Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie

Kerstin Rusch, Ulla Veit-Köhler, Karin Willeck

Výsledky pozorování účinků

Souhrnně
Infekce s helikobakterem pylori jsou zodpovědné za 90% všech chronických zánětů žaludeční sliznice; platí za nejdůležitější příčinu u žaludečního karcinomu.
Předložená studie vyšetřovala u 17 pacientů s helikobakterovou infekcí účinek mikrobiologické terapie. I když byl počet případů velmi nízký, poskytuje studie signifikantní výsledky při zlepšování obtíží touto terapií.Větší předložené klinické studie by byly žádoucí.

Klíčová slova
Helicobacter pylori, záněty žaludeční sliznice, mikrobiologická terapie, helikobakterová infekce.

Úvod
Helikobakter pylori patří k nejčastějším původcům onemocnění lidí. Až 90% všech chronických zánětů žaludeční sliznice je vyvoláno touto spirálově formovanou gramnegativní bakterií. Ty proniknou do žaludeční sliznice a produkují velké množství ureázy, enzymu, který štěpí močovou látku v amoniak a kysličník uhličitý. Tento amoniak neutralizuje žaludeční kyseliny a chrání tak bakterii. Pod helikobakterovými kmeny se dají rozlišit virulentní a méně virulentní formy. Virulentní kmeny produkují lytické enzymy (proteázy, fosfolipázy) a cytotoxiny (VacA a CacA), které tu integritu muku a žaludečního epitelu porušují a vyvolávají nekrózy. V žaludečních a dvanácterníkových vředech jsou prokázány téměř výhradně takové cytotoxinové kmeny.
Helikobakter pylori platí také coby jedna z nejdůležitějších příčin vzniku žaludečního karcinomu. Podle vyšetřování Hermanna Brennera a Dietricha Rothenbachera z německého Centra pro výzkum stárnutí se zvyšuje riziko rakoviny žaludku o 20ti- až 30tinásobek, pokud jsou pacienti infikováni toxin tvořícími kmeny helikobakteru pylori (helibakter 2003; 8; 422). Kromě toho je nutno připomenout, že mezi 3 až 5 ze 100 lidí tyto bakterie nosí, bez rozvoje gastritis, ulcery nebo karcinomu.

Obvykle bývá infekce s helikobakterem pylori ošetřována tak zvanou "triple - terapií". Její součástí jsou dvě antibiotika (Amoxycillin nebo Metronidazol a Clarithromycin), jakož i blokátor protonové pumpy. Ošetření trvá 7 - 10 dní; při lege artis provedené terapii obnáší úspěšnost cca 90% (pramen: AWMF- vedení lékařské společnosti pro nemoci trávení a látkové výměny).

Někteří lékaři informují, že pacienti s helikobakterovou infekcí reagují dobře na mikrobiologickou terapii. Aby se to mohlo systematicky vyšetřit, bylo vybráno celkem 86 pacientů s podezřením na helikobakterovou infekci pro pozorování účinků. Pacienti měli typické projevy: předčasnou sytost, pálení žáhy, kyselé říhání, nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, tlačivou bolest v epigastriu. Vyloučeni byli pacienti, kteří byli předtím ošetřeni NSAR nebo jinými ulcerogenními léčivy, H2-blokátorem, antibiotiky, kortisonem, blokátorem protonové pumpy, wismutem, imunosupresivy nebo i jinými přírodně léčivými postupy.

U 27 pacientů mohl být prokázán antigen nebo serologie byla pozitivní. Konečně byla data 17 pacientů (12 ženských, 5 mužských) vyhodnocena. U 7 pacientů byla předložena na konci také konečná diagnostika.


Průběh studie

Nejdříve byla vyšetřena u všech pacientů krev a stolice. Testován byl h. pylori antigen ve stolici a h. pylori IgA a IgG- serologie. U 7 pacientů mohl být prokázán h. pylori ve faeces, u 5 pacientů h. pylori toxin. Po 4 měsících následovala další statistika, po 5 měsících konečná diagnostika.
Pacienti obdrželi mikrobiologickou terapii podle následujícího léčebného plánu: po 4 týdny ProSymbioflor, potom 8 týdnů Symbioflor I a probiotické mléčné bakterie (laktobacillus acidophilus, 2 gramy 10 na 9. KBE/gram a autovakcínu injekčně. Toto schema bylo po 8 týdnech zopakováno s novou, více koncentrovanou autovakcínou.


Výsledky

Na konci pozorování účinků oznámili 3 (ze 17) pacienti (18,75%), že už nemají žádné potíže, 9 pacientů (56,25%) oznamovalo mnohem větší zlepšení stavu, u 3 pacientů (18,75%) se měly symptomy lehce zlepšit, jen u jednoho pacienta (6,25%) byly nezměněny (tabulka 1).

Tabulka 1.: Klinická data: konečný přehled potíží, n = 16, výjimka = 1

Vývoj potíží počet pacientů podíl v procentech
Žádné 3 18,75
Mnohem lepší 9 56,25
Lehce zlepšeny 3 18,75
Nezměněny 1 6,25
Celkem 16 100,00


Data jednoho pacienta nemohla být v konečném vyhodnocení zahrnuta.

Na různé příznaky měl průběh ošetření různé účinky. Žádné pálení žáhy mělo na začátku ošetření 41,18% pacientů. 5,88% mělo lehké, 17,65% mírné a 35,29% silné pálení žáhy. Po 4 týdnech neměl už žádný pacient silné pálení žáhy, jakožto mírné ho označilo 18,75%, jakožto lehké 37,5% a žádné 43,75% pacientů.
Po 5 měsících narostlo množství pacientů bez pálení žáhy na 64,29%, na lehké potíže stouplo 7,14%, na mírné 28,57%. Tlačivá bolest v epigastriu byla u 41,18% pacientů na začátku ošetřování silná, u 35,29% mírná, u 11,76% lehká, 11,76% pacientů nemělo žádnou tlačivou bolest.
Po čtyřech týdnech postoupilo množství pacientů bez tlačivé bolesti na 53,33%, 26,67% pacientů informuje o lehké, 13,33% o mírné a 6,67% o silné tlačivé bolesti. Po pěti měsících zmizela bolest u 64,29% pacientů, u 28,57% byla lehká a u 7,14% silná. O mírné bolesti nevypovídal nikdo .

Klinická data: tlačivá bolest v epigastriu na začátku ošetření (1), po 4 týdnech (2) a po
5 měsících (3)

Klinická data
Tlačivá bolest v epigastriu
1 2 3
malá 11,76 53,33 64,29
lehká 11,76 26,67 28,57
mírná 35,29 13,33 0,00
silná 41,18 6,67 7,14

Diskuse o výsledcích

Počet 17 pacientů, jejichž data mohla být vyhodnocena, je nízký. Ve statistickém vyhodnocení se ale ukázalo, že výsledky jsou přesto signifikantní a mluví ve prospěch této metody ošetření. Jen u jednoho pacienta byly příznaky po ošetření nezměněny, u tří pacientů bylo zaznamenáno lehké zlepšení. U 75% pacientů (viz tabulku 1) byl výsledek po ošetření mnohem lepší než dříve. Údaje se hodí také k historickým pozorováním z našeho pracovního okruhu. Kolegové zakladatelé informovali, že pacienti s vředovým onemocněním se často po mnoho let - bez pozvání - pravidelně v předjaří a na podzim objevovali v ordinaci a referovali o zřetelných zlepšeních svých symptomů.

Na základě malého počtu případů nejsou sice výsledky způsobilé mikrobiologickou terapii jakožto plnocennou alternativu ke klasické triple - terapii doporučit; odůvodňují ale u pacientů, u kterých byly vyloučeny těžké gastritidy nebo ulcera, dočasnou terapeutickou zkoušku. Výsledky této pilotní studie kromě toho povzbuzují provést k tématu náležité klinické studie.

Z němčiny pro Symbinatur přeložila PhDr. P. Šáchová