Poté, co jsme sepsali malou brožuru s názvem Rovnováha života, se nyní chci ještě vrátit k tomuto tématu a zamyslet se nad situací, kdy nev...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy

Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy


Po napsání knížky
Poté, co jsme sepsali malou brožuru s názvem Rovnováha života, se nyní chci ještě vrátit k tomuto tématu a zamyslet se nad situací, kdy nevyrovnanost života vede k poruchám štítné žlázy.

Štítná žláza
Štítnou žlázu lze považovat za životně důležitý orgán, produkující hormon tyroxin, jejž potřebuje každá buňka v těle. Řídí růst, metabolizmus a mnohé životní pochody. Naše tělo se dokáže pomocí funkce štítné žlázy adaptovat na zátěže, nevyrovnanosti, stresy, změny teploty a různé rizikové faktory, které život běžného dne přináší, a štítná žláza se s nimi musí vyrovnat.

Pokud faktory působí dlouhodobě
Pokud ony faktory působí dlouhodobě, slábne její adaptační aktivita, tvorba hormonu se vyčerpává. Mozek pomocí svých receptorů pozná, že chybí hormon, a pošle příkaz pomocí tzv. tyroxin stimulujícího hormonu (TSH), aby štítná žláza zvýšila tvorbu chybějícího hormonu. Toto období může trvat různě dlouhou dobu.


Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy


Popsaný regulační systém udržuje člověka stále v kondici, a protože daný jedinec nepozoruje potíže, klidně si pokračuje ve své stresové aktivitě. Je mladý, nevěří v různá varování, aby s takovým životem přestal. Má sice stresy, ale zvládá to, nic mu není. Jenže jeho pomyslná nádoba se jednoho dne naplní a začne přetékat. Tehdy se objeví první následky: únava, deprese, potíže s váhou, nepravidelnosti srdeční akce.

K lékaři
S těmito a podobnými příznaky přicházejí k lékaři. Mnohdy jsou to příznaky, při kterých by člověk nemyslel na nemoc štítné žlázy. Lékař zjistí nízkou hladinu hormonu a vysokou hladinu TSH, který se, jak již bylo výše uvedeno, zvýšenou aktivitou snaží štítnou žlázu stimulovat k větší aktivitě. Lékař vydá ponaučení, že dotyčný musí změnit životní styl, a ordinuje umělý hormon, aby zajistil základní životní funkce. Znovu připomenu, že štítná žláza je životně důležitý orgán. Po nasazení léku se potíže zlepší. Proč by tedy měli měnit svůj životní styl, když to zvládají s tabletkou hormonu. A co na to mozek? Ten dostává pomocí svých „přenašečů“ informace, že je hormonu v krvi dost (netuší, že je to hormon umělý), a tak zůstává v klidu, není třeba zvyšovat hladinu TSH, aby se žláza stimulovala k aktivitě. Hormonu je dost. A tak běží čas, hladina hormonu je dostatečná, dotyční pokračují v započatém díle. Nedbají na lékařova slova, že musejí změnit životní styl. Tvrdí, že se léčí, protože chodí pravidelně na kontroly a poctivě užívají léky. Kontrolní výsledky je upokojí, vždyť TSH je v normě, také hladina hormonu je v normě. Co naplat, že regulační aktivita spí, mozek dostává falešné informace o skutečném stavu kolem hormonu, jejž by měla normálně produkovat zdravá a funkční štítná žláza.

Správně by se mělo říci: Hladina TSH a hormonu tyroxinu je normální za předpokladu, že užíváte umělý hormon. Jinými slovy, jde o maskování podstaty problému.

Mozek je obelháván.

Kontroly hladiny krve se provádějí možná 2 x, možná 4 x do roka, recept je vypisován každý měsíc. Pojišťovna platí, firma zvýší výrobu léku, protože je po něm větší poptávka. Když jste v klidu, bez stresů, užíváte stejnou dávku léku, a když jste ve stresu, máte třeba horečku, také užíváte stále stejnou dávku umělého hormonu… Regulační systém by normálně zvyšoval či snižoval aktivitu hormonu, a tak by pružně reagoval na životní okolnosti. Tělu je nyní poskytováno stále stejné množství hormonu, třebaže má různě vysoké potřeby, někdy nízkou, jindy vyšší…

Postupně se tedy buňky štítné žlázy stávají nefunkčními „výrobnami hormonu“, a tak zanikají. Nejsou potřebné, když je hormon dodáván uměle. Tento faktor spolu s dalšími působí na změnu buněk, ty se mění na shluky nefunkčních buněk, tvořící ve žláze ´uzlíky´. V rámci pravidelných kontrol je prováděno sledování ultrazvukem, aby byly „včas“ tyto uzlíky zachyceny, protože je zde nebezpečí, že by se nefunkční buňky mohly zvrhnout v rakovinu; proto je třeba „preventivně“ žlázu odstranit, aby se rakovině předešlo…

Dotyčný, tentokráte již pacient, pozoruje, že musí dostávat stále vyšší a vyšší dávku hormonu, protože jeho potíže se již přestávají zlepšovat, a navíc se objevují deprese, na něž začne užívat antidepresiva. Kvůli arytmiím užívá i léky pro uklidnění akce srdeční, a protože nevysvětlitelně stoupá cholesterol, jsou jim nabízeny statiny, chemické léky na odbourávání cholesterolu. Pacienti začnou navštěvovat kromě endokrinologie další ambulance (interní, kardiologickou a psychiatrickou) a zjišťují, že se vlastně stali otroky nemoci a že tráví víc a víc času u lékaře.

Podstata a vývoj stavu
Často je podstatou uvedeného problému autoimunitní zánět štítné žlázy, kdy poplašený imunitní systém začne tvořit protilátky, které napadají vyčerpanou štítnou žlázu, ta se dostane do zánětu a produkce hormonu je opět snížena. Nebo se přidají (zvláště u žen) potíže v oblasti sexuálních hormonů, tj. nepravidelná menstruace, tvorba cyst na vaječníku nebo v prsu, objevují se myomy, probíhají různé potíže v období menopauzy. Otazník visí nad užívanou hormonální antikoncepcí, která podobně jako hormon štítné žlázy (dále ŠŽ) maskuje správnou regulaci. Je důležité zmínit, že potíže s vyčerpáním ŠŽ také souvisejí s těhotenstvím, protože je jím tato žláza vlastně dvojnásobně zatížena. Otazník visí nad těhotenstvím, jež začíná s nestabilní funkcí štítné žlázy, a zvláště v době, kdy je aktivní autoimunitní zánět.

- S početím by se mělo začít až tehdy, kdy je vše vyjasněno, upraveno, nejlépe aby byly hladiny protilátek nulové, aby se odstranily faktory, které nutí ženu užívat umělý hormon.

Lékaři pacientku ujišťují, že se nic neděje; když hladinu dodávaného hormonu zvýšíme, pak lze těhotenství normálně absolvovat.

Mají pravdu jen částečně; ano, těhotenství se uskuteční, ale žláza dostane hodně zabrat a není vzácností, že po těhotenství, porodu a období kojení se nemoc rozjede v mnohem větší míře.

I přes zvýšenou péči lékařů přijde jednoho dne pacient o svou žlázu, protože bylo třeba zastavit hrozbu rakoviny.

Do poradny
A tehdy tito pacienti, po mnohaletém léčení zakončeném operací - odnětím žlázy a předpisem umělého hormonu, přicházejí do poradny s prosbou, zda existuje nějaká možnost, aby nemuseli hormon užívat a aby mohli normálně a v klidu žít.

Žel, přicházejí po hodině dvanácté; jakmile je žláza odstraněna, není jiná šance než užívat hormon umělý, neboť si jej už tělo bez žlázy nedovede nijak vyrobit.

Píše život
Životní příběhy těchto lidí (a více je žen) začínají
- nevyrovnaností života, nepohodou, neklidem, stresy, konflikty v původní rodině, pak v zaměstnání, ve vlastním manželství (a to dnes vlastně ani nelze mluvit o manželství, protože je hodně jen tak zvaných soužití přítele a přítelkyně), dále v rozvodech a rozchodech. Často jsou popisovány
- finanční problémy, dluhy, neuváženě uzavřené hypotéky, které nejsou schopni splácet, životní bankroty. A dále v rozborech vidíme
- různé lehkovážnosti, riziková jednání, adrenalinové aktivity, úrazy, ale také
- užívání povzbuzujících prostředků, kouření, alkohol, ponocování, hlasitá hudba, dlouhé vysedávání u počítače, neustálé mobilování se sluchátky na uších.
- Nemoci řešené pomocí antibiotik, bolesti tlumené analgetiky, nespavost řešená hypnotiky, hormonální antikoncepce z důvodů tzv. plánovaného rodičovství, kyselost žaludku regulovaná antacidy, zácpa uměle regulovaná projímadly. Svůj díl nese
- nepravidelné stravování, rychlá jídla, syntetická jídla a nápoje, které ´dávají křídla´, masa obsahující velké množství omega 6 mastných kyselin a naopak chybějící zelenina, ovoce, luštěniny, vlákniny, ryby, jód…


Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy


Směr
Je nutné, aby si dotyčný pacient uspořádal svůj život a jeho rodina s ním. Aby zastavil tu svou aktivitu, která jej dovedla k nemoci. A musí si být vědom faktu, že jeho adaptační schopnost již nefunguje přirozeně, nýbrž pouze synteticky, a proto musí žít tak, aby dodávky umělého hormonu zvládaly pokrýt potřebu těla v jeho životním rytmu.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  KOREAN GINSENG STAR - více KOREAN GINSENG STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Ženšen pravidelně užívali čínští císaři a jejich dvůr, by...
  FLAX OMEGA 3 - více FLAX OMEGA 3
  výrobce: AVITA
  Výživový doplněk - nenasycené mastné kyseliny z lněného oleje. Klíčové c...
  LIFE STAR - více LIFE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Potravní doplněk Kořen rdesna mnohokvětého přináší duševní klid a současn...
  BLUEIRON - více BLUEIRON
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk tekuté železo + koncentrát ze severských borůvek + fins...
  COENZYSTAR Q10 - více COENZYSTAR Q10
  výrobce: STARLIFE
  COENZYSTAR Q10 je formule, jejíž hlavní složkou je koenzym Q10, který je dů...
  ALFALFA - více ALFALFA
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Tolice vojtěška pomáhá udržovat zdraví srdce, zlepšuje me...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály