Rakovina prsu představuje v současnosti nejrozšířenější formu zhoubného nádoru u žen v České republice...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Rakovina prsu a medicinální houby

Rakovina prsu a medicinální houbyRakovina prsu představuje v současnosti nejrozšířenější formu zhoubného nádoru u žen v České republice.


Rakovina prsu a medicinální houby


Rakovina prsu a medicinální houby
Rakovina prsu představuje v současnosti nejrozšířenější formu zhoubného nádoru u žen v České republice. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více než 7 000 nových případů onemocnění. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. Přestože se výskyt každoročně zvyšuje, klesá u tohoto typu rakoviny mortalita, a to nejen díky široké osvětě a včasného diagnostikování nemoci, ale hlavně díky novým možnostem léčby – chirurgická léčba, chemo či radioterapie, nově i biologická léčba... Rakovina prsu postihuje pacientky jako žádný jiný nádor v jejich nejhlubším nitru, ovlivňuje jejich sebehodnocení a oslabuje jejich pocit ženskosti.

Rakovina pohledem čínské medicíny
Medicinální houby jsou takové malé farmaceutické továrny. Představují další možnost, jak pomoci organismu zvítězit nad touto zákeřnou nemocí. Obvykle souběžně s konvenční léčbou. Teorie čínské medicíny nám říká, že pokud je tělo zcela vyplněno ZHENG QI (řádná energie, vše, co je v člověku dobré), tak XIE QI (škodlivá energie) do něj nepronikne. XIE QI si můžeme představit nejen jako viry, bacily, plísně, ale i jako nevhodné stravování či (a u nádorových onemocnění hlavně) psychická traumata. Medicinální houby obecně dokáží posilovat a harmonizovat naši ZHENG QI, a bránit nás před XIE QI.

Západní pohled
Západním jazykem řečeno dokáží medicinální houby posilovat imunitní funkce lidského organismu. Tuto schopnost, posilovat imunitu, způsobují především látky zvané polysacharidy (betaglukany). Nicméně i další látky se podílejí na jejich schopnosti pomáhat v boji s nádory – triterpeny, lektiny, enzymy, vitamíny atd. Díky širokému komplexu účinných látek je někdy pro vědce obtížné určit, přes jejich moderní laboratorní a technické vybavení, jakými mechanismy dokáží medicinální houby pomoci našemu tělu v boji s rakovinou.

Současné vědecké studie jasně dokazují, že medicinální houby mají výrazný imunomodulační a imunostimulační efekt. V organismu zvyšují a aktivizují velké množství makrofágů, T-lymfocitů či NK buněk (tzv. přirození zabíječi), které pak samy napadají rakovinové buňky. Byla demonstrována také zvýšená sekrece různých důležitých cytokinů. Kromě toho dochází ke stimulaci nespecifické imunitní reakce, zejména komplementního systému. Dalším způsobem jak účinné látky medicinálních hub mohou bojovat s nádory je zastavení buněčného cyklu a apoptóza. O apoptóze se často hovoří jako o procesu buněčné sebevraždy. Konkrétně jde o proces, ve kterém biochemické reakce dovedou rakovinovou buňku k naprogramované smrti.

Velmi důležité je, že medicinální houby lze brát i v průběhu chemo či radioterapie (na rozdíl od jiných bylinných přípravků). Jak bylo prokázáno studiemi a klinickou praxí dokáží houby působit s chemoterapeutiky synergicky a zároveň posilovat náš organismus. Zmírňují tak i vedlejší účinky konvenční léčby, jako je nevolnost, únava, padání vlasů, psychická disharmonie apod., a to aniž by snižovaly drastický účinek chemoterapeutik.

Nejčastěji užívané houby u rakoviny prsu

Maitake – Grifola frondosa
Maitake je asi nejdůležitější houba při léčbe karcinomu prsu. Parazituje v přírodě na kmenech dubů. V překladu z japonštiny znamená tančící houba, protože lidé tančili radostí, když tuto chutnou a terapeuticky ceněnou houbu našli. Najít divoce rostoucí Maitake je obtížné, houba byla velmi drahá, a tak houbaři místa nálezu tajili a často se tato informace předávala z generace na generaci.

V současné době je intenzivně zkoumána účinnost a mechanismy účinku látek obsažených v Maitake na cukrovku, nádorová onemocnění a virové infekce. Dokáže upravovat metabolický syndrom, takže bývá i častou součástí redukčních kůr. Aromatická Maitake je také jednou z nejoblíbenějších jedlých hub.

Studie portugalských vědců z roku 2011 prokázala, že extrakt z Maitake a zejména to, co je známo jako D-frakce, vede k apoptóze rakovinových buněk u nádorového onemocnění prsu.

Tato bioaktivní složka přitahuje zájem mnoha výzkumníků díky svým imunomodulačním a protinádorovým schopnostem a je známá schopností omezovat fungování nádorových buněk. Studie se zabývala zkoumáním D-frakce, pokud jde o její účinnost týkající se apoptózy lidských buněk rakoviny prsu. Tyto buňky byly také ošetřovány různými koncentracemi extraktu z Maitake.

Výsledky byly jasné: u vyšších dávek extraktu Maitake byl jednoznačně potvrzen apoptotický účinek. Testy prokázaly, že určité proteiny, jako BAK-1, který hraje přímou roli v procesu apoptózy, byly extraktem výrazně aktivovány. Kromě toho bylo možné doložit, že cytochrom c, další důležitý protein, pokud jde o procesy apoptózy, může být také měřen ve stoupající míře v souladu s dávkováním, když je prováděna léčba buněk s použitím D-frakce z Maitake. To ukazuje, že D-frakce může vést k dysfunkci v mitochondriích v nádorových buňkách.

Zdroj: Soares R., Meireles M., Rocha A., Pirraco A., Obiol D., Alonso E., Joos G.,Balogh G.: Maitake (D fraction) mushroom extract induces apoptosis in breast cancer cells by BAK-1 gene activation. J Med Food. 2011 Jun; 14 (6): 563–72.

Reishi – Ganoderma lucidum
Reishi je jedním z nejceněnějších léčiv tradiční čínské medicíny. V překladu znamená„božská houba nesmrtelnosti“. Její léčebné účinky se využívají již více jak 4.000 let. Je zmiňována i v základním díle čínské medicíny ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře. Ve starých dobách byli lidé ochotni cestovat do velmi vzdálených míst, aby ji získali a mohli využít její silný léčivý potenciál. Byla vyhledávána císaři a opěvována básníky. V přírodě se vyskytují různé druhy Reishi, z nichž terapeuticky nejcennější je ta, která má červenou barvu. Je velmi vzácná. Parazituje především na odumřelých větvích listnatých stromů.

Pro její schopnost regenerovat funkce organismu a aktivizovat ho je užívána ruskými kosmonauty, stejně tak šerpy ve vysokých nadmořských výškách Himalájí.

Pro její vysoký obsah polysacharidů, triterpenoidů a fytosterolů se užívá jako silný imunostimulant. V současnosti se používá k prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

V další studii zkoumala skupina vědců v roce 2011 vliv medicinální houby Reishi na nádorové buňky u zánětlivé rakoviny prsu. Zánětlivá rakovina prsu (IBC) je především obávaná, protože má vysokou míru úmrtnosti kvůli zapojení lymfatického systému.

Všeobecně je Reishi se svým vysokým obsahem polysacharidů, který stimuluje imunitní systém a triterpenů, které mají cytotoxický účinek na rakovinné buňky, považována za volbu číslo jedna v doplňkové léčbě nádorů.

Do této doby byly zkoumány pouze jednotlivé složky Reishi. V současné studii bylo ale prokázáno, že kompletní extrakt z této medicinální houby může být vysoce účinným prvkem léčby rakoviny. Přírodní komplex jednotlivých složek má cytotoxický účinek na rakovinné buňky. Studie ukazuje různé aspekty Reishi, které ovlivňují apoptózu nádorových buněk.

Výsledky zahrnují jasný inhibiční účinek Reishi na fungování rakovinných buněk, zatímco epitelové buňky mléčných žláz nejsou ovlivněny. Kromě toho Reishi zabraňuje růstu invazivních buněk a minimalizuje projevy těch genů, které jsou odpovědné za přežití, proliferaci a metastázu rakovinných buněk. Stejně jako v předchozí zmiňované studii bylo zde také možno určit, že pozitivní účinky byly tím větší, čím vyšší byla použitá dávka houbového extraktu.

Zdroj: Michelle M. Martínez-Montemayor, Raysa Rosario Acevedo, Elisa Otero-Franqui, Luis. A. Cubano, Suranganie F. Dharmawardhane: Ganoderma lucidum (Reishi) inhibits cancer cell growth and expression of key molecules in inflammatory breast cancer. Nutr Cancer. 2011 October; 63 (7): 1085–94.

Mezi další často používané houby u rakoviny prsou patří Coriolus – Coriolus versicolor. Např. Koreji podporuje extrakt z Coriolu konvenční léčbu u 70 % pacientů s nádorovým onemocněním.

Nicméně tato houba byla evropskou byrokracií zařazena do tzv. potravin nového typu (vyhláška byla připravena hlavně pro geneticky modifikované potraviny), a nesmí být na území Evropy prodávána. Přestože se v tradiční medicíně používá již tisíce let, přestože pomohla již mnoha lidem, přestože neobsahuje žádné i jen potenciálně nebezpečné látky... Více zde: http://www.nedejmesicoriolus.cz.

U rakoviny prsou můžeme použít i další medicinální houby, vždy záleží na celkovém stavu a konstituci pacienta. K výše uvedeným se často přidává Agaricus, Shiitake či Coprinus.

Užívání medicínálních hub
U nádorových onemocnění se medicinální houby užívají ve formě extraktů. Jemnou extrakcí dochází ke koncentraci účinných látek, což je u tohoto typu onemocnění důležité. Extrakcí se také nabourá chitinová bariéra houbové buňky, trávicí trakt je schopen účinné látky lépe vstřebat.

Je důležité nalézt si spolehlivého a prověřeného výrobce, protože v honbě za ziskem dokáží někteří producenti dělat s houbami „zázraky“ (běžné je ozařování, přidávání obilných glukanů, nekvalitní zpracování...).

Jak bylo řečeno výše, lze medicinální houby užívat i v průběhu chemo či radioterapie. Doporučujeme je užívat i několik měsíců po ukončení konvenční léčby (případně použít směs Maitake s čínskými bylinkami). U rakoviny prsu je doporučovaná denní dávka 3g extraktu denně (extraktu s 20% podílem polysacharidů). Tuto dávku lze indiviuálně a nejlépe po poradě s lékařem či praktikem čínské medicíny zvýšit (pokud je žena velmi oslabená, tak i snížit nebo použít kombinaci extraktu a houbového prášku).

Obvykle se medicinální houby používají v kombinaci dvou a více druhů. Jejich teraputický efekt se tím zesílí.

Prevence


Rakovina prsu a medicinální houby


Nejsem zastáncem užívání různých doplňků stravy preventivně, bez jasného záměru... Naše tělo má úžasnou samoregulační schopnost a pokud se o něj dobře staráme, dokáže se s řadou problémů vypořádat samo – včetně rakoviny. Nicméně existují určité rizikové faktory – výskyt rakoviny v rodině, žena je dlouhodobě pod psychickým tlakem, užívání hormonální antikoncepce, časná první menstruace, věk nad 40 let, porod ve vyšším věku atd. U žen s těmito rizikovými faktory má smysl užívat medicinální houby preventivně. Nejčastěji doporučuji užívat u těchto skupin nižší dávky s pauzami (5 dní ano, 2 dny ne), a to alespoň 3-4 měsíce v roce. U medicinálních hub se nesetkáváme s žádnými vedlejšími negativními účinky, proto je možné užívat je i dlouhobě.

Milan Schirlo – praktik tradiční čínské medicíny


Produkty lze najít zde
Symbinatur - Podobné články
 • Cordyceps proti roztroušené skleróze
 • Kurkumin podporuje regeneraci nervové soustavy
 • Cordycepin jako prevence vzniku pooperačních strůstů
 • Únava - nedostatek buněčných zdrojů energie
 • Betaglukan v medicinálních houbách může zmírnit alergii na ambrozii
 • Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů
 • Erinacin z Hericia proti Alzheimerově nemoci
 • Reishi a Alzheimerova nemoc
 • Kurkumin ochraňuje a obnovuje krvetvorbu při léčbě karboplatinou
 • Coriolus proti salmonele tyhpi
 • Snižte vedlejší účinky chemoterapie pomocí medicinálních hub
 • Medicinální houba Cordyceps v boji proti chronickému onemocnění ledvin
 • Agaricus u pacientů s mnohočetným myelomem
 • Proč pomáhají medicinální houby v boji proti rakovině? - Video
 • Houbové polysacharidy
 • Antioxidanty a houby
 • Medicinální houby a rakovina - 1.část
 • Medicinální houby a rakovina - 2.část
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Medicinální houby a Psyche
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Astma a medicinální houby
 • Medicinální houby výrazně posilují váš imunitní systém
 • Časté dotazy na medicinální houby.
 • Cordyceps CS-4 - užití při sportu
 • Maitake
 • Působení Chagy na kostní dřeň zničenou protinádorovou terapií
 • Chaga, diabetes a krevní lipidy
 • Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II
 • Chaga a rakovina tlustého střeva
 • Chaga a rakovina plic
 • Chaga a monocyty
 • Chaga a herpetické infekce
 • NK buňky - video
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Existuje přírodní léčba rakoviny? Zkuste medicinální houby!
 • Snižte cholesterol pomocí Betaglukanu a medicinálních hub
 • Bojujte proti rakovině, posilněte svůj imunitní systém a zabraňte zánětům - video
 • Agaricus a rakovina prsu
 • Problémy s erekcí? Nemůžete otěhotnět? Zkuste medicinální houby!
 • Agaricus a novorozenecká žloutenka
 • Outkovka pestrá (Coriolus) ničí rakovinové buňky
 • Agaricus a leishmanióza
 • Hericium proti H. pylori
 • Cordyceps zlepšuje stav jater při intoxikaci tetrachlormetanem
 • Cordyceps v boji proti rakovinným buňkám
 • Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky
 • Hericium k posílení imunitního systému
 • Medicinální houba Agaricus blazei Murrill a leukémie
 • Chaga a alergie
 • Korálovec ježatý by mohl pomoci zlepšit naši náladu i paměť
 • Hericium a růst neuritů
 • Cordyceps - poklad Tibetu (video)
 • Cornellova univerzita provádí studii o úloze medicinální houby Maitake
 • Hericium a fibrinolýza
 • Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra
 • Imunita organizmu a medicinální houby
 • Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii
 • Cordyceps a rakovina plic
 • Maitake u diabetu a hypercholesterolémii
 • Maitake s vitamínem K a rakovina ledvin
 • Maitake napomáhá zlepšit imunitu u diabetiků
 • Maitake a střevní záněty
 • Hericium a diabetem způsobená bolest
 • Cordyceps a prozánětový cytokin TNF alfa
 • Žampion lví hříva - Hericium
 • Je možné pomocí medicinálních hub vyléčit jaterní problémy?
 • Maitake a potlačení rakovinného bujení
 • Snižte ve svém těle objem tuku, hladinu cholesterolu a cukru - pomocí medicinálních hub
 • Hericium zlepšuje metabolismus tuků
 • Maitake a myelodysplastický syndrom
 • Hericium v boji proti rakovině střev
 • Sezónní alergie
 • Agaricus v boji proti stárnutí trávicího traktu
 • Jak houby zachraňují včely
 • Coriolus a HPV
 • Kurkumin napomáhá regeneraci jater
 • Maitake a Reishi při obnově neuritů
 • Reishi a její vliv na T mediovanou imunitu
 • Reishi a ochrana sítnice
 • Reishi a rakovina děložního čípku
 • Reishi a rakovina prostaty
 • Reishi a zvýšení výkonnosti u žen trpících fibromyalgií
 • Reishi a žaludeční vředy
 • Reishi antifungální účinky
 • Reishi je úspěšná v boji proti bakterii Prevotella intermedia
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Reishi obsahuje cytotoxické triterpenoidy působící na rakovinné buňky
 • Reishi ochraňuje buňky před radiačním poškozením
 • Reishi ovlivňuje multirezistenci rakovinných HepG2 buněk k léčbě
 • Reishi zlepšuje stav astmatiků
 • Vliv Reishi ochraňuje mozek při požívání alkoholu
 • Kurkumin proti amébám
 • Lentinula edodes - Shiitake
 • Coriolus a biodegradace antibiotik
 • Únava
 • Cordyceps zlepšuje stav po mozkové mrtvici
 • Hlíva a léčba zánětů uší
 • Cordyceps
 • Kurkumin a rakovina plic
 • Kurkumin jako antibiotikum, prolomení bakteriální rezistence
 • Kurkumin jako antiepileptikum
 • Kurkumin ochraňuje vaječník před předčasným stárnutím
 • Kurkumin proti buňkám rakoviny tlustého střeva
 • Kurkumin proti demenci
 • Kurkumin proti mozkové mrtvici
 • Chaga
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  Anti-Celulitic - více Anti-Celulitic
  výrobce: Health Detox
  jemná a hebká Nutraceutikum (funkční doplněk stravy), 60 vegetariánských...
  BioBeam 660 - více BioBeam 660
  výrobce: BioBeam
  Přístroj BioBeam™ 660 je využíván zejména při léčbě: - kožních onemocnění -...
  METABOLITE STAR - více METABOLITE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Lecitin podporuje kognitivní a duševní výkon a správnou funkci celého nervo...
  ECHINACEA STAR - více ECHINACEA STAR
  výrobce: STARLIFE
  potravní doplněk sirup s obsahem látek podporujících obranyschopnost ...
  STAR WOMEN - více STAR WOMEN
  výrobce: STARLIFE
  STAR WOMEN je speciální formule určená ženám. Obsahuje lotos, sléz lesní, r...
  GOJI JUICE STAR - více GOJI JUICE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy - antioxidant - imunita – vitalita - trávení - cévní sou...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály