Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Slovník pojmů
Slovník pojmů - vyberte písmeno


A

Absces
Absces je dutina vzniklá zničením tkáně, obvykle způsobeným infekcí, jež je vyplněná hnisem, a obklopená zanícenou tkání.

Velikost abscesu může být i několik centimetrů. Absces vzniká většinou po hlubším poranění na končetinách. Vytvoří tvrdou bulku, která může působit značné bolesti. Absces se může vstřebat, většinou však praskne a hnis se vyvalí ven z těla. V horším případě praskne dutina dovnitř těla a může tak nastartovat flegmónu (neohraničené hnisání) nebo otravu krve. Absces je velmi častou nemocí mezi narkomany užívajícími drogy nitrožilně a bez dostatečné hygieny.

Vyhledat více o AbscesAcidobazická rovnováha (ABR)
Acidobazická rovnováha (ABR) je dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř organizmu, tj. stálý poměr mezi jejich tvorbou a odbouráváním, respektive vylučováním. Je nezbytná pro udržení homeostázy. V klidovém stavu dochází k větší produkci kyselých látek, které jsou ovšem neutralizovány systémem pufrů a vylučovány z těla pryč. Pufry upravují výkyvy pH (normální hodnota pH extracelulární (mimobuněčné) tekutiny je 7,36-7,44) jen do výše své pufrovací kapacity. Pokud je tato kapacita vyčerpána, pak dochází k poměrně rychlým změnám pH. Porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch kyselin vede k acidóze (snížení pH), porucha ve prospěch zásaditých látek k alkalóze (zvýšení pH).

Korálové kalcium pro acidobazickou rovnováhu

Vyhledat více o Acidobazická rovnováha (ABR)Addisonova nemoc
Addisonova choroba je onemocnění, které jako první popsal britský lékař Thomas Addison. Jeho podstatou je selhání nadledvinek v produkci hormonů kortizolu, a případně i aldosteronu. Rozlišujeme zde tzv. primární nedostatečnost nadledvinek (chyba je v nadledvinkách) a sekundární nedostatečnost nadledvinek (chyba je v hypofýze, která řídí produkci hormonů v nadledvinkách).

http://www.symbinatur.com/Addisonova-nemoc-clanek-839.html

Vyhledat více o Addisonova nemocAkné
Akné je jedno z nejčastějších chronických onemocnění kůže a nejčastější kožní onemocnění v pubertě. Akné vzniká v důsledku uzavření vývodů mazových žláz, což způsobí jejich zanícení. Stagnace sekretu mazových žláz má za následek jejich poškození a vznik hlubokého zánětu, po kterém zůstávají jizvy. Stav zhoršuje také přítomnost roztočů, kvasinek a baktérií. Pokožka s akné obsahuje vyšší aktivitu 5-alfa-reduktázy která přeměňuje testosteron na silnější androgen – dihydrotestosteron. Proto se akné nevyskytuje u eunuchů

Akné z pohledu Symbinatur medicíny

Akné, ekzémy a jiné kožní či slizniční problémy...

Vyhledat více o AknéAlergie
Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí.

Alergie

Polinosis

Vyhledat více o AlergieAnafylaktický šok
Anafylaktický šok je okamžitá odpověď jedince na podání alergenu. Nejčastěji k němu dochází po podání cizorodých bílkovin a po bodnutí hmyzem.

Po podání alergenu se jedinec hroutí ihned nebo během několika minut za příznaků oběhového selhání. Postižený nejprve pociťuje nanseu, tíhu na prsou a v zádech, nastávají mžitky před očima, studený pot, nevůle bledost mrazení. Poté se postižený hroutí do bezvědomí. Tep je nehmatný, krevní tlak neměřitelný. Zastavuje se dech a srdeční činnost. Pomoc se musí dostavit ihned.

Vyhledat více o Anafylaktický šokAfta
Afta (někdy aft afté, latinizovaně aphtha, aphthae) je oválná bělavá nebo žlutobílá léze (eroze) na sliznicích vzniklá prasknutím puchýře (vezikulu). Povrch afty je tvořen fibrinovou masou s neutrofilními granulocyty. Jedná se vlastně o mělký vřídek. Afty jsou vždy bolestivé, mohou krvácet nebo mohou být kontaminovány bakteriemi. Afty se tvoří nejčastěji na sliznici dutiny ústní, dále pak na sliznicích genitálií. U lidí vznikají afty při infekcích herpesviry či Coxsackie viry.

Vyhledat více o AftaAlzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při které dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku, z neuropatologických nálezů se však ví jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku..

Alzheimerova choroba http://www.symbinatur.com/Starnuti-a-Alzheimerova-choroba-clanek-325.html

http://www.symbinatur.com/Alzheimerova-choroba-clanek-112.htmlVyhledat více o Alzheimerova chorobaAnémie- chudokrevnost
Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu v krvi pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. V důsledku toho je snížena schopnost krve dodávat kyslík tkáním. Příčinou anémie je porušená tvorba červených krvinek, nebo jejich zvýšený zánik.

Anémie- chudokrevnost

Vyhledat více o Anémie- chudokrevnostAngína
Angína čili tonzilitida je akutní zánět krčních mandlí. Jedná se o onemocnění bakteriálního, virového, nebo výjimečně mykotického původu. Šíří se formou kapénkové infekce. Angína je běžné onemocnění a je dobře léčitelná antibiotiky. Její inkubační doba je 1-3 dny.

Streptokok - angína, zánět mandlí, spála.....

Příčiny nemocí

Vyhledat více o AngínaAnorexie
Anorexie či mentální anorexie (latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť) je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.

Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi 14-18 lety života, ale může se objevit dříve i později. Často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, se kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat (přechod na střední či vysokou školu, rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.).

Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti úmyslně vyvolané daným jedincem, které vyvolává jednak snižováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje (cvičení), z dalších prostředků jimi využívanými je vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik.

Anorexií trpí většinou ženy, ale jsou známy i případy, kdy touto nemocí onemocněli muži.

http://www.symbinatur.com/clanek.php?id=212

Vyhledat více o AnorexieAnti-aging
Anti-aging medicína, která je také nazývána medicínou třetího tisíciletí, se před pár lety stala velmi populární ve Spojených státech i v Evropě. Zájem lidí o tento medicínský obor rychle vzrůstá. Do povědomí se dostává i v tuzemsku, i když si ji zatím někteří lidé pletou s kosmetikou proti vráskám nebo gerontologií. Základem anti-aging medicíny je ale především prevence a cílená a individuální léčba dysfunkcí, které jsou často spojovány se stárnutím.

Anti - aging

Vyhledat více o Anti-agingAntifosfolipidový syndrom (APS)
Antifosfolipidový syndrom (APS) je získané autoimunitní onemocnění definované klinicky a laboratorně. Klinická dia¬gnostická kritéria zahrnují žilní či arteriální trombózy, komplikace v těhotenství, trombocytopenii. Laboratorně musí být opakovaně prokázány antifosfolipidové protilátky – buď koagulačními testy (LA – lupus antikoagulans), nebo ELISA metodami (ACLA – antikardiolipinové protilátky). Výskyt antifosfolipidových protilátek může provázet řadu onemocnění (autoimunitní, malignity), nebo je primární. Klinická manifestace může být velmi pestrá v řadě medicínských oborů. Akutní průběh – katastrofický APS – je naštěstí vzácný.

Antifosfolipidový syndrom

Vyhledat více o Antifosfolipidový syndrom (APS)Antikoncepce
Antikoncepce je souhrnný název pro metody zabraňující vzniku těhotenství, aniž by vylučovaly samotný pohlavní styk.

Vyhledat více o AntikoncepceArtróza
Artróza či osteoartritida, je nejčastějším onemocněním kloubů. rentgenové změny typické pro artrózu nacházíme u téměř 70 % osob starších 65 let. Nejvíce postihuje váhonosné kyčelní a kolenní klouby, nacházíme ji však běžně i v jiných lokalizacích (páteř, rameno, loket, prsty aj.).

http://www.symbinatur.com/clanek.php?id=311

Vyhledat více o ArtrózaAstma
Astma (asthma) je onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k dlouhodobému zánětu sliznic v dýchacím ústrojí, což postupem času vede ke ztíženému dýchání až k dechové nedostatečnosti. Samotné slovo asthma je řeckého původu a označuje dechovou nedostatečnost nebo „krátkodechost“. Dlouhodobým průběhem může dojít k výraznému nevratnému zúžení dýchacích cest, což situaci ještě zhoršuje.

http://www.symbinatur.com/Astma-bronchiale-online-81.html

Vyhledat více o AstmaAtopie
Atopie je dědičně založený sklon k alergii, má proto zřetelný rodinný výskyt. Typickými projevy atopie jsou atopický ekzém (atopická dermatitida), pylová alergie (alergická rýma a alergický zánět spojivek) a alergické astma. Atopici mají vrozenou schopnost tvořit ve zvýšeném množství protilátky ve třídě IgE (imunoglobulin E). Tyto IgE protilátky reagují na alergeny zevního prostředí (pyly, plísně, roztoče atd.).

http://www.symbinatur.com/Serialy-rubrika-39.html

Vyhledat více o AtopieAteroskleróza
Ateroskleróza (též arterioskleróza) je kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny (tj:vznikem arterómů). Je největším zabijákem ve vyspělých zemích.

http://obchod.symbinatur.com/Arterioskleróza-priznaky-11.html

Vyhledat více o AterosklerózaAtopický ekzém
Atopický ekzém (atopická dermatitida) je odvozen od slova atopos (nefungující správně, atypický). Je to velmi časté onemocnění, jehož výskyt se neustále zvyšuje.

Lidé trpící tímto ekzémem mají jak imunitní, tak i nervové a kožní odchylky

Atopická dermatitida

Ekzém stále vzdoruje léčbě

Vyhledat více o Atopický ekzém

B

Bechtěrevova nemoc
Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida, lat. morbus Bechterevi), pojmenovaná podle ruského neurologa Vladimira Bechtěreva, je chronické zánětlivé onemocnění postihující především páteřních obratlů postihující až 1% populace, 2x -3x častěji postihuje muže.

http://www.symbinatur.com/clanek.php?id=174

Vyhledat více o Bechtěrevova nemocBolesti hlavy
Bolesti hlavy. Migréna je záchvatovité onemocnění mozku nejasného původu. Postihuje 15-20 % žen a 6 % mužů. Záchvat migrény zasahuje celý organismus. Mezi záchvaty se postižený cítí zcela zdráv. Nejobvyklejší frekvence záchvatů je 1-2krát do měsíce, někdo trpí častějším výskytem, někdo má jediný záchvat za život.

http://www.symbinatur.com/clanek.php?id=657

Vyhledat více o Bolesti hlavy

C

Celiakie
Celiakie. Celiakální sprue neboli celiakie (také glutenová enteropatie nebo nesnášenlivost lepku, odlišuj od alergie na lepek) je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva z důvodu přecitlivělosti na lepek (neboli gluten), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně, částečně geneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí všechny její příznaky. Pokud postižení konzumují potraviny obsahující gluten, vzniká zánět sliznice tenkého střeva a dochází k rozsáhlé zkáze epitelových buněk střeva. Kvůli tomu mohou být živiny pouze těžko vstřebávány a zůstávají nestrávené ve střevě. Symptomy jsou tomu odpovídající ztráty hmotnosti, průjem, dávení, nechutenství, únava, rozmrzelost, u dětí v neposlední řadě poruchy růstu. Neléčená celiakie především zvyšuje nebezpečí tzv. NHL (agresivní rakovina lymfatických žláz), pravděpodobně také rakoviny střeva. U 5-10 % pacientů se zároveň vyskytuje cukrovka. Jediná v dnešní době známá možnost léčby celiakie spočívá v dodržování bezlepkové diety.

Celiakie

Vyhledat více o CeliakieCrohnova choroba
Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění, které se může projevit v jakékoli části trávicího ústrojí, nejčastěji však v počáteční části tlustého střeva. Zánět proniká celou stěnou, nezřídka je granulomatózní povahy.

Hlavní symptomy jsou bolesti v podbřišku, hubnutí, únava, zvýšená teplota a průjmy, většinou bez krve. Onemocnění může mít projevy i mimo trávicí ústrojí, např. kožní vyrážka, artritida a výskyt aft v dutině ústní.

Morbus Crohn

Collitis a Crohn

Vyhledat více o Crohnova chorobaCysta na vaječníku
Cysta na vaječníku Cysty jsou nejčastějšími benigními (nezhoubnými) nádory. Cysty se mohou objevit kdekoliv v organismu. Cysta je dutina vyplněná tekutinou nebo jinou hmotou, vznikají např. z důvodů nadměrného růstu některých orgánů a z hormonálních příčin (vaječník, mléčná žláza), také mohou objevit z důvodu zadržení obsahu, který má být vyloučen z organismu (aterom) nebo mohou vznikat jako důsledek vývojové poruchy. Cysty na vaječníku se nejčastěji objevují v jeho kůře. Vzniká z důvodů nečinnosti zralého folikulu. Je tomu proto, že folikul neobsahuje vajíčko nebo v něm vajíčko již zaniklo. Folikul pak může růst dál, uvnitř se začne vytvářet tekutina a tak vzniká cysta na vaječníku. Tato porucha je způsobena hormonální nedostatečností. Pokud se tvoří velké množství cyst, je funkce vaječníku neustále oslabována. Z toho může plynout velké množství zdravotních problémů a hrozí i neplodnost.

Cysta na vaječníku

Vyhledat více o Cysta na vaječníkuColitis ulceróza
Colitis ulceróza. Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění postihující především tlusté střevo. Mezi její hlavní projevy tedy patří průjem a bolesti břicha. Stejně jako Crohnova nemoc ovlivňuje i růst a celkový vývoj dítěte. Záněty postihují také klouby, oko nebo játra. Diagnostikuje se nejčastěji po pátém roce života, asi ve 25% je potvrzen výskyt v rodině.

Colitis ulceróza

Vyhledat více o Colitis ulceróza

D

Deprese
Deprese je nezdravý stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. Má skličující charakter, jedinec upadá do trudnomyslných úvah a nazírání světa. Pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, problémy s pamětí a pozornosti. Je téměř neschopen smysluplné činnosti a okolí se jeví jako lenoch. Jeho myšlení se zpomaluje a chřadne jeho reakce na radostné podněty. Ztrácí zájmy a chladně reaguje na podněty.

Co je deprese

Vyhledat více o DepreseDermatitis
Dermatitis. Ekzém je chronický svědivý kožní zánět (dermatitida). Zánět je neinfekční a může být alergického i nealergického původu. Alergický ekzém (kontaktní, atopický), však bývá velmi častý. Zánět postihuje především pokožku. V akutní fázi se projevuje výskytem svědivých, začervenalých ložisek, na kterých se později tvoří mokvající puchýřky (papulky a pustulky). Pro chronickou formu je typické zhrubnutí kůže (lichenifikace) a barevné změny kůže.

Vyhledat více o DermatitisDiabetes mellitus
Diabetes mellitus (zkratka DM), česky cukrovka, zastarale úplavice cukrová je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, které se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se 2 základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stádiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

CukrovkaVyhledat více o Diabetes mellitusDivertikl
Divertikl - civilizační choroba špatných stravovacích návyků

http://www.symbinatur.com/Divertikl-civilizacni-choroba-spatnych-stravovacich-navyku-clanek-805.html

Vyhledat více o DivertiklDna
Dna, odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), též zvaná pakostnice či podagra, je metabolické onemocnění, porucha odbourávání purinů, které se vyznačuje nadměrnou produkcí kyseliny močové. V důsledku vysoké koncetrace kyseliny močové v krvi dochází ke krystalizaci této látky v kloubech i jiných tkáních. Častými místy vzniku takzvaných dnavých tofů jsou klouby palce (zejména nohou), ušní lalůček, méně často například ramenní kloub, případně další klouby. Toto se projevuje hlavně prudkými a bolestivými záchvaty zánětu kloubů (dnavé záchvaty). Může též vést k tvorbě močových kamenů.

Dna

Vyhledat více o DnaDráždivý tračník
Dráždivý tračník doprovází několik měsíců trvající zácpa, průjem nebo střídavé záchvaty obojího (obvykle po jídle), křeče v břiše, které se často zmírní při pohybu střev, hlen ve stolici, střevní plyny a nadýmání.

Dráždivý tračník

Vyhledat více o Dráždivý tračníkDysbióza
Dysbióza - dysmikrobie- "Dys" znamená špatný a " bios" znamená život a růst. To naznačuje špatný život. V biologické terminologii je pak pojem -střevní dysbióza používán pro vyjádření stavu nerovnovážné střevní bakteriální flóry. Můžeme také použít obratu- mikroflóra je dysbiotická. Normálně je to chápáno jako stav škodlivé metabolické aktivity flóry.

Vyhledat více o Dysbióza

F

Fibromyalgie
Fibromyalgie. Fibromyalgický syndrom je definován jako chronické nezánětlivé myofasciální onemocnění s plošnou bolestí, pocitem ztuhlosti bez topografického vztahu ke kloubům a poruchami mimo pohybový aparát. Fibromyalgie může být primárním onemocněním a sekundární – při jiných revmatických onemocněních. V některých studiích pacienti splňovali jak kriteria pro onemocnění chronickou únavou, tak kriteria fibromyalgického syndromu. Někteří nemocní splňují také kritéria syndromu mnohočetné chemické senzitivity.

Fibromyalgie

Vyhledat více o FibromyalgieFibróza plicní
Fibróza plicní. Je onemocnění, při kterém dochází k nárůstu vazivové tkáně plic. Důsledkem toho je menší poddajnost plicní tkáně, která se projevuje zejména námahovou dušností, ale v počátečních stádiích i dráždivým kašlem. Nejzávažnější forma, idiopatická plicní fibroza nemá zatím známou příčinu.

Idiopatická plicní fibróza

Vyhledat více o Fibróza plicní

G

Gilbertův syndrom
Gilbertův syndrom, zkráceně GS, je dědičná porucha metabolismu žlučového barviva bilirubinu v krvi. Toto onemocnění se neléčí, nezkracuje délku ani nesnižuje kvalitu života. Onemocnění bývá nejčastěji diagnostikováno mezi 15. - 30. rokem života. Syndrom se projevuje především zežloutnutím kůže a očního bělma v důsledku ukládání přebytečného bilirubinu do tkání.

Gilbertův syndrom

Vyhledat více o Gilbertův syndromGranuloma annulare
Granuloma annulare výsev drobných uzlíků v polokruhu nebo v kroužcích v kůži

Granuloma annulare

Vyhledat více o Granuloma annulare

H

Helikobakter pylori
Helikobakter pylori. Bakterii Helicobacter pylori můžeme nalézt v žaludku mnoha lidí, celosvětově asi u jedné třetiny populace. Přestože tento nezvaný host většině lidí v jejich žaludku vůbec nevadí, může se z něj vyklubat i pořádně nepříjemný návštěvník. Lékaři dnes mají za to, že helikobakter může svému hostiteli přivodit celou škálu chorob od žaludečního vředu až po rakovinu žaludku nebo slinivky.

Helikobakter pylori

Vyhledat více o Helikobakter pyloriHemeroidy
Hemeroidy. Hemoroid (řecky Haimorrhoides flebes, alternativní český název je zlatá žíla, píštěl, případně zkomoleně hemeroid) je onemocnění cévního systému zpočívající v rozšíření a zápalu žíly v konečníku. Vzniká zapálením křečových žil.

Hemeroidy

Vyhledat více o HemeroidyHemochromatóza
Hemochromatóza je dědičné onemocnění charakteristické nadměrným vstřebáváním železa z trávicího traktu a jeho následným ukládáním v různých orgánech (játra, slinivka břišní, srdeční svalovina, kůže, pohlavní žlázy).

Hemochromatóza

Vyhledat více o HemochromatózaHypertenze
Arteriální hypertenze je vysoký tlak krve v tepnách. Hodnoty arteriálního krevního tlaku
• 140 a více mm rtuťového sloupce u systolického tlaku
• 90 a více mm rtuťového sloupce u diastolického tlaku
jsou považovány za patologické (chorobné) a je třeba je léčit. Arteriální hypertenzi lze považovat za jedno z civilizačních onemocnění, její vyskyt stoupá úměrně s dosaženým stupněm civilizačního vývoje společnosti.

Hypertenze

Vyhledat více o HypertenzeHysterie
Hysterie je psychický stav s charakteristickou výraznou a nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, pocitem životního neuspokojení

http://www.symbinatur.com/Hysterie-clanek-891.html

Vyhledat více o HysterieHalitóza
Zápach z úst – halitóza. Nejčastější příčinou zápachu z úst jsou totiž mikrobi, kteří žijí na sliznicích úst a usazují se hlavně na jazyku. Rozkládají v ústech bílkoviny a při tom vznikají těkavé látky, které obsahují například síru. A to je obvyklý důvod nepříjemného pachu z úst, nebo, jak říkají odborníci, halitózy.

Zápach z úst – halitóza

Vyhledat více o Halitóza

CH

Chřipka
Chřipka je nakažlivá nemoc způsobena RNA virem z rodu Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 80 nm. Rychle se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století 3 chřipkové epidemie, nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.

Anglický název chřipky - influenza (zkracováno na flu) pochází ze staré lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy - influences jako příčiny nemoci.

Chřipka

Vyhledat více o Chřipka

K

Křečové žíly
Varixy. Křečové žíly, odborně varixy či zřídka (žilní) městky, jsou nejčastějším žilním onemocněním, při němž se zvětšují a zprohýbají cévy. Nejčastěji se křečové žíly dělají na nohou, protože tam jsou vystaveny velkému tlaku jak při stání, tak při chůzi. Mezi příznaky patří především dobře viditelná vakovitá vychlípení povrchových žil, metličkovité žíly, otoky dolních končetin, bolest, mravenčení, únavnost a tíha nohou, časté záněty (tzv. tromboflebitida).

Periferní srdce -povídání o křečových žílách

Vyhledat více o Křečové žíly

L

Lymská borelióza
Lymská borelióza (též lymeská borelióza) je infekční onemocnění poprvé popsané z městečka Old Lyme ve státě Connecticut v USA. Zde je jejím původcem spirocheta Borrelia burgdorferi. V Evropě k tomuto druhu přistupují další dva – Borrelia afzelii a Borrelia garini.

Vyhledat více o Lymská boreliózaLupénka
Psoriáza - Lupénka, psoriasis je velmi rozšířené neinfekční onemocnění, které postihuje kůži a někdy i klouby. Projevuje se zesílením kůže se stříbřitě lesklými šupinkami. Po jejich sloupnutí se objeví vínově rudé ložisko a dojde k tvorbě drobných tečkovitých krvácení. Může postihnout celé tělo, většinou se však objevuje hlavně na loktech, kolenou, vlasaté části hlavy, pupku a v krajině křížové kosti.

Psoriáza

Vyhledat více o Lupénka

M

Migréna
Bolesti hlavy. Migréna je záchvatovité onemocnění mozku nejasného původu. Postihuje 15-20 % žen a 6 % mužů. Záchvat migrény zasahuje celý organismus. Mezi záchvaty se postižený cítí zcela zdráv. Nejobvyklejší frekvence záchvatů je 1-2krát do měsíce, někdo trpí častějším výskytem, někdo má jediný záchvat za život.

http://www.symbinatur.com/clanek.php?id=657

Vyhledat více o MigrénaMakulární degenerace
Makulární degenerace je zdravotní stav kde světlo buňky snímání v macula selhávají a v průběhu doby přestat pracovat. Podle americké akademie oftalmologie, to je vedoucí příčina ztráty centrálního vidění (slepota) ve Spojených státech dnes pro ty přes věk padesát. Tam jsou dva základní typy nemoci: Standardní makulární degenerace (MD) a věk líčil makulární degeneraci (ARMD), s ARMD být nejvíce obyčejná forma podmínky. Makulární degenerace, která není věk souvisela je nejvíce obyčejně zaviněn zděděnou podmínkou. Tyto formy jsou někdy nazývány Juvenile makulární degenerace (JMD). V makulární degeneraci konečný tvar skončí míjením nebo neostrým zrakem v centrální, číst část se předvídavostí. Vnější, okrajová část se předvídavostí zůstane neporušená.

Makulární degenerace

Vyhledat více o Makulární degeneraceMandle
Mandle. Tonzilektomie (též tonsilektomie) je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňují tonzily (tonsily, párové krční mandle). Někdy se provádí současně s adenotomií.

Mandle

Vyhledat více o MandleMorbus Bechtěrev
Morbus Bechtěrev, nebo také Bechtěrevova nemoc ( ankylozující spondylitida ), je progresivní revmatické onemocnění. Patří k zánětlivým onemocněním páteře a kloubů ( nejčastěji kyčelních a ramenních ). Podstatou je celkový a chronický zánětlivý proces. Do tkání, které jsou zánětem postiženy, se postupně ukládají soli vápníku a dochází tak k jejich osifikaci. Páteř postupně tuhne a omezuje se její hybnost, zpravidla nejprve v oblasti bederní, později hrudní a krční. Zánětlivý proces často postihuje i úpony vazů a šlach.

Morbus Bechtěrev

Vyhledat více o Morbus BechtěrevMozková mrtvice
Cévní mozková příhoda (CMP, iktus, zastarale mozková mrtvice) je nekróza (odumření) části mozkové tkáně v důsledku přerušení krevního zásobení dané oblasti mozku. CMP je akutní, život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Mozková mrtvice

Vyhledat více o Mozková mrtviceMyom
Myom. Děložní myomy jsou nezhoubné nádory, které vyrůstají z hladké svalovinyděložní stěny (leiomyomy). Jsou nejčastějším gynekologickým nádorem a jedním z nejčastějších ženských onemocnění vůbec. Vyskytují se u 30-40% žen mezi 30 a 50 lety. Myomy jsou jednou z nejčastějších příčin gynekologických zákroků a nejčastější benigní indikací k hysterektomii.

Myom

Vyhledat více o Myom

N

Nesnášenlivost laktózy
Nesnášenlivost laktózy neboli intolerance laktózy je způsobena nedostatkem enzymu laktázy, který se nachází v tenkém střevě a má za úkol štěpit laktózu (mléčný cukr). Pokud se laktóza v tenkém střevě nerozštěpí, dostává se do střeva tlustého. V něm se pak štěpí na zcela jiné látky, než by tomu bylo přirozeně v tenkém střevě. Takto vzniklé látky dráždí stěnu tlustého střeva, což může vést k průjmům, nadýmání a křečím v břiše.

Nesnášenlivost laktózy

Vyhledat více o Nesnášenlivost laktózy

O

Osteoporóza
Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Příčinou může být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšení tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza).

Osteoporóza

Vyhledat více o Osteoporóza

P

Parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané černá substance. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.

Parkinsonova choroba

Vyhledat více o Parkinsonova chorobaPemfigus
Pemphigus je skupina vzácných autoimunitních onemocnění kůže a sliznice.

Pemfigus

Vyhledat více o PemfigusPeyerovy pláty
Peyerovy pláty. Noduli lymphoidei aggregati s. Peyerovy pláty (PP) jsou významnou součástí imunitní tkáně vázané na sliznice gastrointestinálního traktu (GALT).

Peyerovy pláty

Vyhledat více o Peyerovy plátyPocení
Pocení. Pot je vodnatý výměšek apokrinních a ekkrinních potních žláz. Oba dva typy žláz vytvářejí odlišný typ potu s odlišnou funkcí. Hlavní sloužkou potu je vždy voda.

Ekrinní žlázy fungují už od útlého věku a jejich sekret pomáhá v případě nutnosti ochlazovat povrch kůže a tím i celý organismus. Pot, který tvoří, obsahuje kromě vody také různé množství iontů (sodík, horčík, draslík, chlór), přesné složení je přísně individuální. Ztráty solutů potem znamenají nutnost doplňování nejen vody, ale i minerálů, zvláště při silném pocení při těžké práci, sportovních výkonech ap. nebo při horečce.

Apokrinní žlázy se u člověka nacházejí převážně v podpaží, v tříslech a kolem bradavek. Aktivní se stanou až během puberty. Pot z těchto žláz obsahuje bílkoviny a tuky, které jsou živnou půdou pro bakterie žijící přirozeně na povrchu kůže. Rozkladem těchto složek vznikají aromatické látky, které jsou příčinou tělesného pachu, jenz může být vnímán jako nepříjemný.

Zvýšené pocení

Vyhledat více o PoceníPolyglobulie
Polyglobulie zmnožení červených krvinek (*erytrocytů) v krvi. Důsledek některých plicních a srdečních onemocnění spojených s nedostatkem kyslíku v těle – *hypoxémií a zvýšenou tvorbou *erytropoetinu (sekundární p.), nebo samostatné krevní onemocnění (primární p., srov. polycythaemia). P. zhoršuje průtok krve drobnými cévami (viz reologie) a projevuje se častějším namodralým zbarvením kůže a sliznic (*cyanózou).

Polyglobulie

Vyhledat více o PolyglobuliePolymyozitida
Polymyozitida se řadí k systémových chorobám pojiva a je charakterizovaná zánětlivými a degenerativními změnami ve svalech, často i v kůži (dermatomyozitida).

Polymyozitida

Vyhledat více o PolymyozitidaPreeklampsie
Jedná se o onemocnění placenty, jinak řečeno tam, kde není placenta, nemůže být ani preeklampsie. Protože mateřský organizmus je v těhotenství řízen hormony plodu, i onemocnění placenty se projeví komplikacemi u matky. Na druhé straně však u preeklampsie není ohrožena jenom matka, ale i samotný plod. Hlavním projevem preeklampsie je zvýšený krevní tlak matky spojený s únikem bílkovin do moči

Preeklampsie

Vyhledat více o PreeklampsiePremenstruační syndrom
Premenstruační syndrom (také zvaný premenstruační stres či premenstruační tenze, zkratka PMS) je souhrn fyzických, psychologických a emocionálních symptomů týkajících se ženského menstruačního cyklu. Zatímco některými z těchto premenstruačních symptomů je v dětství postižena většina dívek (okolo 80 - 95 procent), dospělé ženy mohou zažívat symptomy, které jim „značným způsobem znepříjemňují některé aspekty života“. Tyto symptomy jsou předvídatelné a objevují se pravidelně během dvou týdnů před menstruací. Jakmile začne krvácení, tyto symptomy zmizí. Okolo 14 procent žen ve věku 20 až 35 let jsou jimi tak zasaženy, že jim zabraňují pracovat či studovat. U některých žen jsou tyto příznaky tak silné, že jsou považovány za postižené.

Premenstruační syndrom

Vyhledat více o Premenstruační syndromPsoriáza - lupénka
Psoriáza - lupénka, psoriasis je velmi rozšířené neinfekční onemocnění, které postihuje kůži a někdy i klouby. Projevuje se zesílením kůže se stříbřitě lesklými šupinkami. Po jejich sloupnutí se objeví vínově rudé ložisko a dojde k tvorbě drobných tečkovitých krvácení. Může postihnout celé tělo, většinou se však objevuje hlavně na loktech, kolenou, vlasaté části hlavy, pupku a v krajině křížové kosti.

Psoriáza

Vyhledat více o Psoriáza - lupénka

R

Raynaudův jev
Raynaudův jev. Podstatou Raynaudova syndromu je stažení cév, který způsobuje právě zhoršené prokrvení prstů.

Raynaudův jev

Vyhledat více o Raynaudův jevRefluxní nemoc jícnu
Refluxní nemoc jícnu, anglicky gastro-esophageal reflux disease (GERD), se řadí mezi nejčastější onemocnění jícnu. 20 až 40 procent dospělých trápí občas pyróza (pálení žáhy), jež patří mezi příznaky refluxu. Podkladem pro vznik tohoto onemocnění je gastroesofageální reflux (proniknutí žaludečního obsahu do jícnu), který vede k podráždění jícnové sliznice a ke vzniku refluxní esofagitidy.

Refluxní nemoc jícnu

Vyhledat více o Refluxní nemoc jícnuRevmatoidní artritida
Revmatoidní artritida (odborně arthritis rheumatica) je zánětlivé autoimunitní onemocnění, které se projevuje především zánětem a bolestivostí kloubů a jejich postupným poškozením, postihuje však i ostatní orgány. Závažnost spočívá v tom, že nejen snižuje kvalitu života nemocných, ale zkracuje délku jejich života v průměru o 6-7 let. Výskyt onemocnění je poměrně častý, postihuje asi 1 % populace, často se projevuje již v mladém věku.Na vzniku a rozvoji onemocnění se podílejí imunopatogenní mechanizmy.Neznámý antigen podněcuje tvorbu protilátek(např.revmatoidní faktor),které poškozují primárně měkké tkáně kloubu(synoviální membránu,šlachy,svaly). Začátek může být plíživý nebo akutní.V počátku bývá postižen jeden kloub nebo i více kloubů současně.

Revmatoidní artritida

Vyhledat více o Revmatoidní artritidaRosacea- růžovka
Rosacea- růžovka. Růžovka (latinsky rosacea) je chronické onemocnění kůže často nesprávně zaměňované s akné; protože se však na rozdíl od něj objevuje až ve středním věku, bývá někdy laicky označováno jako „akné dospělých“. V různých formách postihuje asi 10 % populace, častěji ženy než muže. Vyskytuje se v centrálních partiích obličej – zasahuje nos, tváře, bradu a čelo. Projevuje se zpočátku přechodným, později trvalým začervenáním a rozšířenými žilkami, později otokem a tvorbou hnisavých puchýřů. Na nose a přilehlých tvářích může docházet ke zbytnění mazových žláz a bujení vaziva, čímž (častěji u mužů) vzniká houbovité ztluštění kůže (tzv. rhinophyma). Příčina onemocnění není známa, identifikovány jsou pouze faktory, které vývoj nemoci ovlivňují.

Rosacea- růžovka

Vyhledat více o Rosacea- růžovka

S

Srdeční arytmie
Srdeční arytmie (také dysrytmie) jedná se o poruchu srdečního rytmu. Ve většině případů se jedná o postižení převodního systému řídící srdeční činnost (jedná se o specializovanou část srdeční svaloviny, která je schopná samostatné tvorby vzruchů a jejich vedení. Tento systém je nezbytný pro správné stahy, rytmus a frekvence srdce).

Vyhledat více o Srdeční arytmieSarkoidóza
Sarkoidóza je nepořádek imunitního systému charakteristický non-necrotising granulomas (malé pobuřující uzliny). Doslova nějaký orgán může být ovlivněn, nicméně, granulomas nejvíce často se objeví v plících (D860) nebo lymph uzly (D861). Symptomy mohou občas objevit se najednou ale více často než ne vypadat postupně. Když si prohlíží rentgeny plíc, sarkoidóza může mít výskyt tuberkulózy nebo lymfom.

Sarkoidóza

Vyhledat více o SarkoidózaSenná rýma
Senná rýma. Zánět sliznice nosu, očí a dýchacích cest, vyvolaný alergickou reakcí na pyl rostlin ve vzduchu, popř. další látky (zvířecí chlupy, prach, spory, plísně, peří…)

Senná rýma- pollinosis

Vyhledat více o Senná rýmaSjögrenův syndrom
Sjögrenův syndrom - Sicca syndrom Sjögrenův syndrom (SjS) je definován jako porucha funkce žláz se zevní sekrecí, zejména slinných a slzných. Projevuje se nedostatečnou tvorbou jejich sekretů a suchostí ústní sliznice (xerostomie) a spojivek (xeroftalmie). Provází často revmatická a systémová onemocnění. Postiženy mohou být i pankreas, potní žlázy a hlenové žlázy střev, bronchů a pochva u žen. Sjögrenův syndrom je charakterizován výraznou hyperreaktivitou B lymfocytů, spojenou s produkcí autoprotilátek, cirkulujících imunitních komplexů a kryoglobulinů.

Suché sliznice

Vyhledat více o Sjögrenův syndromSklerodermie
Sklerodermie. Řecké slovo “scleroderma” označuje ztvrdlou pokožku. Kůže je lesklá a tuhá. Existuje řada chorob, u nichž je tvrdnutí kůže nejvýraznějším rysem. Rozlišujeme dva typy sklerodermie: lokalizovanou a systémovou: Lokalizovaná sklerodermie má podobu skvrn (morfea) nebo souvislého pásu (lineární sklerodermie) a postihuje kůži i tkáně pod zasaženou oblastí. Při systémové sklerodermii (systemové skleróze) je výskyt rozsáhlejší a postihuje nejen kůži, ale i vnitřní orgány. Mohou se projevit další příznaky jako pálení žáhy, dýchací obtíže a vysoký krevní tlak.

Sklerodermie

Vyhledat více o Sklerodermie

Š

Štítná žláza
Štítná žláza je žláza folikulárního typu. Vazivové pouzdro na povrchu žlázy prominuje dovnitř, rozděluje parenchym žlázy na laloky a následně na lalůčky. Lalůčky jsou složeny z uzavřených váčků - folikulů, které jsou vyplněné koloidem.

Folikuly jsou 50 až 200 ?m velké útvary, jejich stěna je tvořena jednou vrstvou folikulárních buněk kubického tvaru, které nasedají na bazální membránu. Z krve vychytávájí jód a uskladňují ho v dutině folikulu. Kromě toho tvoří thyreoglobulin, který rovněž uskladňují ve folikulu.

Uvnitř folikulu se na tyrosinové zbytky thyreoglobulinu naváže uskladněný jód, čímž vzniknou hormony trijodthyronin (T3 ) a thyroxin (T4 ). V případě potřeby folikulární buňky absorbují thyreoglobulin s navázaným jódem, odštěpí hormony a ty vyloučí do krve.

Štítná žláza- poruchy štítné žlázy http://www.symbinatur.com/Porucha-stitne-zlazy-clanek-742.html
http://www.symbinatur.com/Stitna-zlaza-clanek-666.html

Autoimunitní nemoci štítné žlázy http://www.symbinatur.com/Autoimunitni-nemoci-stitne-zlazy-clanek-139.html

Vyhledat více o Štítná žláza

T

Tenisový loket
Tenisový loket, epikondylitida, je zánět šlachových úponů na vnější (laterální) straně pažní kosti. Typicky se projevuje silnou bolestí loketního kloubu.

Tenisový loket a pohled celostní medicíny

Vyhledat více o Tenisový loketTrombocytopenie
Trombocytopenie je snížené množství trombocytů (krevních destiček). Jedná se o stav, kdy množství trombocytů v periferní krvi klesne pod 10x10x9/l. Podle příčiny onemocnění se trombocytopenie dělí na:
• způsobenou virovým onemocněním, nádorovým procesem nebo metabolickou poruchou,
• způsobenou krátkým přežíváním trombocytů (např. pro přítomnost protilátek),
• způsobenou zvýšenou ztrátou trombocytů v krevním oběhu (např. při transfúzi, mimotělním oběhu). U dospělých probíhá onemocnění často chronicky, u dětí jde zpravidla o akutní stav. Onemocnění je častější u žen než u mužů.

Idiopatická trombocytopenická purpura

Vyhledat více o Trombocytopenie

V

Varixy
Varixy. Křečové žíly, odborně varixy či zřídka (žilní) městky, jsou nejčastějším žilním onemocněním, při němž se zvětšují a zprohýbají cévy. Nejčastěji se křečové žíly dělají na nohou, protože tam jsou vystaveny velkému tlaku jak při stání, tak při chůzi. Mezi příznaky patří především dobře viditelná vakovitá vychlípení povrchových žil, metličkovité žíly, otoky dolních končetin, bolest, mravenčení, únavnost a tíha nohou, časté záněty (tzv. tromboflebitida).

Periferní srdce -povídání o křečových žílách

Vyhledat více o VarixyVarikokele testis
Varikokele testis. Varikokéla je rozšíření a zmnožení žilních pletení za varletem a nad varletem. Náchází se asi u 15 % mužů, častěji je vlevo. Žíly se postupně dilatují a elongují. Dochází ke zhoršení krevního průtoku varletem v důsledku žilního městání. Dochází také k poruše termoregulace varlete v důsledku refluxu teplejší abdominální žilní krve do skróta.

Vyhledat více o Varikokele testisVitiligo
Vitiligo je kožní onemocnění, kdy dochází k odumírání buněk tvořících kožní pigment. U nemocného se projevuje světlými skvrnami na kůži nepravidelných tvarů. Projevuje se bílými nepravidelnými skvrnamy na kůži nejčastěji okolo úst, očí, genitálu, kloubů a třísel. Z postižených míst mohou vyrůstat chloupky též se ztrátou pigmentu.

Vitiligo

Vyhledat více o Vitiligo

Z

Záněty močových cest
Záněty močových cest. Infekce močových cest (cystitis) je zánět močového měchýře a močové trubice, odvádějící z močového měchýře moč. Toto onemocnění postihuje mnohem častěji ženy - jedna z pěti žen jím trpí nejméně jednou ročně. Léčení má být okamžité a většinou si vyžádá antibiotika, protože recidivy těchto infekcí mohou vést k závažným onemocněním ledvin.

Záněty močových cest

Vyhledat více o Záněty močových cestZánět slinivky
Zánět slinivky břišní vzniká ze dvou hlavních příčin. Konzumací alkoholu a působením žluči. U mnoha nemocných se nepodaří příčinu vypátrat. Ani v tomto případě Vás však zákaz konzumace alkoholu nemine. Příčiny se mohou kombinovat. Každý další zánět může navíc přispět k trvalému poškození.

Zánět slinivky

Vyhledat více o Zánět slinivkyZápach z úst
Zápach z úst – halitóza. Nejčastější příčinou zápachu z úst jsou totiž mikrobi, kteří žijí na sliznicích úst a usazují se hlavně na jazyku. Rozkládají v ústech bílkoviny a při tom vznikají těkavé látky, které obsahují například síru. A to je obvyklý důvod nepříjemného pachu z úst, nebo, jak říkají odborníci, halitózy.

Zápach z úst – halitóza

Vyhledat více o Zápach z úst


Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
LIFE STAR - více LIFE STAR
výrobce: STARLIFE
Potravní doplněk Kořen rdesna mnohokvětého přináší duševní klid a současn...
OMEGA 3 PLUS - více OMEGA 3 PLUS
výrobce: AVITA
Výživový doplněk - nenasycené mastné kyseliny z lněného oleje. Klíčové c...
PAPAYA PLUS STAR - více PAPAYA PLUS STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy pro trávení a správné funkce střev Papája se vyznačuje vy...
VITAMIN K2 STAR - více VITAMIN K2 STAR
výrobce: STARLIFE
Vitamin K2 + Vitamin D3 Schopnost těla vytvářet vitamín D přes sluneční ...
CARSICO STAR - více CARSICO STAR
výrobce: STARLIFE
Koenzym Q10 je důležitý pro všechny buňky těla při výrobě energie. Jeho dos...
FLEXI-MOBILITY STAR - více FLEXI-MOBILITY STAR
výrobce: STARLIFE
Glukosamin sulfát tvoří přirozenou součást kloubních chrupavek a synoviální...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály