Ve své praxi jsem se naučil používat tuto teorii , protože mi pomáhá orientovat se v průběhu nemoci pacienta....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Přírodní zákony se nedají obcházet II

Přírodní zákony se nedají obcházet II( Pro správné pochopení termínů , které zde budou uváděny, je důležité, aby si čtenář přečetl první část mé přednášky, vytiskl si přiloženou tabulku Dr. Reckewega a měl ji před sebou stále na očích při čtení následující druhé části přednášky).

Ve své praxi jsem se naučil používat tuto teorii , protože mi pomáhá orientovat se v průběhu nemoci pacienta. A současně pomáhá také pacientovi, aby si sám vyjasnil, co vlastně jeho nemoc znamená, jak k ní přišel a jaké má vyhlídky na léčení.

Ve svém výkladu jsem popisoval praxí vypozorovanou cestu vzniku mnoha nemocí, kterou Dr. Reckeweg objevil již před mnoha lety. Samozřejmě tato cesta neplatí univerzálně. Nicméně zákonitosti homotoxických principů se zdají být velmi přesvědčivé a kdo se v nich dokáže správně orientovat, ať je to lékař nebo sám pacient, může mu toto poznání významným způsobem pomoci v jeho léčení.

Dnes bych chtěl rozebrat další mechanizmy vzniku a léčení nemocí.

Princip progresivní vikarizace - postup nemoci do chronického stavu- v tabulce zleva doprava a svrchu dolů. Tento postup nemoci je charakterizován postupným zadržování a hromaděním homotoxinů v těle- zhoršováním příznaků směrem k nevyléčitelnosti - k degeneraci- destrukci.

Princip regresivní vikarizace - postup nemoci z chronického stavu - v tabulce zprava doleva a zespodu nahoru. Tento postup nemoci je charakterizován postupným uvolňováním homotoxinů. Zpočátkuvidíme zhoršování příznaků, protože toxiny odcházejí z těla ven, příznaky se vracejí do akutních stavů- ale postupně se zlepšuje celkový stav směrem k vyléčení, zbavení se homotoxinů.

A nutno ještě zařadit princip retoxikace - jde o stav, kdy se postup nemoci snaží vracet regresivní vikarizací z chronického stavu do stavu akutního, ale v okamžiku vzplanutí je potlačeno zpět do chronického stavu další progresivní vikarizací.

tabulka vikarizací

Přírodní zákony se nedají obcházet II

klikněte pro zvětšení


Nemoci jsou biologicky cíleně orientované reakce, jde o vyjádření vlastního léčení. Zánět je projevem všeobecné detoxikační reakce. Zbavuje nás homotoxinů. V praxi běžný zánět - třeba angína. Lékař musí získat jasný obraz a musí umět vyhodnotit biologickou situaci pacienta. Tělo se vlastně snaží o léčení- mělo by být snahou jak pacienta, tak lékaře tuto fázi podporovat- pacient musí do postele, má se potit, přijímat tekutiny, vitamíny, lékař může ordinovat biologický prostředek ( na posílení imunity, homeopatický lék, antihomotoxický prostředek…) ve snaze tuto reakční fázi podporovat, má včas rozpoznat, kdy tělo tuto reakci organizmu zvládá a kdy ne. Má svého pacienta znát a vytvořit pro jeho léčbu optimální podmínky.

V okamžiku, kdy je nutno zánět zastavit - a v okamžiku podání antibiotika či jiného syntetického protizánětlivého prostředku se zastaví detoxikační reakce, homotoxiny zůstávají v těle a zvyšuje se pravděpodobnost, že se nemoc posune principem progresivní vikarizace přes dělící biologickou linii v tabulce Dr. Reckewega do některé chronické fáze impregnační, degenerativní či v nejhorším případě do fáze destruktivní. Jinak řečeno- angína se zastaví, ale nastartuje se jiná, mnohem závažnější nemoc. Biologicky orientovaný lékař tyto princpipy zná a umí se orientovat v souvislostech vzniku nemoci a - i když se jeho pacient posune třeba do fáze impregnační, bude jeho další léčebný postup směřovat směrem opačným, ve snaze o následnou detoxikaci, o cestu regresivní vikarizace. Doporučí změnu v pitném režimu, jaterní dietu, odstraní střevní dysbiózu, která určitě vznikla po antibiotické léčbě, přidá antihomotoxický prostředek, vysvětlí pacientovi, co se v jeho těle odehrává a co může nastat. Ano, co může nastat ? Regresivní cesta znamená návrat zpět např. do reakční fáze- tělo si opět vytvoří zánět, protože zánětem se snaží homotoxin dostat ven. Tedy cesta regresivní může přivodit další zánět, třeba na jiném místě, než byl původně. A zde má pacient a jeho lékař další možnost vrátit se a detoxikovat. Pokud nepřijímá tuto souvislost a nový zánět je opět zastaven, dochází k nové progresivní, tentokráte k retoxické vikarizaci, která pacienta vrací zpět do chronické fáze a možná jej posouvá ještě dále doprava.

Toto se může několikrát opakovat. Lékař, který nepřipouští tyto principy, pak nastavuje svému pacientovi trvalé užívání nějakého léku ( dlouhodobé podávání antibiotik…), který jej drží v "přijatelném stavu". Samozřejmě další pokusy o regresivní vikarizaci okamžitě zastavuje a trvalých léků přibývá, vzniká na nich závislost. Není divu, že se pacient dostane do deprese, která opět stav zhoršuje. Stabilizující lékař svého pacienta pošle na psychiatrii, tam dostane antidepresiva, která způsobí zácpu, zatíží jaterní funkce…. ( důležité pro detoxikaci) a výsledkem je další posun doprava. Stav se postupně posouvá z impregnační fáze do degenerativní a jakmile dosáhne neoplazmatické fáze, tak tam je již hodně pozdě. Pak si tělo vytvoří v poslední snaze o detoxikaci další cestu, např. otevře se bércový vřed, objeví se nějaká píštěl, začne mokvat ekzém, dostaví se horečka, sepse….. a jakmile tuto cestu zavřeme, pacient umírá.
Ještě bych chtěl osvětlit další fenomén - jde o tzv. kompenzační fázi.
Pacient se dostane progresivní vikarizací do neoplazmatické fáze. V jeho těle je přítomen nádor( o kterém ale pacient neví), nijak se neprojevuje a současně pacient trpí nějakou formou reakční fáze- třeba má stále mokvající otevřený bércový vřed nebo nějaké jiné hnisavé kožní onemocnění. Kožní problém ho trápí léta, nereaguje na žádnou léčbu. Je doporučeno razantní chirurgické, plastické řešení kožního mokvajícícho defektu. Operace se povede, ale najednou se projeví nádor v plné síle a pacient zakrátko na to zemře. Je to příklad tzv. kompenzační fáze. Otevřený kožní defekt fungoval jako ventil pro pomalou detoxikaci a jakmile byl tento ventil uzavřen, neodrvatně došlo ke konci.
Setkávám se s tím, že názory Dr. Reckewega nejsou některými lékaři akceptovány, prý jsou staré, nemoderní a vědeckými argumenty vyvráceny. Málo platné, když se vrátíme do praxe, projeví se tyto uvedené principy zcela jasně. Přírodní zákony se nedají obcházet a je věcí každého, jakou měrou je přijme a bude se jimi řídit.

Přírodní zákony se nedají obcházet I
Cesta zpět ke zdraví

MUDr. P. Šácha,
celostní medicína- pohled na člověka jako na celek
Symbinatur- symbióza s přírodou

Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  Vital Ionen 50 Kräuterextrakt - více Vital Ionen 50 Kräuterextrakt
  výrobce: MERCURY
  je vitální iontový extrakt z 50ti bylin Je vědecky dokázáno, že rostliny...
  BakteHerb - více BakteHerb
  výrobce: Health Detox
  Doplněk stravy Nutraceutikum - imunitní SuperByliny s organickým selenem...
  STAR WOMEN - více STAR WOMEN
  výrobce: STARLIFE
  STAR WOMEN je speciální formule určená ženám. Obsahuje lotos, sléz lesní, r...
  KAQUN DROPS - více KAQUN DROPS
  výrobce: KAQUN
  Probiotikum pro úplné obnovení střevní mikroflóry a posílení imunitního sys...
  PROPOLIS STAR - více PROPOLIS STAR
  výrobce: STARLIFE
  Propolis je směs bioaktivních látek pryskyřičného charakteru, které jsou sb...
  CORDYCEPS STAR - více CORDYCEPS STAR
  výrobce: STARLIFE
  CORDYCEPS STAR je originální produkt z císařské dynastie Ming, který obsahu...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály