Psát o imunitě není jednoduchou záležitostí. Je to lékařský obor, který se v posledních desetiletích nesmírně rozvinul. Jsou popisované...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

O imunitě

O imunitě
O imunitě


Psát o imunitě není jednoduchou záležitostí. Je to lékařský obor, který se v posledních desetiletích nesmírně rozvinul. Jsou popisované tlusté knihy, kde jsou zachycovány jednotlivé pochody v obranném systému člověka. Původní spekulace a dohady se s rozvojem techniky potvrzují a poznatky pronikají do nitra buňky až na molekulární úroveň. Vznikají tisíce nových názvů a terminologií, je někdy velmi nesnadné najít pro imunologický výraz vhodné české pojmenování. Když se posadíte na přednášku imunologa a budete jej chvíli poslouchat a nejste z oboru přestože bude mluvit česky, stejně nebudete za chvíli vědět, o čem mluví, a zjistíte, že mluví „jinou řečí“. Jeden termín vyjadřuje celý proces nebo celý sled událostí, které se odehrávají v buňce, a tento sled událostí, to je jedna malá část dalšího procesu a imunolog to řekne jedním slovem. Má vůbec cenu psát detailně o imunologii pro laickou veřejnost ? Nestačí se jen zmínit o funkci obranného systému ? Říci, že nám slouží k tomu, aby chránil tělo například před škodlivými bakteriemi a viry ? Jsem přesvědčen, že to nestačí. Lidé chtějí znát detaily o nemoci, o mechanizmu vzniku nemoci, o způsobu léčení apod.

Je to vývoj. Před časem jsem pracoval na obvodě, předepsal jsem lék a pacientovi řekl: to je lék na to a ono. Pacient si v lékárně vyzvedl krabičku a na ní bylo napsáno dávkování a to bylo vše, co o tom pacient věděl. Na krabičce byl jen stručný popis léku a podrobný popis měl lékař v tzv. spofakalendáři monopolní farmaceutické firmy.

Později se začaly objevovat v krabičce letáčky o způsobu použití léku, ale stále informace o složení léku a jeho účincích chyběly. V další etapě došlo k tomu, že se začaly v krabičce objevovat podrobné letáčky, psané drobným písmem a bylo zde popisované základní složení léků, jeho indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky…. Ale mechanizmus lékařského předepisování byl stále stejný. Mnohdy byl předpis lékařem slovně doprovázen slovy… a to ani nečtěte, hlavně to užívejte tak, jak to budete mít napsáno na krabičce..

Pak přišla revoluce, na trh se dostalo mnoho firem, přišla reklama, přišel nový servis, který poskytuje pacientovi informace. Pacient si čte letáčky, chce s lékařem diskutovat, vyžaduje vysvětlení. Je otázkou, jestli na to má lékař čas a jestli ty informace sám zná.

Čtenář je vzdělaný, chce znát informace, do internetové poradny dostávám požadavky o vysvětlení principu nemoci. Má možnost si kliknout na fulltextový vyhledávač a tam se mu objeví všechny informace, které o tom na internetu existují minimálně v rozsahu jednoho serveru nebo jedné rubriky. To je pokrok. Snažím se také na této stránce držet krok, a proto se objevuje tento článek, který má spíše encyklopedicky přiblížit čtenáři základní pojmy a kroky v činnosti imunitního systému.

V článku se dozvíme o:
- lymfatickém systému a imunitě
- všeobecné obraně
- specifické obraně
- protilátkami a buňkami zprostředkované obraně
- makrofázích a pomocných buňkách
- B-buňkách
- protilátkách
- alergiích a poruchách imunitního systému

Lymfatický systém a imunita
Lymfatický systém je tvořen z lymfatických cév, lymfatických uzlin a orgánů. Funkcí tohoto systému je absorbce přebytečné tekutiny a její návrat do krevního řečiště, obsorbce tuků a účast na fungování imunitního systému.

Lymfatické cévy jsou úzce spojeny s cévním oběhovým systémem. Větší lymfatické cévy jsou podobné jako žíly. Lymfatické kapiláry jsou rozptýleny přes celé tělo. Stahy kosterních svalů způsobují pohyb lymfatické tekutiny.

Lymfatické orgány zahrnují kostní dřeň, lymfatické uzliny, slezinu a brzlík. Kostní dřeň obsahuje tkáň, kde se tvoří lymfocyty. B- lymfocyty ( B-buňky) v kostní dřeni dozrávají. T –lymfocyty ( T-buňky) dozrávají v tkáni brzlíku. V kostní dřeni se tvoří také jiné krevní buňky jako monocyty a leukocyty.

Lymfatické uzliny jsou místa, kde se koncentrují lymfocyty a podél lymfatických cév se koncentrují makrofágy. Slezina je svým složením podobná jako lymfatická uzlina, ale je větší a je zde rezervoár krve. Filtruje a čistí krev a lymfatickou tekutinu. Jestli je slezina poškozena nebo odstraněna, jedinec je více náchylný k infekcím. Sekret z brzlíku- hormon thymozin způsobuje, že tzv. před T-buňky dozrají ( v brzlíku) do zralých T- buněk.


Imunita
Je schopnost těla odrazit cizí substance a buňky. Na prvním místě jsou nespecifické odpovědi. V druhé řadě pak vysoce specifické odpovědi, jež jsou šité na míru k individuální léčbě. Imunitní odpověď zahrnuje jak specifické, tak nespecifické komponenty. Nespecifické odpovědi blokují vstup a rozšíření mikroorganizmů, kteří způsobují nemoc. Rozlišíme dva typy specifických odpovědí. Jednak odpověď s tvorbou protilátek a pak odpověď zprostředkovanou buňkami. Imunitní systém je propojený s obranou proti nemocem, které způsobují různí činitelé, s problémy kolem transplantací a krevních transfuzí a nemocemi, které vznikají jako důsledek přehnaté obranné reakce, kam patří nemoci alergické a autoimunitní, a ještě nemocemi s nedostatečnou obranou jako je např. AIDS.

Všeobecná obrana
Tělo má vytvořené přirozené bariery proti vstupu různých činitelů. Jsou to kůže a sliznice. Kůže je pasívní bariéra proti vstupu bakterií a virů. Mikroorganizmy, které žijí na povrchu kůže, nejsou normálně schopné proniknout do hlubších vrstev kůže.
Enzymy, které jsou v slzách a ve slinách, prolomí bakteriální buněčné stěny. Kožní žlázy produkují chemické sloučeniny, které zpomalují růst bakterií. Sliznice tvoří rozhraní s vnějším prostředím v respiračním, zažívacím, močovém a reprodukčním systému a produkují hlen, který se zase podílí na další ochraně. Fyzické bariéry jsou první linií obrany.

Jestliže pronikne nějaký mikroorganizmus přes tuto kožní nebo epitelovou linii, vznikne zánět. Poškozené buňky spustí signály, například tím, že uvolní histamin, který zvýší cévní krevní průtok do postižené oblasti ( dojde k zarudnutí a postižené místo je na pohmat teplé). Tato horkost není vhodná pro mikroby, podporuje léčení, zvyšuje se pohyblivost bílých krvinek a narůstá metabolická aktivita sousedních buněk. Kapiláry zvyšují propustnost moku do mezibuněčného prostoru, což se projeví otokem postižené oblasti. Spouštěcí srážlivé faktory začnou formovat mnoho malých krevních sraženin. A konečně nastoupí monocyty ( zvláštní druh bílých krvinek), které likvidují mrtvé mikroby, buňky a různé zbytkové částečky.

Taková zánětlivá odpověď je dosti často schopná zastavit rozšíření nemoci, která je způsobena mikroorganizmy- viry, bakteriemi a plísněmi. Odpověď začíná vypuštěním chemických signálů a končí s vyčištěním terénu monocyty. Jestliže tato reakce není dostatečně účinná proti vetřelcům, spustí se komplementární a imunitní odpověď.
Bílkoviny, které jsou produkovány v játrech, představují komplementární systém bílkovin. Tento komplementární systém bílkovin je schopen se navázat na bakterie a otevírá jim póry v jejich membráně, kterými se do buňky přesunou roztoky a soli, a to pak způsobí otok a přeplnění buňky.

Komplementární systém zabíjí mikroorganizmy, doplňuje zánětlivou odpověď a spolupracuje s imunitní odpovědí. Komplementární bílkoviny se tvoří v játrech a aktivují se do pořadí C1, to aktivuje C2 atd… Konečných 5 bílkovin formují a membrane-attack complex (MAC), který je zasazen do plasmatické membrány útočníka. Soli, které proniknou do buňky, umožňují vodě, aby snadněji pronikla dovnitř, což způsobí otok a přeplnění mikroba. Tento proces má ještě další funkci, označkuje totiž povrch útočníka pro následný krok fagocytózy.

Interferon je druh specifické chemické látky produkované buňkami, které jsou napadeny virem. Varuje sousední buňky, aby se připravily na virus. Buňky , které
byly interferonem kontaktovány, odolávají všem virovým útokům.


Specifická obrana
Imunitní systém také vytváří specifické odpovědi na specifické vetřelce.
Imunitní systém je efektivnější než nespecifické metody a má paměťovou složku, která zdokonaluje odpověď pro případ, že se s vetřelcem nebo podobným druhem opět náhodně setká.

Obrana je výslednicí tvorby protilátek proti specificky danému antigenu.
Protilátky se přilepí na antigeny vetřelců a usmrtí nebo inaktivují je několika způsoby. Většina protilátek jsou samotné bílkoviny nebo jsou kombinované bílkoviny s polysacharidy. Antigenem se může stát jakákoliv molekula, která vyvolá tvorbu protilátek.

Lymfocyty
Bílé krvinky známé jako lymfocyty vznikají mitózou(dělením) ze zárodečných buněk v kostní dřeni. Některé lymfocyty putují do brzlíku a stanou se z nich T-buňky, které obíhají krví a jsou spojeny v činnosti s lymfatickými uzlinami a slezinou. B – buňky zůstávají v kostní dřeni a dále se vyvíjejí, než se pak vyplaví do krevního oběhu a lymfatického systému. B-buňky produkují protilátky.


Protilátkami – zprostředkovaná (humorální)obrana

je regulována B - buňkami, které také protilátky tvoří. Buňkami zprostředkovaná obrana je kontrolována T- buňkami. Protilátkami zprostředkované reakce brání tělo proti invazivním virům a bakteriím. Buňkami zprostředkovaná obrana má starost o buňky, které byly napadeny viry a bakteriemi, chrání buňky proti parazitům, plísni a prvokům a také zabíjí tělové rakovinné buňky.

V tomto procesu rozeznáváme etapy:
1. rozlišení antigenu
2. aktivace pomocných T- buněk
3. produkce protilátek B - buňkami
Každá etapa je řízena specifickým buněčným typem.

Makrofágy
jsou bílé krvinky, které vytrvale hledají cizí antigenové molekuly, viry nebo mikroby. Když je objeví, pohltí a zničí je. Malé kousky antigenu jsou zobrazeny na vnějším povrchu plasmatické membrány makrofágu.

Pomocné T - buňky - jsou makrofágy, které se aktivují, když se setkají s antigenem zobrazeným na povrchu makrofágu. Aktivované T- buňky identifikují a aktivují B- buňky.

Pomocné T - buňky aktivují B- buňky, které produkují protilátky. Supresor T-buněk zpomaluje a zastavuje obrannou odpověď B- a T- buněk, funguje zde jako jakýsi vypínač obranného systému. Cytotoxické ( nebo zabíječské) T-buňky ničí tělové buňky, které byly napadeny virem nebo bakterií. PaměťovéT-buňky zůstávají v těle a očekávají další představení antigenu.
Buňka napadená virem zobrazí na plasmatické membráně virový antigen. Zabíječské T- buňky rozpoznají virové antigeny a přilepí se na buněčnou plasmatickou membránu. Infektovaná buněčná cytoplasma prosakuje ven, buňka umírá a je odklizena fagocyty. Zabíječské T-buňky se také mohou nalepit na buňky transplantovaných orgánů.

Imunitní systém je hlavní komponentou této obrany. Lymfocyty, monocyty, lymfatické orgány a lymfatické cévy společně utvářejí tento systém. Imunitní systém je schopen rozlišovat, co je vlastní a co není. Antigeny jsou chemikálie na povrchu buňky. Všechny buňky je mají. Imunitní systém testuje buňky a identifikuje, co je vlastní a co není. Protilátky - jsou bílkoviny produkované jistými lymfocyty jako odpověď na specifický antigen. B-lymfocyty a T- lymfocyty produkují protilátky. B –lymfocyty se stávají plasmatickými buňkami, které pak vytvářejí protilátky. T- lymfocyty rozpoznávají a napadají buňky, které nesou antigeny. Jsou také zprostředkované imunitní odpovědí.

B buňky rozdělují formující se plasmatické buňky a B - paměťové buňky. Plasmatické buňky vytvoří a vyplaví do krve 2000 až 20 000 protilátkových molekul za sekundu po dobu následujících čtyř nebo pěti dnů. Paměťové buňky žijí měsíce nebo roky a jsou součástí imunitního paměťového systému.


Protilátky
Protilátky se přilepí na specifický antigen v mechanizmu klíč a zámek a zformují antigen-protilátkový komplex. Protilátky jsou proteinové molekuly, které známe jako imunoglobuliny.

Máme 5 tříd imunoglobulínů: IgG,IgA,IgD,IgE a IgM.

Pět tříd Ig protilátek

Protilátky jsou molekuly ve tvaru Y a jsou tvořeny dvěma stejnými dlouhými polypeptidy
( Heavy – těžkými nebo H řetězci) a dvěma stejnými krátkými polypeptidy ( Light – krátkými nebo L řetězci).

Mezi funkce protilátek patří:
1.rozpoznání antigenu a navázání se na antigen
2. inaktivace antigenu

Strukturální oblasti protilátkové molekuly.

Jedinečný antigenový determinant rozliší antigen a nalepí se na stranu antigenu a to vede k jeho destrukci během několika dní. Konce Y jsou plochy schopné přijímat různé druhy antigenů.
Tvorba antigen-protilátkového komplexu


Alergie a poruchy imunitního systému
Imunitní systém může reagovat přehnaně, což způsobuje alergie nebo autoimunitní nemoci. Stejně tak potlačený, chybějící nebo zničený imunitní systém může také dospět k nemoci a smrti.

Alergie jsou u mnoha lidí výsledkem hypersenzitivity imunitního systému k slabým antigenům, které nejsou schopny spustit imunitní odpověď. Alergeny jsou substance, které způsobují alergie: prach, pyl, kočičí chlupy, některé potraviny a některé léky typu penicilin. Více než 10 % populace trpí některou z forem alergie.
Po expozici alergenem si někteří lidí vytvoří IgE protilátky stejně jako B- a T- paměťové buňky. Každá následující expozice tím samým alergenem způsobí masívní druhotnou imunitní odpověď, která vypustí množství IgE protilátek. Ty se připojí na žírné buňky, které obvykle naleznou v pojivové tkáni, jež sousedí s krevními cévami. Žírné buňky potom uvolní histamin, který nastartuje zánětlivou odpověď. U některých lidí způsobí uvolnění histaminu život ohrožující stav- anafylaktický šok.

Imunitní systém obvykle rozlišuje, co je vlastní a co je cizí. Imunitní systém pozná rozdíl mezi buňkami vlastního těla a cizími vetřelci.Autoimunitní nemoci vzniknou tehdy, když imunitní systém napadá a ničí buňky a tkáně vlastního těla.

Takové autoimunitní nemoci jsou: juvenilní diabetes, Gravesova choroba, roztroušená skleróza, systémový lupus erythematodes a revmatoidní artritida.
Myastenia gravis (MG) je svalové ochabnutí, které je způsobeno destrukcí nervově-svalového spojení. Roztroušená skleróza (MS) je způsobena protilátkami, které atakují myelin nervových buněk. Systémovou lupus erythematodes (SLE) má osoba, která si tvoří sérii protilátek zaměřených proti vlastním tkáním např. ledvin ( což vede k smrti pacienta) a k DNA v jejich vlastním buněčném jádru, imunitní systém atakuje pojivovou tkáň a důležité orgány těla. Revmatoidní artritida - postižení trpí poškozením kloubů. Některé typy diabetes jsou jasně autoimunitní nemoci. Juvenilní diabetes je výsledkem destrukce buněk, které produkují inzulin ve slinivce břišní. Podobně je tomu u autoimunitní poruchy štítné žlázy.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  Reishi red - 100 kapslí - více Reishi red - 100 kapslí
  výrobce: Health Detox
  Lesklokorka lesklá „Císařova houba nesmrtelnosti“ Nutraceutikum - funkč...
  SLIM FIBER STAR - více SLIM FIBER STAR
  výrobce: STARLIFE
  SLIM FIBER STAR je přípravek s obsahem vlákniny, která je důležitá zejména ...
  MINS AND VITAMIN D - více MINS AND VITAMIN D
  výrobce: AVITA
  Výživový doplněk - komplex minerálních látek obohacený vitaminem D. Klíč...
  ANTI-SWELL STAR - více ANTI-SWELL STAR
  výrobce: STARLIFE
  Tento sirup obsahuje složky, které podporují dobré trávení, dýchání, duše...
  Bio Rabanon 20 x 10 ml - více Bio Rabanon 20 x 10 ml
  výrobce: Rabanon
  Bio Rabanon je 100% šťáva z černé ředkve, která výrazně podporuje sekreci ž...
  BIOTIN STAR - více BIOTIN STAR
  výrobce: STARLIFE
  Biotin je znám také jako koenzym R nebo jako vitamin H. Existuje celkem osm...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály