Každý člověk si ke své nemoci přišel svou cestou. Někdy je ta cesta poměrně klikatá a zasahuje až do velké hloubky. Kořeny problému sahají ...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Porcelán v sekretáři nebo léčení ?

Porcelán v sekretáři nebo léčení ?Porcelán v sekretáři nebo léčení ?


Každý člověk si ke své nemoci přišel svou cestou. Někdy je ta cesta poměrně klikatá a zasahuje až do velké hloubky. Kořeny problému sahají třeba až do dětství a mnohem dále.

Uvedu příklad: Pacient přichází do ordinace lékaře pro "divné" bolesti v krku. Jsou to problémy spíše na úrovni pocitů, jako je škrábání, nucení k pokašlávání, pocit suchosti sliznic atd… Lékař objektivně nic nevidí, sliznice je normálně zbarvená, mandle jsou normální velikosti, nevidí tam zánět, ve výtěru je normální mikrobiologický nález, vyšetření krve je normální, RTG okolí je negativní. A co teď ?
Pacient má potíže, lékař vyčerpal možnosti, nic nenašel. Další vyšetřování již zasluhuje mimořádnou pozornost, na kterou ovšem v běžné praxi není prostor, v čekárně čekají jiní. Na řadu přijde utišující léčba, která má za úkol příznaky ztlumit, ale protože neřeší příčinu, nemůže mít efekt, a potíže přetrvávají. Pacient začíná pomýšlet na nejhorší a začíná hledat pomoc jinde, zkouší to, jak se dá.
Problémy se často stupňují a přidávají se další.

Celostní medicína se dívá na člověka jako na celek. Principem léčení je rozbor situace, odhalení příčinných vztahů a navržení cesty.

Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji máme začít hledat ?

První úroveň - to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň "fyzického těla".Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci.
Na popsaný případ je do této chvíle pohlíženo z první úrovně. Klasický lékařský postup zde vykonal své a dále se dostává do úzkých.

Druhá úroveň - energetická, regulační - tato úroveň vypovídá o jemné spolupráci jednotlivých orgánů pro užitek jednotného těla. Chceme-li případ řešit, musíme se posunout do další úrovně a tou je úroveň energetická a regulační. Ovšem z vědeckého pohledu je to problém, jak si máme materiálně představit působení energie a jak probíhají takové regulace? Existují určité teorie, jsou popisovány mechanizmy, hypotézy. Věda, která žádá důkazy, se nemůže o tuto sféru spolehlivě opírat, ale čím více proniká do mikrosvěta, tím více tuto možnost připouští. Proč by jinak lidé o této úrovni mluvili již více než 2000 let?

Měřením na přístroji pro funkční medicínu DFM získáme graf, který nám přehledně ukazuje v celotělovém poměru momentální situaci a může nám odhalit souvislosti se zcela jinými oblastmi. Takže např. v popisovaném případě to může být souvislost se střevem, ledvinami apod. Problém je tedy jinde, než se projevuje příznak. Hlubším rozborem tento fakt většinou také odhalíme. Ukáže se, že pacient trpí nadýmáním, má střídavě průjem a zácpu, pobolívá ho břicho apod.. Pacient šel k lékaři kvůli bolesti v krku a příznaky týkající se špatných poměrů v břichu šly jaksi stranou.
Naše pozornost se tedy bude týkat diety, úpravy stravovacího režimu, budeme se starat o střevní symbiózu, budeme pomýšlet na to, zda nejde o potravinovou alergii atd.. Mnohdy po vyrovnání této situace ve střevu změníme "energii" a tělo si přeorganizuje poměry v celotělové souvislosti a s tím také v oblasti krku. Ve své praxi jsem naměřil již více než 14 000 grafů DFM a troufám si tvrdit, že již na dálku poznám pouhým pohledem na graf a rozložení energie, kde musí dotyčný udělat nápravu.

Čím déle trvá nepochopení principu nemoci a čím déle je pacient léčen jen utišujícími léky, které neřeší příčinu, tím více se nemoc posouvá do hlubších vrstev…

Třetí úroveň - je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky.
Při rozboru se musíme pohybovat v oblasti psychiky pacienta. To je velmi složitá záležitost, nelze ji rozebrat během 5 minut. Pacient má svou bolest v sobě, tam je uzavřena, střeží si ji. Aby se svěřil, musí mít důvěru k lékaři, potřebuje na to být připraven. Mít čas, prostředky, musí to chtít. Pokaždé zdůrazňuji, že je to záležitost celé rodiny.
Rozborem této úrovně se tedy potřebujeme dostat k řešení principiální otázky:
"Co Tě vlastně, člověče, trápí ? Bolest krku, pro kterou jsi přišel k lékaři ?"
Pokud se podaří a pacient dokáže odpovědět na tuto hlubokou otázku, pak učiní první, nejpodstatnější krok ke svému léčení !!! Dokázal definovat příčinu svého problému a teprve nyní nastává proces aktivní práce na odstraňování příčiny.

Čtvrtá úroveň - je duchovní, mluvíme o Vyšším Já a spojení s Božím zadáním každého jednotlivého lidského života.

Psát o čtvrté úrovni duchovní a psát o možnosti léčení na této úrovni vyžaduje hodně prostoru. Pokud se čtenář propracoval až k této kapitole přes články Přírodní zákony se nedají obházet I a II, Cesta zpět ke zdraví a Totální změna, pak jsem si jist, že snadněji pochopí. Potřeboval k tomu hodně času, trpělivosti a přemýšlení a pokud to udělal, pak ho to uvnitř hlodá a cítí, že se blíží k podstatě.
Jestliže se v naší ordinaci s pacientem dostaneme až k této úrovni, pak spolu-pracujeme s mojí manželkou, doktorkou filozofie, která se ve speciálně vytvořeném čase a prostoru dostává v rozboru až k těm nejhlubším souvislostem.

Teprve nyní je to o pravé totální změně. Většinou jde o člověka, kterého trápí onemocnění z 5.- 6. fáze. Je na konci svých sil a to se vším všudy. Prošel si výše popsaným pochodem nemoci, léčení nebylo od začátku vedeno podle příčiny, výsledkem je invalidní důchod, ztráta zaměstnání, přátel - dostavila se deprese, zklamání, nedůvěra. Na konci této cesty si přečte tyto řádky a dostane zlost, protože pochopil, co se stalo a ví, že je hodně pozdě. Rozebírající metoda celostní medicíny je pro něj nedostupná, cena vysoká, léčba dlouhodobá. Má před sebou těžkou zkoušku. Ve hře jsou emoce, viní doktora, který mu ukazuje cestu, navzdory tomu, že on za jeho stav nemůže, protože stojí až na konci popsaného řetězce událostí. Jde o "porcelán v sekretáři", který by musel prodat, aby se mohl pustit na cestu zpět. Jde o odpuštění, smířlivost, pokoru. Zevrubnou změnu POSTOJE. Otevření ucha, zbavení se intrikůplného myšlení (nahromaděného v generacích předků, kteří procházeli různými historickými dobami a své zkušenosti, jak se vyhnout úskalím politických nástrah či náboženského tlaku, přenesli do způsobu řeči, formy a témat humoru, způsobu jednání k sousedům, způsobu ovlivňování svých dětí, zacházení s majetkem, do převažujícího filozofického náhledu na lidskou existenci a úkolu v ní). To všechno v sobě každý člověk nese, aby jednoho dne onen duchovní poklad (!) pečlivě prozkoumal a zhodnotil, jaké poznání se mu tím dostalo, co mu jisté události či informace přinesly a poté se jich zbavit, resp. jim vyčlenit místo pouhé vzpomínky - jež nemá na náš nový životní směr a náhled už žádný další nevhodný vliv.


Porcelán v sekretáři nebo léčení ?


Naše ordinace neslibuje zázrak. Filozofie získaná mnohaletou praxí dala vzniknout " know how" pomáhající pacientovi analyzovat jeho nemoc, hledat příčiny na výše uvedených úrovních a ukazuje cestu k řešení. Vlastní cestu musí absolvovat pacient sám.


MUDr. P. Šácha
PhDr. P. Šáchová
Symbinatur - Podobné články
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  ENERGY BOOST - více ENERGY BOOST
  výrobce: VIANUTRA
  ENERGY BOOST NATURAL ENERGIZER 500 ml Jste zahrnuti množstvím povinností...
  Pearly - více Pearly
  výrobce: Přirozená antikoncepce
  Pearly je počítač pracující na stejném principu jako Lady-Comp. Tento příst...
  CORDYCEPS – extrakt - více CORDYCEPS – extrakt
  výrobce: Health Detox
  (genus sinensis - housenice čínská)Cordyceps je králem hub, perlou východní m...
  CREATINE STAR - více CREATINE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Kreatin se vyskytuje v lidském těle přirozeně (většinu potřebného množství ...
  KAQUN GEL NATURAL - více KAQUN GEL NATURAL
  výrobce: KAQUN
  Připravuje se z vody KAQUN s vysokým obsahem kyslíku a přebírá všechny její...
  RASPBERRY KETONES STAR - více RASPBERRY KETONES STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy se sladidlem Euterpe jsou vysoké, většinou silně odnožují...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály