Ulcerózní colitis

Ulcerózní colitis
Sliznice tlustého střeva je chronicky zánětlivě změněná s ulceracemi epiteliální vrstvy. Jsou přítomny protilátky proti colon.
Idiopatická ulcerózní colitis je choroba neznámého původu, charakterizována chronickým zánětem sliznice tlustého střeva. Jako u Crohnovy choroby se vyskytuje převážně v průmyslových zemích.
Na rozdíl od Crohnovy choroby je ulcerózní colitis omezena na tlusté střevo a postihuje hlavně povrchové vrstvy střeva. Zánětlivé změny jsou kontinuální a mohou zasáhnout až celé tlusté střevo. Je přítomný edém, zvýšená křehkost sliznice a typická ulcerace.

U nemocných byly prokázány autoprotilátky zaměřené proti antigenům hlenu nebo epiteliálních buněk tlustého střeva. V některých případech se podařilo prokázat, že tyto protilátky reagují zkříženě s antigeny buněčné stěny bakterií. Jiné studie ukázaly, že lymfocyty nemocných mohou být cytotoxické vůči epitelovým buňkám tlustého střeva, je to pravděpodobně dáno působením protilátek proti buňkám epitelu na cytotoxické buňky nesoucí Vc receptor. Podkladem choroby jsou imunologické mechanizmy, které v sobě zahrnují autoimunitní složky.
Klinické projevy jsou vysoce proměnlivé. Nástup obtíží může být pozvolný nebo náhlý. K příznakům patří průjem, tenesmy a opakovaný nález krve ve stolici. Kromě střeva se mohou objevit také zánětlivé příznaky na kloubech, na kůži. U dlouhotrvající choroby může vzniknoput dysplazie střeva a karcinom. Doprovodné příznaky odvozené od ztráty krve jsou anemie, leucytóza, trombocytóza, zvýšená sedimentace, změny minerálů apod.
Léčba je symptomatická, mírnící zánět pomocí sulfasalazinu a příbuzných léků s obsahem salicylátů, v těžkých případech pak kortikosteroidy. Sulfasalazin se užívá k udržení remise, i když s nekonstantními výsledky. Doplňkově se podávají deriváty železa při anémii a léky proti průjmu.

V Symbinatur medicíně používáme pro základní ošetření tzv. mikrobiologickou terapii, která spočívá ve spráném osídlení střevní mikroflóry. Máme vypracovaná přesná schémata pro jednotlivá stádia nemoci včetně autovakcín (třeba E. coli), které aktivují imunomodulaci přes makrofágy a zajišťují rovnováhu mezi Th1 a Th2 pomocnými buňkami a také ovlivňují reakce žírných buněk. K tomuto základnímu postupu přináležejí potravní doplňky jako jsou kokteily z mladého ječmene, tabletky ze sladkovodní řasy chlorelly, inulinové preparáty, nejnověji extrakt z cibule od Planta Medica. Se střevem často souvisí porucha jaterní, a pak přidáváme extrakt z ostropestřce.
U vyčerpaných jedinců, dlouhou dobu léčených kortikoidy můžeme použít infuse s vysokou dávkou vitaminu C s cílem probudit aktivitu nadledvinek a jiných žláz s vnitřní sekrecí. Namístě je také biomodulace, biorezonance, kineziologické ošetření. Protože toto všechno je důležité k celkovému zklidnění- homeostáze, která je u této nemoci vždy výrazně narušena.

Dr.P.Šácha
www.symbinatur.com
Symbinatur medicína, která naslouchá přírodním zákonům.