Internetová lékařská poradna?


V minulosti byla tato otázka nemyslitelná.

Převažoval spíše negativní postoj: Ne, to není možné, lékař přes internet nemůže nahradit lékaře v ordinaci. To je jasný fakt a platí stále. Jen jak čas plynul a internet ukazoval své možnosti, poradny lékaře přes internet se velmi rozšířily.

Dnes má prakticky každý server, který se zabývá zdravotními otázkami, svou lékařskou poradnu.

Jde pak o to, jakým způsobem a na jaké rovině je poradna založena. Nejčastěji jsou otázky do poradny formulovány tak, že lékař může odpovídat jedině v obecné rovině. Nemá k dispozici pacientovy specifické informace. Jde pak vlastně jen o teoretizování, obecné úvahy. Většinou odpověď končí větou: Navštivte svého lékaře.

- Dotazy na akutní stav musí lékař řešit jedině tím, že tazatele odkáže do zděné ordinace. Akutní stavy nepatří na internet. Lékař může maximálně doporučit, kterého lékaře by měl dotyčný navštívit.

Často jde jen o trendovou záležitost. Abychom byli „IN“, musíme mít poradnu. Lékař zodpovědný za poradnu odpovídá podle svého časového harmonogramu, a protože je často velmi vytížen prací v ordinaci, odpovídá třeba až za týden.

Osobně nemám rád poradny v televizi nebo rozhlase, protože tam lékař nemá čas rozebrat s pacientem situaci, a tak opět použije obecnou odpověď a jen odkáže na specialistu. Mám výhrady k tomu, že poskytnutá informace v televizním pořadu situaci hodně idealizuje, tazatel se pak v realitě setká s tím, že to tak nefunguje.

- Velkou skupinu poraden tvoří poradny komerční, které jsou při e-shopech a jsou zaměřeny na prodej produktů tam nabízených. Zjišťuji, že mnoha lidem to vyhovuje. Nezajímají je příčiny jejich nemoci, oni chtějí jen nějaké léčivo, které jim pomůže řešit jejich zdravotní situaci. Mnohdy mají snahu nahradit lék ordinovaný lékařem nějakým potravním doplňkem. Významné postavení zaujímají v dnešní době poradny přímo v lékárnách. Tak jde hlavně o komerci a jdou ruku v ruce s mediální reklamou. Co je v ten den v televizi, to je vystaveno v lékárně na pultě, aby to měl kupující na očích. A ten dává otázku typu: „Mohu ten produkt užívat společně s lékem na vysoký tlak?“ Ani pacienta, ani poradce v tu chvíli nezajímá příčina vysokého tlaku. Téma se týká pouze řešení následku.

- Zvláštní kapitolou jsou diskusní servery. Jsou asi nejpopulárnější, lidé si vyměňují své zkušenosti. Žel, informace jsou zkresleny, vytrženy z kontextu. Když jednomu člověku pomůže nějaký prostředek, neznamená to, že pomůže i jinému, je to vždy individuální. V těchto poradnách jsou rozeznatelní také maskovaní odpovídači, kteří nenápadně provádějí reklamu na jejich produkt a vedou je do jejich e-shopu.

Symbivita.cz má také své poradny
První je obecná, má za úkol nasměrovat tazatele na řešení jeho situace. Je závislá na informacích, které je tazatel schopen poskytnout. Poslední výkřik regulace o ochraně osobních údajů tento způsob poradenství velmi ovlivnil. Tato obecná poradna slouží také e- shopu na Symbinatur.com. Často přicházejí dotazy, které jsem popsal výše. Neobsahují ani základní informace. Setkávám se také s tím, že tazatel napíše formulaci svého dotazu a rozesílá ji do různých poraden v iluzi, že dosáhne nejlepší informaci, podle pravidla ´více hlav, více rozumu´. Je však otázkou, zda nevznikne pro jeho řešení spíše zmatek, neboť co poradce, to jiný pohled, názor, zkušenost.

Druhá poradna je specifická. Má také specifický název – PIIP; jde o individuální poradnu, která je založena na rozboru zdravotní situace. Trvá měsíc i déle, je placená a je založena na poskytnutých informacích. Zde probíráme historii a vývoj nemoci, analyzujeme provedená lékařská vyšetření, tvoříme mozaiku všech informací a teprve s ní pak pracujeme s cílem pojmenovat příčiny, hledat cestu k odstraňování příčin a teprve až na posledním místě hledáme vhodný pomocný léčivý prostředek. Často ani není nutné doporučovat nějaké léčivo, protože když se pojmenuje příčina, pacient ji přijme, a když změní svůj životní postoj k oné příčině, situace se upraví sama i bez podávání léčiv.

Připouštím, že tato cesta je pro pacienta složitá. Za prvé není zvyklý na to, že by se měl pídit po příčině, jeho dosavadní praxe s nemocí a léčením nemoci spočívala v tom, že hledal lék.

Za druhé nedokáže změnit svou životní situaci a hledá tucty objektivních důvodů, proč změnu nedokáže uskutečnit. Má v mnohém pravdu, žel, jeho nemoc to nezajímá, ta si klidně pokračuje dále.

Někteří poradnu opustí, přeruší, tato cesta není pro ně. Jiní si ji prodlužují a s některými jsem ve spojení dlouhou dobu. Zvláštní kapitolu tvoří lidé, kteří jsou v zahraničí, např. žena se tam provdá, lidé jsou na studiích, pracují tam. A potom je tato poradna dokáže směrovat v řešení jejich zdravotních komplikací.


MUDr. P. Šácha
SYMBIVITA = rovnováha života