Emocionální a mentální rovina je pouhou jednou třetinou člověka, pokud bereme v úvahu trojjedinost těla, duše a ducha. Je zde tedy řeč o du...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Otrávený mozek

Otrávený mozek
Otrávený mozek


Emocionální a mentální rovina je pouhou jednou třetinou člověka, pokud bereme v úvahu trojjedinost těla, duše a ducha. Je zde tedy řeč o duši.

Denně přicházím do kontaktu s pacienty, jejichž problém se odehrává na emocionální a mentální úrovni.

V této rovině jsou vystavováni takřka nepřetržitému tlaku, využívají mozek a inteligenci v silné převaze a děsí se toho, že tlaky nezvládají. Jsou přetíženi, harmonie je ta tam… Duchovní stránce nevěnují pozornost, duchovní vedení jim vlastně úplně chybí, jako by jim chyběl duch…

Jsou v reálném životě spíš dvojjediným stvořením, žijí totiž viditelně jen duševně a tělesně, respektive svůj duševní život podřizují tělesným potřebám.

Není divu, že jejich nejčastějšími stížnostmi jsou deprese, úzkost, nespavost, syndrom vyhoření.

Život těchto zhroucených pacientů je vždy spojen se špatným životním stylem a s nevyřešenými emocionálními problémy. Moderní svět kolem nás si vybírá svoji daň zvyšováním konkurenceschopnosti a informačního přetížení, spěchu, časové naléhavosti, boje o přežití, ale i nadbytečné touze po materiálních statcích.

Společný jmenovatel
Jednotlivé systémy našeho těla mezi sebou komunikují biochemickou reakcí, přenosem vzruchů, neurotransmitery; je stále více jasné, že psychický stav ovlivňuje přes nervový systém a také prostřednictvím hormonů imunitní systém. Pak si dovedeme vysvětlit, že spolu souvisejí metabolické nemoci a autoimunitní choroby, alergie, stejně jako nemoci, které spojuje mozek a střevo, játra a ledviny - všechny mají společný jmenovatel.

Proč je v nadpisu dnešní kapitoly termín "otrávený mozek"?

Stres provokuje tvorbu kortizolu. Jeho role coby stresového hormonu je krátce řečeno složitá. Při akutním stresu se uvolní přes adrenergní systém a mobilizuje síly organizmu k obraně v nebezpečí. Ale pokud stres působí dlouhodobě, začnou se projevovat nepříznivé účinky kortizolu, a tehdy již můžeme hovořit o ´otráveném mozku´.


Otrávený mozek


Známe jeho nepříznivé účinky na mitochondrie, na regulace matrix - tedy mezibuněčného prostoru. Čtenáři našich stránek jsou již bohatě seznámeni s důležitou rolí matrix v našem těle. Známe tak i negativní účinky kortizolu na mozkovou tkáň, na imunitní systém, inzulinový metabolizmus, střevo a játra. Samostatnou kapitolou je nefungující nárazníkový systém těla.

V době krátkého stresu vidíme v oblasti imunitních regulací posun k TH1, ale pokud je tento stav dlouhodobý a produkce kortizonu z nadledvinek nadměrná, dojde k posunutí TH2 stavu imunity, a to paradoxně zvyšuje nakonec riziko vzniku alergie, ale také chorob, jež vyprovokují například virové infekce (např. EBV nebo „banální“ virus oparu), plísně, dokonce to může nastartovat také rakovinu.

Často je můj pacient překvapen, proč dostal infekční mononukleózu či jinou nemoc, když předtím jeho imunitní systém pracoval normálně.

Poté, co si vytvoříme životní časovou osu klienta, uvidíme zřetelně i souvislost s dlouhodobě trvajícím stresem. Virus přijde už jen coby spouštěč, a není hlavní příčinou nemoci.

Mozek vyhodnocuje zátěž a má za úkol zátěž překonat. Aktivuje osu hypothalamus – hypofýza - nadledvinky. V hypothalamu jsou různá řídicí centra, která kontrolují hladinu různých hormonů v těle (v krvi). Je-li to potřeba, vysílá chemické signály do podvěsku mozkového (hypofýzy), který reaguje vyplavením hormonů přímo ovlivňujících činnost jiných žláz s vnitřní sekrecí. V případě stresové reakce je stimulována činnost nadledvinek. Dřeň nadledvinek uvolní do krve adrenalin umožňující krátkodobě aktivovat energii pro útěk nebo boj. Kůra nadledvinek produkuje steroidní hormony kortizol a kortizon (glukokortikoidy), jež hrají důležitou roli v regulaci metabolizmu. Adrenalin a glukokortikoidy se řadí mezi tzv. stresové hormony. V tomto světle je zajímavé vidět souvislosti jejich vlivu na různé systémy těla.

Zmíněný hormon má receptory ve střevní výstelce. A když je jeho aktivita zvýšena, zvýší se také propustnost střeva, což podporuje vznik mnohých "podivných" alergií, intoxikací
(viz článek zvýšená propustnost střeva).

Setkáme se s přetížením jaterním a nejsou vzácná ani systémová onemocnění, která spouštějí jindy banální antigeny prosakující střevní výstelkou.

Jasnější je také role kortizolu u nemocí srdce a cév a také u metabolického syndromu v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu, triglyceridů apod.

Je znám nový pojem "centrální obezita" a je to důkaz jedné z metabolických akcí kortizolu. Velmi často proces pokračuje k inzulinové rezistenci, a proto si můžeme vysvětlit, proč při těchto okolnostech přestává fungovat inzulin.

Kortizol je katabolický hormon a sdílí receptor například s anabolickým testosteronem ve svalech. Pokud je kortizol neustále vylučován, pozorujeme časem posun testosteronu, s následnou svalovou atrofií a sníženou výkonností.

Základní potřeba mezibuněčného prostoru
Stres má ohromný vliv na matrix mimobuněčného prostoru, protože kortizol hraje roli v přirozené degradaci a v procesu opravy. Střídání nočního a denního rytmu kortizolu je důležité zejména ve zmíněném matrix.

Nespavost a práce přesčas, ponocování, diskotéky, decibely, stroboskopické světlo, záření počítačových monitorů i mobilů ruší tento zásadní cyklus a udržuje kortizol v aktivitě v té fázi, kdy tam nemá být.

Místo toho, aby nastala očistná fáze klidu v noci, je mozek více a více otravován.


Otrávený mozek


Degradace a oprava matrix je narušena a dochází k tuhnutí, působení uvolněných jedů, špatné vodivosti, ke zhoršeným enzymatickým dějům, k vyčerpání...
A pokud to trvá dlouhodobě, vede to až k atrofii, tj. k odumírání mozkových buněk.

Ztráta energie
Kortizol má také přímý vliv na mitochondrie (buněčné elektrárny):
Když se takto prodlužuje jeho působení, ovlivňuje se tím produkce ATP, což vede ke ztrátě energie v buňkách.
Dochází k syndromu vyhoření.

Klíčová detoxikace
Naši pacienti oslovují poradnu s požadavkem o doporučení nějakého prostředku k provedení detoxikace. Jejich požadavek je zcela logický, oni se skutečně cítí, jako by byli otráveni.
Dnešní vysvětlení pojmu otrávený mozek však ukazuje, že vždy není třeba užívat některý speciální detoxikační prostředek, navzdory tomu, že jich máme na trhu celou řadu, ale je mimořádně důležité obnovit na prvním místě spánkový cyklus.

Pro "otrávený mozek" je totiž hlavním detoxikačním prostředkem spánek!!

Náprava
Vyhořelý člověk má odstranit z místnosti, kde spí, všechny rušivé faktory, má zajistit tmu a klid, před spánkem si vyvětrat a nejlépe se i 10 minut projít do míst, kde rostou stromy: zahrada, park, les. Když navodí spánek, dochází automaticky k přirozené detoxikaci.

Chronicky nemocný člověk ovšem nemá schopnost produkovat melatonin.

Pro nastartování spánku je proto možno melatonin před usnutím dodávat.

Žel, tato látka již byla zařazena do kategorie léčiv, a proto je ji možno získat už jen na předpis, v Česku ji nelze najít ve formě potravního doplňku. Nicméně některé země Evropy mají melatonin stále volně prodejný v lékárnách.

Chronický pacient musí tedy udělat ve svém životě zlom. Zastavit vliv stresu, navodit spánek a teprve nyní se má zabývat myšlenkou na detoxikaci těla prostřednictvím diety, vhodného pitného režimu, odkyselování, pohybové aktivity, přitom může použít vhodný přírodní prostředek.
Takové prostředky máme v E- shopu a každý může o nich dostat informace ( také o slevách na produkty).

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006, nesmíme uvádět informace o účincích potravních doplňků na veřejné platformě.
K tomu je určena poradna s lékařem.

A to nejpodstatnější je, že má usilovat, má toužit stát se trojjediným člověkem. Protože tělu a duši je nadřazen duch.


MUDr. P. ŠáchaSymbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  ALOE VERA ENZYMY - více ALOE VERA ENZYMY
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk s obsahem rostlinných složek a enzymů k podpoře trávení...
  DEAD SEA MORINGA - více DEAD SEA MORINGA
  výrobce: AVITA
  doplněk stravy 100% sušina z listů stromu moringa oleifera Klíčové char...
  BioNase - více BioNase
  výrobce: BioBeam
  Jak BioNase™ funguje? Červené světlo vydávané světelným zdrojem BioNase chr...
  VITAMIN B12 STAR - více VITAMIN B12 STAR
  výrobce: STARLIFE
  Vitamin B12 má vliv na tvorbu červených krvinek a dělení buněk. Podporuje e...
  VITAMIN K STAR - více VITAMIN K STAR
  výrobce: STARLIFE
  Vitamin K je nezbytný pro srážlivost krve a zastavení krvácení. Vitaminu K...
  STINGING NETTLE STAR - více STINGING NETTLE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Kopřiva – Urtica dioica – zahrnuje asi 35 druhů, které rostou zejména v mír...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály