Celý svět obchází strašidlo - rakovina, nemoc stará jako lidstvo samo. V posledních letech však její výskyt značně stoupá a moderní lékařsk...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Medicinální houby a rakovina - 1.část

Medicinální houby a rakovina - 1.částprof.Ing.PAVEL VALÍČEK DrSc. Úvod do využití medicinálních hub při podpoře léčby rakoviny.


Medicinální houby a rakovina - 1.část


Celý svět obchází strašidlo - rakovina, nemoc stará jako lidstvo samo. V posledních letech však její výskyt značně stoupá a moderní lékařská věda není zatím schopna problém beze zbytku vyřešit. Ročně ve světě onemocní touto chorobou asi 20 milionů lidí. Délka přežití pacientů závisí na druhu nádorového bujení, zasažených orgánech, vývojovém stadiu nemoci a řadě dalších faktorů. V České republice (2007) dostane rakovinu každý třetí člověk a z nich každý čtvrtý na tuto chorobu zemře. Po kardiovaskulárních onemocněních je u nás rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí, neboť na ni ročně umírá asi 28 tisíc lidí.

Známe mnoho vlivů, které přímo nebo nepřímo vznik a rozvoj choroby ovlivňují, např. dědičná zátěž, negativní vliv podmínek prostředí, kouření, nevhodné stravovací návyky, stres apod. Avšak příliš mnoho zásadních věcí, které iniciují rakovinu nám zůstává stále utajeno, proto i výsledky léčby nejsou vždy uspokojivé.

Avšak asijské medicíny, především tradiční čínská a japonská, již po tisíciletí používají k léčbě různých chorob, včetně rakoviny, místní houby. Ty kromě základních stavebních látek obsahují řadu výjimečných sloučenin, tzv. sekundárních metabolitů, u kterých jsou prokázány léčivé účinky, a to i pokud jde o nádorová onemocnění. V posledním období se na našem trhu objevila řada přípravků z různých druhů hub. Pokud jde o kvalitu, nezbývá nám, než výrobcům důvěřovat. Daleko účinnější jsou však v každém případě extrakty, než tobolky nebo tablety obsahující pouze biomasu.

Mezi nejvýznamnější látky patří specifické houbové polysacharidy. Nejčastěji jsou složeny z glukózy a nazývají se glukany. Z heteroglykanů a ostatních polysacharidů je to například krestin, LEM nebo polysacharid K, GPP, GPS aj., které mají pozitivní vliv na náš zdravotní stav. Mají mimo jiné schopnost stimulovat nespecifické rezistence vůči nádorům i radiačnímu poškození a jsou účinným prostředkem v boji s rakovinou. Jsou však i výraznými antioxidanty. O složení těchto látek a jejich zdravotním účinku bylo podrobně pojednáno již v příspěvcích "Antioxidanty a houby" nebo "Houbové polysacharidy".

Běžné látky obsažené i v houbách jsou také terpeny, které zahrnují téměř 25 000 rozličných sloučenin. Dělí se podle počtu stavebních molekul do několika skupin, z nichž jsou pro nás významné triterpenoidy, obsažené i v houbách. Do nich patří až na 4 000 látek, a to nejen vlastní triterpenoidy, ale rovněž fytosteroly, saponiny a jiné. Pokud jde o rakovinu, jejich léčebné působení spočívá především v imunomodulačních a vlastních protinádorových účincích.

Dalšími aktivními obsahovými látkami v mnohých houbách jsou lektiny. Jde o velkou skupinu bílkovin schopných vázat určité struktury obsahující volné i vázané cukry, např. polysacharidy nebo glykoproteiny. Účastní se mnoha dějů, kde je nutné specifické rozpoznávání, např. u imunologických reakcí, vzájemných vztahů mezi patogenem a hostitelem apod. Jsou to také lektiny, které tlumí růst nádorových buněk, zvláště u leukemie, a to tím, že blokují syntézu určitých bílkovin, ale mají i antimikrobiální účinky. Na druhé straně mohou působit i negativně, neboť jsou schopné srážet červené krvinky a ve velkém množství působí antinutričně.

Lovastatin (mevinolin, monacolin K) patří do skupiny statinů. Je účinný v metabolismu cholesterolu, chrání před vznikem infarktu myokardu, má i účinky protialergické. Má však i protinádorové působení. Výzkumné studie prokazují výrazný vliv na potlačení některých typů nádorů, jako je např. hepatom nebo sarkom S 180, ale také rakoviny prostaty a tlustého střeva.

Samostatnou kapitolu tvoří cytostatika, což jsou látky, které se používají k léčbě nádorových onemocnění a jejich úkolem je zastavení růstu nádorových buněk. Z hub sem patří takové látky jako je např. hadacidin, kyselina chagová, lentinan, betulin aj. Významnou roli hrají v protinádorové léčbě také vitaminy, které často i v malých dávkách ovlivňují správnou činnost celého organismu. Houby patří mezi významný zdroj především vitaminů skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, někdy i B12), ale také vitaminu E a K. Obsažený steroid ergosterol je provitaminem vitaminu D2.

Významnou látkou obsaženou v houbách jsou enzymy. Jde o bílkoviny, které jsou schopny v malém množství výrazně urychlit průběh určité biochemické reakce v těle. V houbách je jich obsažena řada, především superoxiddismutáza, která je významným ochranným činitelem před volnými radikály, spolu s peroxidázou a katalázou, které mimo jiné rozkládají kancerogenní peroxid vodíku. Obecně zvyšují antioxidační aktivitu, užívají se při léčbě rakoviny a dalších chorob. Uvedené enzymy se nacházejí téměř výhradně v podhoubí.

O množství a zastoupení minerálních látek rozhoduje nejen druh houby, ale rovněž podmínky prostředí, zvláště místo rozšíření a charakter půdy. Zastoupeno je hlavně velké množství draslíku, který výrazně ovlivňuje náš zdravotní stav, ale také mikroprvky jako měď, zinek, jod, hořčík, lithium, fluor, chrom, mangan, molybden aj. Zcela mimořádný je obsah velmi cenného selenu, kterého může být až 100krát více než v zelených rostlinách. U některých druhů je však obsaženo i germanium s protinádorovými účinky.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že houby jsou schopny z okolního prostředí přijímat i těžké kovy, zejména rtuť, olovo a kadmium, které rozhodně lidskému zdraví neprospívají. V případě léčivých preparátů však nebezpečí nehrozí, neboť naprostá většina těchto hub se pěstuje na specifických substrátech, a to v umělém prostředí (pěstírnách).

Na tuto obecnou část bude navazovat další pojednání, v kterém se podrobněji seznámíme s protinádorovými účinky vybraných druhů hub.


prof.Ing.Pavel Valíček DrSc. je významný český specialista na na asijské léčivé rostliny a odborný konzultant MycoMedica
http://www.mycomedica.cz/clanky-houby-a-rakovina-1..htmlSymbinatur - Podobné články
 • Cordyceps proti roztroušené skleróze
 • Kurkumin podporuje regeneraci nervové soustavy
 • Cordycepin jako prevence vzniku pooperačních strůstů
 • Únava - nedostatek buněčných zdrojů energie
 • Betaglukan v medicinálních houbách může zmírnit alergii na ambrozii
 • Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů
 • Erinacin z Hericia proti Alzheimerově nemoci
 • Reishi a Alzheimerova nemoc
 • Kurkumin ochraňuje a obnovuje krvetvorbu při léčbě karboplatinou
 • Coriolus proti salmonele tyhpi
 • Snižte vedlejší účinky chemoterapie pomocí medicinálních hub
 • Medicinální houba Cordyceps v boji proti chronickému onemocnění ledvin
 • Agaricus u pacientů s mnohočetným myelomem
 • Proč pomáhají medicinální houby v boji proti rakovině? - Video
 • Houbové polysacharidy
 • Antioxidanty a houby
 • Medicinální houby a rakovina - 2.část
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Medicinální houby a Psyche
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Astma a medicinální houby
 • Medicinální houby výrazně posilují váš imunitní systém
 • Časté dotazy na medicinální houby.
 • Cordyceps CS-4 - užití při sportu
 • Maitake
 • Působení Chagy na kostní dřeň zničenou protinádorovou terapií
 • Chaga, diabetes a krevní lipidy
 • Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II
 • Chaga a rakovina tlustého střeva
 • Chaga a rakovina plic
 • Chaga a monocyty
 • Chaga a herpetické infekce
 • NK buňky - video
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Existuje přírodní léčba rakoviny? Zkuste medicinální houby!
 • Snižte cholesterol pomocí Betaglukanu a medicinálních hub
 • Bojujte proti rakovině, posilněte svůj imunitní systém a zabraňte zánětům - video
 • Agaricus a rakovina prsu
 • Problémy s erekcí? Nemůžete otěhotnět? Zkuste medicinální houby!
 • Agaricus a novorozenecká žloutenka
 • Outkovka pestrá (Coriolus) ničí rakovinové buňky
 • Agaricus a leishmanióza
 • Hericium proti H. pylori
 • Cordyceps zlepšuje stav jater při intoxikaci tetrachlormetanem
 • Cordyceps v boji proti rakovinným buňkám
 • Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky
 • Hericium k posílení imunitního systému
 • Medicinální houba Agaricus blazei Murrill a leukémie
 • Chaga a alergie
 • Korálovec ježatý by mohl pomoci zlepšit naši náladu i paměť
 • Hericium a růst neuritů
 • Cordyceps - poklad Tibetu (video)
 • Cornellova univerzita provádí studii o úloze medicinální houby Maitake
 • Hericium a fibrinolýza
 • Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra
 • Imunita organizmu a medicinální houby
 • Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii
 • Cordyceps a rakovina plic
 • Maitake u diabetu a hypercholesterolémii
 • Maitake s vitamínem K a rakovina ledvin
 • Maitake napomáhá zlepšit imunitu u diabetiků
 • Maitake a střevní záněty
 • Hericium a diabetem způsobená bolest
 • Cordyceps a prozánětový cytokin TNF alfa
 • Rakovina prsu a medicinální houby
 • Žampion lví hříva - Hericium
 • Je možné pomocí medicinálních hub vyléčit jaterní problémy?
 • Maitake a potlačení rakovinného bujení
 • Snižte ve svém těle objem tuku, hladinu cholesterolu a cukru - pomocí medicinálních hub
 • Hericium zlepšuje metabolismus tuků
 • Maitake a myelodysplastický syndrom
 • Hericium v boji proti rakovině střev
 • Sezónní alergie
 • Agaricus v boji proti stárnutí trávicího traktu
 • Jak houby zachraňují včely
 • Coriolus a HPV
 • Kurkumin napomáhá regeneraci jater
 • Maitake a Reishi při obnově neuritů
 • Reishi a její vliv na T mediovanou imunitu
 • Reishi a ochrana sítnice
 • Reishi a rakovina děložního čípku
 • Reishi a rakovina prostaty
 • Reishi a zvýšení výkonnosti u žen trpících fibromyalgií
 • Reishi a žaludeční vředy
 • Reishi antifungální účinky
 • Reishi je úspěšná v boji proti bakterii Prevotella intermedia
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Reishi obsahuje cytotoxické triterpenoidy působící na rakovinné buňky
 • Reishi ochraňuje buňky před radiačním poškozením
 • Reishi ovlivňuje multirezistenci rakovinných HepG2 buněk k léčbě
 • Reishi zlepšuje stav astmatiků
 • Vliv Reishi ochraňuje mozek při požívání alkoholu
 • Kurkumin proti amébám
 • Lentinula edodes - Shiitake
 • Coriolus a biodegradace antibiotik
 • Únava
 • Cordyceps zlepšuje stav po mozkové mrtvici
 • Hlíva a léčba zánětů uší
 • Cordyceps
 • Kurkumin a rakovina plic
 • Kurkumin jako antibiotikum, prolomení bakteriální rezistence
 • Kurkumin jako antiepileptikum
 • Kurkumin ochraňuje vaječník před předčasným stárnutím
 • Kurkumin proti buňkám rakoviny tlustého střeva
 • Kurkumin proti demenci
 • Kurkumin proti mozkové mrtvici
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  COCONUT OIL STAR - více COCONUT OIL STAR
  výrobce: STARLIFE
  Hlavní složkou produktu COCONUT OIL STAR je panenský kokosový olej, který b...
  ANGELICA STAR - více ANGELICA STAR
  výrobce: STARLIFE
  Během života prochází ženský organismus mnoha změnami. Hormonální vývoj, tě...
  pH - Indikační proužky - více pH - Indikační proužky
  výrobce: MERCURY
  Super senzitivní indikační proužky na měření pH moči - 100 ks. Škála pH ...
  CA-REgener - více CA-REgener
  výrobce: VIANUTRA
  protizánětlivé, regenerační složení nutraceutikum - funkční doplněk stravy...
  COENZYSTAR Q10 - více COENZYSTAR Q10
  výrobce: STARLIFE
  COENZYSTAR Q10 je formule, jejíž hlavní složkou je koenzym Q10, který je dů...
  IRON GT STAR - více IRON GT STAR
  výrobce: STARLIFE
  Železo aktivuje metabolismus těla, je nezbytné pro transport kyslíku a fung...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály