Já chci být štíhlá, chci vypadat jako ta modelka v televizi. To je nejčastější důvod mentální anorexie....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Mentální anorexie

Mentální anorexieMentální anorexie


Já chci být štíhlá, chci vypadat jako ta modelka v televizi. To je nejčastější důvod mentální anorexie. Týká se to převážně dospívajících dívek a mladých žen, které chtějí štíhlosti dosáhnout hladověním.

Je to v podstatě onemocnění, při kterém mladý jedinec nezvládá kontrolu nad realitou, není kritický ke stavu, ve kterém se nachází. Mnoho mladých žen postižených touto poruchou usiluje, aby se staly "dokonalými" v očích ostatních, hlavně rodičů, kteří na ně měli nebo mají velmi vysoké požadavky a mnoho od nich očekávali. Jsou přehnaně kritické ke svému tělu. I když mají váhu normální, vidí se
v zrcadle jako tlusté. Omezují příjem potravy a mění celý způsob stravování. Pocit hladu nebo přemáhání se střídá velmi často s neodolatelnými touhami se přejíst a potom si to vyčítají a mohou si samy vyvolat zvracení nebo si vezmou projímadla, aby se vyprázdnily. Pak hovoříme o bulímii. Tak se dostává do bludného kruhu. Jistě každý zná příběh anglické princezny Diany.

Jaký je rozdíl mezi člověkem, který drží dietu, a člověkem, který trpí anorexií?
První odmítá jídlo, protože má cíl zhubnout. Trpí, viditelně by chtěl lákavé jídlo sníst. Kdežto anorektička tvrdí, že nemá hlad, nepotřebuje jíst, a to, že nechce jíst, je " normální". Je hubená, ale přesto je velmi aktivní, často cvičí mnoho hodin denně, sportuje, běhá, chodí do posilovny apod. Jeví se jako velmi úspěšná a je často popisována jako "perfekcionalistka". Však také velké procento modelek a slavných filmových hvězd je toho důkazem. Každou chvíli si to můžeme přečíst v bulváru.
Často se velmi brzy objevují doprovodné příznaky nemoci, jako je chlad končetin, zpomalený srdeční rytmus, zástava menstruace. Objeví se porucha funkce štítné žlázy. Tento stav je nějakou dobu maskován současně užívanou hormonální antikoncepcí. Popisované příznaky se projeví pozdějí, ale s o to více hlubšími následky. Takovou osobu poznáme podle vyhublosti, chybějící tukové vrstvy. U dlouhotrvající anorexie dochází ke skutečné ztrátě chuti k jídlu jako výsledek těžkého nutričního deficitu. Již hovoříme o nemocném člověku, který sám situaci nezvládá, často je nutná hospitalizace s infuzní výživovovou terapií a s doprovodným citlivým psychoterapeutickým přístupem. Stav vyžaduje hluboký rozbor situace. Problém by měla řešit celá rodina, protože někde v minulosti je v drtivé většině prapříčina.

Tento krátký článek již čtenáři Symbinatur znají. Nyní jsem jej otevřel znovu, protože do poradny přicházejí stále častěji dotazy, které dokazují, že mentální anorexie a bulímie je problém velmi častý a patří do kategorie nemocí, které se nesnadno léčí.

RNDr. Jana Šmýdová tento fakt také popisuje na stránkách celostní medicíny a zdůrazňuje, že má trvalé následky.

Mentální anorexie - trvalé následky.
Zde je celý text:


Žel, mentální anorexie, tj. úmyslné odmítání potravy, není jen jakýmsi nevinným experimentem dospívajících dívek a mladých žen. Může zanechat trvalé následky pro celý další život. Odhady odborníků říkají, že 10% postižených dokonce nelze zachránit a případy končí smrtí. S údivem si asi kladete otázku, co je na léčbě mentální anorexie tak složitého? Stačí přece začít jíst, a vše je v pořádku? Prvním problémem je přesvědčit postiženého, aby začal jíst; v pokročilých případech, aby se nechal hospitalizovat. K úmrtím dochází tedy nejčastěji právě proto, že pacient nastoupil léčbu pozdě. Organismus prodělal nevratné změny. Jaké jsou varovné signály?

Jak je uvedeno již v článku o příznacích mentální anorexie, tělo postiženého člověka začíná štěpit vlastní bílkoviny, v důsledku čehož dívky ztrácejí menstruaci. Zde je třeba poznamenat, že pokud dívka či žena užívá hormonální antikoncepci, menstruaci neztrácí (protože v případě hormonální antikoncepce jde o uměle vyvolané krvácení). Na tento příznak blížící se krize nelze tedy vždy spoléhat.

Pokud hladovění pokračuje i poté, kdy byly částečně spotřebovány bílkoviny pohlavního aparátu, přichází nevyhnutelně na řadu orgány pro přežití důležitější. Objevují se změny v oblasti trávicího ústrojí - sliznice žaludku (který je u postižených převážně prázdný) je drážděna žaludeční kyselinou, vzniká zánět, případně až žaludeční vředy. Dochází ke značnému snížení střevní peristaltiky - střevo je málo pohyblivé. Při tomto stavu trávicího ústrojí začíná být ovšem pro tělo značně obtížné zpracovat potravu, i když je eventuelně nějaká zkonzumována.

Co je však v pokročilejších stadiích mentální anorexie zcela nepřehlédnutelné, jsou srdečně-oběhové potíže. Jelikož organismus přechází na úsporný, pomalejší metabolismus, dochází ke zpomalení tepové frekvence (případně nepravidelný srdeční tep) a poklesu krevního tlaku i tělesné teploty. Žel, postižená osoba tělu nedovoluje využít vlastní obranné mechanismy - naopak stupňuje fyzickou zátěž, cvičí, usiluje o zrychlení metabolismu zneužitím potravních doplňků určených pro osoby s nadváhou. Mohou se proto objevit mdloby, které by již pro okolí měly být jasným varovným signálem; nastává období, kdy může dojít k náhlému selhání srdce.

Další závažné nebezpečí spočívá v manipulaci postiženého s projímadly a močopudnými přípravky (diuretiky). Dochází tak ke ztrátě tekutin a důležitých minerálů (elektrolytů), vnitřní prostředí těla se začíná vzdalovat od svého přirozeného stavu, je obtížné udržet správnou vnitřní kyselost (pH) - v této fázi může nastat selhání ledvin a metabolický rozvrat. V tomto prostředí pochopitelně nemůže fungovat ani srdce, protože i ono je závislé na přísunu přesně stanovených hladin elektrolytů a stálém vnitřním prostředí.

Mezi závažné trvalé následky mentální anorexie patří změny psychické, které mohou být trvalého charakteru - těžká nespavost, neschopnost soustředění, podrážděnost, deprese, neschopnost navázat partnerský vztah a sexuálně žít. V této oblasti nejvážnějším následkem je poškození mozku, popř. předčasné ukončení jeho vývoje (pokud s mentální anorexií experimentují teprve dospívající lidé). Může docházet k částečnému rozpadu nervové tkáně, což se projevuje např. zhoršením zraku.

Ačkoliv lidé trpící mentální anorexií se úzkostlivě vyhýbají tukům, mívají zpravidla zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, což devastuje jejich cévní systém. Mezi trvalé následky tohoto vážného onemocnění můžeme započíst také osteoporózu (začíná předčasná demineralizace kostí) a vysokou kazivost zubů. Podtrženo a sečteno: z častého původního záměru postižených dosáhnout fyzické krásy a dokonalosti zbývá - obrazně řečeno - prach a popel. A i když údobí Twiggy již údajně v módě skončilo, kolektivy mladých jsou anorexií stále zasaženy jako morem. Stěžejní úloha navést dospívajícího člověka na správný hodnotový systém a uchránit ho tohoto nebezpečí tak spočívá převážně na rodičích. A je - jak je vidět - životně důležitá!

Tolik citace článku RNDr. Jany Šmýdové. Děkuji.


Chtěl bych ještě doplnit své poznatky, potvrzující závažnost a dlouhé trvání této choroby. Při rozborech a při pátrání po příčinách nemocí sestavujeme s klientem jeho časovou osu vývoje nemoci. V ní je mentální anorexie nejčastěji zařazována do období kolem puberty a toto období je klientem označováno slovy: lehký průběh… již to mám za sebou... dávno jsem se z toho dostal(a)... již problém s jídlem nemám... to bylo před deseti lety atd.

Jenže při podrobném zkoumání současné situace a přítomných problémů se ukazuje, že to není zcela pravda. Problém pokračuje dále, je lépe maskován, má méně nápadný průběh, dotyčný člověk je v postavení, kdy by se to u něj nečekalo. Obchází lékařské ordinace s mnoha rozličnými problémy, odvádí pozornost od podstaty problému. Onemocnění trvá dlouho a vytvoří trvalý následek, jak o něm bylo psáno výše, a tento je pak objektivizován - onemocnění je přidělena diagnóza.

Pacient sám a jeho okolí je ukonejšeno tím, že je konečně stanovena diagnóza. Samozřejmě, že se týká jen následků a mentální anorexie je nadále nepoznána. O to složitější je léčebné snažení.


MUDr. P. ŠáchaSymbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Autoimunitní nemoci štítné žlázy
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Duhringova choroba
 • Bércový vřed z pohledu nových možností
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Role jater u chronických nemocí
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Refluxní nemoc jícnu
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Cukrovka
 • Chrápání
 • Autismus
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Lupénka (psoriáza)
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Předzvěst - varování, že se něco stane
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Revmatoidní artritida podle příčin
 • Asthma bronchiale u dětí
 • Únava
 • Osteoporóza
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Apoptóza
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Osteochondróza
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  LIPO-SUCCINATE STAR - více LIPO-SUCCINATE STAR
  výrobce: STARLIFE
  LIPO-SUCCINATE STAR je novým produktem s obsahem kyseliny alfa-lipoové a vi...
  Bio Rabanon 20 x 10 ml - více Bio Rabanon 20 x 10 ml
  výrobce: Rabanon
  Bio Rabanon je 100% šťáva z černé ředkve, která výrazně podporuje sekreci ž...
  Agaricus - více Agaricus
  výrobce: MYCO MEDICA
  Agaricus blazei Murill - žampion brazilský / mandlový Jiné názvy: - čes...
  MUMIO STAR - více MUMIO STAR
  výrobce: STARLIFE
  Mumio (anglicky shilajit) je hustá, lepkavá přírodní směs organických i neo...
  ALOE STAR - více ALOE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Přírodní šťáva z Aloe vera je vzácným zdrojem esenciálních aminokyselin (ly...
  INOSITOL-HEXA STAR - více INOSITOL-HEXA STAR
  výrobce: STARLIFE
  INOSITOL-HEXA STAR obsahuje přírodní, velmi bezpečnou látku Inositol Hexaph...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály