Je nezbytné psát o tomto jevu stále dokola, protože se dříve nebo později každého člověka dotkne a bude podstatné, do jaké míry mu bude ztr...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Osteoporóza

Osteoporóza
Osteoporóza je natolik vážná nemoc, nakolik si pro ni člověk vytvoří podmínky.

Je nezbytné psát o tomto jevu stále dokola, protože se dříve nebo později každého člověka dotkne a bude podstatné, do jaké míry mu bude ztrpčovat život.


Osteoporóza


Osteoporóza je metabolické onemocnění, charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami stavby kostní tkáně. Důsledkem je pak náchylnost kostí ke zlomeninám. Typickými jsou zlomeniny (deformity) obratlů, dolního předloktí a nejzávažnější z nich, zlomenina krčku stehenní kosti, jež je v 10 - 20 % příčinou smrti.

Nedostatek vápníku, nebo osteoporóza?
Tento jev je spojován s nedostatkem vápníku. Osteporóza je považována za anorganický problém, a proto se tradičně léčba orientuje na příjem minerálů s vápníkem. Skutečný nedostatek vápníku v kostech je aktuální v raném dětství a znamená rachitidu - křivici. U ní je kost měkká, chybí vápník. Je to způsobeno nedostatkem vitaminu D. Tento nedostatek způsobuje změknutí kosti, a ta se zdeformuje. Jakmile přivádíme vitamin D, vápník se může opět v kostech doplňovat. Nedostatek vápníku v kosti způsobí sice měkkost kosti, ale nezpůsobí křehkost a lámavost. To je důležité: měkkou, ale ne lámavou kost.

Naopak - u osteoporózy není kost měkká, nýbrž je křehká jako sklo. Takže nedostatek vápníku není ten nejpodstatnější argument. Vápník musí být ve stravě obsažen, jde o to, jak se stravujete, o tom není diskuse. Vápník se však musí dobře vstřebat, a to začne být důležité v okamžiku, kdy máte zažívací potíže, poruchu vstřebávání. A dále pokud požíváte nadmíru bílkovin a máte nedostatek vitaminu D, který vstřebávání vápníku podporuje.

V dnešní době máme přebílkovinováno!
Lidské tělo se poměrně obtížně a zdlouhavě zbavuje přebytečných bílkovin... Ty se většinou ukládají do vazivové tkáně. Regulační mechanizmus se vždy snaží udržovat homeostázu. Bílkovina je 2-- částice a musí být podle toho chemicky vázána. To se děje pomocí 2++ částic, to jsou Ca++ z kostí, Mg++ z chrupavek a vazů, také selen je dvojmocný (Se++). Když má někdo osteoporózu, začne více konzumovat mléko, sýry, jogurt, a dokonce i máslo, ale tyto produkty bohaté na vápník obsahují také bílkoviny. Zkráceně řečeno nadměrné bílkoviny vyváží důležité minerály, které potřebuje kost. Otázku konzumace bílkovin je třeba brát vážně a již v rámci prevence omezovat příjem mléka a mléčných výrobků, veškerého masa a masných výrobků a vajec již od 40 let věku, a pak samozřejmě při léčbě osteoporózy, jež se obvykle manifestuje kolem 60 let, by měl být tento přístup k omezování konzumace bílkovin důslednější.

Při biochemickém rozboru sledujeme, že je v krvi vápníku dost, a přitom je na denzitometrii registrována osteoporóza. Vidíme to často na páteři, kdy je páteř v takovém stavu slabá, a zároveň nacházíme v měkkých tkáních v nejbližším okolí depozita kalcia.

V kosti se trvale odehrávají metabolické procesy. Kost je aktivní orgán s trvalou tvorbou a resorpcí (vstřebávání, pohlcování). Vrchol tvorby kostní tkáně je v rozmezí 25-30 let. (Peak Bone Mass - PBM). Pak nastane období určitého vyrovnání obou procesů, které trvá zhruba 5 let, a poté začne převažovat resorpce. U žen je větší úbytek zvláště po menopauze.

Příčinné faktory
Osteoporóza není jen anorganický problém, ale je hodně podstatně i problémem organickým.

Aktuální stav kostní hmoty
(Bone Mineral Density - BMD) je měřitelný osteodenzitometricky.

Hodnotíme T-skóre, které vyjadřuje směrodatnou odchylku BMD od průměru ve vztahu k PBM.

U osob starších 75 let nebo u dětí se užívá tzv. Z-skóre, udávající, do jaké míry se hodnoty získané u pacienta odchylují od průměru zdravých osob stejného věku a pohlaví.
- Úbytek o 1 směrodatnou odchylku (-1 SD) T-, nebo Z-skóre se považuje za normální stav.
- Úbytek - 1 SD až - 2,5 SD se označuje jako osteopenie.
- Úbytek větší než - 2,5 SD se označuje jako OP.

O dynamice kostních změn nás informují biochemické ukazatele (markery) resorpce a novotvorby kosti.


Osteoporóza


Nedostatek hormonů
Dalším příčinným faktorem, se kterým se musí každý individuálně vypořádat, je situace s nedostatkem hormonů. Hormonální přítomnost je podstatná pro zabudování vápníku do kosti a pro jeho vylučování z kosti.

Ve druhé polovině života převažuje ta druhá část právě v souvislosti s úbytkem hormonů. Dříve se tradovalo, že osteoporóza je nedostatek estrogenů. A když tento hormon chybí, pak není kontrola nad úbytkem vápníku. Bylo však zjištěno, že kromě hladiny estrogenů po 50 letech věku výrazně klesá také hladina gestagenů (DHEA - jsou předstupni mnoha hormonů, tedy i estrogenů). A jejich hladina klesá již mnohem dříve, asi od 40 let věku.

Takže narůstá resorpce a stoupá možnost osteoporózy. Tento fakt je motivem pro mnohé pokusy léčivých postupů, jak tento proces omezit, nebo zastavit.

K chemickým postupům patří hormonální substituční léčba (Hormone Replacement Therapy - HRT), preparáty typu SERM (selektivní modulátory estrogenových receptorů), bisfosfonáty, kalcitonin. A podle statistik se od této antiresorpční léčby očekává snížení rizika zlomenin o 30 - 50 %. Klasik doporučuje zahájit HRT co nejdříve po menopauze. Trvání léčby je individuální, zpravidla nepřekračuje 10 let. Tento způsob léčby je však diskutabilní pro riziko rozvoje rakoviny. Je to tedy léčba volby po pečlivém uvážení všech okolností. Celostní medicína tento způsob léčby nepodporuje.

K dispozici jsou také aplikace přes kůži ve formě náplastí, gelů a krémů. Osteoporóza začíná již mnohem dříve před začátkem klinických příznaků. To znamená, že tento způsob řešení přichází vlastně pozdě. Se zvedáním hladiny gestagenů by se tedy mělo začít dříve, a to, jak zde bylo již popsáno, kolem 40. roku věku, současně s omezeným příjmem bílkovin. Jakmile podáváme gestagen, kost se rekalcifikuje. Jsou určité druhy zelenin, např. YAM (kořen z jihovýchodní Asie, ale pěstují ho i v USA a v Mexiku), topinambur (má také trochu této látky), červená a zelená fazole, celozrnná pšeničná mouka, granátové jablko.

Z těchto zdrojů se připravují určité gestagenové krémy, které se již používají v USA. U nás byl také k dispozici krém s přírodním progesteronem, ale tato účinná látka byla zařazena do kategorie léčiv, proto již nesmí být přidávána do potravních doplňků. Takže dnes takový produkt není u nás registrován a normálně jej neseženete. Zájemci si jej nechávají posílat z USA.

S těmito krémy se u žen, které ještě mají menstruaci, postupuje následujícím způsobem. První den menstruace je nejdůležitějším dnem. 2 x denně se vtírá malé množství krému na vnitřní stranu předloktí. S vtíráním začínáme 7. den po začátku menses a pokračujeme až do 28. dne, ostatní dny jej nepoužíváme. U žen bez menses, tj. v menopauze, podáváme krém 21 dní, 7 dní je přestávka a pak opět 21 dní. My však chceme, aby tato látka byla přírodní a aby také procházela přes naše střevo.

Chemická terapie
Výrobci chemických produktů, aby se vyhnuli hormonům, se snaží o další a další léky, které nemají steroidní strukturu. Ústřední myšlenkou stále zůstává zastavení kostní resorpce. Nicméně ten fakt, že jakýkoliv syntetický lék s sebou nese vedlejší účinky, s nimiž je nutno počítat, musí být léčba vedena s opatrností. A tak se hledají další možnosti – těmi jsou bisfosfonáty. V kurzu je např. alendronát, což je syntetický analog fyziologických pyrofosfátů. Indikuje se u žen po přechodu, aby zabraňoval úbytku kostní hmoty a současně pomáhal kostní hmotu obnovovat. Léčba je poměrně nákladná. V případech, kdy nelze použít HRT nebo alendronát a tam, kde je výrazná bolest, se podává kalcitonin, který také působí na kostní resorpci a působí analgeticky. Je také ve formě nosního spreje. Pokud vápník zvýšenou měrou uniká do moči (hyperkalciurie), podávají se thiazidy, které snižují exkreci vápníku. Snaha je jasná - zvyšovat DMD.

Komplexní terapie
Samozřejmě je nutno zdůrazňovat, že léčení osteoporózy je o pohybové aktivitě, správné výživě, obsahující vápník, pokud možno v přírodní formě dodávat vitamin D, zvláště v zimních měsících, kdy je zataženo a není přísun slunečních paprsků k naší kůži. Osteoporóza souvisí s poruchami endokrinními, ledvinovými, žaludečními, nervovými, revmatickými, proto musí být léčba komplexní. Kdo má osteoporózu a je současně pod vlivem zlého ducha kouření a alkoholu, má smůlu. Je na něm, zda přestane. Problémům s osteoporózou se nevyhnou pacienti dlouhodobě užívající kortikoidy. Je třeba také zmínit civilizační faktory. Stres brání dobrému léčení.

Prevence
Osteoporóza je natolik vážná nemoc, nakolik si pro ni člověk vytvoří podmínky. Na osteoporózu je nutno myslet již uprostřed života. Čím později se s prevencí začne, tím těžší má osteoporóza průběh ve stáří.


MUDr. P. Šácha

Články s podobnou tematikou:
Osteoporóza a zlomeniny
Osteoporóza nemá šanci
Vitamin D a minerály pro tělo
Symbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Autoimunitní nemoci štítné žlázy
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Mentální anorexie
 • Duhringova choroba
 • Bércový vřed z pohledu nových možností
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Refluxní nemoc jícnu
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Cukrovka
 • Chrápání
 • Autismus
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Předzvěst - varování, že se něco stane
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Apoptóza
 • Osteochondróza
 • Břišní křeče
 • Asthma bronchiale u dětí
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Jenom rýma
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Protilátky proti jaterním buňkám
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  SiberActive - více SiberActive
  výrobce: Molekulární vodík
  doplněk stravy speciálně upravená směs s chagou (čagou) sibiřskou, vytvo...
  KARDI WIN - více KARDI WIN
  výrobce: Health Detox
  Fenomén z Francie "Resveratrol" Nutraceutikum - funkční doplněk stravy ...
  BOUNTY STAR - více BOUNTY STAR
  výrobce: STARLIFE
  Formule BOUNTY je určena ženám pro zlepšení pohody v premenstruačním období...
  Arginin a Karnitin 100ks - více Arginin a Karnitin 100ks
  výrobce: Health Detox
  Potravní doplněk. Nutraceutikum. Popis: Arginin je aminokyselina, kter...
  ASHWAGANDHA AA+ - více ASHWAGANDHA AA+
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk - ashwagandha – withania somnifera – vitánie spavá – indic...
  ZINC STAR - více ZINC STAR
  výrobce: STARLIFE
  ZINC STAR obsahuje prvek zinek, který je součástí více než 300 enzymů. Zine...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály