Cesta k vyléčení


SYMBIVITA se v programu cesty k vyléčení opírá o dvacetileté zkušenosti a během celého procesu je předává těm lidem, kteří projeví nefalšovaný zájem o skutečné uzdravení.

Kdo by se nechtěl uzdravit, pokud už má nějakou nemoc, že? Použité slovo "nefalšovaný" zní možná dost tvrdě. Ale musel jsem ho použít, neboť je příhodné.

Uvedu hned příklad. Do poradny dostávám desítky až stovky dotazů, v nichž jejich pisatelé žádají o radu, jak se mají s danou nemocí vypořádat. A vysokým procentem mají tito lidé na mysli, abych jim doporučil nějaký zázračný lék, který by to vyřešil za ně. Ale tak to nefunguje, v takovém případě nelze hovořit o vyléčení. Možná doporučený lék problém zpomalí, zastaví nebo potlačí, ale rozhodně nevyléčí. K vyléčení může dojít jedině tehdy, když nemocný člověk pochopí, co jeho nemoc signalizuje, když tyto signály přijme, pozná příčiny a odstraní je. Musí proto učinit zcela zásadní změny v životě.

Všechny tyto okolnosti vysvětlujeme na našich seminářích a nejenom vysvětlujeme, nýbrž ukazujeme přímo, jak se mají převádět do praxe. Obsahují návody, měření, demonstrace, ukázky. Pro seminář je typické, že jde o živou diskusi, dialog běží v uzavřeném kruhu, samotní účastníci si pomáhají a vyměňují i své poznatky.

Každý pochopí, že to není jednoduché... Nedávno jsem slyšel přirovnání ke stádu ovcí, které je v klidu do doby, než mu dojde šrot; pak začne bučet. V minulosti jsme pořádali různé malé semináře nebo přednášky na rozličná témata. Pokud jsme chtěli uskutečnit seminář pro 10 lidí, museli jsme rozeslat pozvánky pro 1.000 lidí, kteří sami žádali o pomoc ...! Tak veliké je síto, ze kterého přijde na seminář plánovaný počet lidí. A tak doma v pohodlí od počítače projevuje tazatel zájem o řešení problému, ale když má přijít na věc - a na jeho léčení, pak nepřijde. Jak řekl autor výše jmenované poznámky o oněch ovcích. Začnou bučet, když dojde šrot, a je zřejmé, že šrotu mají ještě dostatek.

Ti, kteří by mohli svůj problém ještě zdárně řešit...! Ti, kdo na to ještě mají správný čas. Ti ke své škodě nepřicházejí, protože ještě stále mají dost šrotu, a stále naivně doufají, že je nemoc přejde.

Ne, nepřejde, pokud neudělají změnu - zásluhu... A nemoc se prohloubí a šrot časem dojde...

Z onoho tisíce pozvaných lidí přijde jen deset a z nich bude pět takových, kteří dospěli ve své nemoci, žel, příliš daleko. Ti už pochopili, že měli začít mnohem dříve.

Na seminářích nyní nerozlišujeme jednotlivé nemoci. Není podstatné, jak se nemoc projevuje, kterou diagnózu lékař konkrétnímu člověku stanovil a do které kategorie pod statistickým kódem ji zařadil. Určitě je jasné, že nemoc je zrcadlem života a že si člověk svoji nemoc způsobuje sám. Na semináři má možnost podívat se do takového zrcadla a má možnost nastartovat léčení.

Léčení začíná poznáním hmotných, měřitelných a diagnostikovatelných příčin. A potom jeho léčení pokračuje odstraňováním těchto hmotných příčin nemoci. To je určitě v moci každého nemocného anebo v moci jeho rodiny, společnosti, pojišťovny apod. A pokud se posune ve svém poznání dále a dokáže změnit hmotné překážky, v pokračování půjde o to, aby dokázal změnit ve své mysli program, který by jej uzdravil.

Program našich seminářů je jasný a doslova k a ž d ý nemocný má zde svou šanci, je mu ukázána cesta, kterou se může vydat. On sám si zvolí, kam až v ní dojde, zda zůstane jen u řešení materiálního, nebo v úrovni komunikace mysli a těla, nebo dojde až k víře ve vyléčení díky Ježíši Kristu.


MUDr. P. Šácha