Chtěl bych zde vyjádřit svá poznání z praxe, protože téma, které jsem si vybral, je stále aktuální. Každý člověk se dříve nebo později dos...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tři pravidla v praxi

Tři pravidla v praxi
Tři pravidla v praxi


Chtěl bych zde vyjádřit svá poznání z praxe, protože téma, které jsem si vybral, je stále aktuální.

Každý člověk se dříve nebo později dostane do situace, kdy musí řešit nějaký zdravotní problém.

Jakmile potíže dosáhnou vrcholu, navštíví lékaře. Ten stanoví diagnózu a započne léčbu. Tento postup je zcela jasný a logický. Jenže v okamžiku, kdy se nedostavuje očekávaný efekt léčby, se začnou objevovat otázky: Co je příčinou mého problému? Je postupováno podle příčiny? Nebo léčba reaguje pouze na viditelné příznaky? A tehdy se lidé obracejí s otázkami do mé poradny a chtějí znát cestu řešení svého problému. K tomu je třeba si popsat tři základní pravidla.

Pravidlo první
se týká pojmenování příčiny.
Je to vlastně alfa a omega pro úspěšné řešení jakéhokoliv problému. Lékař odebírá anamnézu, provede určitá vyšetření, posílá krev do laboratoře, udělá ultrazvukové vyšetření, na základě takto získaných informací popíše klinický obraz nemoci a stanoví diagnózu, přičemž je někdy jasná a krátká, jindy je složitá a je popsána v několika větách. Ovšem je třeba si ujasnit, že např. laboratorní veličina nebo nález na ultrazvuku pouze ukazuje, jak tělo reaguje, jde vlastně pouze o popis následku. Ale o příčině nic neříká. Tehdy je třeba rozvinout diskusi a úvahu o tom, co je příčinou, co tělo dovedlo k této reakci. A tento bod je klíčový. Pokud není objasněn, není nemoc pochopena. Léčba se pak soustředí pouze do potlačování příznaku a je logické, že pokud příčina působí dále, nemoc se brzy vrátí a znovu vás přivede k lékaři. Situace se opakuje, proběhne další kolo vyšetřování, složka s nálezy se zvětšuje, lépe a lépe se popisuje klinický obraz, diagnóz přibývá, ale stále není pojmenována příčina, až se nemoc dostává do chronického stádia. Byla provedena studie, která se snažila ukázat, na kolik procent lze příčinu nemocí prokázat objektivními vyšetřovacími metodami. Závěrem vyznělo, že pouze ve 40 % případů byla popsána cesta patologie. V ostatních případech, tedy v 60 %, nebyla nalezena objektivní souvislost s příznakem nemoci. A v zamyšlení nad těmi 40 % lze konstatovat to, o čem již bylo výše psáno, že byl pouze zaznamenán následek. A při té studii byly dále vyčísleny ohromné náklady, které byly státem vynaloženy na provedení těch vyšetření. Na základě těchto faktů přicházejí lékařům instrukce, aby byli ve svém vyšetřování racionální, aby prováděli skutečně jen ta opodstatněná vyšetření.

Pokud navštívíte s problémem svého lékaře, snaží se v první řadě zjistit, zda je jádrem vašeho problému nějaká anatomická abnormalita, podstata zjistitelná vyšetřovací metodou. Ano, to je důležité a prioritní. Často v dotazech čtu větu: Lékaři provedli řadu vyšetření a nic se nezjistilo, jsem z toho nešťastný, problémy mám stále.

Jak se k tomu postavit?
Je-li nález normální, máte být vlastně rádi, že se nic nenašlo. Protože v opačném případě by to bylo horší. Pokud se objeví nějaký nález, je nutno řešit otázku, zda to lze řešit. Pokud je řešením třeba operace nebo doplnění hormonu, který chybí, potlačení zvýšené aktivity imunity… Ano, to je důležité, je nutné obtěžující problém zastavit, odstranit, zmírnit. To je podstata. Říká se tomu léčení.

Někdy naopak slýchávám větu: Jsem rád, že se něco našlo, protože alespoň vím, co se děje. A když byla odstraněna zjištěná překážka, ulevilo se mi, i když vím, že tím zákrokem příčina odstraněna nebyla. O vyléčení zde řeč není.

Pokud tzv. objektivizace nepřinesla vysvětlení, pomýšlíte na to, že podstata problému je v jiné rovině. Taková situace ale není příjemná, protože lidé z okolí na vás začnou pohlížet jako na simulanta či hypochondra, a to vašim potížím neubere na intenzitě, ba naopak. Potíže se začnou navinovat jedna na druhou. Přichází čas, abyste vzali situaci do rukou a začali sepisovat, mapovat vlastní příběh - od začátku a podrobně. Uvidíte, že na povrch vyplavou skutečnosti, začnou se skládat do mozaiky té vaší nemoci… Svou příčinu uvidíte. Poznáte, že nejste ani simulant, ani hypochondr, ale také zjistíte, že jste tělo přetížili, naložili si na bedra velký náklad, nevyrovnali se s určitou životní událostí a konečně, že si to nepřipouštíte a vymlouváte se, že jste v pohodě a že ona událost přece nemůže být příčinou přítomné nemoci. Jenže vaše tělo začalo bez vašeho vědomí stonat. Váš problém se somatizoval (projevil na těle). Bolí vás hlava, žaludek, záda… A lékař nic nevidí, nic nenachází, jen popíše vaše příznaky a nazve je příslušnou diagnózou. Stěžujete si na bolest hlavy a dostanete diagnózu cephalea z nezjištěné příčiny. Tedy je vaše bolest hlavy pojmenována lékařským termínem. A tomu také odpovídá léčba, dostanete prášek proti bolesti hlavy. Je jasné, že lék nemůže váš problém vyřešit.

Velký problém nastává, když nemoc trvá dlouho, tedy déle, než svou nemoc pochopíte a dokážete pojmenovat její podstatu. Teoreticky by měl být ošetřující lékař koordinátorem léčení, on by měl být ten, který vás zná a dokáže s vámi celou situaci probrat a ev. společně s vámi sestavovat onu životní časovou osu a mozaiku vzniku nemoci. On vás pošle ke specialistovi, a ten navrhne léčbu. Ale pak má vzít specialistův závěr z vyšetření a začlenit ho do mozaiky. Teprve když je kompletní, má sestavit léčebný program. Praxe je jiná. Dostanete se se svým problémem k jednomu specialistovi, ten vám nasadí léčbu, pak jdete ke druhému specialistovi, ten vám také doporučí léčbu, samozřejmě z jeho oboru, další lékař také přidá lék, a tak se stane, že máte v ruce hrst léků, kde ani jeden z nich neřeší příčinu, ale pouze podle oboru reaguje na příznak. A protože každý lék má své vedlejší projevy, začne vás z nich nejspíš bolet žaludek, a tak dostanete od jiného lékaře prášek na bolest žaludku.

Asi byste mi nejraději napsali, že jsem asi spadl z měsíce, že mnou navrhovaný přístup k léčení v praxi prostě není. Myslíte, že je to jen iluze, když usiluji o pojmenování příčiny? Budete mít pravdu, připouštím ji. Je mnoho objektivních důvodů, proč to ´nejde udělat´. Žel, nemoc to vůbec nezajímá. Je jí docela jedno, kolik vyšetření máte za sebou, kolik léků užíváte; příčina si problém živí dál a nemoc tak klidně pokračuje a nenápadně vás zotročí.

Pravidlo druhé
Jestliže existuje nějaká nemoc, a ta je jakkoliv léčena, ale přitom pokračuje, znamená to, že zvolený léčebný postup příčinu neřeší.

Mezi lidmi panuje představa o tom, že se ze své nemoci léčí, a mají tím na mysli, že pravidelně chodí k lékaři a poctivě užívají předepsané léky. Jde skutečně o léčení, ale o vyléčení to není. Příznak nemoci je pouze pomocí léků držen v mezích únosnosti. Pokud by se lék vysadil, nemoc by se zhoršila.

Udělejte si své vlastní pozorování. Uvedu pro demonstraci vymyšlený příklad.

1. Úvod - stanovení diagnózy: Máte bolest v krku, objektivně velké, červené mandle, laboratorně vysokou sedimentaci, ve výtěru streptokok, vysoké ASLO. Diagnóza angína. Zahájena léčba antibiotikem. Toto jsou výchozí hodnoty pro sledování.
2. Kontrola po terapii: Bolest v krku je menší, ale přetrvává, mandle jsou stále velké, ale jsou bledší, ve výtěru již není streptokok, ale objevil se haemophilus, sedimentace klesla na polovinu, ASLO stále vysoké. Léčba prodloužena jiným antibiotikem.
3. Další kontrola: Bolest v krku přetrvává, mandle jsou stále velké, sedimentace v normálu, ASLO stále vysoké, ve výtěru se drží haemophilus, objevil se nový příznak - afty v dutině ústní a na jazyku…

Takovým způsobem si můžete mapovat svou vlastní nemoc, vyznačíte si záchytné, kontrolní body a budete si je porovnávat v průběhu léčby. Tak sami poznáte, zda léčba probíhá podle příčiny. Pokud se zdravotní stav nezlepší, je nutno hledat jinou cestu.

Každý je odpovědný za svou nemoc, každý byl a je přitom, když nemoc vznikala, každý také musí být přitom, když se léčí. Nelze odpovědnost přenést na někoho jiného a tvrdit, že on je laik a že tomu nerozumí.

Pravidlo třetí
Onemocnění nezačalo v okamžiku, kdy se projevil příznak, ale podmínky pro nemoc se v těle chystaly nějakou dobu. Sestavený vlastní příběh má posloužit právě tomu, aby to odhalil.

Na připravený terén zapůsobí spouštěč a nemoc se projeví. Bacil, který byl zjištěn ve výtěru, byl pouze vyvolavatelem angíny. Ale kdyby předtím nedošlo k vašemu vyčerpání, prochlazení, oslabení imunity, pak by se bacil neprosadil a imunita by se s ním sama úspěšně vypořádala. Nedostal jste nemoc, ale způsobil jste si nemoc. Důležité je nemoc pochopit. V dané akutní situaci to vyřešíte antibiotikem, ale tím váš problém neskončil, ba naopak. Problém nebyl vyřešen. Musíte učinit poučení ze vzniklé situace, učinit takové opatření, aby se situace neopakovala, musí dojít ke změně postoje ke zdraví a nemoci, je potřebné porozumět tomu, jak to v těle funguje. Nelze se vymlouvat, že jste laik. Vaši nemoc to nezajímá, ba naopak je ráda, že jste laik, protože se tím snadněji prosadí.


MUDr. P. Šácha


Pokračování v článku: Sledování účinku
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  PERILLYL STAR - více PERILLYL STAR
  výrobce: STARLIFE
  Perilla frutescens je čínská léčivá bylina, jejíž výtažek se v tamní tradič...
  APPLE CIDER VINEGAR - více APPLE CIDER VINEGAR
  výrobce: STARLIFE
  Aktivní složkou jablečného octa- APPLE CIDER VINEGAR - je kombinace minerál...
  ALOE VERA+CHLOROPHYLL STAR - více ALOE VERA+CHLOROPHYLL STAR
  výrobce: STARLIFE
  Potravní doplněk - antioxidační účinky - imunita - vitalita - produ...
  GELAHIT TOP nutris 300ks - více GELAHIT TOP nutris 300ks
  výrobce: Health Detox
  Složení 1 želatinová kapsle: Glukosamin hydrochlorid (99.8%) 280 mg Chond...
  Artenzym - více Artenzym
  výrobce: Health Detox
  Nutraceutikum - funkční doplněk stravy s vysokou biologickou aktivitou 100...
  RELAX STAR - více RELAX STAR
  výrobce: STARLIFE
  RELAX STAR je unikátní kombinací látek, které působí blahodárně na celé těl...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály