Bércový vřed je onemocnění celkové, třebaže se projevuje lokálně v oblasti bérce....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Bércový vřed z pohledu nových možností

Bércový vřed z pohledu nových možnostíBércový vřed je onemocnění celkové, třebaže se projevuje lokálně v oblasti bérce.


Bércový vřed z pohledu nových možností


Bércový vřed je definován jako ztráta kožní substance, zasahující různě hluboko do podkožních tkání. Jde o to, že do exponovaného místa nepřichází dostatečná výživa, a tak tkáň atrofuje, degeneruje z povrchu až do hloubky.

Vzniká kráter = vřed.

Z obecného pohledu je bércový vřed chronickou ránou, která se hojí druhotně, výstavbou nové, granulační, cévami vyživované tkáně a následnou tvorbou nového epitelu. Výsledkem hojení je jizva.

Vředu často předchází nepohyblivost
Většinou mu předchází celkové onemocnění s dlouhodobou nepohyblivostí. Současně působí různé vnitřní vlivy: poruchy žilní, arteriální nebo lymfatické nedostatečnosti, poruchy krevní, metabolické (cukrovka), neuropatie, autoimunitní onemocnění, kdy protilátky napadají stěnu cévní (vaskulitidy), ekzém. K tomu se přidávají vlivy vnější: fyzikální, chemické, infekční, úrazové.

Komplexní přístup
(Moderní hojení ran)
Léčba musí být komplexní: Obsahuje řešení základního konfliktu, zlepšení výživy, pohyblivosti a současně lokální ošetřování.

K prostředkům pro léčbu chronických ran patří hydrokoloidní a hydropolymerový pokryv, pěnové polyuretanové materiály, dále hydrogelové a alginátové pokrytí a materiály obsahující hydrovlákna. Mezi moderní přípravky také patří absorpční překrytí s aktivním uhlím, transparentní polyuretanové filmy, mokré pokrytí, pokrytí ze síťových materiálů, enzymatické prostředky, přípravky s kyselinou hyaluronovou, antibakteriální a antiseptické pokrytí, inhibitory proteolytických enzymů, dále pak kolagenové přípravky, bioaktivní pokryv na bázi chitosanu (např. http://www.quractiv.de/quractiv-derm/wundheilung.html) a další.

A - PRP
Pod zkratkou A-PRP (Autologous-Platelet Rich Plasma) se skrývá patentovaná technologie autologní krevní plazmy bohaté na krevní destičky. A-PRP se využívá zejména v terapii chronických ran. Její benefity v léčbě bércových vředů prokázal nedávno uveřejněný výzkum. A-PRP urychluje normální proces hojení a výrazně snižuje bolest. Nachází tak své uplatnění především při léčbě širokého spektra kožních obtíží v dermatologii. Nejčastěji se využívá u špatně se hojících nebo nehojících se lézí (chronické rány, zánětlivé léze) k nastartování procesu hojení. Příkladem mohou být bércové vředy, diabetické vředy, popáleniny, chirurgické léze nebo remodeling a ošetření jizev. O pozitivních účincích A-PRP je však publikováno celkem přes 2300 studií také z oborů ortopedie, estetické medicíny, oftalmologie a oblasti hojení ran. A-PRP se aplikuje klasickou injekční formou intra- nebo subdermálně nebo topicky ve formě koagulátu.
(https://www.prolekare.cz/tema/chronicke-rany/detail/terapie-bercovych-vredu-pomoci-autologni-plazmy-5336)

Enzym papain


Bércový vřed z pohledu nových možností


Stran lokálního ošetřování zmíním jako novinku enzym papain, mající schopnost čistit špatně se hojící rány tím, že účinně rozkládá bílkoviny, a tak zbavuje ránu zbytků odumřelých tkání, které překážejí v hojení a růstu nové, nepoškozené tkáně. Tento enzym je v plodu obsažen v odpovídající koncentraci, je znám jako cysteinová protéza a kromě v papáji jej najdeme také v ananasu a kiwi. Svým účinkem pomáhá obrannému mechanizmu těla bojovat se zánětem, s otokem tkáně a rovněž pomáhá štěpit imunokomplexy podílející se na vzniku řady onemocnění včetně takzvaných chorob spojených se stárnutím.


Bércový vřed z pohledu nových možností


SYMBINATUR disponuje produkty s obsahem uvedeného enzymu. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006 však nesmíme uvádět informace o účincích potravních doplňků na veřejné platformě. K tomu je určena poradna s lékařem.

Extrakt obsažený v těchto produktech se získává z čerstvých, v Austrálii vypěstovaných papájových plodů, které jsou sbírány v určitém stadiu před uzráním, aby se dosáhlo vysoké účinnosti přítomných látek. Díky technologii HOPE se podařilo získat extrakt se stabilizovanými enzymy. Prostředek obsahuje 84 % extraktu.

Zkušenosti
Takové prostředky se podávají zevně. Testy prováděné v Austrálii přinesly pozitivní výsledky při aplikaci produktu mimo jiné i u bércových vředů. U nás se již také objevují první studie a zkušenosti v rámci podpůrné metody tohoto onemocnění.

Zde je na ukázku přeložena jedna zkušenost z australské klinické studie.

Léčba za použití extraktu Papaya a krému na vřed pravé nohy, který se utvořil pacientovi pod malíčkem pravé nohy, byla zahájena dne 10. prosince 2008. Po pěti dnech byla rána čistá, velikost vředu zůstala stejná. O tři dny později se začíná tvořit granulační tkáň (tj. známka hojení). Postupně docházelo k dalšímu zlepšování a snímek z 24. prosince ukazuje, že je vřed čistý a okraje vředu jsou pokryty granulační tkání. 15. ledna zůstává vřed čistý a velikost se zmenšuje. V únoru však došlo ke zhoršení, které bylo asi způsobeno mechanickým úrazem postižené oblasti. Od 13. února zůstal pacient v klidu na lůžku a pokračoval v aplikaci extraktu Papaya. Od té doby je opět zaznamenáno zlepšení, rána se vyčistila a velikost se zmenšila o půl centimetru. 19. února si pacient svou ránu opět poranil ve sprše, takže byla léčba komplikována. Nicméně se 13. března vřed na pravé noze opět zlepšil, byl čistý a menší. 23. března je ošetřovaná plocha menší.


Bércový vřed z pohledu nových možností


Od 2. do 7. dubna (viz obrázek) je rána menší než 1 cm. Nicméně se následující den objevilo krvácení, tenká kůže kolem rány byla oteklá a je pozorováno petechiální krvácení na hřbetu nártu pravé nohy. Pacient si nevzpomíná na další úraz, ale objektivně je možno událost považovat za úrazovou. Následoval klid na lůžku a obvyklý obvazový postup za použití extraktu Papaya. 15. dubna je zaznamenáno významné zlepšení a modřina zmizela. 5. května 2009 se vřed zatáhl na velikost 0,5 cm v průměru. O dva dny později se vřed zmenšil na místo menší než 0,2 cm v průměru.


Bércový vřed z pohledu nových možností


PLASON
V roce 2012 jsme začali sbírat zkušenosti s novou technologií PLASON, která využívá plyn NO.


Bércový vřed z pohledu nových možností


Účinkuje na roztahování cév a ničí baktérie a viry. To už samo předurčuje použití přístroje Plason v klinické praxi u nehojivých kožních defektů: Každý si dovede představit utrpení lidí, kteří mají otevřený bércový vřed, proleženiny apod.

BioBeam 660


Bércový vřed z pohledu nových možností


Lze jej používat na doléčování, urychlení hojení, zvláště je dobré preventivní působení na postiženou oblast, která se snadno otevírá…

Pulsní magnetoterapie


Bércový vřed z pohledu nových možností


Dochází k urychlené granulaci od nejspodnějších vrstev postižené lokality, k následné rychlé epitelizaci. Zároveň ustupuje zánětlivý charakter onemocnění a dochází ke zlepšení cirkulace a lepšímu žilnímu návratu v periférii. Bércové vředy se hojí v podstatně kratší době, navíc jsou zmírněné bolesti...

Okysličit buňky = zlepšit hojení kožního defektu
Molekula kyslíku byla objevena v roce 1771. Kyslík vědci poprvé použili k léčbě začátkem 20. století. Otto Heinrich WARBURG, nositel Nobelovy ceny, použil kyslík jako první pro léčebné účely. Svým výzkumem zahájil léčbu kyslíkem roku 1930.

Dnes se kyslík podává ve formě inhalací, v tlakové komoře, kyslíkovém stanu. Již se vyrábějí také přenosné generátory kyslíku, takže odpadá závislost na kyslíkové bombě. Z Maďarska k nám nyní přichází KAQUN voda. Je hodně sycená kyslíkem. Jednak se pije voda z lahví, přičemž zdroj takové vody pochází z čistých ledovců; kyslík tedy sytí buňky těla zevnitř. A jednak se doporučují koupele v KAQUN vodě. Koupelový proces KAQUN umožňuje relaxaci, dodává energii, podporuje imunitní systém. Koupání trvá 50 minut, teplota vody je 37 st. C, voda je alkalická (pH 8,9 - 9,2). Koupelová voda obsahuje 6-8 x více kyslíku než voda z vodovodu.


Bércový vřed z pohledu nových možností


Obrázek ukazuje výsledek léčení kožního defektu za dva měsíce KAQUN kúry, která se skládala s pití jednoho litru vody KAQUN (za den) a namáčení kožního defektu ve vodě KAQUN (3 x denně po 50 minutách).


Bércový vřed z pohledu nových možností


Před kúrou pacient užíval antibiotika, protizánětlivé a tišící léky, a to bez efektu. Po dvou měsících došlo ke zlepšení, snížení bolesti a uzavření kožního defektu.

Molekulární vodík
Také tato technologie je jistým přínosem ke zlepšení hojení kožních defektů.
Je založena na faktu, že molekulární vodík je tělu vlastní, je velmi nepatrného rozměru a je považován za efektivně působící antioxidant, zvláště v těch případech, kdy je přítomen tzv. oxidativní stres, což je i v situaci bércového vředu. Molekulární vodík se dynamicky uvolňuje a velmi rychle působí proti tomuto oxidativnímu stresu; usnadňuje regeneraci unaveným buňkám, může přispět k povolení napětí, ke zmírnění bolesti, zánětu, zlepšuje podmínky ve střevu, aby se tam držela symbióza, vyrovnává pH, ovlivňuje metabolizmus, cukrovku, imunitu, nemá vedlejší projevy.

Recovery H2 v kapslích
Produkt v kapslích je legislativně povolen jen pro zevní použití. Jedna kapsle se dává asi na 5 litrů vody. Lze také namočit látku do takto připravené koupele a aplikovat ji na kožní defekt.

+ Recovery H2 INSIDE
Nyní však již máme novou formu Recovery H2 INSIDE, která je legislativně schválena i pro vnitřní používání. Jde o potravní doplněk. Účinnost obou je stejná.

Zde je doporučováno denní dávkování 2 až 9 tobolek během dne, dostatečně zapít vodou. Standard je 2 x denně 1 až 2 tobolky.

Pitný režim stejně musíte dodržovat u obou variant. Metoda Recovery H2 INSIDE je rychlá, pohodlná, vezmete kapsli, zapijete vodou… Lze také rozpustit kapsli ve vodě do množství, o kterém víte, že jej vypijete. Reakce vodíku nastane teprve v okamžiku, až se H2 dostane do kontaktu s kyselým prostředím žaludku.

Kombinace obou výše jmenovaných variant aplikace molekulárního vodíku je možná a vhodná.

Existuje ještě jiná aplikace, kdy se vodík vyrábí přístrojem: Přenosný generátor vodíkové vody
Rozdíl je v tom, že u přístroje vzniká H2 mimo tělo, kdežto v případě H2 INSIDE se uvolní, až když se setká s kyselým prostředím žaludku.


Bércový vřed z pohledu nových možností


SYMBINATUR se staví tam, kde je možno pomoci, a přitom být v souladu s přírodními principy.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Autoimunitní nemoci štítné žlázy
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Mentální anorexie
 • Duhringova choroba
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Role jater u chronických nemocí
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Refluxní nemoc jícnu
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Cukrovka
 • Chrápání
 • Autismus
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Lupénka (psoriáza)
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Předzvěst - varování, že se něco stane
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Revmatoidní artritida podle příčin
 • Asthma bronchiale u dětí
 • Únava
 • Osteoporóza
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Apoptóza
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Osteochondróza
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  FLEXI-MOBILITY STAR - více FLEXI-MOBILITY STAR
  výrobce: STARLIFE
  Glukosamin sulfát tvoří přirozenou součást kloubních chrupavek a synoviální...
  INULIN STAR - více INULIN STAR
  výrobce: STARLIFE
  Inulin pomáhá zvyšovat odolnost celého organismu, blokovat růst škodlivých ...
  KAQUN GEL NATURAL - více KAQUN GEL NATURAL
  výrobce: KAQUN
  Připravuje se z vody KAQUN s vysokým obsahem kyslíku a přebírá všechny její...
  LIPO-SUCCINATE STAR - více LIPO-SUCCINATE STAR
  výrobce: STARLIFE
  LIPO-SUCCINATE STAR je novým produktem s obsahem kyseliny alfa-lipoové a vi...
  VITAMIN B12 STAR - více VITAMIN B12 STAR
  výrobce: STARLIFE
  Vitamin B12 má vliv na tvorbu červených krvinek a dělení buněk. Podporuje e...
  ŽELEZO organické - více ŽELEZO organické
  výrobce: Health Detox
  nutraceutikum - funkční doplněk stravy s vysokou biologickou aktivitou, 100...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály