Šest pilířů new agingu, Tři principy new agingu, Sedm objevů medicíny a jeden navíc......

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Základní předpoklady stárnutí

Základní předpoklady stárnutíZákladní předpoklady stárnutí


- naše genetická výbava
- zkrácený těloměr (zakončení chromozomových řetězců)
- volné radikály
- pokles produkce hormonů
- nedostatečné uvědomění v otázkách zdraví
- nesprávná výživa
- překyselení organizmu a úbytek minerálů (acidóza a demineralizace)
- dehydratace (nedostatek vody v těle)
- hyperglykemie (přebytek cukru v organizmu)
- arterioskleróza
- kouření
- oslabený imunitní systém
- nedostatek pohybu
- nedostatečná psychohygiena
- zvýšené hodnoty cholesterolu
- vysoký krevní tlak
- resty z minulosti, nezvládnuté věci
- dysharmonické vztahy
- osamělost
- nuda
- negativní postoj k životu

Šest pilířů new agingu - studnic mladosti
- omlazující výživa
- omlazující pohyb
- omlazující harmonické vztahy
- omlazující pohoda a úspěch
- omlazující vnitřní očista
- omlazující vědomí


Tři principy new agingu
- Zanechat toho, co je nesprávné
- Dělat to, co je správné
- Optimálně přijímat své BYTÍ coby živou zkušenost vlastní existence a žít v přirozené dobrotě

Sedm objevů medicíny a jeden navíc
- První velký objev v dějinách medicíny: Choroba není součástí "normálního" života.
- Druhý velký objev v dějinách medicíny: Za každou chorobou je vždy nějaká příčina.
- Třetí velký objev v dějinách medicíny: Každá choroba je ve skutečnosti poselstvím těla a voláním o pomoc.
- Čtvrtý velký objev v dějinách medicíny: Choroby se dají předvídat.
- Pátý velký objev v dějinách medicíny: Chorobám se lze vyhnout.
- Šestý velký objev v dějinách medicíny: Stárnutí je choroba.
- Sedmý velký objev v dějinách medicíny: Všechny choroby se dají vyloučit prevencí.
- Následující velký objev v dějinách medicíny by mohl být: Vědomí je rozhodující faktor zdraví a dlouhověkosti.

Při výživě je třeba dbát na tři úrovně
- Správná fyzická výživa: nejíst nic nevhodného, v nevhodném čase, s nevhodným vědomím, ani ve shonu.
- Správná psychická výživa: především žádný stres, nezlobit se a nerozčilovat se, nezpůsobovat choroby sobě ani jiným (a jim to vůči sobě také nedovolit), ale skoncovat se strachem i škodlivými emocemi a kráčet životem radostně a vyrovnaně.
- Správná duševní výživa: uvažovat, mluvit a jednat vskutku pozitivně, ale i správně číst, poslouchat a nahlížet na věci kolem sebe. Zkrátka: žít s plným sebeuvědoměním.

Prožijte se ke zdraví, štíhlosti a svěžesti
- Existuje jednoduchá a spolehlivá cesta ke zdraví a vitalitě, kterou je možno, dokonce za krátký čas, dosáhnout ideální postavy. Není třeba držet nijakou dietu a člověk může v zásadě jíst tolik, kolik žádá, bez toho, že by ho to muselo mrzet nebo se cítil vinen.
- Celé tajemství spočívá v důkladném prožvýkání. Konkrétně: každý kousek požvýkejte 50 až 60krát. Potravu je třeba nejdříve důkladně prožvýkat a proslinit a spolknout až potom, kdy je v úplně tekutém stavu. Může jít o sto až dvěstě žvýkacích pohybů.
- Zpočátku se to může podařit opravdu jen s počítáním žvýkacích aktů, protože jen tak se dá oklamat hltací reflex, který nás svádí k hltavosti. Když to budete dělat důsledně, zlozvykový hltací reflex do týdne zanikne a otevře se vám cesta k docela novému požitku z jezení. Vždyť až po padesáti žvýknutích se dá slinami odhalit vlastní chuť potravy. Ale především - právě prostřednictvím prožvýkání začne být potrava energeticky využitelná. Kromě toho vám na úplné zasycení stačí jen třetina až polovina doteď konzumovaného množství. Na to též velmi brzy přijdete. Zpočátku se vám ani nebude chtít věřit, že tak málo může stačit tělu na optimální zasycení. V jedné z tisíciletých pyramid se našlo přísloví: "Člověk žije jen z jedné třetiny toho, co sní, ze dvou dalších třetin žijí jeho lékaři." Toto stále platné konstatování není tedy vůbec nové.
- Jestliže při důkladném přežvýkání toho i podstatně méně sníte, bude zákonité, že tedy časem i zhubnete. Tak dosáhnete své vytoužené ideální postavy a bez námahy se dopracujete k dlouhověkosti.
- Důkladné přežvýkání vede docela nepozorovaně ke změně při výběru jídel. Až nyní si totiž vychutnáte, jaké zdravé a přirozené je to, co jíte, a tak si budete spontánně stále častěji vybírat taková jídla, která vám navodí příjemný chuťový zážitek.
- Z mnohých důvodů je proto smysluplné nechat si na jezení víc času. Důkladným prožvýkáním dospějete k docela novému požitku z jezení - a k tomu ještě i k ideální postavě, díky čemuž budete kráčet životem lehčeji a budete se i cítit lépe.

Odkyselení těla
Tělo většiny lidí bývá překyseleno a to vede nevyhnutně k chorobám a předčasnému stárnutí. Proto je základem zdravého stárnutí pravidelné odkyselení a remineralizace těla.
Pokud má tělo možnost odčerpávat zásadité látky z kostí, vazivových tkaní a ze žil, pokouší se tak kompenzovat si přebytek kyselin. Tím se však zbavuje minerálních látek a kosti a žíly křehnou. V případě cév to může vést k srdečnímu infarktu, mrtvici, arterioskleróze a osteoporóze - tedy k chorobám, které označujeme i jako "stařecké". Překyselený organizmus nemůže být zdravý. Stárnutí se prezentuje jakožto postupující překyselení, demineralizace a znečištění. Překyselení má výrazný negativní účinek při stárnutí. Rozhodně neexistuje jiný spolehlivější způsob k prodloužení kvalitního života o mnohé vitalitou naplněné roky, jako je odkyselení a remineralizace.
Překyselení je mimořádně nebezpečné hlavně proto, že v překyselených oblastech těla často dochází vlivem acidózy erytrocytů k náhlému zhroucení zásobovacího systému. Dá se to porovnat s ochlazováním vody, která najednou v určitém momentu zamrzne a potom už nemůže téct.
Tělo ustavičně produkuje kyseliny: močovou, uhličitou, mléčnou, octovou, solnou. K tomu přistupují ještě i trávicí kyseliny. Zásadité látky si však tělo samo nevyrábí, ty je mu třeba dodávat potravou.
Stres, hněv a negativní myšlenky podporují kyselé znečišťování těla.
Příznaky překyselení jsou: křečové žíly, plešatění, vysoká hladina cholesterolu, hemoroidy, celulitida a poruchy prokrvení. Ale nezřídkavými důsledky překyselení jsou i žlučníkové a ledvinové kameny, srdeční infarkt, bércový vřed a rakovina. Opakované překyselení těla je tedy pomalá sebevražda.
Pravidelné odkyselení těla představuje jedinou spolehlivou metodu boje proti celulitidě. Zvlášť účinná je tato metoda hlavně tehdy, když se vnější odkyselení spojí s vnitřním. To pomáhá i při revmatu a dně. A navíc, dostavuje se zjevný efekt omlazení.
Buňky se odpadu své látkové výměny mohou zbavit jen tehdy, když je jejich okolní vazivová tkáň zásaditá. Pokud však jde o přetrvávající překyselení, tělo si vytváří specifické "odpadové skládky", v nichž se kyselina ukládá a zůstává tam, dokud nebude k dispozici dostatek zásad na její neutralizaci. K tomu však u většiny lidí nedochází nikdy, a tak mnozí lidé dlouho žijí i s nepříjemnou kyselou skládkou v těle, nanajvýš ji občas řeší hladovkou, to však vede k známým "hladovkovým krizím".
Překyselením ztrácí tělo i svou přirozenou imunitu proti infekčním chorobám. Kromě toho vznikají podmínky pro tvorbu plísní.
Pravidelné odkyselení a remineralizace těla jsou neodmyslitelně potřebné pro udržování zdraví, vitality a mladosti člověka do vysokého věku.

Celoživotní potřeba doplňování živin
Každý druhý Evropan dnes umírá na následky arteriosklerotických nánosů v koronárních cévách srdce, což vede k srdečnímu infarktu. Nebo může jít o zanášení (kornatění) krčních tepen či arterií v mozku, což bývá příčinou mrtvice. Hlavní příčinou arteriosklerotických nánosů bývá chronický nedostatek vitaminů a oslabení stěn arterií s jejich následným prasknutím. Nejvíc zatíženými cévami bývají koronární arterie srdce, to je příčina, proč dochází k případům prasknutí nejdříve tady. Srdeční infarkt je toho následkem.
To vede k závěru, že srdeční infarkt, arterioskleróza a mrtvice vlastně žádnými chorobami nejsou, nýbrž při nich jde hlavně o chronický nedostatek vitaminů. Biologická rez, označovaná i jakožto oxidace, poškozuje stěny cév a urychluje proces stárnutí. Nejdůležitější přirozené antioxidanty jsou vitamin C, vitamin E, betakaroten a selen. Ochranu srdečně-cévního systému pomocí přírodních antioxidantů optimalizují potravní doplňky. Tu je třeba dodat, že "rezavění" cévních stěn se mimořádně urychluje kouřením. Nedostatek vitaminu C se stupňuje i produkcí stresového hormonu adrenalinu, který spotřebovává obrovské množství tohoto vitaminu. Zásobovat své tělo přirodní stravou s vyváženým obsahem nejdůležitějších živin je však málo. Věda totiž stále jednoznačněji konstatuje, že ani mnohostranná, plnohodnotná a vyvážená strava nestačí k optimálnímu zásobování těla živinami.
Naším cílem je utvořit optimální předpoklady pro zdravý a dlouhý život, nejen vyhnout se stavům nedostatku. K tomu potřebuje tělo souhru účinných látek. A když chybí třeba jen jedna z nich, výrazně se tím sníží i účinek ostatních. Pokud chcete pro svoje více méně podprůměrné zdraví udělat aspoň cosi běžného, užívejte doporučená množství vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Pokud však chcete mít to nejlepší zdraví, užívejte toho mnohonásobně víc. Jen tak budou moci vaše buňky fungovat na geneticky nejvyšší úrovni výkonu.
Kromě toho: Jak vitamíny stárnutím ztrácejí svou sílu, znamená to pro vás, že na to, abyste se udrželi na stejné úrovni jako doposud, potřebujete vitaminů víc. Mnohé fyziologické změny, které donedávna připisovali stáří, jsou ve skutečnosti formou "urychleného stárnutí", způsobeného nedostatkem vitaminů nebo jejich rychlejším spotřebováváním.
Jediný vitamin či minerál, jakkoli by byl zázračný, neznamená sám o sobě nic. To, co účinkuje nejlépe, je souhra účinných látek, jež jsou neodmyslitelné od zdravého a dlouhého života.
Potřebu vitaminů, minerálů a stopových prvků zvyšují zátěže, jako jsou např. hněv, stres, sport, těhotenství, růst nebo chronické choroby. Také současně s vlivem snižující se kvality výživy se zmenšuje i přísun vitaminů. Pokud tedy potřebujeme tolik vitaminů, proč se příroda nepostarala, abychom je měli na dosah? V minulosti přece neměli lidé nijaké tabletky na doplňování živin, a přece přežili. To sice ano, přežili, ale žili podstatně kratší dobu a trápilo je hodně chorob. A přitom na rozdíl od nás nebyli ještě vystaveni vlivům znečištěného prostředí, pesticidů a kyselých dešťů a jejich výživa byla většinou přírodní a čerstvá. Neznali stres v takové míře, v jaké jsou mu lidé vystaveni dnes. Ale k tomu, abychom nejen přežili, nýbrž mohli i optimálně žít, potřebujeme víc životně důležitých živin.
Kdysi se pokládal za aktivní fázi života věk do 35 roků; do té doby měl člověk stihnout zplodit děti a vychovat je k samostatnosti. A potom si toho v životě už mnoho neužil. My však chceme aktivně žít déle a ještě k tomu i zůstat mladí, musíme tedy sami v tomto směru něco podniknout. Dnešek k tomu nabízí všechny možnosti - jen se jich správně chopit.

ABC potravních doplňků - mějte na paměti
Kdo chce déle zůstat mladý, musí pravidelně užívat dostatečné množství doplňků výživy. Když se tělu tyto látky nedodávají, nemůže optimálně fungovat a začne předčasně stárnout. Nyní vám tyto doplňky představím. Dbejte vždy na jejich správnou vzájemnou kombinaci, protože antioxidanty ve vzájemné propojenosti účinkují lépe, než když se užijí každý samostatně.
Betakaroten: I v případě, že pravidelně a v dostatečném množství konzumujete ovoce a zeleninu, je radno doplňkově užívat i betakaroten, a to jakožto prevenci proti stárnutí, aby se dosáhlo maximálního zpomalení tohoto procesu. Betakaroten obsahuje účinné látky, které nastupují tam, kde jiné antioxidanty selhávají. I betakaroten znemožňuje oxidaci cholesterolu, zabraňuje vzniku srdeční příhody, infarktu a šedému zákalu, ale i rakovině prsu, plic a žaludku. Nekombinujte však betakaroten s jednoduchým vitaminem A. Betakaroten najdete v barevných plodech a produktech, jako je mrkev a mrkvová šťáva, meruňky, dýně, čekanka, topinambury a rajčatová šťáva. Nejlépe je přijímat ho v přírodním stavu a jakožto potravní doplněk.
Česnek: Česnek obsahuje celou řadu antioxidantů a je pradávným zázračným prostředkem proti stárnutí, ať už se konzumuje syrový, vařený, zlehka opečený na pánvi nebo se užívá v podobě kapslí. Česnek představuje prevenci proti většině chorob, odstraňuje arteriosklerózu, podporuje prokrvování celého těla, hlavně mozku, aktivizuje látkovou výměnu. Jeho účinné látky zbavují tělo jedů a odpadu a díky tomu představuje česnek jakési přírodní antibiotikum bez vedlejších účinků - až na pach. Česnek snižuje vysoký cholesterol, ředí zhoustlou krev a významně optimalizuje její tekutou konzistenci. Tím zlepšuje prokrvení těla a díky tomu je i omlazujícím prostředkem.
Ginkgo: Ginkgo biloba významně zlepšuje tekutou konzistenci krve, čímž působí mimořádně blahodárně na přestárlé a nepružné žíly. Pomáhá proti křečím v jemných cévách a posiluje tím mikrocirkulaci v nedostatečně zásobovaných oblastech. Díky zlepšenému prokrvení potom podporuje produkci energie, procesy neutralizování jedů i obnovu tělních buněk. Významně optimalizuje i schopnosti zraku a sluchu. Ginkgo chrání před trombózou a infarktem, může být velmi účinné proti impotenci. Pomáhá preventivně proti bolestem hlavy a migréně. Uvolňuje natažené svaly a při problémech s páteří. Díky jeho účinkům se lidé cítí celkově mnohem mladší. Ulevuje při smutku, depresi a hučení v uších. Jestliže ginkgo pomáhá nejvíc starým lidem, může markantně snížit jejich popletenost. Snižuje krevní tlak a zvyšuje dobrý HDL cholesterol. S ginkgem může člověk zapomenout na zapomnětlivost. Účinná dávka je 100 až 120 miligramů denně.
Hořčík: Nedostatek hořčíku (magnezia) silně ovlivňuje proces stárnutí. Vede ke vzniku usazenin ve svalech, k poruchám srdečního rytmu, zvyšuje krevní tlak, snižuje produkci inzulinu a vyvolává náladovost, neklid i agresivitu. Nedostatku hořčíku byste se měli účinně vyhýbat, abyste nezačali předčasně stárnout a nevyčerpávali konto svého života v předstihu. Zvlášť citlivě reagují na tento deficit mitochondrie, energetické továrničky v buňkách. Dostatek hořčíku dělá člověka vyrovnaným a výkonným. Jeho přiměřené množství poskytuje však jen velmi zřídka výživa, byť i optimální, protože k tomu, aby vaše buňky mohly optimálně fungovat, je potřebné pravidelné užívání hořčíku jako potravního doplňku, a to jednou až dvakrát denně po 300 miligramech. Hořčík se podílí na aktivizování mnohých enzymů a chrání před stresem. Zlepšuje schopnost těla rozpouštět tromby a znemožňuje shlukování krevních destiček. Podporuje dobrý HDL cholesterol a potlačuje triglyceridy. Kromě toho tlumí alergické projevy a sennou rýmu. Je třeba ho užívat hlavně večer, protože podporuje dobrý spánek, rychlé usínání a ranní vstávání s pocitem zotavení. Proto je hořčík velmi účinný proti nespavosti. Mimo to zvyšuje kapacitu neurotransmiterů v mozku, díky čemuž člověk reaguje rychleji, optimálně. To vše dohromady působí omlazujícím účinkem. Hořčík je důležitým stavebním kamenem hlavně nervových buněk a zabezpečuje jejich vyrovnanost a klid. Výborně posiluje imunitní systém a chrání ho před infekcemi.
Naše výživa obsahuje vždy méně hořčíku, než je potřeba, protože rostliny o něj obralo hnojení půdy: Tento snížený objem se potom ještě více zredukoval tepelným zpracováním. Užívejte denně 400 až 800 miligramů hořčíkového preparátu.
Omega-3-mastné kyseliny: Od dlouhého a zdravého života jsou omega-3-mastné kyseliny neodmyslitelné. Mají přímo podstatný význam pro náš organizmus. Nejlepším přírodním zdrojem omega-3-mastných kyselin jsou ryby. Omega-3-mastné kyseliny zlepšují tekutou konzistenci krve a znemožňují utváření trombů. Snižují cholesterol a triglyceridy, srážejí krevní tlak a stimulují imunitní systém. Zlepšují schopnost se učit i celkovou pružnost myšlení, a to zejména ve stáří, zmírňují revmatické problémy, zabraňují depresi a chrání před srdečním infarktem i mrtvicí. Pokud chcete zestárnout zdraví, potřebujete denně dostatek omega-3-mastných kyselin, nejlépe ve formě potravního doplňku. Tak se zabrání jejich nedostatku, byť jen chvilkovému.
Q10: Pravidelné užívání koenzymu Q10 snižuje nebo odstraňuje velké množství tělesných neduhů. Především však, jestliže se nějaký zdravotní problém vyskytne, zabrání Q10 tomu, aby o tom tělo muselo vyslat nějakou bolestivou zprávu. Přispívá víc než kterákoliv jiná látka ke zlepšení kvality života. Ozdravně a preventivně působí především v buňkách. Je účinným antioxidantem, schopným odstranit v buňce bioenergetický deficit. To vede k výraznému zlepšení funkce srdce. Pravidelně užívat Q10 je proto ve stáří nevyhnutelné. Podstatnou úlohu v tom sehrává jeho stabilizační účinek na membrány. Q10 je životně důležitou složkou svalů, zvláště srdečních. Za poruchou v činnosti srdce vězí téměř vždy nedostatek této látky. Bez Q10 není možná produkce energie v těle, tedy ani život. Asi od čtyřicítky tvorba Q10 v těle postupně klesá a je třeba mu jej dodávat zvenčí. Téměř každý člověk nad 40 let trpí nedostatkem Q10, protože organizmus časem zřejmě ztrácí schopnost přeměňovat koenzym Q (takzvaný ubiquinon či ubichinon) na vysoce hodnotný Q10 - a to se věru nedá napravit ani lepším stravováním. Obzvláště organizmus diabetiků spotřebovává mnoho Q10, a proto vykazuje jeho výrazný deficit.I obézní lidé trpí ve značné míře výrazným nedostatkem Q10: Když se jeho hladina normalizuje, zhubnou i bez diety. Bez Q10 se neobejde ani imunitní systém, jestliže má být akceschopný. Snížit oxidační stres znamená také déle žít a především udržet si zdraví. Když tělo disponuje dostatečným množstvím koenzymu Q10, projeví se jeho vliv všude tam, kde se objevily těžkosti a zátěž, a vytvoří silnou obranu. Čím větší je deficit Q10 v těle, tím rychlejší a výraznější je zlepšení, jehož se dosáhne jeho užíváním. Každá choroba je v konečném důsledku narušením bioenergie - a právě po této stránce je koenzym Q10 neodmyslitelný. A tak se jím téměř při každé chorobě dá dosáhnout zlepšení. Q10 by měli pravidelně užívat nejen staří lidé, ale i více zatížení mladší lidé. Zvláště sportovci mohou mít z tohoto energetického zisku řádný užitek. Q10 zprostředkovává buňkám energii, zároveň je i chrání a zabezpečuje zvýšení jejich funkční aktivity.
Příčiny nedostatku Q10 spočívají zvláště ve stresu, dietách, ve věku, v chorobách, v nesprávné výživě a ve velkém tělesném zatížení sportem. Q10 pomáhá obzvláště při srdečních onemocněních, arterioskleróze, vysokém krevním tlaku, cukrovce, nadváze, nervových poruchách, mrtvici, depresích, léčbě ran, neurodermatitídě, psoriáze a revmatu. Je to tak proto, neboť získávání energie z kyslíku v buňkách reguluje právě koenzym Q10 a ten ve složitých případech stupňuje výkon. Denní dávka Q10 představuje 30 - 100 miligramů, ale při slabosti srdečního svalu je možno ji zvýšit na 400 - 500 miligramů.
Vápnik: Nestačí jen konzumovat mnoho vápníku (kalcia), protože živiny fungují jen ve vzájemné propojenosti. Přílišné množství vápníku nutí tělo zbavovat se jeho přebytku, to se však potom děje vápenatěním pojivových tkání a ukládáním vápníku v tepnách... Jedno i druhé jsou jevy obecně nežádoucí. Optimální příjem vápníku vyžaduje i dostatečný příjem hořčíku: Ten podmiňuje lepší odčerpávání vápníku z potravy a výrazně zvyšuje jeho ukládání do kostí. Bez dostatku hořčíku nastává i rychlý úbytek vápníku z kostí. Při užívání 500 mg hořčíku si můžete dovolit užívat podstatně méně vápníku, čímž sa dá i při pokročilé osteoporóze dosáhnout poměrně rychle vyšší hustoty kostí. Při této souhře je však nevyhnutelný i vitamin C, protože zlepšuje a zdvojnásobuje absorpci vápníku. S vápníkem interagují i jiné účinné látky, díky nimž to může dopadnout ješte lépe. Neužívejte proto nikdy žádnou substanci jen samotnou, nýbrž vždy raději volte harmonickou směs.
Ženšen: Ženšen je v Asii už tisíciletí spolehlivým prostředkem k prevenci chorob a k udržování zdraví. Za tento takzvaný "kořen života" se v minulosti platilo zlatem a mohl si ho dovolit jen císař a jeho rodina. Když chtěl císař nějakého vysokého hodnostáře zvlášť vyznamenat, daroval mu ženšen. Také šamani severoamerických indiánů znali po tisíciletí ženšen a vysoce si ho cenili, jako takzvanou "rostlinu života". Ženšen zabezpečuje harmonii vegetativních funkcí, aktivizuje kůru velkého mozku, podporuje látkovou přeměnu a stabilizuje hladinu hormonů. Trvalý účinek ženšenu se dosahuje speciální dlouhodobou kúrou; třebaže se blahodárné působení nedostavuje hned, nýbrž po několika dnech. Ženšen nachází využití při nervozitě a stavech vyčerpání, při selhávání koncentrace a myšlení, při stresu a poruchách spánku. Po chorobách či operacích napomáhá celkové regeneraci a uzdravování. Ale především zpomaluje procesy stárnutí a udržuje mladost těla i ducha.

Snížení krevního tlaku
Snížení krevního tlaku dosáhnete a pro své zdraví i pohodu uděláte mnoho tím, že poslechnete tyto rady:
- Denně konzumujte hodně ovoce a zeleniny.
- Dbejte na to, abyste měli denně 30 minut venku přiměřený tělesný pohyb.
- Přestaňte kouřit.
- Podstatně omezte solení, nejezte však neslané.
- Vyhýbejte se stresu!
- Naučte se žít radostně a vyrovnaně.
- Užívejte denně alespoň 1 - 3 gramy vitaminu C.
- Pijte červenou hroznovou šťávu, jezte bobulky červeného hroznového vína a, pokud můžete, vypijte denně 1 - 2 sklenky červeného vína
- Jezte česnek - kolik snesete.
- Pokuste se denně konzumovat dva stonky celeru.
- Přijímejte dostatek hořčíku, draslíku a vápníku.
- Vypijte denně alespoň dva litry vody.


Dlouhý život se zeleným čajem
Po tisíciletí je znám omlazující účinek zeleného čaje. V něm je ukryto velké tajemství zdraví Asiatů. Časem se stal zelený čaj oblíbeným nápojem i u nás. Výtečně rozvine své specifické účinky, pokud se jím zapíjí nějaké jídlo.
Významné lapače radikálů v zeleném čaji se nazývají katechiny a patří k polyfenolům. Antioxidační účinek zeleného čaje je 20-násobně silnější než osvědčený vitamin E a téměř tak silný jako červené víno. Kromě toho zelený čaj neutralizuje zabijáka buněk nazývaného nitrozamin a pocházejícího z marinovaného masa a také aminy, jež vznikají pro změnu vařením masa. Takto se rizika konzumace masa zeleným čajem zmírňují. Nápojem ze dvou miligramů extraktu zeleného čaje dosáhnete obdobného účinku.

Účinné látky v zeleném čaji
- Mangan jako stopový prvek: Je to složka početných enzymů a v důsledku toho se podílí na neodmyslitelných životních procesech, jako je výstavba pojivové tkáně nebo látková přeměna tuků a bílkovin. Zabezpečuje, aby byl vápník získaný potravou přiveden do kostí a aby se touto cestou zabránilo osteoporóze.
- Fluor je potřebný pro růst buněk a stabilitu kostí a zubů. Nedostatek fluoru podmiňuje zubní kaz.
- Hořčiny: Zelený čaj obsahuje množství hořčin, které kromě jiného povzbuzují trávení. Takovou hořčinou je například EGCG (epigalokatechingalát), který má silný brzdicí účinek při postupu rakoviny do pľic. Zabíjí viry, snižuje hladinu cukru v krvi diabetiků a zabraňuje srdečnímu infarktu. Má obdobné antitrombotické účinky jako acylpyrin. EGCG zamezuje shlukování krevních destiček, a tím účinně zabraňuje srdečně-cévním chorobám.
- Flavonoidy snižují vysoký krevní tlak a hladinu cholesterolu, a tím zabraňují tvorbě trombů, jakož i riziku rakoviny žaludku, střev a prsu. Kromě toho zvyšují účinek vitaminu C i "dobrého" HDL cholesterolu, čímž hladinu "špatného" LDL cholesterolu snižují.
- Kofein: V zeleném čaji je kofein vázaný na tříslovou kyselinu, takže do krevního oběhu se dostává v oslabené formě. Díky tomu působí jako tonikum - mírně, avšak s dlouhotrvajícím účinkem.
- Vitaminy: Ve vodě rozpustný vitamin B1 - tiamin je nepostradatelný pro duševní činnost, dělá člověka bdělým a výrazně zvyšuje jeho koncentraci. Mimo to zelený čaj obsahuje neobyčejně mnoho vitaminu C, vázaného na ostatní substance, které zanikají spolu s ním, když se ničí zahříváním. Blokuje záněty a aktivizuje imunitní systém. Sehrává rozhodující úlohu při prevenci a léčení arteriosklerózy a snižuje škodlivý LDL cholesterol.
- Saponiny vážou tuky, zamezují růstu plísní a jsou účinné při onemocněních látkové výměny tuků.
- Psychoaktivní látky: Mnohé z látek obsažených v zeleném čaji mají neobyčejný účinek, a to hlavně v kombinaci s jinými látkami. Kofein, tiamin a éterické oleje se postarají nejen o příjemnou vůni, ale i o mimořádnou chuť, přičemž působí jako brzda stresu tím, že náš nervový systém čistí od záplavy vzruchů a podněcují mozkové buňky k výdeji potřebné energie. Zároveň zbavují tělo napětí, zlepšují pozornost, podněcují fantazii, činí člověka čilým, ale ne nervózním, výrazně zlepšují jeho soudnost. Vedou k aktivní vyrovnanosti a stupňují radost ze života.

Omlazující tipy na štíhlost
- Skoncujte se všemi dietami, protože při nich jde jen o přepnutí na úsporný režim - a následně člověk docela pomalu a jistě přibírá na váze.
- Až do poledne jezte jen ovoce a pijte zelený čaj nebo vodu.
- Zvykněte si mírnit se v jezení.
- Při příležitostném "zákusku" si položte otázku: "Musí to být?"
- Každý kousek jídla žvýkejte do té doby, než před spolknutím dosáhnete tekuté konzistence.
- Zaveďte si pravidelně, nejlépe jednou týdně, "dinner-cancelling", tzn. po sedemnácté hodině už nejezte NIC.
- Se svým tělem pravidelně podstupujte odkyselení a remineralizaci.
- V dostatečné míře pravidelně cvičte, nejlépe pětkrát týdně a nejméně 30 minut.
- Vypijte přinejmenším dva - tři litry tekutin denně. Počítá se jen voda a bylinný čaj. Z toho by měl jeden litr představovat zelený čaj.
- Věnujte se sportu; vhodné disciplíny jsou: rychlá chůze, cyklistika, plavání, běh na lyžích, cvičení na trampolíně, strečing. Tím se vyhnete zejména nepříznivému poměru enzymů, jestliže 90% představují enzymy spalování tuků a jen 10% enzymy spalující cukr.
- Dosahujte štíhlosti koupelemi a pomožte si přitom například vitalizující a omlazující iontovou koupelovou přísadou.
- Podstupte jednou - dvakrát ročně důkladnou kožní očistu.
- Zeštíhlujte se pomocí imaginace a identifikace - svou ideální postavu si v duchu vědomě osvojte. Zároveň tím utváříte i pozitivní sebeobraz. Na svou ideální postavu se opakovaně soustřeďujte.
- Stejně důležité je žít v harmonickém partnerském vztahu. Nevydařený vztah totiž vede k většímu pojídání - pro útěchu. Pokuste se být dobrým partnerem / partnerkou, co toho druhého nekritizuje ani ho nechce změnit, jen mu chce říci svoje opravdové ANO.
- Denně velebte všechny aspekty života - své tělo, zdraví, postavu, partnera, děti, rodiče, přátele, den, činnost, zkrátka všechno.
- Vědomě jezte a pijte to, co přešlo blahodárným "velebením". A užívejte si své štíhlé, zdravé a požehnané tělo.
- Žijte v radostném klidu a užijte si doopravdy všechno, dokonce i to, co je neobvyklé a nepříjemné. S plným vědomím kráčejte cestou radosti.
- Když se těchto rad budete 100 let držet, projeví se to na vašem zdraví, radosti a vytoužené postavě.


Pohyb je polovina mladosti
Mnozí lidé říkají, že nemají dost času na žádné sportování. Opak je však pravdou: Právě nedostatek pohybu je obírá o čas, a to dokonce ten nejcennější - čas jejich života. Pravidelné cvičení vám dodá energii a postará se o to, abyste už nikdy čas neztráceli stonáním. Pohyb zpomalí stárnutí buněk a udrží vás déle mladým/ou. Hodiny svého života si pravidelným pěstováním aerobního sportu můžete posunout dozadu a biologicky omládnout.
Neexistují žádná opatření ani léky, které by měly takový omlazující účinek jako pohyb. Je dokonce zadarmo a nemá žádné vedlejší účinky. Je dokázáno, že téměř každé chorobě se lze vyhnout pravidelným cvičením nebo aspoň je možno její průběh příznivě ovlivnit. Je to proto, že vnějším pohybem se stimuluje i vnitřní pohyb, předpoklad zdravého a dlouhého života.
Kdo chce zůstat zdravý a dlouho žít, nechť se drží toho, že nesportovat je špatné, ale ještě horší je sportovat příliš. A nejhorší ze všeho jsou špičkové a extrémní sporty. Námaha je při zdravém sportování úplně zakázaná, počítá se jen vytrvalost. Ideální cestou je "subjektivní nevytíženost". V nejhorším případě (pokud jste doposud nesportovali vůbec? začněte jednou minutou, potom si cvičení každý den o další minutu prodlužujte, a to až po 30 minut čtyřikrát týdně.
Při sportování je mimořádně nebezpečné intenzivní sluneční záření a rozhodně je mu třeba se vyhýbat. Zcela špatně je kombinovat sport s cigaretami a alkoholem. Těmito kombinacemi se obranný systém těla, bojující proti volným radikálům, přetíží a nevyhnutně vzniknou trvalé následky. Kombinace sport - slunce - nikotin - alkohol je pro tělo smrtící.
Při rovnoměrném vytrvalostním zatížení bez jakýchkoliv dýchacích problémů se uvolňuje beta-endorfin. Je to přírodní, tělem produkované morfium, které člověku zabezpečuje duševní a tělesnou pohodu. Pravidelný vytrvalostní pohyb podporuje i produkci endorfinu, hormonu štěstí, který je též tělu vlastní a stará se o pominutí špatné nálady, ba i depresí. Člověk se přitom zpotí, čímž se posílí i jeho imunitní systém, a odpad se vylučuje ve zvýšeném množství. Důležité je i to, že tělo při tomto procesu nepodléhá kyselému vlivu. To znamená, že při sportování musí být tělo nastaveno na takový výkon, jaký ho momentálně nevyčerpává. Pokud se při sportu zadýcháte, znamená to, že cosi neproběhlo správně. Znamená to, že jste se cvičením dostali z aerobního do anaerobního pásma, když překyselení svalových buněk už začalo a nebude možné v průběhu cvičení se ho už zbavit. Pokud však bude tělo i nadále pokračovat v pohybové aktivitě především v aerobním pásmu, přizpůsobí se následně na požadovaný výkon, srdce i krevní oběh se dostanou do souladu se svalovou činností. K tomu dojde přibližně po čtyřech - pěti minutách. Tehdy může člověk vědomě polevit v náročnosti, to znamená, že mu nebude dělat problém po dobu pohybu i hovořit. Až po pěti minutách začíná fáze vlastního cvičení, v níž je člověk schopný víc a víc stupňovat svůj výkon.
A pro nesportující, pokud si náhodou nepamatují, co jsme jim poradili: Od minutky k minutce přidávat, až jich bude do měsíce 30 minut, a to bez mimořádné námahy.
Při pravidelném cvičení v aerobním pásmu tělo spaluje tuky a zvětšuje svaly. Tuk se odbourává z krve podstatně lehčeji tehdy, když nejsou v krvi žádné sacharidy. To znamená, že je třeba trénovat v co "nejstřídmějším" stavu, tedy se před sportováním příliš nenajíst.

Kyslík elixírem života
Bez kyslíku by život nebyl možný. Bez jídla vydrží člověk pár týdnů, bez vody pár dní. Ale bez kyslíku jen pár minut. To poukazuje nejen na to, jak důležitý je kyslík v našem životě, ale i na to, jak musí jeho nedostatek vyvolávat choroby a zkracovat život. Nedostatek kyslíku výrazně urychluje stárnutí. Když má člověk za normálních okolností k dispozici dost kyslíku, vlastně by po této stránce nemělo jít o nějaký problém. Faktem však je, že kvůli nesprávnému a mělkému dýchání trpí mnozí lidé nedostatkem kyslíku, a přitom na to ani nepřijdou.
Tělní buňky mohou svoji přirozenou životnost v plné míře realizovat jen pod podmínkou, že budou dostatečně zásobovány kyslíkem. To není nijak zabezpečeno zejména ve stáří, kdy poklesne vitální kapacita plic; v osmdesátce bývá sotva poloviční. Velmi negativní dopad to má obzvláště na mozkové buňky, jež mají největší spotřebu kyslíku. Protože se neregenerují, není za ně žádná náhrada, když odumřou. Nejlepší výživou pro buňky je čerstvý kyslík. Zlepšuje tělesné funkce, zvyšuje obranyschopnost a podstatně prodlužuje život. Toho se však dá dosáhnout jen při optimálním dýchání.
Při dýchání se běžně pohybuje (zdvíhá se a klesá) hrudný koš a hrudní svalstvo. Při optimálním dýchání dělá tyto pohyby bránice. Když se člověk uvolní, dostavuje se takovéto dýchání (takzvané břišní) automaticky. Všichni novorozenci bez výjimky dýchají právě takto. Je to zjevně nejpřirozenější způsob dýchání, který po jistém čase zapomeneme. Bránicový pohyb při dýchání podporuje i trávení a mimo to zabezpečuje i sekreci a produkci látek podporujících zdraví. Při břišním dýchání se energie dýchání hromadí v podbřišku, tedy se její účinek projevuje hlouběji než v plicích. Rozšiřuje se však, takže vyhoví i vitální kapacitě plic. Díky takovémuto dýchání se zlepší i držení těla, když se postava narovná.
Krom toho se podpoří i sekrece prostaglandinů, hormonálních látek odstraňujících volné radikály a nastolí se pocit přirozené pohody. Díky břišnímu dýchání převládnou v oblasti mozkových vln alfa vlny a mozek vyprodukuje víc endorfinu, který působí mnohonásobně blahodárněji. A především: zaktivizují se síly samoléčby.

Jak chránit pokožku před stárnutím
Kůže je náš největší orgán. Její celková plocha je 2 m2 a její hmotnost představuje asi 20 procent celkové váhy těla. Tvoří hranici mezi tělem a vnějším světem. Díky tomu je naším hmatovým orgánem a představuje naši ochranu před chorobnými podněty i před vlivy počasí.
Kůže má dva velké nepřátele - alkohol a nikotin. Kuřáky je možno poznat podle typických kuřáckých vrásek. Dalším nepřítelem kůže je sluneční žáření. Když se kromě toho dostává kůži málo vitaminu A, začne hrubnout a je chabě prokrvená. Při užívání vitaminu A kůže pomaleji zhnědne, ale zůstává měkká a nevysušuje se.
Biologický věk své kůže si můžete otestovat velmi jednoduchým způsobem. Naše tělo totiž nestárne rovnoměrně, jednotlivé orgány a části těla stárnou velmi rozdílně. Prsty jedné ruky si nadzvihněte kůži záprstí na hřbetu druhé ruky a záhyb krátce pevně podržte, potom uvolněte. To, jak rychle se kůže opět vyrovná, vám ukáže, jak na tom se stářím své kůže vlastně jste.

Čas, za který se kůže vyhladí
záhyb zmizí okamžitě
do 2 sekund
do 3 sekund
trvá to 5 sekund a více

Biologický věk vaší kůže
20 let
30 let
40 let
60 let a více

Aby se vaše kůže uchránila před stárnutím, musíte dbát zvláště na tyto zásady:
- Nevystavujte svou pokožku silnému slunečnímu záření, a to hlavně ve vysoké nadmořské výšce.
- Zřekněte se nikotinu a alkoholu; dopřejte si nanejvýš pohár červeného vína denně.
- Pravidelně si ošetřujte kůži krémem s výtažkem aloe nebo sójovým kosmetickým krémem, příležitostně i hroznovou maskou nebo estrogenovým pleťovým krémem.
- Při pravidelné péči o pleť a při jejím rozumném zásobování účinnými látkami si podstatně déle udržíte mladost. Budete nejen mladší vypadat, ale budete se tak i cítit.

Omlazující vitálně-iontová koupel
Kůže je vysoce kvalifikovaný vylučovací orgán, zbavující tělo kyselin a odpadů. Překyselení těla je téměř u všech lidí hlavní příčinou mnohých chorob a k tomu ještě i urychluje stárnutí. Když se pojivová tkáň stane speciálním skladištěm odpadu, nastupují choroby a typické příznaky stárnutí. Značně tím utrpí i vzhled člověka. Skutečná krása vychází zevntř - je věrným odrazem vnitřního bytí.
Značně ohroženy jsou hlavně ženy v přechodu, protože se jejich tělo už menstruací nezbavuje kyselin. Jejich tělo se dostává do zcela nové situace v oblasti látkové výměny a mnohé ženy mívají revma, osteoporózu nebo jim vypadávají vlasy. Tomu všemu se dá vyhnout omlazujícími koupelemi s vitálními ionty, kterými se neutralizuje překyselení. Na celotělovou koupel doporučuji svou ověřenou směs vitálních iontů, kterými se obohatí voda. To, že tato koupelová směs obsahuje mimo jiné mnoho antistresového minerálu - h o ř č í k u , pocítíte podle uvolnění, jehož blahodárný účinek bude citelný velmi brzy. Životně důležité ionty obsažené v éterickém oleji a představující další složku směsi, se mimořádně intenzivně rozvinou v teplé vodě a uvolní tělo i duši. Tak můžeme bez větších nákladů dosáhnout původní rovnováhy svého těla.
Vitálně-iontová koupel je mimořádně bohatá na minerály a stopové prvky. Tyto životně důležité prvky působí velmi příznivě na pokožku a pojivovou tkáň. Kůži vyhlazují, napínají ji, změkčují; vlasům zase dodávají lesk. Ženám pomáhají mimo to všechno i zbavit se celulitidy, s níž si jinak jen málokteré z nich úspěšně poradí. Vitálně-iontová koupel odbourává sůl z oblastí těla poznamenaných celulitickým odpadem - v místě stehen, boků a ramen.
Kromě toho se touto koupelí povzbudí prokrvování, pročišťování a zásobování a oživí se obnova buněk. Po koupeli s příměsí vitálních iontů se budete cítit nádherně uvolněně a zotaveně, pocítíte v sobě víc síly díky uskutečněnému odkyselení svého imunitního systému.
Omlazující efekt se projeví čistou kůží, napjatými tkáněmi, zrůžovělou pletí, větší pohyblivostí a svobodnějším duchem. Budete mít pocit, že po každé vitálně-iontové koupeli o rok omládnete.

Posilování imunitního systému
Svými dvěma kilogramy patří lidský imunitní systém mezi nejtěžší orgány, jenom je roztroušený po celém těle. Specifickými úlohami jsou pověřeny: epifýza, slezina, mandle, kostní dřeň. Imunitní buňky musí být všude připraveny k nasazení a na svou přepravu používají krev. Pokud je v ní mnoho tuku (cholesterolu), shlukují se její složky a průtok vázne. Dostatečný přívod tekutin zvyšuje aktivitu imunitního systému a chrání důležité sliznice před vyschnutím. Ikdyž nemáte žízeň, v zájmu svého imunitního systému vypijte denně aspoň dva litry tekutin. Díky obsahu alkylaminu je velmi účinný zelený čaj, protože pozitivně působí na ochranu důležitých T-buněk a značně znásobuje jejich imunitní reakci.
Stres obranné buňky naopak ochromuje, protože zmnožuje adrenalin, noradrenalin a kortizol, zaplavuje jimi tělo a tyto látky se z něho odbourají až v příznivé fázi uvolnění. Špatné následky má i nedostatek vitaminu A a betakarotenu, což způsobuje zmenšení sleziny a epifýzy. Vztahuje se to i na nedostatek zinku, způsobující úbytek T buněk. Váš imunitní systém nevyhnutně potřebuje denně 50 miligramů zinku. Nedostatek vitaminu B6 zase redukuje počet naléhavě potřebných protilátek.
I toto je cesta, jak si udržet imunitní systém fit a mladý: Tvorbu obranných látek těla vzpružuje i srdečný smích. Také dobrá nálada a celkový optimizmus zvyšují odolnost a působí na imunitní systém jako turbogenerátor. Aspoň čtyřikrát za týden je třeba se věnovat józe nebo cyklistice (ale bez námahy), to spustí obranyschopnost na plné obrátky. Fitnessovou kúru pro imunitní systém představuje i dostatečný spánek. Prospěšná je pro něj i ideální hmotnost. Obranné síly organizmu aktivizuje dostatečné "natankování" slunečního záření, příliš velké množství ho však oslabuje. Dbejte tedy na zlatou střední cestu. Oslabení imunitního systému nastává i při nedostatku bílkovin, protože bez bílkovin si nemůže tělo vytvářet žádné imunitní látky. Mimořádně důležitá je aminokyselina valin. Prospěšný může být i probiotický jogurt, protože laktobakterie označované jako bifido udržují rovnováhu střevní flóry. Dbejte na to, abyste denně konzumovali nenasycené mastné kyseliny a vyhýbejte se nasyceným mastným kyselinám. Poskytněte svému tělu dostatek antioxidantů, především vitaminu C, vitaminu E a betakarotenu.
Nepodceňujte své obranné síly, neboť oslabený imunitní systém podmiňuje i předčasné stárnutí. I mnohé druhy artritidy jsou znakem toho, že jde o selhání imunitního systému. Tím, že si obranné síly budete udržovat mladé a zdravé, rozhodně přispějete k tomu, abyste zůstali do vysokého věku fit.

Biologické omlazení
Rád bych vám ještě nabídl pár tipů, jak biologicky omládnout a zachovat si vitalitu až do vysokého věku. Dobře si tyto zásady zafixujte, ale nezapomeňte na to, že nestačí věci teoreticky znát, nýbrž podle nich konat.
Vaše tělo je biologicky starší nebo mladší podle toho, jak s ním zacházíte.
Nejprve je třeba získat co nejvíc informací a změnit to, co lze změnit poměrně rychle. Týká se to takových faktorů, jako je kouření, zlost, stres, strach, starosti, negativní myšlienky, alkohol, obezita, negativní sebeobraz, nedostatek pohybu, agrese, pocit méněcennosti, nepřirozená výživa, neoblíbené zaměstnání, neinformovanost, nedostatečné sebevědomí, drogy, nedostatek humoru, morousovitost, tíživé názory a nedostatek duševního tréninku.

Snažte se optimálně využit omlazující výživu. Od rána až do poledne jezte jen ovoce a pijte zelený čaj. Zásobujte svoje tělo dostatečným množstvím potravních doplňků prostřednictvím vitaminů, minerálů, antioxidantů, hormonů a stopových prvků. Důležité je i pravidelné odkyselení těla a dostatečné pití v zájmu remineralizace.

Dosáhněte ideální hmotnosti a udržte si ji v zájmu své dlouhověkosti. Vyhýbejte se odtučňovacím dietám a opatrně změňte svoje stravovací návyky. Dopřejte si jen minimum tuku, cukru a soli. Jak často to jen jde, vzdejte se večeře.

Radostí a udržením pohyblivosti využijte "tajemství stoletých". Přepínání sil je zakázáno, počítá se jedině výdrž. 30 minut denně se věnujte aerobnímu pohybu: sportovní chůzi (power walking), cyklistice, práci na zahradě, józe, tanci nebo 10-minutovému skákání na trampolíně. Denně si trénujte smysl pro rovnováhu jako svůj ústřední smysl. Dbejte na to, abyste se jednou za den zpotili.

Optimalizujte všechny aspekty svého života. Od zaměstnání přes povolání se dopracujte k naplnění. Užijte si harmonický a láskyplný vztah - prostě tím, že i vy budete tím ideálním partnerem. Dopřejte si dostatečný odpočinek. Objevte svůj rytmus a žijte podle něho.

Každý den se naučte něco nového. Oduševňujte se. Optimalizujte svůj sebeobraz a buďte svým nejlepším přítelem. Denně se smějte, zpívejte si a mějte vědomě vždy dobrou náladu.

Pěstujte nějaké hobby, které vás bude napĺňovat, a věnujte se mu celoživotně. Pěstujte si nepřetržitě a vědomě "umění vychutnávání", buďte optimista a "požitkář". Tak často, jak to jen jde, poslouchejte dobrou hudbu. Navažte a pěstujte hodnotná přátelství. Předplaťte si štěstí a potom prostě buďte šťastný/á. Žijte s pocitem trvalé vnitřní radosti, a to opravdu "jako v pohádce".

Dbejte na duchovní zákonitosti a řiďte se jimi při každém poselství svého těla. Vězte, že každá choroba má svou příčinu a dá se vyléčit. Uplatňujte přitom nejnovější vědecké poznatky. Držte se zásad psychohygieny: Odhoďte minulost a žijte bezstarostně. Dosáhněte blahobytu a prohlubujte si vzdělání, protože to udržuje člověka mladým.

Dělejte správná rozhodnutí. Stanovte si s plným vědomím svá životní očekávání. Stárneme tím, že očekáváme svoje stárnutí. Jinak řečeno: Naše stárnutí je způsobeno tím, že jsme uvěřili ve stárnutí. Přestaňte už věřit tomu, že stárnout se musí. Zůstaňte mladý/á!


Ze slovenštiny přeložila pro SYMBINATUR: PhDr. P. Šáchová
Zdroj:
http://www.kurttepperwein.cz/clanky.htmSymbinatur - Podobné články
Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
ROVNOVÁHA ŽIVOTA - více ROVNOVÁHA ŽIVOTA
výrobce: Rovnováha života
Po třicetileté praxi sepsal MUDr. P. Šácha své poznatky z oblasti medicíny....
Lady-Comp - více Lady-Comp
výrobce: Přirozená antikoncepce
Lady-Comp je inteligentní minipočítač sloužící k přirozené kontrole početí ...
JOINT MOBILITY - více JOINT MOBILITY
výrobce: STARLIFE
JOINT MOBILITY, jak již z názvu vyplývá, je forma speciálně sestavená pro p...
BRAIN STAR - více BRAIN STAR
výrobce: STARLIFE
Mozek je zodpovědný za všechny řídící procesy v těle a za všechny schopnost...
NEUROCHOLIN - více NEUROCHOLIN
výrobce: Health Detox
Když je člověk hodně stresován a často se přemáhá např. v duševní práci, do...
UltiCare LT-99 Best - více UltiCare LT-99 Best
výrobce: Magnetoterapie
je složen z generátoru pulzů + z mini a maxi aplikátorů Malý polštář...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály