-13krát.

Číst více

Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví

Každý člověk zná účinek televizní reklamy, kdy se během jednoho filmu dozvíte, jak propagovaný prostředek dobře účinkuje na vaše zdraví, a to i navzdory(!) platné legislativě, která praví, že propagované látce nesmí být přisuzovány léčivé ani preventivní účinky ani naznačováno, že by mohly mít

Číst více

Příčinou krize je morální bída

Výrok Tomáše Bati z roku 1932: Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu

Číst více

Važte si svých rodičů! Dojemný příběh, který zdůrazňuje, jak důležití jsou rodiče

Rodina se shromáždila, 82 letý otec seděl na gauči se svým 47 letým synem. Z ničeho nic na okno přilétl holub. Táta se zeptal svého syna:

Číst více

SYMBIVITA = rovnováha života

Název SYMBIVITA nevznikl náhodou. Je součástí mnoha let fungující společnosti SYMBINATUR s.r.o. a jádrem zůstává filozofie přírodní medicíny, která je již z názvu dosti zřejmá, symbióza s přírodou.

Číst více

Zastav pocení, onemocníš

Pocení splňuje v organizmu velmi důležitou funkci. Je to nástroj termoregulační. V těle musí být stálá teplota. Když je organizmus přehřátý, na základě podnětů z hypothalamu začne přebytečnou teplotu vydávat právě prostřednictvím pocení.

Číst více

SYMBIVITA

O symbióze přednáším a snažím se o ni v různých úrovních více než 20 let. Symbióza zajišťuje rovnováhu a stabilitu. Jde o soužití dvou i více subjektů tak, aby si navzájem prospívali.

Číst více

Kde začít s uzdravením

Pravidla o příčinách nemocí a následcích jsou celkem známá a čtenáři našeho serveru o nich vědí a používají je. Přesto si nedovedou sami poradit s otázkou, jak příčinám a spouštěčům nemoci předejít, jak jim vědomě předcházet.

Číst více

Alergie na papouška

Název článku vypadá všedně. Pokud o něj čtenář zavadí pohledem, řekne si "to je jasné": Bude se zde pojednávat o alergii na papouška. Ano, je to pravda, jenže článek také ukáže, že tak jasné to s alergií není.

Číst více

Ohrožení zdraví stresovým myšlením

Genialita Stvořitele v sestavení a funkčnosti lidského těla je neuvěřitelná. Když o tom přemýšlíte, nedokážete ani domyslet, čím vším je člověk vybaven, jakými prostředky disponuje.

Číst více

Strach zabíjí z tradice

Jestliže máš strach, jsou otevřené cesty pro zlý konec. Strach je negativní víra. Strach hraje v našich životech silnou roli. Mnoho lidí říká věty typu: Mám vysoký tlak, to mají všichni v naší rodině, dědeček na to zemřel, otec na to zemřel.

Číst více

Vliv půstu na zdraví

Výživa lidstva vždy závisela jednak na úrodě zemědělských plodin, na hojnosti zvěře a na tom, zda bylo období válek nebo míru. Můžeme děkovat Bohu za to, že dnes neprožíváme válečný stav, že máme dostatek jídla a netrpíme hladem. Zdraví lidí by tedy mělo prosperovat, ale žel, ukazuje se, že tomu tak není z mnoha jiných hledisek.

Číst více

Co znamená FUNKČNÍ MEDICÍNA?

Jak je v praxi zažité, se zdravotním problémem obvykle navštívíte lékaře. Jeho snahou je nejprve prozkoumat objektivními metodami, zda příčina zdravotního problému spočívá v nějaké anatomické odchylce.

Číst více

Napnutý drát (sarkoidóza)

Stresy rozmanitého původu, které dlouhou dobu na jedince působí a současně s přetěžováním ochranného systému vytvoří situaci tzv. napnutého drátu, jak svou situaci pojmenoval jeden pacient. A v této situaci zapůsobí, spouštěč - virus, infekce, úraz, otrava… a nemoc je na světě. Může zde následovat dlouhý seznam nemocí, které mají tuto předehru v podobě napnutého drátu.

Číst více

Nespecifická odolnost organismu a její ovlivnění adaptogenními látkami

Problém zvyšování nespecifické odolnosti člověka vůči nepříznivým vlivům různého původu měl význam nejen v minulosti, ale je aktuální především v současné době, kdy je organismus vystaven řadě stresových faktorů vyplývajících ze způsobu současného společenského života.

Číst více

Rozhodování

Čtenáři webu vědí, že nechceme doporučovat produkty z lékárny, kde se soustřeďují spíše chemické - farmaceutické produkty, nýbrž dáváme přednost firmám, které získávají produkty přírodně. Ty je ovšem nabízejí jen pomocí síťového marketingu, a tak jsme ve střetu zájmů.

Číst více

Nový život

Vzpomínám si na školní dobu, kdy učitelka nechávala žákům přepisovat celý sešit, pokud byl veden špatně, nebyl úhledný, psán škrabopisem a obsahoval hrubé chyby. Myšlenka byla jasná, nový sešit, všechno opraveno, písmo uhlazené.

Číst více

Modlitba před jídlem

Pokud přicházejí opakované dotazy na nějaký problém, je třeba se nad tím zamyslet a upozornit na danou problematiku.

Číst více

Člověk proti sobě

Automobil je vynález dnešní doby.Stal se neodmyslitelnou součástí našeho života. Člověk vymyslel spalovací motor, který jej pohání. Motor potřebuje naftu, tu spálí za vzniku energie, která rozjede automobil.

Číst více

Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!

Najednou stál proti ní. Velice dobře si ho pamatovala. Mezi dozorci v koncentračním táboře Ravensbrück patřil k těm nejhorším. To kvůli němu a jemu podobným zemřela její sestra. A teď jí podává ruku…

Číst více

Duchovní kapitál

Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství, dříve nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení. Kazatel 12,1

Číst více

Je možné vyhnout se péči lékařů?

Jako lékař v důchodu dnes mohu upřímně říci, že pokud neutrpíte zvlášť závažnou nehodu, nejlepší způsob, jak můžete prožít krásné stáří, je vyhnout se lékařům a nemocnicím a zajímat se o zdravé stravování, bylinnou medicínu a jiné formy alternativní medicíny.

Číst více

Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci

Tělo je řízeno velkým regulačním systémem, který se zhruba skládá z imunity, hormonů a psychiky.

Číst více

Nestačí jen užívat léky

Nestačí jen užívat léky, ale je potřeba nejprve pojmenovat cestu patologického procesu. To je téma, které chci v tomto článku probrat.

Číst více

Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče

Lidová moudrost říká, že všechno souvisí se vším. Když máme určitý problém na těle je jasné, že tento problém bude mít vliv i na ostatní systémy těla.

Číst více

Je lepší nemocem předcházet

Na podzim jsem se připravil na sérii přednášek s tématem „Jak předcházet nemocem“ a zaměřil jsem je na různé skupiny lidí, hlavně však na děti navštěvující mateřské školky.

Číst více

Co jsem udělal špatně?

>Velmi často se setkávám s tím, že klient píše do poradny protože má zdravotní problém, on sám, nebo někdo z rodiny, popisuje mnohé postupy, které vykonává, protože ví o nemoci

Číst více

Pochopení nemoci

Prosím, pomozte mi, abych poznal příčinu své nemoci. Ptám se lékařů, ale oni krčí rameny. Nikdo mi nedovede odpovědět.

Číst více

Tři pravidla v praxi

Chtěl bych zde vyjádřit svá poznání z praxe, protože téma, které jsem si vybral, je stále aktuální. Každý člověk se dříve nebo později dostane do situace, kdy musí řešit nějaký zdravotní problém.

Číst více

Projektantem svého života

Na téma, které zde chci rozvinout, jsem již napsal několik článků, protože ho vnímám jako klíčové pro řešení mnoha nemocí, jimiž člověk prochází.

Číst více

Peníze a zdraví

Mohou peníze ovlivňovat zdraví, léčení nemocí? Ano, mohou. Alespoň to mnoho lidí tvrdí. A vidím to také v běžné praxi. Například pátráte po příčině, rádi byste si nechali udělat kompletní laboratorní testy.

Číst více

Příroda je nám vzorem

Přírodní zákony se nedají obcházet a kdo si myslí, že to jde, je na omylu. Dříve nebo později se dostaví následek.

Číst více

Hubneme

Pokusím se vyjmenovat některé látky, které najdeme v přírodních zdrojích, které mohou pomoci při hubnutí.

Číst více

Cesta k vyléčení – komentář

SYMBIVITA se v programu cesty k vyléčení opírá o mnohaleté zkušenosti a během celého procesu je předává těm lidem, kteří projeví nefalšovaný zájem o skutečné uzdravení.

Číst více

Totální změna

Píše se v něm o cestě vyžadující totální změnu života. Je to cesta nesmírně náročná a pro člověka, který nebyl během svého života zvyklý na podobné úvahy o zdraví, je až nepochopitelná.

Číst více

Cesta zpět ke zdraví

Ve své praxi jsem se již setkal s mnoha pacienty, kteří se dostali do těžké životní situace. Chtěli by uskutečnit hodně životních cílů, ale jejich nemoc je zastavila.

Číst více

Potlačování příznaku nevede k vyléčení

Tento článek navazuje na článek s názvem: Nerovnováha života se projeví nemocí. Popsal jsem v něm základní pravidla, která musejí být dodržována, aby byla zachována rovnováha.

Číst více

Nerovnováha života se projeví nemocí

Naše tělo je geniální. Vůbec si neuvědomujeme, jak dokonalé systémy v něm pracují. Jak jsou smysluplné a jak se řídí jasnými pravidly, které se nedají v žádném případě obcházet.

Číst více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024