Při hovorech s klienty slýchávám nejistotu, nevědí, zda mohou užívat potravní doplňky....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Potravní doplňky

Potravní doplňky
Potravní doplňky


Při hovorech s klienty slýchávám nejistotu, nevědí, zda mohou užívat potravní doplňky. Mají v podvědomí, že jde o alternativní způsob léčení, a mají také v mysli uloženy poznámky svých ošetřujících lékařů, že je to šarlatánství, že je to zbytečné vyhazování peněz za potravní doplňky, které neúčinkují, že tomu nevěří, a sami cítí pohrdavé pohledy.

Nejprve však objasněme podstatu naší poradny. Nejde o žádnou alternativní metodu. Pracuji v roli poradce již řadu let, a tak mohu postup shrnout do třech bodů:
I. Hledáme příčinu, rozebíráme situaci, chceme, žádáme o vyšetření ke zjištění příčiny. Hledat příčinu není alternativní postup.
II. Potom začneme hledat cestu, jak zjištěnou příčinu odstranit. To také není alternativní postup, to je základní lékařský postup,.tedy alespoň by m ě l být…
III. Když je vyjasněn I. bod a když se pracuje na II. bodu, pak přijde logický léčebný program. Nikde není napsáno, co obsahuje, je jedno, jaký postup to je. Vede k uzdravování.

Co je na tomto postupu alternativního? Stovky lidí hledají pomoc v ordinacích lékařů s různým zaměřením, další hledají pomoc v diskusních fórech nebo internetových poradnách.

V drtivé většině jde o lidi, kteří jsou nespokojeni s postupem svých lékařů, s jejich závěry a hlavně s výsledky ošetřování. Bojí se vedlejších účinků chemických léků. Vnímají tlak farmaceutických firem prostřednictvím medií a svých lékařů.

Tito nespokojení lidé mají ze svých lékařů strach, bojí se jim říci, že nejsou spokojeni s jejich léčbou. Mlčky vezmou recept, vyzvednou si lék, ale neužívají jej, mnohdy ani do lékárny nejdou. A hledají pomoc jinde, velice vítají možnost, že si mohou volně koupit některé prostředky, a pokoušejí se léčit sami.

Jenže zde dochází k nedorozumění. Výše uvedené pravidlo splnění prvních dvou bodů stále platí a je pak zcela jedno, zda se použije chemický lék od lékaře nebo přírodní, volně koupený potravní prostředek…

Mohu dokumentovat stovkami výpovědí pacientů, kteří oslovili naši poradnu, že nemají šanci dopátrat se příčiny. Jejich praktický lékař se nezvedne při vyšetřování od stolu, odbyde pacienta s tím, že to není třeba, že si má vzít doporučený lék a odmítá se s ním dále bavit.

Maximálně odešle hodně obtěžujícího pacienta ke specialistovi. Když se tam po půlroční objednací době pacient dostaví, je mu odborně vysvětleno, že vyšetření není potřeba, že se má obrátit na svého praktického lékaře, který to prý vyřeší.

Není to tak samozřejmě vždy. Opakuji, že zde interpretuji stesky stovek klientů z poradny.

Trpící člověk je zase na začátku a jeho nespokojenost se pomalu přeměnila ve vztek. Koupí si tedy potravní prostředek a jeho problém pokračuje. Proč?

Volně koupený vitamín není totiž lék, je zákonem zařazen do kategorie potravních doplňků, je tedy určen pro prevenci, není k léčení. Výrobce nesmí na krabičku napsat dávku, která by stavu léčení dosahovala. Uvedená dávka je určena jen k prevenci. Pokud pacient nechápe správný význam potravního doplňku a koupí si jej v domnění, že tím nahradí lék, je na omylu. Dodrží-li doporučenou dávku, pak nemůže dosáhnout léčivého efektu. Jde přece jen o prevenci.

Následuje další zklamání. Osloví lékaře celostní medicíny, aby mu předepsal léčivou dávku, nutí jej vlastně k tomu, aby za něj převzal odpovědnost. Lékař musí porušit zákonem určenou preventivní dávku. A pokud to udělá, je si účinkem jist a doporučí vyšší dávku - co se stane?

Znovu se musíme vrátit k prvním dvěma bodům. Dokud nebudou vyjasněny, efekt se nedostaví. Možná dojde ke zlepšení projevu nemoci, ale za cenu vyšších nákladů. Účinný potravní doplněk ve vysoké dávce zvyšuje finanční náročnost a mnohdy hlavně z finančních důvodů pacient nevydrží a léčbu ukončí.

Opět naroste jeho nespokojenost, tentokráte se obrátí proti potravním doplňkům - jsou prý drahé. Jenže ony nejsou dražší než chemický lék, rozdíl je v tom, že lék platí pojišťovna…

Dotyčný pacient udělá další krok z nepochopení. Když doporučený prostředek je tak drahý, hledá si jiný produkt, levnější. A ty nejlevnější najde v „ kamenné“ lékárně…

Všechny substance, které v přírodě existují, lze pojmenovat, chemicky vyjádřit a také uměle vyrobit. Farmaceutické firmy mají velký potenciál a v celém komplexu jejich výroby není problém vyrobit i lék, který se tváří jako přírodní. V lékárně se tedy objeví potravní doplněk vyrobený "na přírodní bázi". A je levný, protože syntetická výroba je méně nákladná než extrakce z originálního přírodního zdroje.

A takový výrobek si náš nešťastný pacient zakoupí. Efekt se samozřejmě nedostaví, navíc jeho organizmus syntetický výrobek nepřijímá, ale odvádí močí ven…

Takže pacient, který jde popsanou cestou, si udělá závěr, že přírodní prostředky jsou neúčinné a drahé.


Ale pozorný čtenář snadno zjistí, jak rafinovaná je to blamáž…
Metoda, kterou mám na mysli je založena hlavně na pátrání po příčinách a na jejich následném odstraňování. Používání léčivých prostředků pak není prioritní.

Léčit se musí pacient sám.

V prvé řadě si každý musí vyjasnit, proč chce potravní doplněk užívat a čeho chce dosáhnout. A jak se má postavit ke své nemoci. A v tomto okamžiku je to zcela zásadní věc!!

Nemoc je geniální reakce těla, kterou se snaží samo léčit. Tuto funkci tělo používá vždy a za každých podmínek, které ohrožuji existenci člověka… Nemoc bolí, je nepříjemná. Nemoc člověka ukládá na lůžko, omezuje ho, zastavuje ho. Nemoc člověka chrání před zničením. Tělo nejlépe ví, že je ohroženo, a proto se brání.

Jestliže použijeme léčebný postup - jakýkoliv - je jedno, zda jde o chemický lék, nebo potravní doplněk, který je zaměřen na zastavení nemoci, přesněji řečeno na její potlačení, utlumení, zmírnění; pak totiž nejde o skutečné léčení.

Jde jen o zmírnění nemoci a vlastní řešení se odsouvá do budoucnosti nebo se akutní nemoc mění v chronickou. Takovým postupem vlastně bráníme tělu, aby použilo samoléčebné procesy.

V tuto chvíli samozřejmě není řeč o stavech, kdy je ohrožen život.
Popsaná metoda žádá o hledání příčiny a její odstraňování - tedy tyto dva body korespondují s podstatou nemoci.

Když se odstraní příčina, tělo nepotřebuje nemoc - nástroj k léčení.


Jak se to projevuje v praxi?
Uvedu modelový příklad.
Existuje příznak - třeba bolest, způsobená špatnou funkcí jater.
Pacient si vezme analgetikum. Za krátkou chvíli cítí úlevu. Vnímá jasný efekt. Lék účinkuje.

Když se použije přírodní prostředek, který podporuje činnost jater. Úleva od bolesti se v první době užívání viditelně nedostavuje. Pacient nevnímá okamžitý efekt.
V prvém případě se problém po odeznění účinku léku znovu objeví a vyžaduje, aby si pacient vzal další analgetikum - příčina špatné funkce jater pokračuje.
Ve druhém případě se účinkem potravního doplňku zlepší činnost jater a tím ustane bolest - je řešena jedna z příčin bolesti, samozřejmě na pořadu je řešení hlavní příčiny, p r o č játra špatně pracují. To je předmětem rozboru a analýzy života postiženého jedince.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  PAPAYA PLUS STAR - více PAPAYA PLUS STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy pro trávení a správné funkce střev Papája se vyznačuje vy...
  Glutathion LGT - 500+ - více Glutathion LGT - 500+
  výrobce: GLUTATION
  LGT - redukovaný glutathion je přípravek určený zejména k ochraně organismu...
  NEURODETOX DNA - více NEURODETOX DNA
  výrobce: Homocystein
  Doplněk stravy Zkratka DNA značí synergické spojení tří metod: Detox, Neur...
  CHITOSAN 500 - více CHITOSAN 500
  výrobce: STARLIFE
  CHITOSAN 500 je doplněk obsahující látku chitosan, která má vysokou přiroze...
  VITAMIN E STAR - více VITAMIN E STAR
  výrobce: STARLIFE
  VITAMIN E STAR patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a v organismu slouží ...
  CARNOSINE STAR - více CARNOSINE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Karnosin je přírodní látka, biologicky aktivní peptid, tvořený 2 aminokysel...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály