Podstatou filozofie společnosti SYMBINATUR s.r.o. jsou přirozené postupy, jež pomáhají vylepšit nebo udržovat zdraví. Tato filozofie je již...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Přínos SYMBIVITY pro nový věk

Přínos SYMBIVITY pro nový věk
Přínos SYMBIVITY pro nový věk


Podstatou filozofie společnosti SYMBINATUR s.r.o. jsou přirozené postupy, jež pomáhají vylepšit nebo udržovat zdraví. Tato filozofie je již z názvu dosti zřejmá, symbióza s přírodou.

Při hovorech s klienty slýchávám nejistotu, nevědí, o čem přírodní postupy jsou. Mají v podvědomí, že jde o nějakou alternativní medicínu, a mají také v mysli uloženy poznámky svých ošetřujících lékařů, že je to šarlatánství, že je to zbytečné vyhazování peněz za potravní doplňky, které neúčinkují, že oni tomu nevěří…, a pacienti sami pak cítí pohrdavé pohledy.

Pro práci s lidmi, kteří mají určitý zdravotní problém, byla pod vlivem okolností utvořena nová koncepce přirozeného postupu a dostala název SYMBIVITA. Vyjadřuje rovnováhu života (symbi, symbióza = rovnovážná a vzájemná prospěšnost, vita = život).

Pracuji v tomto duchu již dvacet pět let, a tak mohu postup shrnout do třech bodů:

I. Hledáme příčinu, rozebíráme situaci, žádáme o vyšetření ke zjištění příčiny. Hledat příčinu není alternativní postup.
II. Potom začneme hledat cestu, jak zjištěnou příčinu odstranit. To také není alternativní postup, nýbrž je to základní lékařský postup, tedy alespoň by měl být…
III. Když je vyjasněn I. bod a když se pracuje na II. bodu, pak přijde logický léčebný program. Nikde není předem napsáno, co obsahuje, vede k uzdravování.

Co je na tomto postupu alternativního? Stovky lidí hledají pomoc v ordinacích celostně pracujících lékařů, další hledají pomoc v diskusních fórech nebo internetových poradnách.
V drtivé většině jde o lidi, kteří jsou nespokojeni s postupem svých lékařů, s jejich závěry a hlavně s výsledky ošetřování. Bojí se vedlejších účinků chemických léků. Vnímají tlak farmaceutických firem prostřednictvím medií a svých lékařů.

Tito nespokojení lidé mají ze svých lékařů strach, bojí se jim říci, že nejsou spokojeni s jejich léčbou. Mlčky vezmou recept, vyzvednou si lék, ale neužívají jej, mnohdy ani do lékárny nejdou. A hledají pomoc jinde, velice vítají možnost, že si mohou volně koupit některé prostředky, a pokoušejí se léčit sami.

Až přijdete do výdejny léků, rozhlédněte se kolem sebe a pozorujte, jak tam kvete obchod. Vše se odehrává v příjemném prostředí a s úsměvem. Na pultě jsou vystaveny prostředky, na něž právě běží reklama v televizi. Někde mají dokonce speciální poličku s nápisem - léky z reklamy. Bolí vás hlava? Nevadí, máme tu účinné prostředky proti bolesti hlavy. Tento, nebo tento? A tento prostředek si lidé často berou, pochvalují si ho. Mohu doporučit.

Jenže zde dochází k nedorozumění. Výše uvedené pravidlo splnění prvních dvou bodů stále platí a je pak zcela jedno, zda se použije chemický lék od lékaře nebo přírodní, volně koupený potravní prostředek…

Mohu dokumentovat stovkami výpovědí pacientů, kteří oslovili naši poradnu, že nemají šanci dopátrat se příčiny. Jejich praktický lékař se nezvedne při vyšetřování od stolu, odbude pacienta s tím, že to není třeba, vyšetřováním příčiny se prý nevyléčí, má si tedy vzít doporučený lék. A lékař se s ním odmítá dále bavit.
Maximálně odešle hodně obtěžujícího pacienta ke specialistovi. Když se tam po půlroční objednací době pacient dostaví, je mu odborně vysvětleno, že vyšetření není potřeba, že se má obrátit na svého praktického lékaře, který to prý vyřeší.

Není to tak samozřejmě vždy. Opakuji, že zde interpretuji stesky stovek klientů z poradny.

Trpící člověk je zase na začátku a jeho nespokojenost se pomalu přeměnila ve vztek. Koupí si tedy potravní doplněk a jeho problém pokračuje. Proč?

Volně koupený prostředek totiž není lék, nýbrž je zákonem zařazen do kategorie potravních doplňků a určen pro prevenci, ne pro léčení.

Výrobce nesmí na krabičku napsat dávku, která by stavu léčení odpovídala a dosahovala. Uvedená dávka je určena jen k prevenci. Pokud pacient nechápe správný význam potravního doplňku, a přesto si jej koupí v domnění, že tím nahradí lék, je na omylu. Dodrží-li doporučenou dávku, pak nemůže dosáhnout léčivého efektu. Jde přece jen o prevenci.
Následuje tedy další zklamání. Osloví lékaře celostní medicíny, aby mu předepsal léčivou dávku, nutí jej vlastně k tomu, aby za něj převzal odpovědnost. Lékař musí porušit zákonem určenou preventivní dávku. A pokud to udělá, je si účinkem jist a doporučí vyšší dávku - co se stane?

Znovu se musíme vrátit k prvním dvěma bodům. Dokud nebudou vyjasněny, efekt se nedostaví. Možná dojde ke zlepšení projevu nemoci, ale za cenu vyšších nákladů. Účinný potravní doplněk ve vysoké dávce zvyšuje finanční náročnost, a tak mnohdy hlavně z finančních důvodů pacient nevydrží a léčbu ukončí.
Opět naroste jeho nespokojenost, tentokráte se obrátí proti potravnímu doplňku - je prý drahý.

Přírodní produkt není dražší než chemický lék, rozdíl je však v tom, že chemický lék je placen pojišťovnou…
Dotyčný pacient udělá další krok z pozice nepochopení: Když je doporučený prostředek tak drahý, hledá si jiný produkt, levnější. A ty nejlevnější opět najde ve výdejně léků…

Všechny substance, jež v přírodě existují, lze pojmenovat, chemicky vyjádřit a také uměle vyrobit. Farmaceutické firmy mají velký potenciál a v celém komplexu jejich výroby není problém vyrobit i lék, jenž se tváří jako přírodní. Ve výdejně se tedy objeví potravní doplněk vyrobený „na přírodní bázi". A je levný, protože syntetická výroba je méně nákladná než extrakce z originálního přírodního zdroje.

A takový výrobek si náš nešťastný pacient zakoupí. Efekt se samozřejmě nedostaví, navíc jeho organizmus syntetický výrobek nepřijímá, ale odvádí močí ven…
Takže pacient, který jde popsanou cestou, si udělá závěr: Přírodní postup neléčí, přírodní prostředky jsou neúčinné a drahé.
Ale pozorný čtenář snadno zjistí, jak rafinovaná je to blamáž…

Postup, o kterém je zde řeč, je založen hlavně na pátrání po příčinách a na jejich následném odstraňování. Používání léčivých prostředků pak není prioritní.

Léčit se musí pacient sám
A v prvé řadě si každý musí vyjasnit, proč chce potravní doplněk užívat a čeho chce dosáhnout. A jak se má postavit ke své nemoci. A v tomto okamžiku je to zcela zásadní věc!!

Naše tělo je geniálně stvořeno a je vybaveno schopností samoléčení. Tuto schopnost tělo používá vždy a za všech podmínek, které by ohrozily existenci člověka… Nemoc bolí, je nepříjemná. Nemoc člověka ukládá na lůžko, omezuje ho, zastavuje ho. Nemoc člověka chrání před zničením. Tělo nejlépe ví, že je ohroženo, a proto se brání. Tuto skutečnost si musíme uvědomit.

Klíčový bod
Jestliže použijete kterýkoli prostředek či léčebný postup (je jedno, zda jde o chemický lék nebo potravní doplněk), jenž je zaměřen na zastavení projevu nemoci, přesněji řečeno na jeho potlačení, utlumení, zmírnění, pak nejde o skutečné léčení.
Jde jen o zmírnění nemoci a vlastní řešení se odsouvá do budoucnosti, nebo se akutní nemoc mění v chronickou. Takovým postupem de facto bráníme tělu, aby použilo vlastní léčebné procesy.

V tuto chvíli samozřejmě není řeč o stavech, kdy je ohrožen život.

SYMBIVITA uplatňuje principiálně skutečný - přirozený postup - snaží se organizmus podporovat na různých úrovních, a to tak, aby se on sám dokázal s problémem vypořádat, vlastně tím podporuje samoléčení. Žádá hledání příčiny a její odstraňování, protože tyto dva body korespondují s podstatou nemoci.

Jak se to projevuje v praxi?
Uvedu modelový příklad:
Existuje příznak - třeba bolest, způsobená špatnou funkcí jater.
Pacient si vezme analgetikum. Za krátkou chvíli cítí úlevu. Vnímá jasný efekt. Lék účinkuje.
Uvedený postup nabídne i přírodní prostředek, který podporuje činnost jater.
Úleva od bolesti se však viditelně nedostavuje. Pacient nevnímá okamžitý efekt.
V prvém případě se problém po odeznění účinku léku znovu objeví a vyžaduje, aby si pacient vzal další analgetikum - příčina špatné funkce jater pokračuje. Navíc syntetický lék více zatíží funkci jater.
Ve druhém případě se účinkem potravního doplňku zlepší činnost jater, a tím ustane bolest - je řešena jedna z příčin bolesti, samozřejmě na pořadu je řešení hlavní příčiny, tj. proč játra špatně pracují. To je předmětem rozboru a analýzy života postiženého jedince.


Hlavním úkolem spolupráce klienta s lékařem
v poradně SYMBIVITA
je analýza a rozbor stavu s cílem pojmenovat příčinu, celý nebo podstatný příčinný řetězec či vývoj vzniku nemoci, a to pak také automaticky ukazuje řešení a možnosti odstraňování příčin.


Jsme s touto problematikou v kontaktu 25 let. Chceme vás naplnit informacemi a ukázat směr, kterým se máte v řešení nemoci ubírat.

Jestli vás tato myšlenka zaujala, diskutujte se mnou na dfm@symbinatur.com, pročtěte si všechny možnosti naší poradenské činnosti.

MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  LIPOSOMAL VITAMIN B12 - více LIPOSOMAL VITAMIN B12
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk - liposomální vitamin B12 Jedna denní dávka obsahuje: ...
  PROPOLIS STAR - více PROPOLIS STAR
  výrobce: STARLIFE
  Propolis je směs bioaktivních látek pryskyřičného charakteru, které jsou sb...
  RESPIRAL - více RESPIRAL
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Zlepšuje funkci dýchacího ústrojí RESPIRAL obsahuje byli...
  LIPOSOMAL VITAMIN D3 - více LIPOSOMAL VITAMIN D3
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk - liposomální vitamin D3 Denní dávka obsahuje: Vitamin...
  Glutathion LGT - 500+ - více Glutathion LGT - 500+
  výrobce: GLUTATION
  LGT - redukovaný glutathion je přípravek určený zejména k ochraně organismu...
  PROTECT STAR - více PROTECT STAR
  výrobce: STARLIFE
  PROTECT STAR je formule speciálně sestavená z bylin a nutrietů, vhodný pro ...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály