Řada lékařů z těch, kteří pronikli v seznamování se s Hcy hlouběji netrpělivě očekává klíčovou práci, která konečně prokáže důmyslným exper...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

6. Historie a příčiny neuznání Hcy teorie

6. Historie a příčiny neuznání Hcy teorie

6. Historie a příčiny neuznání Hcy teorie, neznalost proti pravděpodobnosti hraničící s jistotou

Řada lékařů z těch, kteří pronikli v seznamování se s Hcy hlouběji netrpělivě očekává klíčovou práci, která konečně prokáže důmyslným experimentem jeho skutečný význam. Toto očekávání je symptomem ztráty schopnosti rozlišovat mezi pracemi aplikovaného a základního výzkumu. Lékaři si navykli na informační tlak farmaceutického průmyslu a výrobců přístrojů, tedy výstupů aplikovaného výzkumu, jehož cílem je prosadit jejich výrobky na trh. Poznatky o Hcy jsou ze sféry základního výzkumu, tedy informací o zákonitostech přírody, které řídí běh přírodních procesů nezávislých na naší vůli. Jejich smyslem není uplatnění na trhu, ale prohloubení základních nepomíjivých znalostí člověka o podstatě, na které závisí jeho zdraví. Výzkum Hcy vytvořil objemný soubor poznatků o metabolických úsecích biochemie Hcy, o biologickém významu a mechanismech udržování homeostázy v této oblasti. Je dost pozorování a experimentů s patofyziologickými a patologicko-anatomickými důsledky poruch těchto částí buněčného metabolismu, které jsou kdykoliv opakovatelné v pokusech in vitro a in vivo. Změny ve funkcích a morfologii tkání jsou podkladem pro vznik velmi pestrých klinických stavů, jejichž příslušnost k našemu problémovému okruhu je potvrzena epidemiologicky. Alespoň kostru těchto poznatků by měl lékař znát dříve, než se pustí do diskuse o Hcy, nebo než se rozhodne přistoupit k jeho odmítání.

Výzkum Hcy se rozvíjel od roku 1996 velmi dramaticky a počet publikovaných prací překročil v květnu 1997 číslo 1.000 a v září 2001 již 6.500. Objem výzkumných výsledků se rychle zvětšoval a začal nabývat neurčitých obrysů nového oboru, v němž docházelo k jejich nepřehlednému hromadění. To začalo brzdit další rozvoj a prohloubení souhrnného poznání. Případ Hcy v letech 1998-9 je učebnicový příklad situace, kdy se musí uskutečnit podle teorie vědeckého poznání zobecnění nahromaděných poznatků. Situace dozrála ve chvíli, kdy řada prací z různých lékařských oborů uvedla nález zvýšených hladin Hcy u pacientů s nekardiovaskulárními chorobami, které jako skupina dostaly označení civilizační (CCH). Tak se dostaly do vztahu k poruše metabolismu Hcy další nemoci (některé z nich byly již dříve označeny za rizikové faktory KVO). Současný výčet chorob, při kterých byly u pacientů nalezeny signifikantně vyšší hladiny Hcy, než u zdravých kontrol, je následující: KVO na aterosklerotickém a tromboembolickém podkladu, vředová choroba žaludku a dvanácterníku, revmatická onemocnění kloubů, zánětlivá onemocnění střev (se sklonem k trombóze v mezenterických cévách), vaskulární onemocnění dělohy, neurotubální defekty novorozenců a další 3 typy vrozených vývojových vad, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonismus, předčasné a zrychlené stárnutí, chronický únavový syndrom, osteoporóza a nádory. Nově přibyly biochemické poznatky o pravděpodobných mechanismech měnících antigenní charakteristiky proteinů a narušujících proteosyntézu od DNA až po myelin. Tato možná působení jsou v logických vazbách k nalézaným "nevysvětlitelným" poruchám, kterých přibývá z generace na generaci.

Tyto informace posílily podezření, že v hodnocení významu hyHcy kardiology není něco vpořádku. Dovršení názorové změny přinesla dříve citovaná dvojitá slepá randomizovaná studie MRC s aplikací folátu v perikoncepčním období. Práce porodníků, gynekologů a neonatologů tak pomohla k pochopení chyby, které se dopustila AHA v přístupu k hyHcy, když nedoporučila v primární prevenci vyšetřovat Hcy a plošně aplikovat kyselinu listovou a B6 s odůvodněním, že není prokázaná účinnost podle principů Evidence Based Medicine. Požadavek důkazu vznikl z mylné domněnky, že v případě Hcy se jedná o novou léčebnou metodu jako výstup aplikovaného výzkumu. Ve skutečnosti jde o poznání přírodních zákonitostí, které přináší základní výzkum a které člověku přinášejí nebývalou možnost: dosahovat udržení zdraví jejich respektováním.

Jejich neznalost a nerespektování stále ještě jsou příčinou zbytečných úmrtí například na pooperační tromboembolické příčiny. Dochází k nim kombinací nutriční hyHcy s jejím toxickým zvýšením tlumivým působením narkózy a kortikoidů na metabolizaci Hcy.

Zcela v souladu s teorií vzniku CCH dochází k negativním změnám zdravotního stavu populací, které procházejí významnými ekonomickými změnami a výrazně mění svůj životní styl: po invazi firmy Mc Donald do Japonska stoupá v japonské populaci incidence a mortalita na KVO, Eskymáci v dosahu možnosti nakupovat civilizované potraviny začínají umírat na infarkty, obyvatelé Nauru mají nejhorší zaznamenanou mortalitu na KVO a nejkratší střední délku života po opuštění svých stravovacích zvyklostí a přijetí prvků amerického životního stylu. Tyto nepochybné epidemiologické souvislosti jsou nejen varováním před následky úbytku přirozených zdrojů folátu a pyridoxinu ve stravě, ale také upozorněním, že existují poznatky, jejichž využíváním je možné předejít vzniku hyHcy a jejím důsledkům.

Efektivitu prevence postavené na normalizaci průběhu biochemických reakcí v nitrobuněčném metabolismu potvrzují kasuistiky pacientů s KVO. Dnes je již slušná řada těch, kteří se úspěšně pokusili zastavit progresi své ICHS pravidelným braním předepsaných vitamínů s kontrolou efektu pomocí vyšetření hladiny Hcy. Jejich hladina Hcy v krvi je trvale nižší než 9,0 mol/l a cholesterol v rozmezí 4,9 - 5,1 mmol/l, aniž by drželi dietu, nebo brali hypolipidemika. Tito pacienti hodnotí kvalitu svého života příznivěji a své vyhlídky s větším optimismem, než známe z ordinací u pacientů s ICHS a dalšími formami KVO.

Konečný důkaz o efektu snížení hladiny Hcy a jejího udržování v pásmu přijatelně nízkých hodnot, nezískáme dříve, než po provedení intervence v populačním celku, k němuž máme výchozí statistická data mortality, případně incidence alespoň pro KVO a nádory. Prakticky půjde nejspíše o celopopulační intervenci, protože pro menší celky nemáme metodu jak zachytit choroby, které nenastanou a ani nikdo neví jak vymezit čas, v jehož průběhu by se hodnocené choroby měly vyskytnout. Proto má studie MRC takovou cenu, neboť díky časovému vymezení gravidity se mohla těmto problémům vyhnout a přinést jasné výsledky.

Jsme ve fázi rozhodování, zda se prezentované poznatky začnou ve zdravotnictví využívat. Jejich rozšiřování do praxe naráží na intenzivní odpor mnoha odborníků. Používaná argumentace nesouhlasu svědčí zatím bez výjimky o hluboké neznalosti problematiky. A na neznalosti se nadá stavět žádný vědecký pokrok, ani ten v medicíně.


MUDr. Karel Erben

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
STAR PLUS - více STAR PLUS
výrobce: STARLIFE
Vitamin A podporuje normální stav sliznic, pokožky, zraku a imunitního syst...
CINNAMON STAR - více CINNAMON STAR
výrobce: STARLIFE
Skořicovník podporuje funkci zažívacího systému a funkci střevního traktu. ...
EVENING PRIMROSE - více EVENING PRIMROSE
výrobce: STARLIFE
EVENIG PRIMPROSE – pupalka – lidově nazývaná noční svíce, obsahuje pro orga...
HERBAL STAR - více HERBAL STAR
výrobce: STARLIFE
Složení produktu HERBAL STAR zaručuje jeho jedinečnost. Cat's Claw – Vilca...
PROPOLIS STAR - více PROPOLIS STAR
výrobce: STARLIFE
Propolis je směs bioaktivních látek pryskyřičného charakteru, které jsou sb...
COENZYSTAR Q10 - více COENZYSTAR Q10
výrobce: STARLIFE
COENZYSTAR Q10 je formule, jejíž hlavní složkou je koenzym Q10, který je dů...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály