Máme k dispozici mnohá svědectví o tom, že se pacient zázračně uzdravil z nemoci v situaci, kdy mu lékaři již nedávali naději. On se však n...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Těsné pouto s Bohem

Těsné pouto s Bohem
Těsné pouto s Bohem


Máme k dispozici mnohá svědectví o tom, že se pacient zázračně uzdravil z nemoci v situaci, kdy mu lékaři již nedávali naději. On se však nevzdal a volal k Bohu, protože věděl, že co nemůže udělat člověk, On udělat může.

Příběh
Jedna maminka nemohla donosit dítě. První těhotenství skončilo potratem, druhé také. Při třetím těhotenství se měla situace opakovat, lékař sledoval plod na monitoru při ultrazvukové kontrole a jasně viděl, že se základní životní funkce plodu nevyvíjejí dobře, a připravoval maminku na to, že její děťátko nemá šanci k životu. Maminka se modlila, prosila Boha a argumentovala, zlobila se, vyčítala, plakala a byla zoufalá, nicméně se rozhodla, že nepřipustí, aby její dítě zemřelo. Odmítla variantu, že dítě nemá šanci. Při další kontrole u lékaře se stalo, v co nikdo jiný nedoufal: Lékař konstatoval správný vývoj životních funkcí, těhotenství proběhlo správně, porod byl normální a narodilo se zcela normální dítě, které dnes již chodí do školy.

Co se stalo, co zastavilo ten chybný vývoj?
Vědci snímali elektrickou aktivitu mozku lidí, kteří se modlí k Bohu a vedou s Ním svůj vnitřní dialog, zaměřili se na mnichy a jeptišky. Skenování mozku odhalilo, které části mozku jsou aktuálně aktivní při modlitbě. Bylo zjištěno, že oblasti mozku zapojené při hlasitém rozhovoru se stejným způsobem aktivují i v průběhu vnitřního dialogu. Tato skutečnost má význam pro udržování naší duševní pohody. Když se člověk do modlitby hluboce pohrouží, čelní laloky v mozku pracují tak, jako bychom mluvili s reálnou osobou. Naše tužby a snahy prozáří naše vědomí jako reflektor a v tom okamžiku obavy a starosti ztrácejí svou sílu a ustupují do pozadí. Prof. Tobias Esch, lékař, který získal doktorát za model buněčného stresu v experimentálním zdravotním výzkumu, říká: Modlitba nepochybně snižuje stres. Studie prokazují, že modlitba vyvolává v mozku relaxační reakci. Aktivací určitých mozkových center se vzniklý relaxační mechanizmus přelévá i do těla. Tento relaxační mechanizmus je protikladem stresové reakce, tedy toho, co stres způsobí v našem organizmu, zvláště pak útočné či útěkové reakce na ohrožení, během nichž nám stoupá tep, začínáme se potit, dech se zkracuje a je mělký.

Relaxační reakce je protikladem i na fyziologické úrovni a je zjištěno, že také modlitba spouští tuto relaxační odpověď. Při rozboru životních událostí oné maminky vyšlo najevo, že žila v napětí, v zaměstnání měla stresy. Když poprvé otěhotněla, měla strach, obávala se nejhoršího. A stalo se. Potom si to vyčítala, trvalo jí několik měsíců, než se uklidnila, Přišlo druhé těhotenství, zpočátku byla šťastná, ale do povědomí se jí zase vedral strach a vzniklý chybný program vyvrcholil potratem. Až teprve ve třetím těhotenství se přemohla, nepřipustila strach, učinila velkou změnu v myšlení a při modlitbě ve velkém emocionálním volání si své dítě „přitáhla k sobě“ a nepřipustila program potratu.

Neuroimunologové dnes již vědí, co se stane, když se v mozku změní myšlení a mozková aktivita. Vznikl i nový lékařský obor - psycho-neuro-imunologie.

Buňky mozku a tělní tekutiny produkují substanci fungující v organizmu jako posel informací - neurotransmiter. Tyto informační molekuly putují k receptorům na povrchu buněk, což si můžeme představit jako kontrolní zařízení před vstupem do buněk; ony mění aktivitu buněk a rovněž poskytnou zpětnou informaci do mozku o této změně. K tomu používají tu kurýrní substanci. V těle existuje čilá výměna informací mezi různými úrovněmi a každá úroveň usiluje o udržení rovnováhy. Myšlenky a emoce spouštějí v mozku velké změny a naopak - tyto změny produkují v mozku nové pocity a myšlenky. Mozek, žlázy a imunitní systém jsou neoddělitelně propojeny.

Příběh lékařky
Je znám příběh kanadské lékařky Dr. Lilian B. Yeomans (1861 - 1942).
Pod tíhou těžké, stresující praxe na chirurgii začala lékařka užívat morfin na spaní. Navzdory tomu, že ze své praxe znala následky, věřila, že to má stále pod kontrolou, až do dne, kdy s hrůzou zjistila, že je droga jejím pánem a ona jejím otrokem. To už byla zvyklá brát dávku dokonce 50 x větší, než bývá obvyklá dávka u dospělého muže... Mnohokrát se snažila přestat... Kdykoli vydržela 24 hodin bez drogy, dostala příšerné abstinenční příznaky: bušení srdce, teplé a studené pocení, nevolnosti, závrati, mentální halucinace, intenzivní chuti a neschopnost ani stát. Udělala nejméně 57 pokusů vymanit se ze závislosti. Vyhledala lékařskou pomoc a snažila se závislosti zbavit pomocí léků. Žádný z těchto pokusů nepřinesl efekt. Její zdravotní stav byl v troskách a jedna sestra ji popsala jako "kostra s démonem uvnitř". Modlila se dnem i nocí, aby se osvobodila, ale sama ještě nevěřila, že by Bůh mohl skutečně uzdravovat lidi.

Lilian přišla v životě do bodu, kdy byla upoutána na lůžko. Lékaři nemohli přestat podávat léky z obavy, že bez nich zemře... Obrátila se pro útěchu k Bibli. A Bůh s ní začal mluvit, a to nejen v jednom verši, ale v celém Božím slovu. Bylo jasné, že na ni působí v rámci každé části jejího těla. Četla v Jóbovi o léčení, viděla Boží srdce v Genesis, že Bůh nás povolal žít s Ním a být k Jeho obrazu, viděla v Exodu, že tam na poušti nebyl „žádný slabý mezi nimi", četla v Deuteronomiu, jak Bůh vyzval k rituální očistě malomocných, kdy v mnoha případech byly nemoci řešeny prostřednictvím modlitby, oběti a pokání... Roku 1913 o své zkušenosti Lilian napsala:
„Šla jsem dolů, do nejhlubších hlubin. Narkoman je nejbídnější otrok na zemi Boží. Existuje jedna věc, která je dražší lidskému srdci, než cokoliv jiného, a to je svoboda. Bůh chce, abychom byli svobodní... Ježíš Kristus přišel, aby spoutané otroky osvobodil, na věky věků. Přišel kázat o vykoupení těch, kteří jsou spoutáni. Touha po svobodě je od Boha v srdci člověka, ale narkomani jsou těmi nejbídnějšími otroky vůbec. Je hrozné, že otrokem může být muž i žena. Je to strašná věc, být otrokem své vášně, svých vrtochů, svých rozmarů, ale člověk, který je závislý na morfinu nebo heroinu, je závislým otrokem démona moci, který v pozadí drogy stojí. Tvrdím, že jsem nikdy nepotkala člověka závislého na morfiu, který by nevěděl, že v sobě má svého osobního ďábla. Postupně se s ním seznamuje, jak ho upoutává do řetězů, dokud jej neroztrhá...“
Lilian přišla k poznání, že byla vyléčena. Její touha po drogách zmizela a zdraví se jí vrátilo. Nikdy znovu nevzala léky. Pravda o léčivé B. síle se pro ni stala realitou. Lilian se vzdala lékařské praxe a sloužila nějaký čas coby misionářka mezi indiány Cree v severní Kanadě. Prováděla evangelizační shromáždění v USA a Kanadě, učila a hovořila o Boží léčivé síle. Vedla tisíce lidí k víře v Boha - za spásu a za jejich léčení. Jejím cílem bylo inspirovat lidi k uvědomění, že Bůh léčí stále, i dnes. Ona sama byla údajně svědkem některých velmi pozoruhodných uzdravení.

V posledních dvaceti letech svého života učila Lilian na vysoké škole o Bibli a vydala několik knih. Zemřela 9. prosince 1942 v požehnaném věku 85 let.

Co myšlením posilujeme
Často slýchávám a dostávám do poradny pochybovačné dotazy. Mám strach, že mám rakovinu. Protože můj známý nedávno zemřel na rakovinu hrtanu a předtím strašně kašlal a já nyní také tak kašlu. Mnoho lidí věří, že jsou nemocní, vztahují si nemoc druhých na sebe. Chodí po nemocnicích a hledají ujištění, že jsou nemocní. Lékař je vyšetří - všechno je normální, ale oni nejsou tím výsledkem spokojeni, hledají dál, oni jsou přece skutečně nemocní. A tak to jde stále dokola. Věří tomu, stále o tom mluví, až nakonec „docílí“ toho, o čem mluvili.

To je ten negativní příklad, ale ukazuje nám, že opakované se stane skutkem, když se věří. Dotyčný člověk věřil, že má nemoc, až tou nemocí skutečně onemocněl.

>> Jestliže to funguje tímto špatným směrem, určitě to musí fungovat i opačně. A pak je nutné upevňovat svou víru. <<

Projevy strachu
Mozek se naplní strachem. Lékařská terminologie strach vysvětluje jako emoci vznikající coby reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativní projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, někdy husí kůže. A dále odlišuje strach od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení – člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí.

Autoimunitní princip
V poslední době se často setkávám s fenoménem autoimunitních nemocí. Princip spočívá v tom, že obranný imunitní systém člověka je v chaosu a nejistotě.

Mozek člověka můžeme přirovnat vyspělému počítači. V něm zpracovává milióny informací a pomocí nich řídí všechny buňky v těle, vysílá k nim příkazy, jak mají pracovat. V periferii těla jsou speciální ´kamery´, receptory, které sledují, co se děje v jejich okolí, a zpravují mozek opět pomocí informace o tom, co se v periferii děje. Jestliže mozek prostřednictvím receptoru zjistí, že je v těle žádoucí látka, buňkám prospěšná, vyšle instrukci, aby se buňka otevřela a využila prospěšnou látku. Pokud však dostane mozek informaci, že je v těle vetřelec - virus, bacil, alergen, toxin apod., spustí se ´alarm´ a obranný mechanizmus se snaží vetřelce zlikvidovat. Toto je vrozený základní obranný princip, rozlišovat, co je pro tělo dobré či špatné. Problém nastane v okamžiku, kdy se „nečistotou těla“ znečistí onen důležitý receptor. Mozek pak nedostane z periferie informace, co se tam děje, a nedokáže rozpoznávat, co je pro něj dobré a co špatné. Mozek dostává strach. Strach, že nedokáže tělo člověka ochránit. Jeho reakce začnou být chaotické. Obranný systém začne produkovat protilátky, ty kolují tělem a hledají vetřelce ve snaze jej zničit. Řídicí centrum je šílené, ustrašené, ví, že je v těle vetřelec, nevidí ho a vyslané protilátky jej také nedovedou najít. Hladina protilátek se zvyšuje více a více. Obranný systém vede boj doslova na život a na smrt. Tehdy mozek rozhodne: „Ničte všechno podezřelé, kde by se mohl vetřelec skrývat, i za cenu, že zničíte vlastní tkáň!!“ A tak se v zoufalství slepoty a tmy, přemožen, obrací proti vlastnímu tělu.

Člověk si nevěří, nemá se rád, podceňuje se, nenávidí se, útočí sám proti sobě, je k sobě příliš kritický, za všechno se obviňuje, on je špatný, on není k ničemu. V jeho mozku se vytvoří sebedestruktivní program a podle něho pracuje také imunitní systém.

Bible naznačuje, že pokud budeš pochybovat, ve svém srdci nebudeš věřit v sílu tvého Boha, dáváš příležitost ďáblu, který tělo s radostí zničí.

Dle současné praxe navštíví takový člověk lékaře imunologa, ten předepíše imunosupresivní léky, aby chaoticky pracující imunitu zastavil, tím přestanou v těle kolovat protilátky a přestanou útočit proti vlastním tkáním. Dočasně se dotyčnému uleví, ovšem za tu cenu, že imunosupresiva zastaví imunitní systém. Tak je tělo vystaveno bez ochrany jakékoliv oportunní infekci - viru, běžným bacilům. A tehdy je život odkázán na opakované ordinace antibiotik, kortikoidů apod. Ale to nejhorší je fakt, že utlumený imunitní systém nerozpozná buňky rakovinné, které jsou vyprovokovány k aktivitě, protože imunitní systém je nevidí... A ty se začnou množit. Imunosupresiva zastaví autoimunitní nemoc, ale podpoří rozvoj rakoviny.

Pokusil jsem se vyjádřit myšlenku, jak důležitá je víra, jak těsné musí být pouto s Bohem, které nepřipustí negativní program strachu, deprese a nemoci. Lékařská péče je na vyspělé úrovni, dokáže pomoci, ale strach vyléčit nedovede.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  VITAMIN B12 STAR - více VITAMIN B12 STAR
  výrobce: STARLIFE
  Vitamin B12 má vliv na tvorbu červených krvinek a dělení buněk. Podporuje e...
  UltiCare LT-99 Mini - více UltiCare LT-99 Mini
  výrobce: Magnetoterapie
  je složen z generátoru pulzů + mini aplikátor /230 x 150 x 22 mm a O,4kg/ ...
  RELAX STAR - více RELAX STAR
  výrobce: STARLIFE
  RELAX STAR je unikátní kombinací látek, které působí blahodárně na celé těl...
  Reishi - více Reishi
  výrobce: MERCURY
  podle receptury Dr. med. Michalzika Doplněk stravy. Reishi (Ganoderma l...
  LACTASE ENZYME STAR - více LACTASE ENZYME STAR
  výrobce: STARLIFE
  LACTASE ENZYME STAR je produkt speciálně vyrobený pro osoby, které mají pot...
  GREEN TEA STAR - více GREEN TEA STAR
  výrobce: STARLIFE
  GREEN TEA STAR obsahuje extrakt ze zeleného čaje, který se v čínském lékařs...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály