Již delší dobu dávám dohromady materiál, který by dokázal upozornit na zvětšující se problém lidstva....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Problém lidstva

Problém lidstva
Problém lidstva


Již delší dobu dávám dohromady materiál, který by dokázal upozornit na zvětšující se problém lidstva.

Kdykoliv se v historii vyskytne jev, který je hromadný, přehnaný, jev, který naruší rovnováhu v přírodě, ve společnosti, vždy dojde ke katastrofě. Ona katastrofa na sebe bere různou podobu, ať je to potopa, zemětřesení, požár nebo se přežene mor, tyfus či jiná epidemie. V místě konfliktu vznikne válka, v těle se objeví zánět, dojde k destrukci, ke zničení, ke smrti, k zániku. Potopa nečistotu spláchne, požár spálí, co přijde do cesty. Na nevhodné chování lidí- na promiskuitu přijde metla- syfilis, kapavka nebo novodobější AIDS. Bůh to tak zařídí, že to „špatné“ odstraní a uvolní místo pro nový začátek.
V lidském světe takovým věcem předchází blahobyt, zábava, touha po ještě větší zábavě, pýcha, namyšlenost, pocit, že se nemůže nic stát. V Bibli najdete mnoho příběhů, které mají takový sled událostí, příkladem může být Sodoma a Gomora.

Signály blížící se katastrofy
Kdysi ve středověku byl velmi rozšířen svrab – jeho dnešní podoba je ve formě ekzému a podobných svědivých nemocí. Kdysi tolik rozšířená syfilis je původcem pro nemoci, které jsou charakteristické různými výtoky. Tuberkulóza zase dala podklad pro kašel, dušnost, astma - plicní nemoci.

Nemoci, které se dostávají do chronického stavu a které jsou potlačovány různými léky a nejsou léčeny od příčiny, se nazývají rakovinné, často jsou zde překřížena a prokombinována výše uvedené signály. Příkladem je AIDS , kde je totálně zdevastovaný obranný systém člověka.

V dnešní době je signálem pro blížící se katastrofu hromadné užívání hormonální antikoncepce. Tiskové zprávy píší o 2 milardách žen, které ji na naší planetě užívají. Pravděpodobně bude mít podobu hrozivou - dotýkající se podstaty lidstva - to je neschopnost rozmnožování.
Výchova mladých lidí odbočila od principů vytváření rodiny jako základu pro zachování rodu. Význam sexu má v dnešní době zcela jiný význam. Rodiče považují za splnění svého úkolu, když docílí, aby jejich 16 letá dcera navštívila gynekologa, který jí nasadí hormonální antikoncepci, a tím se zajistila před nechtěným otěhotněním. Často se setkávám s tím, že zpočátku se užívá hormonální antikoncepce, aby dítě nebylo, a potom, když je očekáváno nejde to, protože jsou různé potíže. Hlavním mechanizmem účinku hormonální antikoncepce je totiž útlum ovulace, to dělají progestiny, a estrogenní složka zajišťuje především pravidelnost cyklu. Po vysazení může logicky dojít k selhání této účinnosti. A vaječník pak není
schopen sám produkovat vajíčko. Žena, která užívala hormonální antikoncepci, najednou nemůže otěhotnět.

Myslím si, že se najde hodně lidí, kteří s tímto článkem nebudou souhlasit. Každý má právo se na věc dívat svýma očima. Smyslem následujícího seriálu je ukázat jiné pohledy na problematiku, pohledy, které nejsou tak často uveřejňovány v běžných mediích.
Podkladem je volný překlad článku z Nexus Magazine, Volume 3, #4 (June-July '96). PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia - Estrogenová vražedná pravda.
Ženy jsou mylně informovány o jejich hormonech, ke škodě na jejich zdraví, zatímco farmaceutické firmy sklízejí ohromné zisky .
Přes 300 let, počínaje 13. stoletím až do 16. století, vládl pro ohromné množství lidí žijících po celé Evropě a Skandinávii inkviziční teror. Politické, ekonomické a náboženské vlivy té doby společně působily proti ženám, které byly zastiženy, jak se protiví jejich záměrům. Terčem jejich snah byli také léčitelé a starodávní duchovní a kulturní mudrcové. Historikové debatují o přesných ztrátách dábelských časů - zda to bylo několik stovek tisíc nebo až několik miliónů lidí- ale o čem se debata nevedla, bylo to, že hlavními obětmi byly ženy. Je fakt, že doba inkvizice je nyní považována za období genocidy proti ženám, které ženy zbavilo jejich síly, vlastní sebedůvěry, zdraví, bohatství, léčitelského umění a společenského postavení.
Inkvizice prohlašovala, že pouze církevní představitelé byli nepopíratelnými duchovními autoritami. Mělo to svůj význam v tom, že se úspěšné uchovaly medicínské znalosti. Od té doby inkvizice rozhodovala o tom, kdo může vykonávat léčení. To se rozumí, že školy byly pro ženy zavřené.
Jaká úleva nastala, když éra násilí a nepřátel žen skončila. Nebo ne? Bohužel zdá se, že některé tradice přetrvávají. Dnešní ženy jsou stále vykořisťovány nekonečnými politickými a ekonomickými zájmy s hroznými následky na jejich zdraví, finanční nezávislosti a osobním právu. Možná, že inkvizice zcela neskončila, ale dodnes přetrvávají sotva patrné, křivolaké formy.

Ženské problémy jsou středem pozornosti pro medicínské a farmaceutické zájmy.
Podle Johna Archera, autora Bad Medicine, bylo v USA každým rokem provedeno asi 600,000 hysterectomií( odstranění dělohy) a asi 45,000 v Austrálii.
Odhaduje se, že v roce 1994 asi 45,000 australských žen užívalo hormonální substituční terapii (HRT). V současnosti užívá mnoho žen HRT také po menopauze.
Podle Dr Stanley Westa, známého specialisty pro neplodnost , šéfa reprodukční endokrinologie v nemocnici Sv. Vincenta v New Yorku a autora The Hysterectomy Hoax,( Podvodná hysterektomie), bylo 90 % operací dělohy provedeno zbytečně. Konzultanti gynekologické Ralph Nader's Public Health Research Group dospěli k podobným závěrům v roce 1991 ve své knize Women's Health Alert ( Ženské zdraví ve střehu). Podle Dr. Westa je 100% ně přijatelný důvod k operaci dělohy ten, který souvisí s léčbou rakoviny pohlavních orgánů. Ve skutečnosti se operace dělohy provádějí pro řešení různých problémů, jako jsou: endometrióza, fibrózní tumory ( myomy), vaječníkové cysty, pánevní zánětlivé nemoci a výhřez dělohy.
Není to žádná náhoda, že se gynekologové stávají osobami s nejvyššími příjmy ze všech specialistů. Ženy jsou po celou dobu svého života souvisle povzbuzovány různými medikamenty. Přirozené ženské funkce počínaje počátkem menstruace až po menopauzu jsou ovlivňovány chemickými zásahy. Jsou bombardovány mylnými informacemi, mýty, propagandami a v některých případech vyloženě lživě, není divu, že tak mnoho žen je zcela zmateno v běhu událostí, které mají vztah k jejich tělu a zdraví.

Historie hormonální substituční terapie
(Hormone Replacement Therapy= HRT)

Od svého objevu je hormonální antikoncepce nabízena jako nejlepší věc pro svobodnou ženu- navzdory statistikám, které ukazují, že užívání tablet je zdravotním hazardem pro nebezpečí rakoviny prsu, vysokého tlaku krve a kardiovaskulárních chorob.
Sledování historie hormonální substituční terapie nás zavede až do roku 1930 v souvislosti s výzkumem Dr. Serge Voronoffa. Jeho výzkum se týkal implantovaných čerstvých opičích varlat do mužského šourku, kde se neprojevil žádaný efekt.
Odnože jeho výzkumu vedly k transplantování opičích vaječníků ženám s poměrně hroznými následky. Po několika úmrtích ( jak na straně opic, tak na straně žen) byl výzkum přesměrován na používání syntetického estrogenu. S nástupem druhé světové války byl výzkum zastaven.
Do roku 1960 menopauza lékařskou profesi nějak vážně neznepokojovala.
V roce 1966 napsal new yorkský gynekolog Dr. Robert Wilson bestseler, který se nazýval Feminine Forever (Ženská věčnost), vychvalující klady estrogenové substituce chránící ženy od tragedie menopauzy, protože ona často ničí charakter ženy stejně tak jako její zdraví. První rok se prodalo přes 100 000 výtisků. Dr. Wilson energicky popisoval menopauzu jako stav „životního úpadku“.Podle něj měla estrogenová substituce prodloužit věk mládí. Popularizoval chybnou víru, že menopauza je nemoc z nedostatku hormonu.
Ženské magazíny se nedočkavě chopily jeho ideí a rozsáhle propagovaly jeho koncepty. To natolik Dr. Wilsona potěšilo, že dokonce založil tzv. Wilsonovu nadaci k podpoře prodeje doporučovaných estrogenových léků.
Farmaceutický průmysl velkoryse přispěl částkou překračující 1,3 miliónů US na podporu této nadace. Každým rokem dostával fondy od takových firem, jako jsou Searle, Wyeth-Ayerst Laboratories a Upjohn, vyrábějící hormonální produkty, které Wilson proklamoval jako efektivní produkty pro léčení a prevenci menopauzy. Farmaceutické společnosti skočily na úspěšné hnutí agresivním propagováním a reklamními kampaněmi.
Jeho poselství hrálo vtíravý akord:
Žena středního věku potřebuje hormonální léky, aby byla osvobozena od nevyhnutelných hororů a sešlostí té hrozné nemoci z nedostatku hormonů, která se nazývá menopauza.
Wilson razil cestu užívání estrogenů, které byly přijímány bez odporu. Ale z dlouhodobého pohledu neexistovalo žádné formální ohodnocení bezpečnosti estrogenové terapie nebo jejich efektů. Takto přijímaný estrogen vyšel z módy až v okamžiku, kdy se objevovaly zjevné příznaky zkracování života jejich uživatelek.
V roce 1975 The New England Journal of Medicine zkoumal tempo růstu endometriální rakoviny u uživatelek estrogenů a zjistil, že byl 7 a půl krát vyšší než u normálních žen, které estrogeny nebraly. U žen, které užívaly estrogen sedm let nebo déle, se 14 x více vyvinula rakovina.
Když poklesla popularita estrogenů, objevily se nové přístupy. Stranou šly falešné proklamace ochrany ženské krásy a mladosti a více se začaly upřednostňovat zdravotní aspekty. Farmaceutický průmysl obnovil estrogenovou substituční terapii příchodem nové - kombinované syntetickým progesteronem a estrogenem, které by mohly pravděpodobně chránit ženy ne pouze od kardiovaskulárních nemocí, ale také od nemocí majících zničující následky osteoporózy.
Zatímco tzv. experti ženského zdraví uklidňují ženy proklamacemi, že tato kombinace již nemá nežádoucí vedlejší efekty, Dr. Lynette J. Dumbleová Senior Research Fellow University of Melbourne's Department of Surgery at the Royal Melbourne Hospital věří, že jediným základem HRT je vytvořit komerční obchod, který by byl vysoce ziskový pro farmaceutické firmy a doktory. Předpokládané přínosy z HRT jsou totálně nedokazatelné. Ona věří, že HRT opět zvedne zdravotní problémy žen a současně zpomalí proces stárnutí žen.
To potvrzuje platnost nedávných závěrů památné studie publikované v New England Journal of Medicine v roce 1995, která se týkala 121,700 žen. Studie varovala ženy, které užívaly HRT k vyrovnání příznaků menopauzy, že si užíváním HRT současně zvyšují pravděpodobnost rakoviny prsu až o 30- 40 procent, zvláště tehdy, když hormony berou déle než 5 let. U žen ve věku 60 až 64 vzroste riziko rakoviny prsu za stejnou dobu až na 70 %. A konečně studie podává informaci, že ženy, které užívaly HRT, ve 45 % častěji zemřely na rakovinu prsu než ty , které HRT neužívaly.
Leslie Kentonová, autorka Passage to Power( Cesta moci), reaguje na věty typu:
„ Menopauza je nemoc z nedostatku estrogenů. A žena potřebuje brát více estrogenů“ takto: Nejde jenom o to, že tyto rady jsou špatné, ale jsou dokonce i nebezpečné. Naštěstí není další podobná historie HRT – je třeba přijmout hledisko, že nemůže pomáhat ženě každého věku v dosažení lepšího zdraví.

Krátký gynekologický přehled ženského těla.
Abychom dobře pochopili debatu o HRT, je důležité mít základní znalosti ženského přirozeného cyklu.
Donedávna lékaři myslili, že menopauza začíná, když všechna vajíčka ve vaječnících byla vyčerpána. Ale nedávné práce ukázaly, že menopauza asi není spuštěna vaječníky, ale mozkem. Zdá se, že jak puberta, tak i menopauza jsou procesy, které jsou řízeny z mozku.
Menstruace je závislá na komplexu hormonálních komunikací mezi vaječníkem, hypothalamem a šišinkou v mozku. Hypothalamus produkuje gonadotropin - růstový hormon ( GnRH), který spouští produkci folikul stimulujícího hormonu (FSH) v šišince. Ten potom stimuluje růst folikulů ve vaječníku, které potřebujeme ke spuštění ovulace. Jakmile se zvětšují folikuly, vytváří se a do krve uvolňuje estrogen.
Tato řetězová reakce není jednosměrná. Estradiol, jeden z vaječníkových estrogenů v krevním řečišti, také zpětně působí na hypothalamus a způsobuje nějaké změny v GnRH. Dále, tento pozměněný hormon stimuluje šišinku i tvorbu leteinizačního hormonu ( LH), který způsobuje, že folikuly prasknou a vajíčko se uvolní. Poté, co se vajíčko vyloučí, začne se kolabovaným folikulem tvořit progesteron a folikul se přemění v corpus luteum= žluté tělísko.
Během menstruačního cyklu se uvolňují všechny hormony a jsou vylučovány v různou dobu, v různých částech 28 denního cyklu.
Prvních 8 až 11 dní menstruačního cyklu tvoří vaječníky mnoho estrogenu. Estrogen připravuje folikuly pro uvolnění jednoho z vajíček. Je to estrogen, který způsobuje změny charakteristické pro pubertu: růst prsů, vývoj reprodukčních orgánů a formování ženského těla.
Zvýšené vylučování estrogenů začíná okolo 13. dne, asi jeden den před ovulací. Jakmile začne klesat hladina estrogenu, začne narůstat hladina progesteronu, stimuluje velice rychle růst folikulu. Jakmile se uvolní z folikulu vajíčko ( známe to jako žluté stádium ženského cyklu), začne se měnit folikul, zvětšuje se a přeměňuje se v unikátní orgán známý jako žluté tělísko. Produkuje progesteron, je to jen malý orgán, ale s obrovskou kapacitou pro tvorbu hormonu. Zvýšení progesteronu v době ovulace je zdrojem libida – nejde tedy o estrogen, jak bychom se mohli domnívat.
Po 10 nebo 12 dnech, jestliže nedojde k oplodnění, tvorba progesteronu dramaticky poklesne. Pokles hladiny progesteronu způsobí, že se začne uvolňovat krev, která odnáší endometrium (menses) a po ní zase začne obnova menstruačního cyklu. Vaječníkový estrogen a progesteron stimulují růst endometria nebo výstelku dělohy, která se připravuje k uhnízdění plodu. Estrogen zvětšuje růst endometriální tkáně a progesteron ulehčuje sekreci děložní výstelky, aby došlo k úspěšnému uhnízdění vajíčka a plodu.
Kolem 40 let věku tato vzájemná spolupráce hormonů selhává a vede k menopauze. Dodnes není stále jasno jak. Menopauza začne se změnami spíše v hypotalamu a v šišince než ve vaječnících. Vědci prováděli experimenty u mladých myší, kterým vyndaly vaječníky a zaměnily je vaječníky starších jedinců neschopných reprodukce. A tyto mladé myši byly schopny se pářit a mít potomstvo. Ukazuje to na ten fakt, že staré vaječníky umístěné do mladého prostředí jsou schopné reprodukce. Na druhé straně když mladé myší vaječníky byly přemístěny do starých myší, nebyly schopny reprodukce.
Nezáleží na tom, jaký mechanizmus spustí menopauzu, ale jakmile se sníží stimulace i menšího množství folikulů, klesá množství estrogenu a progesteronu, které normálně vaječníky produkují. A přitom hladiny ostatních hormonů jsou normální. To neznamená, že se vaječníky scvrknou a přestanou fungovat, jak se všeobecně povídá. Se snížením hladiny těchto hormonů je menstruace slabá a nepravidelná a eventuálně se zastaví.
Ale jiné tělesné orgány jako nadledvinky, kůže, svaly, mozek, hypofýza, vlasové váčky a tukové váčky mohou dále vytvářet ty samé hormony, ovšem když nastane menopauza, ony již nejsou schopné držet ženské tělo ve zdraví, v rovnováze, beze změn v chování. Je důležité, aby žena věnovala pozornost svému tělu již v období před očekávanou menopauzou. Dodržovala řádný životní styl, dietu, měla dostatečnou pohybovou, rekreační aktivitu apod.
Ženy v menopauze mají příležitost vstoupit do této fáze života v plné síle, moudrosti a kreativitě jako nikdy předtím. Mají přístup k hlubokým vnitřním znalostem. Proslulá socioložka Margaret Meadová řekla :“ Nic není silnějšího než ženské menopauzální nadšení!“ V mnoha kulturách světa je menopauza přechod a začátek k naplnění ženské moci, která je totálně osvobozena. Ve své komunitě je k ní udržována úcta jako k moudré, respektované starší osobnosti.

Mýtus estrogenu a syntetických progestinů
Dřívější výzkum, který vedl k výrobě estrogenu, dal základ pro vývoj hormonální antikoncepce, a to bylo v roce 1960. Se souhlasem FDA (the US Food and Drug Administration) byly pilulky uváděny jako efektivní, vyhovující pro způsob kontroly početí. To ženám umožnilo skutečné sexuální osvobození.
Ale všechen základ pro FDA, aby mohla udělit toto svolení, byl ve výsledcích klinických studií provedených na 132 ženách z Portorika, které braly pilulky jeden rok a ne déle než 8 let. ( Nikdy nebyl uveřejněn ten fakt, že během této studie také 5 žen zemřelo - bez řádného přešetření příčin úmrtí.)
V polovině 70tých let upoutaly pozornost veřejnosti až smrtelné příhody žen s infarktem a mozkovými příhodami. A od té doby se začaly vyrábět údajně bezpečnější pilulky s menší dávkou estrogenu. Ale de fakto nikdy nebyl podán přesvědčivý vědecký důkaz, že jsou piluky bezpečné. Teprve nyní ženy odhalují pravou cenu, kterou musejí platit za svou sexuální svobodu.
Nyní je to 40 let od začátku hormonální antikoncepce a v současnosti je 60 miliónů žen na celém světě, které v podstatě testují pilulky. Jejich bezpečnost a efekty z dlouhodobého pohledu nebyly stále přesvědčivě doloženy.
Je důležité poznamenat, že byla popsána široká paleta nepříznivých a vedlejších efektů, které jasně vedly k rakovině prsu, vysokému krevnímu tlaku a obzvlášť ke kardiovaskulárním nemocem – a to hlavní - vedly k úmrtí žen. To bylo v Austrálii v roce 1992. 27,833 žen zemřelo na srdeční nedostatečnost a 2,438 žen zemřelo na rakovinu prsu.

Je to prostá shoda okolností nebo snad tyto statistiky naznačují, že škodlivé vedlejší efekty souvisejí s hormony ?
Zatímco se hovoří o estrogenu jako o primárně chybějící látce pro ženy v menopauze, je důrazně doporučován lékaři a farmaceutickým průmyslem pro prevenci kardiovaskulární nemoci a osteoporózy.
Když v dnešní dobu navštívíte lékařskou ordinaci, budete varováni před rizikem překonávat období menopauzy bez preventivní ochrany estrogeny.
Ženám je dále připomínáno, že menopauza je nemoc z chybění hormonu, a proto musí být hormon doplňován k dosažení jejich zdraví.
Jak poznamenala Dr Lynette Dumbleová, pozornost kardiovaskulární prevence se u žen zcela soustředila na HRT. Elizabeth Barrett-Connorová upozorňuje na rozsáhlou práci Coronary Drug Project of 1973 , která se týká dvou výzkumů využívajících estrogen u mužů. Jedna část této studie spočívala v tom, že se mužům úmyslně podávaly nadnormální estrogenové dávky, které převyšovaly fyziologické hladiny s úmyslem vyvolat u nich gynekomastii ( zvětšení mužského prsu) jako indikátor úspěšného poženštění. A tento stav vedl ke vzniku trombóz a impotence a nutně směřoval k neúspěchu.
Praktický lékař, nezávislý badatel Dr. John Lee (autor pozoruhodné studie známé jako Boston Health Study), se snažil prokázat souvislost mezi estrogeny a kardiovaskulárními nemocemi. Studii vedl na velkém vzorku zdravotních sester a konstatoval, že estrogen je významný faktor při vzniku srdeční nemoci.
Tyto závěry byly ve skutečnosti ignorovány v zájmu obchodního zisku. Je také třeba říci, že farmaceutické reklamy poněkud opomíjely uvádět fakt, že úmrtí mozkovou mrtvicí byla o 50 % vyšší u žen, které užívaly estrogen.
Dr. Lee sestavil seznam vedlejších efektů a fyziologických zhoršení, která souvisejí s užíváním estrogenů.
Obsahuje zvyšující se riziko rakoviny dělohy, narůstající nadváha, zadržování solí a tekutiny- otoky, deprese a bolesti hlavy, narušená kontrola hladiny krevního cukru s tendencí ke snížené hladině( hypoglykemii), ztráta zinku a zadržování mědi, snížení hladiny kyslíku v buňkách, zahuštění žluči, podporující vznik žlučníkových potíží, narůstající pravděpodobnost plicní fibrózy a děložních fibróz ( myomů), rušení aktivity štítné žlázy, pokles sexuální energie, tvorba krevních sraženin, snižování cévního napětí, endometrióza, křeče v děloze, neplodnost a omezení funkce osteoklastů.
Jestliže má HRT tak mnoho vedlejších efektů a nebezpečné komplikace, pak si musí každá žena dobře promyslet její užívání.
Bohužel většina lékařů Vám řekne, že neexistuje žádná alternativa. Je jisté, že to myslí dobře a upřímně se o své pacienty zajímají, ale dávají jim informace, které přicházejí přímo z farmaceutických firem. Většina žen postrádá nezbytné poučení a vysvětlení jejich možností, menopauza může být chápána jako další hrůzu nahánějící a nebezpečná doba.

Přichází přírodní progesteron
Dr. Lee vedl nezávislý výzkum, který se týkal přírodních forem progesteronu, který byl získáván z bylin. Jeho výzkum nebyl dotován farmakologickými firmami a představuje mnohem širší vysvětlení ženských hormonálních možností a nabízí naprosto bezpečnou, efektivní alternativu, která nemá vedlejší efekty. Objevil, že tento přírodní hormon užívaný ve spojení s dobrou dietou a životním stylem je schopen eliminovat mnoho nepříjemných příznaků, které jsou spojeny jak s tzv. prementruačním syndromem (PMS), tak s menopauzou.
Tisíce žen ze západního světa nyní užívají přírodní progesteron ve formě krému, který se vtírá do kůže. Proklamují, že nemají jen úlevu od ženských potíží, ale současně jim narůstá vitalita, mají lepší kůži a vyrovnanější psychiku.
Zdá se, že lékařskou vědou byl přírodní progesteron totálně přehlížen a středem pozornosti byl chybný estrogen. Vzhledem k tomu, že není patentován ani není nijak drahý, není překvapením, že to tak je.
Jak bylo výše uvedeno, je to progesteron, který je odpovědný za udržování sekrece endometria, která je nezbytná pro přežití embrya stejně tak, jako vývoj plodu během celého těhotenství. O progesteronu se říká, že je matkou všech hormonů.
Progesteron je důležitý předhormon v biosyntéze nadledvinkových kortikosteroidů ( hormony, které chrání tělo proti stresu) a všech sexuálních hormonů ( testosteron a estrogen) To znamená, že progesteron má schopnost měnit se v ten hormon, který tělo potřebuje. V tomto bodě je nutno zdůraznit, že estrogen a testosteron jsou konečnými metabolickými produkty, které vznikly z progesteronu. Bez adekvátního progesteronu nemohou ani estrogen ani testosteron úspěšně fungovat. Vedle toho je to předhormon pro sexuální hormony, progesteron usnadňuje také mnoho dalších důležitých, skutečných, vnitřních, fyziologických funkcí ( o kterých bude řeč později).

Estrogenový dominantní efekt
Zdá se, jako by se ženské problémy zvětšovaly. 40 až 60 procent všech žen na západě trápí PMS. Kromě toho je také trápí pletorické příznaky a menopauza. Něco se u žen děje a je to zcela alarmující. Je důležité, aby měla žena správnou hormonální rovnováhu, která je nezbytná k tomu, aby mohlo její tělo zdravě fungovat a čelit mnoha stresujícím faktorům.
Výzkum ukázal, že velká část žen ve svých 30 ti letech ( a někdy i v mladším věku) dlouho před tím, než se měla dostavit menopauza, občas během menstruačního cyklu neměla ovulaci. Když není ovulace, znamená to, že není žluté tělísko a nevytváří se progesteron. Následuje nedostatečnost progesteronu a z toho pak pramení mnoho dalších problémů. Jedním z nich je dlouhodobá- měsíc trvající přítomnost estrogenu( estrogen nebyl vystřídán progesteronem) se všemi možnými vedlejšími efekty, které může estrogen způsobovat, jak bylo výše uvedeno. Dalším je obecně neznámý problém s progesteronovou rolí v procesu osteoporózy. Protože progesteron stimuluje osteoblast, který má za úkol organizovat tvorbu nové kostní tkáně. Takže vlastně je to progesteron, který stimuluje novou kostní tkáň a v každém věku se tím podílí na obnově osteoporózy. Ztráta progesteronu ve svých důsledcích vede k tomu, že se netvoří osteoklasty a tím se zhoršuje proces osteoporózy.
Třetí důležitý problém úzce souvisí se ztrátou progesteronu a stresem. Stres kombinovaný se špatnou dietou může zastavit ovulační cyklus. Následně se nevytvoří progesteron a ten je také spjat s tvorbou hormonů, které tělo potřebuje v boji proti stresu, neustále se opakující stres stále více blokuje ovulační cyklus, a tak se tento zrádný proces stále více prohlubuje.
Dalším významným faktorem přispívajícím k nerovnováze mezi estrogenem a progesteronem je prostředí, ve kterém žijeme. V průmyslovém světě ponořeném do petrochemických derivátů. A ty jsou všude- ve vodě, ve vzduchu, v potravě. Jsou to chemikálie obsahující pesticidy a herbicidy ( DDT, dieldrin, heptachlor..) a stejně tak různé plasty a PCB . Jsou to látky, které napodobují estrogeny- jsou v tucích rozpustné, nepodléhají biologickému rozkladu a těžko se z těla vylučují. Hromadí se v tukové tkáni jak zvířat tak lidí. Ty chemikálie mají zvláštní schopnost napodobovat přírodní estrogen. Dostaly jméno – xenoestrogeny. Ačkoliv jsou to cízí chemikálie, přesto mohou obsadit estrogenové receptory v těle a vážně zasahovat do přírodních biochemických změn.
Stále se množí výzkumy, které odhalují alarmující situaci ve světě, zaplaveném množstvím hormonálních napodobenin.
Nedávno vyšla kniha Our Stolen Future ( Naše odcizená budoucnost) od autorů Theo Colburn z World Wildlife Fund, Dianne Dumanoski z Boston Globe a Johna Peterson Meyera, zoologa, kteří identifikovali 51 hormonálních napodobenin,z nichž každá je schopna uvolnit příval vedlejších efektů- snížení produkce spermií, omezení buněčného dělení a omezení vývoje mozku. Tyto napodobeniny nemají pouze souvislost s nedávnými objevy, že počet spermií klesl v celosvětovém měřítku o 50 % , když porovnáváme roky 1938 a 1990, ale také souvisejí se zvýšeným výskytem deformit pohlavních orgánů, rakoviny prsu, prostaty, varlat a neurologických nemocí.
Dr. Lee objevil shodné téma týkající se ženských stížností na utrpení a často vysilující příznaky PMS a menopauzy: příliš mnoho estrogenu nebo - jak to osobně označil termínem- estrogenová nadvláda.
Nyní místo estrogenu hrajícího základní roli uvnitř dobře vyrovnané symfonie steroidních hormonů v ženském těle začal vytlačovat do pozadí jíné hráče, tvořící biochemické disharmonie.
Hormonální antikoncepce nebo HRT je tou poslední věcí ve světě ženského těla, kdy je potřeba více estrogenu. Potom, když se objeví estrogen - dominantní příznaky, co se předepíše ? Více estrogenu! Křehká přírodní estrogen-progesteronová rovnováha je zásadně změněna předávkováním estrogenu. O to více se prohloubí nedostatečnost progesteronu.
Dr. Lee byl schopen vyrovnat estrogenovou dominanci přírodním progesteronovým krémem, který vtíral do kůže. Přírodní progesteron, derivát cholesterolu, je vyroben z mexického yamu nebo ze sojových bobů. Jejich aktivní ingredienty přesně molekulárně odpovídají vlastnímu tělnímu progesteronu.
Je zajímavé, že v zemích Asie a Jižní Ameriky, kde ženy jedí jak divoký yam, tak i sojové boby, se tolik problémy neobjevují, na rozdíl od žen západního světa.
Doplňování přírodním progesteronem upravuje ten skutečný problém: nedostatek progesteronu. U přírodního progesteronu není znám žádný vedlejší příznak, ani nebyla zaznamenána žádná toxická hladina. Přírodní progesteron zvyšuje libido, chrání dělohu před rakovinou a proti fibrotickým procesům v prsu, pomáhá chránit proti rakovině prsu, udržuje děložní sliznici, hydratuje ji a prokysličuje kůži, změní růst obličejových vousů a řídnutí vlasů, působí jako přírodní diuretikum, pomáhá eliminovat deprese a zlepšuje pocit zdraví, zlepšuje spalování tuků a udržuje v těle energii, brání krevním sraženinám a je důležitým předhormonem pro ostatní hormony , které jsou důležité pro sex a proti stresu. Dokonce ovlivňuje dva důležité příznaky menopauzy- návaly a suchost poševní sliznice.
A je ještě jedna významná výhoda přírodního progesteronu, které bychom měli věnovat trochu více pozornosti. Většina lidí se domnívá, že estrogen ženu chrání proti osteoporóze- je to jeden z největších marketinkových bodů- které ženy povzbuzují v užívání HRT – a to definitivně není tento případ!
Počáteční studie, u kterých se předpokládala ochranná funkce estrogenu, byla založena na hrubých vědeckých omylech.
Kanadský badatel Jerilyn Prior endokrinolog University of British Columbia ve Vancouveru a jeho kolegové informovali The New England Journal of Medicine, že estrogenová role u osteoporózy není prioritní. V jejich studiích u ženských atletek objevili, že osteoporóza se vyskytuje ve stupni, který odpovídá progesteronovém úbytku, dokonce i v případě, když je jejich estrogenová hladina v normě.
Předtím prováděli výzkum u neatletických žen. A ukázaly se tytéž výsledky. Přestože obě skupiny menstruovaly, neměly ovulační cykly, a proto měly progesteronový úbytek. Došlo k poznatku, že anovulace a krátká fáze cyklu se nyní vyskytuje u více než 50 % severoamerických žen, které mají menstruační cyklus během posledních reprodukčních let. Bohužel tento důležitý objev zůstal bez povšimnutí v medicínské komunitě.

Byl dokonce identifikován progesteronový receptor na povrchu osteoblastické buňky ( kostní tkáň- stavební buňky). Nikdo předtím neobjevil receptor na osteoblastu pro estrogen. Pravdou se jeví to, že kostní ztráty jsou způsobeny nedostatkem progesteronu.
Tyto výsledky byly verifikovány tříletou studií u 63 žen ve věku po menopauze, které trpěly osteoporózou. Ženy, které užívaly vtíraný progesteronový krém, zaznamenaly v průměru 7 až 8 procentní kostní nárůst v prvním roce, 4-5 procentní ve druhém roce a 3-4 procentní nárůst ve třetím roce ! Neléčené ženy této věkové kategorie ztrácely kostní masu v průměru 1 a půl procenta za rok ! Takové výsledky nedosáhla žádná forma HRT.
Dr. Lee věří, že užívání přírodního progesteronu ve spojení se změnou dietního režimu a živovotního stylu dokáže zastavit osteoporózu a navíc může nastartovat zpětné pochody vedoucí ke zlepšení denzity kostí i u žen 70 tiletých a starších.
V tomto bodě je důležité zvýraznit rozdíl mezi přírodním progesteronem, který produkuje tělo, a syntetickým progesteronem, který se nazývá progestin - jako je v případě Provery, Duphastonu a Primulutu. Je VELKÝ rozdíl, jak působí v těle.
Syntetický progesteron vykazuje velkou škálu vedlejší příznaků a některé z nich jsou docela závažné. Sem patří: bolesti hlavy, deprese, otoky, zvýšené riziko vrozených defektů a předčasných porodů, poruchy funkcí jaterních, citlivost prsů, zvýšená krvácivost, akne, mužské ochlupení, nespavost, nadváha, plicní embolie , premenstruační syndrom.
A co je nejzávažnější ? Progestiny nepřinášejí tělu vnitřní fyziologický prospěch, tak jak to dělá progesteron, a v tom důsledku tělo nemůže fungovat v hlavních biosyntetických pochodech a naruší se mnoho základních procesů v těle. Progesteron je nezbytný hormon, který také hraje důležitou roli ve vývoji zdravých nervových buněk a mozku a funkcí štítné žlázy. Progestiny blokují schopnost těla tvořit vlastní progesteron a také blokují vlastní využití přírozeného progesteronu v základních životních procesech.
Historie hormonů je jistě velmi komplikovaná. Až do této doby byla pro ženy západního světa k dispozici pouze jedna verze. Byly vrženy vážné pochybnosti na účinnost a vhodnost estrogenu a progestinů ve všech formách, v jakých existují. Ženy trpí mnohými problémy.
Co komplikuje tu hormonální historii, je to, že předepsaná léčba na uvedené problémy ještě více situaci zhoršuje. Bez pochopení dalekosáhlých vedlejších efektů estrogenové dominance a progestinu doktoři chybně diagnostikují příčinu těchto zhoršených stavů. Často předepisují další léky s katastrofálními vedlejšími příznaky.
Bez adekvátních znalostí, poučení a přístupu k přírodním produktům se ženy snadno stanou kořistí rozsáhlých kampaní nadnárodních farmakologických společností, které si na svou stranu přesvědčivě získaly doktory a stejně tak vládní instituce.
Je na čase, aby ženy věnovaly větší odpovědnost svému zdraví a životnímu stylu. Největší zbraní proti ignoranci jsou znalosti. Je čas položit trpkou otázku svému poskytovateli zdraví, požadovat odpověďi a ochotu prošetřit bezpečnost alternativních přístupů. Je očividné, že se ženy musí podílet na vzdělávání svých doktorů.

Efekty estrogenové dominance
1. Když není estrogen v rovnováze s progesteronem, dostaví se nadváha, bolesti hlavy, náladovost, chronická únava a ztráta zájmu o sex a všechny varianty tzv. premenstruačního syndromu.
2. Estrogenová dominance podporuje vývoj rakoviny prsu díky své rozmnožovací aktivitě a nejenom to.Současně stimuluje prsní tkáň a to může časem vyprovokovat fibrotickou nemoc prsu. Nestane se tak, pokud bude přirozený progesteron v rovnováze s estrogenem.
3. Samozřejmě převaha estrogenu nutně směřuje k nedostatku progesteronu. To vede v ženském těle ke snížení tempa růstu nové kostní formace – osteoblastů- což jsou buňky, které jsou za tento proces odpovědné. Mnoho doktorů si to ještě neuvědomuje a je to vlastně hlavní příčina osteoporózy.
4. Estrogenová dominance zvyšuje riziko fibroidů ( benigní nádor v děložní stěně-myom). Jeden ze zajímavých faktů o fibroidech, který je často doktory zmiňován, je, že bez ohledu na velikost fibroidy obecně atrofují, jakmile přejde menopauza a vaječníky přestanou tvořit estrogen. Doktoři, kteří svým pacientkám běžně predepisují přírodní progesteron, zjistili, že tím urychlují proces atrofizace fibroidu.
5. U menstruujících estrogen - dominantních žen, kde progesteron není v normě a každý měsíc klesá a klesá, tam také není řádné krevní odplavování děložní sliznice. Menstruace je nepravidelná. Tento stav ovlivňují změny v životním stylu a užívání přírodního progesteronu. Je to možné sledovat měřením hladiny progesteronu v krvi.
6. Rakovina dělohy se vyvíjí jedině v případě estrogenové dominance. V takových případech je tomu možno předcházet užíváním přírodního progesteronu. Tuto prevenci také dosáhneme užitím syntetických progestinů, proto je mnoho doktorů, kteří HRT kombinují s progestiny. Ale všechny syntetické progestiny mají vedlejší příznaky.
7. Estrogenová dominance zhoršuje vodní hospodářství buněk a vzestup vnitrobuněčného sodíku, což vede u žen k vysokého tlaku krve. A tento proces také vzniká užíváním syntetických progestinů.
8. Estrogenová dominance dramaticky zvyšuje možnost mozkové a srdeční mrtvice.
(Zdroj: Leslie Kenton, Passage to Power, Random House, UK, 1995)

Úspěchy přírodního progesteronu v procesu stárnutí
1. Progesteron je základní předhormon v biosyntéze kortikosteroidů nadledvinek. Bez adekvátního progesteronu je narušena syntéza kortikoidů a tělo tento nedostatek musí kompenzovat jinou cestou. Ovšem tyto cesty mají mužské vedlejší efekty: růst chloupků v obličeji, vypadávání vlasů typické pro muže apod. Další narušení tvorby kortikosteroidů vede k poklesu schopnosti přizpůsobovat se stresu- např. operaci, traumatům, emocionálním stresům apod.
2. U mnoha žen se objevují v době před nebo po menopauze klinické příznaky snížené funkce štítné žlázy - únava, ztráta energie, zimomřivost a tyto příznaky jsou podporovány estrogenovou dominancí a naopak se mohou vyrovnat užitím přírodního progesteronu.
3. Estrogen a většina syntetických progestinů zvyšují hladinu nitrobuněčného sodíku a vody. To způsobuje hypertenzi. Přírodní progesteron je přirozeným diuretikem a přirozeně reguluje buněčný metabolizmus sodíku a vody, tím vlastně dělá prevenci hypertenze.
4. Zatímco estrogen narušuje homeostatickou kontrolu úrovně cukru v krvi, přírodní progesteron ji stabilizuje. Přírodní progesteron může být úspěšně používán u lidí trpících těmito problémy. Estrogen by měl být kontraindikován u diabetiků.
5. Vypadávání vlasů a tvorba vrásek je signálem dehydratace kůže. Je to u žen běžný znak před a po menopaze a je to jistý znak hormonální poruchy. Do kůže vtíraný přírodní progesteron v kůži upravuje hydrataci.
6. Progesteron pomáhá udržovat ve zdraví mozkové buňky. Taková porucha, jakou je Alzheimerova nemoc, může být dalším příkladem druhotného nedostatku progesteronu.
7. Progesteron je nezbytný pro zdravý vývoj myelinové pochvy, která chrání nervové boňky. Nízká hladina progesteronu vede k bolestem nervů.
8. Progesteron zvyšuje a podporuje zdravou emoční stabilitu a dobré sebevědomí.
9. Progesteron je odpovědný za úroveň libida.

(Zdroj: John R. Lee, M.D., Slowing the Aging Process with Natural Progesterone, BLL Publishing, CA, USA, 1994, p. 14)

Medicínské omyly
Vývoj syntetických hormonů a chemikálie, které napodobují estrogen – to jsou hlavní medicínské omyly, které přinášejí neočekávaný ekologický zdravotní hazard.

Estrogen je hormon, o kterém se v poslední době hodně hovoří. Pro někoho představuje zlaté rouno, které vzrušuje mnoho lékařů-praktiků, farmaceutických společností a vědců, kteří zkoumají jeho zázračné vlastnosti. Pro jiné je estrogen jen další velmi nebezpečný hormon, přinášející s sebou mnoho neznámých a nevyslovených nebezpečí. Většina žen se ztrácí ve tmě a bezedné propasti někde mezi fikcí a pravdou. Všechny jsou příliš často zoufale mateny v tom, zda mají věřit svému instinktu nebo lékařské vědě. Jejich fyzické, emocionální a duševní zdraví je dlouhou dobu v nejistotě.
Historie estrogenu se podobá thrilerům dnešních dnů. Je to historie podvodu, zrady, skrytých programů, reklam a dezinformací. Jako téma pro román by to mohlo být docela zajímavé, ale ve skutečnosti je to životní drama, kdy jeho efekty jsou katastrofální pro životy desítek miliónů žen na celém světě.
Hormony jsou velmi mocné substance. Když začínáš falšovat přírodní, dobře vyladěné posly životních procesů, říkáš si o trable. To zvláště platí pro ženy. Ženská psychika je velmi intimně spojená s měsíčním hormonálním cyklem. Hormony řídí jejich psychosociální dění a také mají vliv na jejich emocionální a psychologický stav. Hormonální nerovnováha může způsobit vedle nesčetných zdravotních problémů také podkopání sebedůvěry, kreativity, duševního a sexuálního zdraví.
Snad ještě větší obraz o estrogenové historii nám podává ten fakt, že základ syntetických hormonů jako legitimní potřeby žen je v podstatě experiment pod rouškou běžných medicínských praktik, jehož výsledkem je to, že medicínská věda zintenzivnila kontrolu ženských životů.
Germaine Greerová zestručnila vrchnostní dotěrnost vůči ženskému hormonálnímu zdraví docela vtipně, když řekla: „ Menopauza je sen zvláště pro obyčejné mediky. Ti nemají chirurgickou ani diagnostickou zkušenost. Nejsou sami v život ohrožujícím stavu; nemají možnost zneužít úřední moci. Pacienti se musí znovu vracet kvůli mnoha testům a celkovým lékařským vyšetřením.“
Zcela jednoduše: Zahrávání si s ženskými hormony je zahrávávání si s ohněm.

Uvádění estrogenivé dominance
Přírozený vzhled těla je tvořen dvěma hormony- progesteronem a estrogenem ve velmi citlivé a přesné rovnováze tak aby rozmnožovací schopnost byl amaximalizována. Ty dva hormony se velmi těsně navzájem doplňují a ačkoliv jsou obecně vzájemně antagonisté, jeden také pomáhá tomu druhému.
Estrogen není ve skutečně jeden hormon. Přesněji se uvádí, že patří do třídy hormonů, které mají estrogenní aktivitu ( např. rozmnožování endometriálních buněk pro očekávané těhotenství). Estrogeny jsou nazývány estradioly a estrony- obě formy mají na svědomí stimulaci abnormální růst buněk, když se v těle nacházejí v normálním nebo vyšším množství a stejně tak estriol, který je znám jako inhibitor rakovinných buněk. Každý typ estrogenu má v těle rozdílnou funkci.
Tyto estrogeny se tvoří hlavně ve vaječnících, a malé množsství se tvoří v nadledvinkách a během těhotenství v placentě a pak v tukových buňkách.
Když přijde puberta, estrogen podporuje u děvčat vývoj prsů a zvětšování dělohy. Estrogen přispívá ke tvarování ženského těla a kostry. Potom pomáhá regulovat menstruační cyklus a hraje nezbytnou roli v udržování pevnosti kostí a kontroluje krevní cholesterol. Nadměrné množství estrogenu, bez ohledu na příčinu proč tomu tak je, přispívá to k vyčerpání vaječníků což dále vede k neplodnosti. V případě progesteronu jsme hovořili pouze o jednom specifickém hormonu. Je jediným členem své třídy. Ve vaječnících je předhormonem estrogenu. Progesteron se také v malém množství tvoří v nadledvinkách u muže ve varlatech. Je to předhormon testosteronu a všech důležitých pohlavních hormonů, ale také kortikosteroidů, které jsou nezbytné pro odolávání stresu, pro vyrovnávání cukerné a elektrolytové rovnováhy a krevního tlaku, nemluvě o přežití.
Estrogen je tím hlavním hormonem během prvních čtrnácti dů menstruačního cyklu, jeho role spočívá v přípravě endometria dělohy k těhotenství, a progesteron je hlavním hormonem pro následující dva týdny menstruačního cyklu. Je nezbytný pro přežití oplozeného vajíčka, a po celou dobu těhotenství je progesteron dováván embryu a plodu přes placentu. Existuje velmi jemná souhra mezi estrogenem a progesteronem. Jestliže do tohoto procesu uměle zasahujeme brzy se dostaví ničivé efekty. Žel, uváděné syntetické hormony a stejně tak i zněčištěné prostředí kolem vytváří mezi hormony zmatek.
Dr.John Lee praktický lékař v důchodu první použil termín: „estrogenová dominance“, strávil lepší část posledních let zkoumáním základu rozrůstání takových ženských problémů jako je PMS, endometriosis, cysty vaječníku, fibroidy, rakoviny prsu, neplodnost, osteoporóza a menopauza. Vychází ze svých klinických zkušeností o ženském zdraví a stejně tak z poblikovaných výzkumnů a věří že mnoho žen trpí z přemíry přítomného estrogenu. Zjistil, že stres, chyby ve výživě, estrogeny, které přichází do těla z vnějšího prostředí, braní syntetických estrogenů kombinované s následujícím nedostatkem progesteronu, to všechno přispívá ke vzniku estrogenové dominance.
Následuje seznam příznaků, které mohou být způsobeny nebo které mohou být zhoršovány estrogenovou dominancí: urychlování procesu stárnutí, alergie, bolestivá citlivost prsů, cysty v prsu, zamlžené myšlení, vyčerpanost, padání vlasů, růst obličejových chloupků, vyšší riziko mozkové příhody, neplodnost, podrážděnost, zhoršení paměti, samovolný potrat , osteoporóza, PMS, porucha funkce štítné žlázy projevující se sníženou funkcí, rakovina dělohy, myomy, otoky, celulitida, nemoci žlučníku a autoimunitní nemoci, jako je lupus a thyroiditis.
Lékaři předepisují kromě syntetických estrogenů také syntetické progestiny, které přidávají k estogenovým předpisům, aby vyrovnali hazard estrogenových substancí.

Nancy Beckhamová ve své knize Menopause- Pozitivní přístup k užívání přírodních terapií - identifikovala více než 100 nepříznivých efektů, které jsou charakteristické pro většinu předepisovaných estrogenů a progestinů.
Podle Dr. Lee se může mnoho těchto běžných zdravotních problémů vyrovnat užíváním přírodního progesteronu. Problém není vždy způsobován tím, že aktuální progesteronová úroveň je nižší než normální, ale je přímo úměrný vyšší hladině estrogenů.
Vlivem toho, že ženské tělo je stále více a více vystavováno estrogenovým substancím, jsou ženy více afektované, a to od svých 30 let. Kolem tohoto věku ženy nemusí mít pravidelnou ovulaci s každým menstruačním cyklem.
Progesteron se tvoří od toho okamžiku, kdy dozraje folikul ( ve žlutém tělísku).
Jestliže není ovulace, není žluté tělísko tvořeno a z toho důvodu se netvoří žádný progesteron. Stres, výživové chyby a chemicky znečištěné prostředí, to všechno se podílí na menstruačním cyklu bez ovulace. Frekvence těchto cyklů bez ovulace narůstá v souvislosti s menopauzou. Bohužel tento narůstající výskyt není dostatečně vnímán medicínskou veřejností , dokonce ani u mladých žen a proces pokračuje hormonální nerovnováhou, která se projevuje vznikem ohromných zdravotních problémů .
V dnešní době jsou ženy všech věkových kategorii vystavovány vyššímu riziku ohromným rozsahem estrogenové dominance.
Estrogenová dominance v prostředí
Jsou popisovány alarmující globální změny v našem okolním prostředí, což s sebou přináší extrémně rušivé vlivy. Není to tak dávno, kdy biologové zabývající se divokou zvěří objevili na Floridě v Lake Apoka podivné biologické efekty u místních aligátorů. V roce 1980 tam vylévali do jezera ohromné množství toxických pesticidů, které se svým složením velmi blížily DDT. Na tuto událost by se zapomnělo, ale po 5 letech se zjistilo, že více než 90 % aligátorů z této oblasti zmizelo. A většina aligátorů, kteří tam zůstali, nebyli schopni rozmnožování a páření. Samci se rodili s penisem, který byl deformovaný a o 75 % kratší, než je průměr. Další testy ukázaly, že hladina jejich testosteronu byla nízká. Samičky měly abnormální vaječníky a folikuly popisované jako „ vyhořelé“ .
Nedávné zprávy ukazují, že ryby vylovené v Port Phillip Bay ve Victorii v Austrálii,
byly hermafroditi. Podobně velká britská studie odhalila, že samičky ryb žijící po proudu v odpadních vodách , kam tekly splašky obsahující chemické estrogeny, měly změny v sexuálních znacích.

Endokrinoložka Dr. Ana Sotová z Tufts University v USA experimentovala s rakovinnými buňkami, které brala z prsu a pak je kultivovala.
Zjistila, že tyto rakovinné buňky mohly žít jedině, když byly živeny estrogeny.
Jednoho dne test jednoduše přestal fungovat. Rakovinné buňky pokračovaly v růstu po dobu 4 měsíců, dokonce i tehdy, když nebyly živeny estrogeny.
Dr. Sotová si uvědomila, že při práci používala plastickou láhev, která byla vyrobena z nonylphenolu. Její tkáňové vzorky byly kontaminovány xenoestrogeny z plastikové lahve.
Rozšířené užívání ferbicidů, pesticidů a plastů vytvořilo problém, který na této planetě nikdy předtím nebyl. Znečišťujeme sebe a své prostředí mnoha substancemi, které napodobují estrogeny. Jsou všude: ve vzduchu, ve vodě, v půdě a ve velkém množství v našich tělech. Nazývají se xeno-estrogeny, substance, které mají mocný estrogenový efekt na tělo, jsou rozpustné v tucích a nelze je likvidovat biologickým způsobem. Jsou také nebezpečně jedovaté.

V současné době je svět zaplaven výrobky petrochemického průmyslu. Jsou všude.
Naše stroje jsou jimi poháněny a milióny výrobků ( plasty, mikročipy, léky, oděvy, potrava, mýdla, pesticidy a parfumérie) jsou buď vyrobeny z produktů petrochemie, nebo je samy v sobě obsahují.
Populární slogan ze začátku padesátých let : „Lepší život napříč chemií“ se stále vrací a pronásleduje nás.

Odkaz tohoto znečištění vyústí v epidemii reproduktivních abnormalit, kam patří vytrvale narůstající počet rakovin, neplodnost, nízká úroveň spermií….

Jak je tento problém vážný dnes ? V květnu 1993 vyšel v britském lékařském časopise Lancet článek, ve kterém polemizovali vědci ze Skotska a Dánska o xeno-estrogenech v tom smyslu, že jsou odpovědné za vytrvale klesající počet spermií u mužů. Podle Neils Skakkebeak z university v Kopenhagenu,poklesl počet spermií o více než 50 % ve srovnání s rokem 1940. Mezitím se ztrojnásobil výskyt rakoviny varlat a prostaty v USA a v Evropě v porovnání posledních 50 let. Reproduktivní abnormality jako nesestouplá varlata se staly zcela běžnými.
Xeno-estrogeny se také podílejí na poškozování vývoje mozku u dětí.
Přímo souvisejí v 30 až 80 procentech s nárůstem rakoviny prsu, vaječníků a dělohy u žen starších 50 ti let.
V některých australských vesnických komunitách, kde se používaly těžké pesticidy, zůstaly jejich zbytky v pitné vodě a v tom důsledku se v tomto regionu vyskytovaly chlapci s abnormálně malým penisem a současně přítomnými známkami feminizace a naopak u dívek se objevovaly známky maskulinizace.
Je čas pro nás probudit se a dávat si pozor na tyto varovné signály v zájmu budoucí generace. Nyní sehráváme svůj díl ochrany pro naše vnoučata a pravnoučata a stejným dílem chráníme sami sebe: tím, že odmítáme používání pesticidů, minimalizujeme užívání plastů, nenakupujeme zemědělské produkty, které byly uměle hnojeny a maso, které obsahuje hormony, v domácnosti nepoužíváme čisticí syntetické prostředky a jiné výrobky petrochemického průmyslu.

Mýtus estrogenové dominance
Trendem těchto dní je prosazovat HRT, kde hlavní roli hrají syntetické estrogeny a progestiny, pro všechny ženy v menopauze. Bohužel nadšení pro tyto drogy není zdůvodněno. Praktickými lékaři je tato léčba doporučována a jsou v tom podporováni firemními reklamními akcemi a mnoha lživými publikacemi v tom smyslu, že primární příčinou všech příznaků, které jsou spojeny s menopauzou a s obdobím po menopauze- jako je pocení, deprese, návaly, suchost poševní sliznice, ztráta sexuálního apetitu a vzrůstající osteoporóza je nedostatek estrogenů.
Ale je to skutečně tak, jde o nedostatek estrogenů ? Je známo, že menopauza je spojena s poklesem hladiny estrogenů, ale není potvrzeno, že tato snížená hladina estrogenů způsobuje uvedené všechny příznaky menopauzy.
Dr. Carolyn DeMarco, autorka Take Charge of Your Body a lékařka, která se specializuje v otázkách ženského zdraví, říká : „Není přímý důkaz, že estrogenový nedostatek způsobuje srdeční nemoci nebo jiné nemoci související s menopauzou“.
Germaine Greer, známá feministka a autorka The Change, píše, že: „Zastánci HRT nikdy nedokázali, že jde o estrogenový nedostatek, nevysvětlili mechanizmus, kterým léčí. Jednají pod nesprávným pojetím definice nemoci.“

Dr. Jerilyn Prior, výzkumník a profesor endokrinologie na univerzitě British Columbia ve Vancouveru, BC, Canada, potvrzuje, že není studie prokazující vztah mezi nedostatkem estrogenů a příznaky menopauzy, a uvádí, že terapie estrogeny v tomto stadiu našeho chápání je předčasná. Je to druh zpátečnické vědy, která vede k absurdním názorům - jako např. bolest hlavy souvisí s nedostatkem aspirinu.

Západní ženy mají obvykle 10 až 15 let před menopauzou období, kdy jsou estrogen dominantní a trápí je příznaky s tímto stavem související . Je třeba si položit otázku- Proč jim jejich lékaři předepisují stále více estrogenů ?
Dr. Prior ukázal, že během menopauzy klesá progesteron na jednu stodvacetinu základní hladiny, zatímco estrogen klesá na polovinu až třetinu předmenopauzální hladiny. Nebylo by rozumné považovat efekty z poklesu progesteronu a z narůstajících příznaků, které odpovídají období po menopauze, právě za stav související s osteoporózou, srdečními nemocemi, depresí a ztrátou sexuálního apetitu ?
U většiny žen, u kterých probíhá menopauza, je hladina estrogenů nízká pro možnost těhotenství, ale je dostačující pro jiné tělesné funkce.
Dr. Lee věří, že menopauza by měla být považována za normální změnu, která vyjadřuje začátek v ženském biologickém životě vzdáleném od dětského chování a směřující k období nové osobní moci a uspokojení.
Západní představa o menopauze, která stojí na prahu nežádoucích příznaků a regresivních nemocí v důsledku nedostatku estrogenů je chyba, která není podporována fakty. Přesněji bychom měli vnímat problém menopauzy jako abnormalitu, kterou přináší průmyslová kulturní odchylka od zdravého životního stylu.


Syntetické hormony a zmatek, který způsobují
Pokud se jednou ohlédneme zpět do historie, zjistíme, že všeobecné předepisování syntetických hormonů ženám bylo tím největším lékařským omylem století. Většina žen, které berou hormonální antikoncepci a HRT, ví velmi málo o hormonech, které dodávají do svého těla, dokonce ani nemají tušení o jejich vedlejších příznacích.
Hormonální antikoncepce jsou vyráběny ze syntetického estrogenu a syntetického progestinu ( známe je jako kombinované pilulky). V časných šedesátých letech bylo o hormonální antikoncepci hodně publikováno v časopisech, kde byly představovány jako velmi efektivní, bezpečné a vhodné k tzv. řízenému rodičovství. Ale tehdejší zkoušky byly chybné a neadekvátní. Přesto byla hormonální antikoncepce prosazována a doporučována farmaceutickými společnostmi s veškerým nadšením.
Dr. Ellen Grant, autorka The Bitter Pill a Sexual Chemistry, byla jednou z prvních výzkumníků syntetických hormonů a jejich účinků na zdraví.Koncem šedesátých let byla šokována, když syntetické hormony nebyly staženy z trhu i přesto , že byly známy vážné vedlejší efekty.
Jak se jeví příznaky, když jsou přírodní hormony potlačovány syntetickými ?
Pilulky doslova zastaví menstruaci a krvácení se děje každý měsíc jedině proto, že syntetické hormony nejsou brány sedm dní cyklu. Krvácení, které se děje, by se mělo ve skutečnosti nazývat „ skončené krvácení“, ne menstruace. Užíváním kombinovaných pipulek narůstá riziko koronární arteriální nemoci, rakoviny prsu a vysokého tlaku krve. Vedlejší příznaky jsou: pocit na zvracení, zvracení, bolesti hlavy, citlivost prsů, nadváha, změny v sexuální orientaci, deprese, krevní srážlivost, zvyšující se tendence k vaginizmu. U žen, které trpí epilepsií, migrénami, astmatem nebo srdečními problémy, se tyto příznaky zhoršují. Mnoho z těchto příznaků trvá dlouhou dobu a doba se prodlužuje nepřetržitým užíváním pilulek.
Slovy Nancy Beckhamové , autorky knihy Menopause-A Positive Approach Using Natural Therapies: "Ženy na pilulkách mají větší tendenci k poruchám jater a k alergiím. Estrogeny také ovlivňují koncentraci vitaminů. Zvyšuje se v krvi hladina vit. A a naopak snižuje se hladina vit. B 12 a vit. C. Klinická významnost není ještě dost známa“.
Mini pilulky a Depo-Povera, tabletky, které jsou vyráběny ze syntetických progestinů, jsou stejně znepokojivé pro hormonální zdraví žen, protože mají všechny výše popisované vedlejší efekty a rizika.
HRT byla dalším velkým objektem pro lukrativní obchod farmaceutických společností: menopauzální žena! HRT je dávána v nižších dávkách, jejich vedlejší efekty jsou často sotva patrné a interval, než se projeví, je pomalejší.
HRT je nabízena v několika formách: v pilulkách, náplastech a implantátech. Jeden z nejpopulárnějších syntetických estrogenů je Premarin, který je vyroben z moči těhotných klisen.


Hormonální závislost
O HRT se málo ví, že je to vlastně lék, na který se vytváří závislost. Dřívější prezident psychiatrů London Royal College varuje, že estrogen, který je užíván v HRT a působí proti příznakům menopauzy, by mohl vyvolávat závislost podobně jako heroin.
V roce 1970 byla provedena zkouška na dvou skupinách žen v menopauze.
Polovina dostávala estrogenové tabletky ( HRT) a druhá polovina tabletky s cukrem. U všech žen se zaznamenávala nespavost, nervozita, deprese, závratě, slabosti, bolesti kloubů, bušení u srdce, pocity mravenčení a návaly.
Obě skupiny žen prožívaly během prvních 90 dní studie dramatické zlepšení, kromě té skupiny, kde užívaly cukr, tam prožívaly větší nepohodlí z návalů. Když skupiny přestaly tablety užívat, tak ty ženy, které zpočátku užívaly estrogeny, vysloveně prožívaly návrat předchozích potíží. Bylo očividné, že po ukončení HRT se dostavil doslova „absťák“ a všechny příznaky se vrátily. Zvláště se to pak potvrdilo u implantátů a k vyrovnání potíží se musely zvyšovat hladiny estrogenů na míru mnohem vyšší, než je normální.
Nancy Beckhamová varuje, že žena na HRT, která musí zvyšovat svou hladinu estradiolu kvůli tomu, aby se udržela v dobré kondici, začne v okamžiku, jak se dostane na normální hladinu, prožívat stejné potíže, které mají lidé závislí na drogách. Každému je známý efekt, že první užití drogy zvedne člověku náladu, a pokud se chce v této náladě udržet, musí dávkování zvyšovat až do stadia, kdy další zvyšování již nepřináší zlepšení, ale naopak depresi, a pak se objeví potíže jako zčervenání, pocení, poruchy spánku, třes a jiné nervové reakce.
Je snadné předepsat ženě HRT, ale horší je potom přestat, zvláště když se užívá delší dobu. Bez ohledu na vědomí žen tento „ malý“ pomocník v menopauze de fakto tvoří z žen estrogenové narkomanky. Je to velké překvapení pro farmaceutické společnosti, ale katastrofa pro ženy. Mají velkou řadu fyzických příznaků, ale také trpí psychickými poruchami…
Dr. Ellen Grantová řekla, že mezi HRT uživatelkami bylo zaznamenáno vyšší než očekávané tempo pokusů o sebevraždu a násilné smrti. Estrogeny jsou považovány za faktor, který se podílí na vzniku depresí.

Hormonální rovnováha a nemoci : odhalení mýtů
Pro ženy v menopauze je z mnoha důvodů téměř univerzálně doporučována HRT. Jsou k tomu dva zřetelné důvody, jednak je to módní tendence a za druhé je to tvrzení, že údajně HRT předchází anebo zmenšuje vznik osteoporózy a kardiovaskulárních nemocí. Ženský přirozený instinkt je potlačován dobře míněným lékařským varováním o možném nebezpečí, které pochopitelně v mysli žen vytváří obrovský strach. Lékaři jsou ovšem k těmto radám cíleně vychováváni farmaceutickými reklamami a vzdělávacími programy- pramen těchto informací k lékařům přichází právě pouze od těchto výrobců produktů. Je čas k objasnění těchto mýtů , která zakrývají realitu.

Mýty o osteoporóze
Dr. John Lee, autor What Your Doctor May Not Tell You About Menopause, (Co Vám nemůže lékař říkat o menopauze) píše k tomuto tématu:
Mýtus č.1. Osteoporóza je nemoc z nedostatku vápníku
Většina žen s osteoporózou přijímá množství vápníku dietou. Je docela snadné dodat minimální požadovanou denní dávku vápníku i relativně chudou dietou Pravda je, že osteoporóza je nemoc z nadměrné ztráty vápníku, která je způsobena mnoha faktory U osteoporózy se stávající vápník vytrácí z kostí rychleji než se do kosti dostává bez ohledu na to, kolik vápníku žena konzumuje.
Mýtus č.2. Osteoporóza je nemoc z nedostatku estrogenu
Ne každé medicínské texty souhlasí s tímto názorem. Je vykonstruován farmaceutickým průmyslem a není podporován vědeckými důkazy. Osteoporóza začíná dlouho před tím, než klesne hladina estrogenu a urychluje se během menopauzy. Pokud žena bere estrogen, na několik málo let zpomalí kostní ztráty, ale efekt se otupí během několika dalších let po menopauze. To nejdůležitější je, že estrogen nemůže přestavět novou kost.
Mýtus č.3. Osteoporóza je nemoc menopauzy
Toto je nejméně desetiletá pravda. Osteoporóza začíná 20 až 25 let před menopauzou, kdy hladiny estrogenů jsou stále vysoké. Osteoporźa se urychlí v menopauze nebo když jsou ženě vyoperovány vaječníky nebo když přestanou fungovat po hysterektomii. Je ohromující kolik tisíc nebo kolik miliónů žen bylo zmrzačeno nebo kolik jich předčasně zemřelo, protože jim byly zbytečně vyoperovány vaječníky a děloha ještě před menopauzou a doplňování přírodního progesteronu bylo ignorováno.
K pochopení osteoporózy je důležité znát trochu o kostech. Jsou dva rozdílné druhy buněk, které tvoří kost. Jeden typ se nazývá osteoklasty a jejich funkcí je putovat napříč kostí a vyhledávat tu starou část, která potřebuje opravu. Rozpustí ji a uvolní malý nevyplněný prostor. Tam pak přijde osteoblast, aby zde vytvořil novou kost. Nedostatek estrogenů, jako je tomu u menopauzy, nepřímo stimuluje růst osteoklastů a tak narůstá riziko vzniku osteoporózy. HRT obsahující estrogen by proto mohl pomoci předcházet osteoporóze.
Z tohoto pohledu to tak je, ale osteoklasty jak bylo uvedeno nemají estrogenové receptory, takže nemohou přímo stavět novou kost. Na druhé straně, osteoblastické buňky, které jsou odpovědné za stavbu nové kosti mají receptory pro progesteron. To znamená, že je to progesteron ( přírodní, ne syntetický progestin), ne estrogen, který je odpovědný za stavbu kostní tkáně. Tento pohled je obhajován v Scientific American Updated Medicine Text 1991,a tam se tvrdí, "Estrogeny snižují kostní resorbci, ale ve spojení s kostní resorbcí je pokles kostní tvorby. Proto by se estrogen neměl spojovat s nárůstem kostní masy“. Autoři také diskutují o vedlejších příznacích estrogenů, jako je riziko rakoviny dělohy které narůstá šestkrát více u žen, které dostávají estrogenovou terapii po dobu 5 let a riziko narůstá patnáctkrát u žen, které estrogeny berou ještě delší dobu.

Dr Kitty Little z Oxfordu objevila hromadu maličkých sraženin v kostech králíků, kteří byli léčeni hormony. Je přesvědčena, že HRT ve formě estrogenu a progestinů zvyšují riziko osteoporózy. Krevní sraženiny vznikají ze slepených chomáčů krevních destiček v krvi. Věří , že krevní sraženiny mohou být příčinou zlomenin, které vedou k osteoporóze.
Více a více vědeckých objevů zpochybňuje vztah mezi nedostatkem estrogenu a osteoporózou a spíše zdůrazňuje souvislost s nedostatkem progesteronu. Výsledky tříleté studie 63 žen po menopauze , u kterých byla zjištěna osteoporóza to potvrdily. U žen, které si vtíraly progesteronový krém do kůže se v prvním roce zaznamenal nárůst kostní hmoty v průměru o 7 až 8 procent, v druhém roce o 4 až 5 procent a ve třetím roce 2 až 4 procenta! Neléčené ženy této věkové kategorie typicky ztrácely ročně jeden a půl procenta kostní hmoty.
Ztráta kostní tkáně je výsledkem mnoha dalších faktorů- netýká se jen poklesu progesteronu. Ale k tomuto jevu přispívá příjem přemíry bílkoviny ve formě masa a mléčných produktů ( navzdory reklamám mléčného průmyslu). V krvi dochází k překyselení, tělo se tento stav snaží neutralizovat a k tomu uvolňuje z kosti vápník. Růst kosti je závislý na hmotnosti a pohybové aktivitě. Kromě toho na tento proces škodlivě působí cukr, diuretika, antibiotika,fluorid, cigarety, alkohol a kortikoidy.
Když to sečteme, pak osteoporóza po menopauze je nemoc ze ztráty kostní tkáně, která je způsobena nedostatkem progesteronu a druhotně špatnou dietou a ztrátou pohybu. Progesteron pomáhá s rekonstrukcí kostní tkáně. Přírodní progesteron je důležitý faktor v prevenci a vhodné léčbě osteoporózy v každém věku.


Kardiovaskulární nemoci

Estrogen je nabízen hlavním proudem medicíny jako prostředek k prevenci kardiovaskulárních nemocí u žen.
Podle Dr. Lee měla známá studie Nurses' Questionnaire Study z roku 1991 - New England Journal of Medicine vytvořit celkový přehled souvislosti- mezi estrogeny a kardiovaskulárními nemocemi. Studie byla prováděna s rozsáhlým počtem zdravotních sester a vyšlo najevo, že od samého začátku byla chybná a statisticky zmanipulovaná.
Ačkoli je dostatečně evidentní z mnoha jiných studií, které ukazují, že vlastně opak je pravdou- že estrogen je zřejmý faktor při vzniku srdeční nemoci, přesto tyto závěry byly ingorovány v zájmu obchodního zisku.
Farmaceutické reklamy také opomenuly zmínit ten fakt z uvedené studie, že u 50 % uživatelů estrogenů byla vyšší tendence k mrtvici.

Výzkum Nancy Beckhamové hledal souvislosti mezi estrogenem a kardiovaskulárními nemoci a přinesl následující zjištění:
Vysoké dávky estrogenů mají pravděpodobně vliv na srážení krve- a je možné, že dokonce i mírné dávky zvyšují riziko srážení krve ve spojení s kouřením nebo tam, kde již před užíváním estrogenu docházelo k uzavírání arterií. Zprávy o tomto jevu se nyní dostávají do popředí a mají vliv na ten fakt, že vysoké dávky estrogenů, zejména ty které jsou obsaženy v estrogenových implantátech, způsobují vysokou schopnost srážení krve ( hyperkoagulabilitu), což znamená, že krev dotyčné pacientky má tendenci k tvorbě trombů, a tím vzrůstá riziko srdeční nedostatečnosti a infarktu.
Někteří badatelé nevěří, že srdeční nemoc je spojena s ukončením produkce tělového estrogenu. (Ve skutečnosti je nesprávné užívat slovo „ ukončení“ v době, kdy vlivem menopauzy je pouze snížená tvorba estrogenu.)
Zdá se, že přírodní progesteron hraje důležitou roli v ochraně žen s kardiovaskulárními nemocemi. Také víme, že vynechání menstruace a snížené hladiny progesteronu předchází menopauze a hladina progesteronu po menopauze se přibližuje nule. Na druhé straně se estrogen dostává během menopauzy na 40 až 60 % úroveň. Během ženského přechodu dochází k větší ztrátě progesteronu než estrogenu. A zdá se, že větší riziko srdečních nemocí je spíše způsobeno úbytkem progesteronu než estrogenu. Dr.Lee poznamenal ve své klinické zkušenosti, že se zlepšují lipidové profily během doplňování progesteronu.
O progesteronu je známo, že zvyšuje spalování tuků, aby se vytvořila energie a navíc má protizánětlivý efekt. Tyto dvě vlastnosti progesteronu asi také sehrávají důležitou roli v ochraně cévních srdečních nemocí. Progesteron chrání integritu a funkci buněčných membrán, kdežto estrogen umožňuje přiliv sodíku a vody a současně únik draslíku a hořčíku. Progesteron, přírodní diuretikum podporuje lepší spánek a pomáhá překonávat stres. Z toho všeho, co zde bylo výše uvedeno vyplývá, že přírodní progesteron je pro srdce prospěšný.
V případě vyššího rizika cévních srdečních nemocí je extrémně důležitý dietní režim. Rizika narůstají : přejídáním se, zvláště živočišnými tuky, holdováním sladkostem; přepalovanými a přesolenými jídly, nedostatkem vláknin, hořčíku a / nebo chyběním draslíku, nedostatkem živin, které do těla dodávají antioxidanty jako jsou vit. C,E a také A, beta-karoten a stopový prvek selen. A nezapomeňme, že hlavní rizikový faktor pro srdce je stres.

Rakovina
Evidentně narůstá spojení mezi rakovinou prsu, dělohy a vaječníků a vysokou hladinou estrogenu. Estrogeny mají v děloze za úkol způsobovat proliferaci buněk. Pod vlivem estrogenu se děložní buňky mnohonásobně urychlují, aby mohl nastoupit k účinku progesteron, který zastaví ovulaci. Progesteron způsobuje uzrávání buněk a nastartuje fázi sekrece, nutnou k uzrávání děložní sliznice, která se připraví na přijetí oplozeného vajíčka.
Estrogen je hormon, který stimuluje buněčnou proliferaci a progesteron je hormon, který zastaví růst a stimuluje dozrávání. Estrogenová dominance také stimuluje tkáň prsu. Ženy, které trpí estrogenovou dominancí, před menstruací často trpí otokem a citlivostí prsou. Progesteron jako hormon dozrávání přivádí buňky zpět do rovnováhy a tím eliminuje citlivost prsu.
Mezi ženami ze západních zemí je děsivě vysoký výskyt rakoviny prsu a dělohy. Je evidentní, že rakovina prsu se nejčastěji vyskytuje v období života ženy, kdy převažuje celoměsíční estrogenová dominance, protože v polovině cyklu- během ovulace- se netvoří progesteron. Dr. Graham Colditz z harvardské univerzity hájí názor, že syntetický estrogen je zodpovědný ve 30 až 35 procentech za rakovinu prsu. Někteří experti by toto procento ještě zvýšili. Soukromá porodní a gynekologická klinika Johns Hopkins shromažďovala 40 let výzkum, který publikovala v American Journal of Epidemiology v roce 1981.
Když porovnávali skupinu pacientek s nízkou hladinou progesteronu se skupinou žen s normální hladinou progesteronu, zjistili, že výskyt rakoviny prsu byl 5,4 krát větší u žen s nízkou hladinou progesteronu. To ukazuje, že tendence k výskytu rakoviny prsu byla přes 80 procent vyšší než u žen s normální hladinou progesteronu.
Později porovnávali vztah nízké hladiny progesteronu ke všem ostatním typům rakovin a zjistili, že ženy z této skupiny měly větší výskyt různých potíží souvisejících se zhoubnými typy rakovin, než to bylo u žen s normální hladinou progesteronu.
To naznačuje, že normální hladina progesteronu chrání ženy asi z devíti desetin všech rakovin.
Je zajímavé poznamenat, že když se zjistila skutečnost, která ukazuje na důležitou roli nedostatku progesteronu na vzniku rakoviny, se na tuto studii zapomnělo a také nebyly žádné peníze, aby se proti tomu něco dělalo.
V roce 1995 byla v Journal of Fertility and Sterility publikována studie, kterou badatelé prováděli za obvyklých podmínek ( dvojitá slepá zkouška..) se zaměřením na užití lokálního progesteronového krému a dále lokálního estrogenu a sledovali vztah obou prostředků na růst buněk v prsu. Výsledky ukázaly, že ženy, které užívaly progesteron, měly dramaticky nižší rychlost rozmnožování těchto buněk ve srovnání s ženami, které užívaly estrogen nebo placebo. Ženy užívající estrogen měly statisticky významně vyšší rychlost rozmnožování buněk než tomu bylo u ostatních sledovaných skupin. Ženy, které užívaly kombinace estrogenu a progesteronu byly blíže k placebové skupině.
Tato vzrušující studie poskytuje první přímý důkaz o tom, že estradiol evidentně zrychluje růst buněk prsu a že progesteron působivě snižuje buněčnou proliferaci, a to i v tom případě, když je současně doplňován estrogen. V tomto bodě je důležité prozkoumat důsledek experimentálního léku označeného Tamoxifen, který se začal předepisovat ženám s rakovinou prsu. Je propagován pro anti- estrogenový efekt a užívá se v léčení rakoviny prsu, že blokuje absorbci estrogenu a estronu (buňka proliferující estrogen), čímž chrání prsní tkáň od rakovinu povzbuzujících estrogenů, které se vyskytují v těle. Narůstá počet doktorů, kteří mají snahu dosáhnout stejného výsledku použitím přírodního progesteronu.
Rakovina dělohy je jedním z vedlejších efektů tamoxifenu. Jedna studie ukázala, že 27 procent žen užívajících tamoxifen vykazuje během 15 měsíců hyperplastické změny (nepříznivý růst = novotvar tkáně) dělohy.
Tamoxifen je karcinogenní a může způsobovat předčasnou menopauzu, osteoporózu, rakovinu dělohy, rakovinu jater a nemoci související se zvýšenou srážlivostí krve. 20 mg tamoxifenu denně může zvýšit riziko vzniku rakoviny dělohy až pětinásobně. Nemoci související se zvýšenou srážlivostí krve jsou až sedmkrát častější. Jedna studie ukázala jen hubený efekt - 0,7 procentní prospěšnost pro ženy užívající tamoxifen jako prevenci ke snížení rizika vývoje jiných tumorů v prsu.
Je také zajímavé poznamenat, že menstruující ženy, které měly chirurgickou operaci prsu( kvůli rakovině) během druhé poloviny menstruačního cyklu- luteální fáze, kdy progesteron je vysoký, protože vyrovnává estrogeny, přežívají mnohem déle než ty, které byly operovány v první polovině cyklu- v estrogenové, dominantní, folikulární fázi.
Bez odporu je přijímán známý případ endometriální rakoviny, způsobené estradiolem a estronem. Estrogenové přípravky podávané po dobu pěti let postmenopauzálním ženám šestinásobně zvyšují riziko endometriální rakoviny a estrogeny podávané delší dobu zvyšují toto riziko patnáctinásobně. U před menopauzálních žen je výskyt endometriální rakoviny extrémně vzácný, kromě období pět až deset let před menopauzou, kdy je běžná estrogenová dominance.
Syntetické hormony mají také vztah k rakovině děložního hrdla. V tomto místě jsou buňky extrémně citlivé k hormonům. Hladiny syntetických progestinů nejsou dostatečné na to, aby změnily buňky děložní sliznice, ale stačí ke změnám na sliznici hrdla děložního. Progestiny vysuší sekreci děložního hrdla a to se podílí na rychlém vývoji rakoviny děložního hrdla, zvláště když na této sliznici současně probíhá infekce.
Již v roce 1960 bylo předpovězeno, že by mohly pilulky zvýšit změny vedoucí u žen k vývoji melanomu, nejzákeřnějšímu druhu kožní rakoviny. Hormony kontrolují pigmentaci naší kůže a buňky melanomu mají estrogenové receptory, které mohou urychlit růst rakoviny. Ženy, které berou HRT, jsou vystaveny většímu riziku vývoje melanomu než ostatní ženy.
Dr.Lee pevně věří přírodnímu progesteronu, protože má mnoho výhod. Je bezpečný a zejména má schopnost čelit karcinogenním efektům estrogenů, přírodní progesteron si zaslouží daleko větší pozornost, než je tomu v praxi, která se běžně aplikuje pro prevenci a péči dnešních ženských problémů.
Během posledních 35 let bylo podporováno a propagováno velké množství syntetických hormonálních produktů, které nás dovedly k vražedně smrtelnému konci.
Děsné - taktické techniky a zastrašování používané doktory a farmaceutickými společnostmi napadající ženské vědomí donutilo miliony žen k užívání léků, u kterých nebyla potvrzena bezpečnost. Není žádným překvapením, když Dr.Lee uveřejnil hrozivé varování, ve kterém říká: Brzy budeme považovat estrogeny, jako klíčové ingredienty v hormonální substituční terapii, za hlavní medicínský omyl.
Ženám musí být umožněno poučení, musí dostat informace o svém těle a zdraví a léčebných doporučeních. Je nemožné dělat důležitá zdravotní rozhodnutí, jestliže chybí základní fakta nebo když nejsou správně vysvětlena a pochopena. Je také evidentní, že zdravotní poskytovatelé, na které se musíme spolehnout, jednak nejsou sami nezaujatě poučeni nebo jsou uzavřeni do své vlastní arogance plné předsudků.

Dodatek
Otázka kolem přírodního progesteronu.

Jeden známý politik v televizi v pořadu paní Bubílkové řekl.
Žádný ministr zdravotnictví ( nezáleží na tom,ze které je strany) neuspěje, dokud neudělá přítrž lobistům farmaceutických firem !

O tom to všechno je.
SÚKL - výkonný úřad ministerstva zdravotnictví - kontroluje , aby se na trhu nevyskytlo něco, co by mohlo lidi ohrozit na zdraví- jenže celý systém ovládají farmaceutické firmy, které mají zájem na tom, aby se prodával jejich výrobek a okamžitě, když se na trhu objeví něco, co by jejich výrobku konkurovalo, pomocí SÚKlu a pomocí "dobře sestaveného" zákona tento výrobek odstraní, napadnou, znemožní mu pozici na trhu.
A tím nejjednodušším opatřením je to, že onu látku ( například přírodní progesteron) přeřadí do kategorie léčiv, tím jej výrobce nemůže zařadit do potravního doplňku. A samozřejmě, že jej nikdo vyrábět nebude, protože farmaceutické firmy jej mají v syntetické formě. Takže pacient nemá jinou šanci než si nechat předepsat syntetický nebo na vlastní pěst hledat možnosti ve světě, kde lobista ještě nedokázal změnit zákon.
Takže přírodní progesteron ve formě krému ( vtíral se do kůže) například Endau byl zpočátku u nás k dostání, potom jej přeřadili, ale na Slovensku ne, asi rok jsme jej tedy kupovali na Slovensku, pak je vyřadili i tam, to též v Polsku, na Ukrajině... V USA si to lobisté již nemohou dovolit. Kdo má tedy kontakty vozí se Endau krém z USA.

Takže je to složité.

Základní látka, ze které si tělo vyrobí progesteron, ale i jiné hormony je DHEA - takže když nebyl progesteron, začal se dodávat DHEA- napřiklad Youthinol - oxo 7, Youthinol - a celý proces se opakoval jako s Endau, tak nakonec se dodával polotovar obsahující DHEA- Young Star- a opět úředník zareagoval a odepsal jej. Dnes máme jen Wild Yam obsahuje látku, které se svým složením blíží DHEA a předpokládá se, že se v těle může přeměnit na lidský DHEA a tím vznikne základ pro tvorbu progesteronu. Tuto teorii oficiální zdroje zpochybňují.
Takže tento výrobek je registrován, ovšem má předepsané omezené dávkování, které je určeno jen k prevenci, pokud chce klient dosáhnout efektu, pak musí dávku zvýšit, což je pak finančně velmi náročné.

V každém případě je podávání hormonu v jakékoliv formě tzv. terapií symptomatickou, která neřeší příčinu problému, ale jen reaguje na následek. Chemický hormon má jistě vedlejší příznaky, přírodní Yam, má alespoň tu výhodu, že pokud tělo potřebuje, tak má příležitost si vyrobit svůj hormon a pokud nemá potřebu, tak si jej nevytvoří, tudíž nebude mít ani žádné vedlejší příznaky.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Hubneme
 • Zvolit si cestu k vyléčení
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Každá příčina vyžaduje jiný postup
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Příroda je nám vzorem
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Nikolčice - blog

  Symbinatur - Stálá nabídka
  TREND RELAX - více TREND RELAX
  výrobce: STARLIFE
  TREND RELAX je produkt s obsahem z extraktů známých léčivých rostlin, které...
  FLEXI-MOBILITY STAR - více FLEXI-MOBILITY STAR
  výrobce: STARLIFE
  Glukosamin sulfát tvoří přirozenou součást kloubních chrupavek a synoviální...
  RELEASE STAR - více RELEASE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Složení sirupu je voleno tak, aby přinášelo dobrou pohodu...
  Systém SYMBI + inulin - více Systém SYMBI + inulin
  výrobce: Systém Symbi
  Aby se ve střevu držela symbióza, tj. rovnováha mezi mikroorganizmy, musí k...
  LECITHIN STAR - více LECITHIN STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy se sladidlem Lecitin je stavebním prvkem buněčných stěn a...
  KAQUN GEL NATURAL - více KAQUN GEL NATURAL
  výrobce: KAQUN
  Připravuje se z vody KAQUN s vysokým obsahem kyslíku a přebírá všechny její...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály