Nedávno mne zaujala práce doktora Michaela D. Gershona (léta se zabývá anatomií a buněčnou biologii v Kolumbii) nazvaná Druhý mozek...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Psychika a střevo – zdraví a nemoc

Psychika a střevo – zdraví a nemoc
Psychika a střevo – zdraví a nemoc


Nedávno mne zaujala práce doktora Michaela D. Gershona (léta se zabývá anatomií a buněčnou biologii v Kolumbii) nazvaná Druhý mozek.

V jedné z kapitol píše, že až 70 procent pacientů trpících chronickým onemocněním střev zaznamenalo traumata v raném dětství. Uvádějí rozvod rodičů, chronické nemoci rodičů nebo jejich úmrtí. A dále napsal: „Myslím si, že to, co se děje v raném životě, spolu s genetickou dispozicí jednotlivce jej naprogramuje, jak bude reagovat na stres po zbytek svého života".

Na toto téma jsem již napsal článek: Rozvod a chronické nemoci


Soustava regulací
Je zajímavé sledovat životní procesy uvnitř člověka, v jeho buňkách. Životní funkce jsou založeny na souhře biochemických, biofyzikálních a molekulárních fyziologických procesů, a tyto funkce vykonávají tělní buňky. Mezi nimi existují pevné regulační zákony, zajišťující stabilitu buněk, orgánů, a vlastně celého organizmu. Vždy jde o to, aby byla podporována a dodržena homeostáza.

Na zmíněné regulaci se podílí přímo či nepřímo nervová soustava. Ta zprostředkovává komunikaci s okolím, a tak vlastně určuje charakter chování člověka.

Základní řídicí soustavou je mozek. Vyhodnocuje všechny procesy a vysílá příkazy ke každé buňce těla, aby správně fungovala.

Základem přenosu informací je vzruch, který se nese po neurální síti od jednoho neuronu k druhému. Přenos informací musí být rychlý a přesný. Všechny proběhlé informace se ukládají do paměti. Buňky mozku jsou svým složením a anatomickou strukturou odlišné od ostatních buněk proto, aby mohly zajišťovat tuto vysoce specializovanou činnost.


Psychika a střevo – zdraví a nemoc


Dnes také víme, že existuje nervový systém (druhý mozek) zažívacího traktu, mající značný podíl na utváření našich nálad, pocitu nasycení, hladu, ale také depresivních stavů.

Ano - naše nálada a pocity se utvářejí v břichu!

Mozek v hlavě a "mozek v břiše" spolu komunikují prostřednictvím signálů přenášených neurotransmitery.

"Druhý mozek" obsahuje asi 100 milionů neuronů, které se nacházejí ve stěnách zažívacího traktu. A tato bohatá síť neuronů umožňuje vnímat vnitřní svět našich střev, a tedy i jejich obsah. Nervové vzruchy pocházejí z každodenního komplikovaného procesu trávení; rozložení potravin, peristaltiky, zpracování živin a vylučování toxinů…

Vždy když začínají pracovat střeva, začne se uvolňovat serotonin či jiné neurotransmitery, jsou přenášeny bloudivým nervem (nervus vagus) do mozku, a tam se překládají do pocitů.

Nervový systém používá více než 30 neurotransmiterů, přičemž 95 procent tělesného serotoninu se nachází ve střevech. Pocit spokojenosti plyne z nasycenosti a pocit nespokojenosti zase z hladu či žízně… S tím pak souvisí i veselost a dobrá nálada člověka, jestliže pociťuje vnitřní teplo a klid.

Nesprávná vyhodnocení či potlačení
Události, jež se dějí ve střevu, se přenášejí do mozku, a tyto informace jsou vždy pravdivé a reálné, jenže člověk má vyspělý centrální mozkový systém, který informace zpracovává, spojuje si je s jinými reálnými signály a získané informace koriguje, upravuje si je, nebo je potlačí, a tedy ne vždy je správně vyhodnotí. Byl zjištěn fakt, že 90 % informací jde do mozku, ale už ne naopak. Takže varovný signál z břicha, který se vyformoval jako nevolnost, pocit na zvracení, člověk zatlačí a přemůže a v jeho mysli převažuje myšlenka, že přece nyní nemůže zvracet, když je ve společnosti, nýbrž to musí vydržet. Pokud je to situace výjimečná, snadno se vše napraví a časem uklidní. Hůře je, pokud je to situace permanentní a daný člověk žije ve stresu.

Jak bylo výše zmíněno, dítě zažívá psychická traumata z rodiny, z konfliktů ve škole apod., břicho hlásí signály o nebezpečí, ale ony nejsou respektovány, nýbrž potlačovány. Vytváří se situace podrážděnosti. Vyšetřování těchto pacientů ukazuje, že mají vypěstovaný nižší práh pro vnímání signálů zevnitř břicha. Když si představíme pomyslnou stupnici citlivosti od jedné do pěti, začne vyrovnaný člověk vnímat signály, teprve když intenzita překročí pětku, ale nevyrovnaný pacient reaguje snadněji dokonce již na „podprahové" podněty. Vědci popisují odlišnost funkcí v těch oblastech limbického systému mozku, jež by měly za normálních okolností spustit mechanizmus potlačení nepříjemných pocitů. Podobné reakce lze pozorovat také u pacientů trpících depresemi a úzkostnými stavy.


Psychika a střevo – zdraví a nemoc


Co „na to“ užíváme a jaké jsou důsledky?

A nyní si představte situaci, kdy pacient v depresi začne užívat chemická antidepresiva. Nazývají se selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Ty ve svém důsledku zvyšují jeho hladinu; není tedy divu, že léky, jež mají způsobit chemické změny v mysli, vyvolávají často problémy trávicího traktu jako vedlejší účinek.

Serotonin, jenž se v břiše uvolňuje, může hrát roli u mnoha onemocnění. Vědci provedli studii na krysách a zjistili, že lék, který zabraňoval uvolňování serotoninu ze střev, vyvolal osteoporózu u samiček po menopauze. Podobně může serotonin hrát svou roli u autizmu. Dr. Gershon popisuje, že tytéž geny, jež se podílejí na tvorbě synapse mezi neurony v mozku, se podílejí na tvorbě synapsí ve střevech. „Pokud jsou tyto geny postiženy autizmem, mohlo by to vysvětlit, proč má tolik dětí s touto diagnózou trávicí potíže kromě zvýšené hladiny serotoninu v krvi.“

Snaha pochopit souvislosti
Od té doby jsou lékaři uznávány principy psychosomatiky, kdy se psychický stav projevuje na tělesných funkcích; objevují se nové lékařské obory, jako např. psycho-neuro-imunologie nebo neuro–gastro-enterologie, které poskytují nový pohled na fungování "druhého mozku" a jeho vliv na tělo a mysl. A díky tomu lze dávat do souvislostí trávicí nervový systém s chorobami, jež se týkají centrálního nervového systému.

Viz také starší článek Komunikace mysli a těla v neuropatické medicíně

Nový léčebný koncept
Zmíněný obor psycho-neuro-imunologie bádá, jak "druhý mozek" zprostředkovává imunitní odpověď těla.

Vždyť víme, že 70 procent našeho imunitního systému je spojeno se střevy: Úkolem je vyhnat a zabít cizí vetřelce, tj. nežádoucí bakterie, viry, plísně, jež se snadno prosazují, pokud je ve střevu dysbióza. Bilióny bakterií ve střevě komunikují s buňkami trávicího nervového systému. A to se musí projevit na zdraví a nemoci.

"Objevuje se tedy nový léčebný koncept, vysvětlující, že léčba takových stavů, které jsou v kompetenci psychiatrů, by měla být rozšířena o péči o střevo ve snaze vytvořit v něm symbiózu."

A je to důležité již také proto, že ordinovaná antidepresiva současně zhoršují střevní poměry, což snižuje výsledný efekt léčby.


Úvahy nad psychikou, střevem a imunitou vyjádřil
MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  CHLOROPHYLL JUICE STAR - více CHLOROPHYLL JUICE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy produkce hemoglobinu Chlorofyl je přírodní látka, kter...
  Vitestin® - více Vitestin®
  výrobce: Vitestin
  je doplněk stravy ve formě bylinného nápoje pro aktivní péči o sliznici ten...
  NONI GOLD STAR - více NONI GOLD STAR
  výrobce: STARLIFE
  NONI GOLD STAR obsahuje rostlinu Morinda citrifolia (NONI) z Havaje, která ...
  C-M-Z-3 STAR - více C-M-Z-3 STAR
  výrobce: STARLIFE
  Vápník napomáhá normální srážlivosti krve, podporuje energetický metabolism...
  WILD YAM - více WILD YAM
  výrobce: STARLIFE
  WILD JAM je formule se smldincem chlupatým s použitím jeho hlízy tuber dios...
  EREX - více EREX
  výrobce: AVITA
  Doplněk stravy, který podporuje lepší prokrvení periferních tkání. Je ...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály