Důležitou funkcí vit. C je stimulace při syntéze interferonu a to je prioritní u virových infekcí. Zde máme široké pole působnosti pro apli...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Kdy a jak se dá použít vitamin C

Kdy a jak se dá použít vitamin C
Kdy a jak se dá použít vitamin C


1. Virové infekce. Důležitou funkcí vit. C je stimulace při syntéze interferonu a to je prioritní u virových infekcí. Zde máme široké pole působnosti pro aplikaci vit. C.

V době začínající chřipky, kdy převažuje stres, nervozita, přetížení v práci - 3 x týdně infuse s vitamínem C. Zvýší se schopnost fagocytózy to se pak hodí u stomatitid, aftů, kvasinkových a jiných plísňových komplikací, po užívání antibiotik, při současném užívání hormonální antikoncepce….Zvýší se aktivita makrofágů - útok na bakterie a viry je mocnější. Tato léčba je vhodná u akutních i chronických sinusitid, tonsilitid a otitid dospělých jedinců.

Oparové infekce - jsou všeobecně špatně léčitelné. U takových pacientů podáváme infuzi 15 g vit.C + aminokyselinu L- Lysine tbl. 3 x denně 1-2 tbl. ( á 1000mg). L- Lysin a Arginin jsou aminokyseliny, které jsou důležité při protivirové obraně. Virus při útoku na organizmus spotřebuje velké množství argininu, aby se dostal do buňky. Aktivuje se produkce argininu a tím se ztrácí L-Lysin. To umožní oparovému viru, aby se silně přilepil na buňky. Je pak otázkou času, kdy pronikne do buňky.


Kdy a jak se dá použít vitamin C


2. Detoxikace. Lidská játra do 50 let věku musí zpracovat až 750 kg škodlivých látek a tento proces metabolizace podporuje vit. C. Nejhorší jsou zátěže olovem a kadmiem. To způsobuje únavu, poruchy koncentrace a po určité době se poškodí intima cévy. Vit. C pomůže vykatapultovat tuto zátěž. Po dobu 3-4 týdnů 3 x týdně 15 gramů vit. C.

Léčba při hepatitidě. Existují studie při hepatitidě B, kdy jedné skupině pacientů byla podávána infuze 30 g vit. C a druhá skupina je nedostávala, a ve srovnání pak bylo jasné, že ta první skupina potřebovala polovinu času, než se hladiny transamináz normalizovaly. A žádný z těchto pacientů se nedostal do chronického stadia. Pacienti, kteří měli zátěže jater, mohou vysokou dávkou vit.C- l5 g, max. 30 g 3 x týdně znormalizovat testy. Je to také důležité i pro alkoholiky a narkomany. Zvýší se tím detoxikace jater.

Kuřáci: aktivita makrofágů se u kuřáků podstatně snižuje, a proto by měl každý kuřák denně dostat l g kyseliny askorbové. Aktivita makrofágů se vitamínem C zvyšuje. U každého kuřáka provádíme 4 týdenní infuzní kúru. Pokud nezvýší aktivitu makrofágů, bude mnohem náchylnější, choulostivější vůči chronické bronchitidě nebo tumoru, který se tam může vytvořit.

3. Regulace hormonálních funkcí. Hypofýza je orgán, který spotřebuje nejvíce vitamínu C . Velí v těle mnohým mechanizmům. Hypofýza odpovídá za řízení imunity za předpokladu, že má vitamínu C dostatek. Hypofýza je také zodpovědná za endokrinní systém. Týká se to například tvorby T3,T4 hormonů štítné žlázy. Vit. C iniciuje funkce hormonů, peptidů, neurotransmiterů - to je důležité u podrážděných jedinců atd..

4. Tukový metabolizmus - cholesterol, triglyceridy. Po podání vysoké dávky vit. C můžeme dosáhnout větší produkce kyseliny žlučové a to má za následek odbourávání plaků v cévách. To úzce souvisí s prevencí infarktu a s usnadněním léčby v rekonvalescenci po infarktu. Týká se to také pacientů po mozkové mrtvici.

5. Metabolizmus železa. Vitamin C je důležitý pro metabolizmus železa. S vitaminem C se železo lépe váže a hodnoty železa se evidentně zlepšují.

6. Syntéza kolagenu. Vitamin C je důležitý pro syntézu kolagenu. Když máme problémy s ploténkami a nebo obecně problémy s páteří a klouby, pak bychom mohli brát vit. C, který tuto syntézu podporuje

7. Hojení traumat. Vit. C pomáhá v případě fraktur, traumatických poranění nebo u pacientů, kteří potřebují pečovatelskou péči, mají dekubity….
Nehojící se - otevřené bércové vředy. Když u takového pacienta začneme podávat infuse vit. C - l5 g. 3 x týdně, zjistíme, že pomalá granulace rány se zlepšuje, začne granulovat a začne se uzavírat, pokud je čistá.

8. Dna. Po opakovaném aplikování vit. C infuzí klesá hladina kyseliny močové. Dáváme infuzi 15 g vit. C po dobu 30 min. 3 x týdně po dobu 4 týdnů.

9. Alergie. Akutní alergický stav-pollinosis, dermatitida, kde je vysoké IgE. Podávejte infuzi s vit. C l5 g. Během několika dní hladina IgE klesne, eosinofily se vracejí do normálu, reguluje se současně vlastní produkce kortisonu, a když těmito jednoduchými opatřeními dosáhneme celkové regulační rovnováhy, dostaneme ji do chodu. Výsledky jsou překvapivé. Infuze se dává asi půl hod. a během té doby vidíme, že alergická rýma ustupuje, již není ucpaný nos. Ale stav se opakuje, a pak se musí infuze také opakovat.

Senná rýma je pak slabá nebo se vůbec neprojeví. A příští rok tu léčbu krví musíme opakovat ještě jednou za rok. Jako důslednou terapii musíme podávat vit. C po delší dobu.

10. Krevní poruchy. U leukopenií můžeme také provádět infuzní terapii vit. C s 15 g, vyšší dávky pacienta příliš namáhají. Kmenové buňky nasávají vit. C a u trombopenií vidíme, že trombocyty stoupají nahoru spolu s leukocyty, které se krátce zvýší a potom se vrátí do normálu. Infuse jsou prospěšné také u polycythemia vera a u všech venózních poruch.Vit. C zřeďuje krev a, jestli dotyčný stále bere vit.C, pak nepotřebuje žádný ACP. Vitamin C nezpůsobuje vyšší krvácivost.

11. Helicobacter pylori - dáme po dobu 4 týdnů infuze, 15 g vit C 3 x týdně

12. Onkologie: Před operací, při ní i po ní lze použít vit. C ke snížení glutationu a je pozorováno, že pacienti vylučují mnohem méně vit. C. Tělo si nejprve ponechá velké množství a teprve, když jsou všechny orgány nasyceny, přebytečné množství vit. C je vyloučeno. Snížený glutation, který v těle slouží k uvolňování volných radikálů, je nezbytný proto, aby působil na změněné buněčné spoje. Produkuje oxydací glutation-dysulfid. Víme, že poměr redukovaných glutationů a dysulfidů je v poměru 400:l. Bylo zjištěno, že u onkologických pacientů tento poměr 400: l je narušen a poměr GLUTATION- DYSULFID je podstatně vyšší. Víme, že glutation - dysulfid u hemolýzy uvolněných erytrocytů je látka, která jej redukuje na redukovaný glutation. A při tomto procesu organizmus potřebuje určité množství vit. C a pokud vit. C schází, potom nemůže také řádně přestavět glutation-dysulfid na redukovaný glutation. Když takového pacienta zásobíme infuzí s vit.C ve vysoké dávce, potom uvidíme, jak pacienti, které nelze operovat, se najednou zlepší, cítí se subjektivně lépe, mají mírnější bolesti. Nemůžeme je uzdravit, ale můžeme zlepšit kvalitu jejich života. Zajímavé je to, že pak nemusí ležet na klinice a mohou žít doma v okruhu své rodiny.A to je rozdíl než, když "napumpujeme" pacienta analgetiky. Sice nemají bolesti, ale mají zatemněnou mysl, nemohou se účastnit dění kolem sebe.


Kdy a jak se dá použít vitamin C


Biochemické a fyzilogické funkce vitamínu C

Člověk není schopen produkovat vlastní vitamin C. Ten má asi 20 funkcí, které plní. Přispívá celkovému metabolizmu, aby dobře fungoval. Přitom nedochází k překyselení. Ascorbová kyselina se metabolizuje alkalicky.

1. Souvislost imunitního systému s procesem látkové výměny:
Prostaglandiny PGE2 a PGI2 - zvyšuje
Tromboxan - snižuje
Histamin - snižuje
Interferon- zvyšuje
Pohyblivost a chemotaxe leukocytů- zvyšuje
Fagocytóza- zvyšuje
IgM,OgA,IgG - zvyšuje
Komplement CIq, C3 - zvyšuje

2. Zánětlivý systém:
Cytochrom P450 - zvyšuje
Těžké kovy - snižuje
Kyselina močová- snižuje
Tvorba nitrosaminu- snižuje

3. Fyziologické antioxidativní systémy:
Recyklace vitaminu E - zvyšuje
Lapače radikálů- zvyšuje

4. Metabolizmus tuků:
Cholesterol- snižuje
LDL-Cholesterol - snižuje
HDL-Cholesterol - zvyšuje
Lipoprotein A - snižuje
Tvorba karnitinu - potřebuje vit. C
Triglyceridy - snižuje
Žlučové kyseliny- potřebují vit. C

5. Metabolizmus železa:
Rezorbce- zvyšuje
Stabilizace systémů ferritinu a železa - zvyšuje

6. Neuro- endokrinní systém:
Neuroendokrinní hormony- potřebují vit. C
Katecholaminy- potřebují vit. C

7. Hydroxyprliferativní reakce
Tvorba kolagenu - zvyšuje


Zásobení orgánů vitamínem C

Zajímavé je, které orgány se v prvé řadě zásobují. Na prvním místě je to hypofýza a to je důležité, protože to je centrální orgán regulace a musí být dostatečně nasátá vitaminem C. Další jsou nadledvinky. Vitamin C se přijímá také do mozku a oční sítice a existuje studie očních lékařů o tom, že všichni pacienti s katarraktou mají sníženou hladinu C vitaminu v krvi. Kromě toho by se mělo pacientům, kteří mají sklon ke kataraktě, automaticky a včas podávat vitamin C . U stálého užívání dosáhneme dobrých výsledků. Ledviny a játra nabírají dostatek vitaminu C.


Kdy a jak se dá použít vitamin C


Kontraidikace

U metabolické dekompenzace - renální insuficience - bychom neměli provádět infuzi s vit. C. U glomerulonefritidy také nedávat a dále, kde je defekt glukózo-6-fosfát dehydrogenázy. U zjištěné tvorby oxalátových ledvinových kamínků. Nemoci typu- hemochromatóza, thalasemie.U dětí pod 12 let.

Velká pozornost a obezřetnost se má věnovat při podávání vysokých dávek vitamínu C u pacientů se sklonem k ledvinným kamínkům a stejně tak u pacientů, kteří musí dodržovat dietu se sníženým obsahem natria.

Po vysoké dávce tohoto vitamínu může stoupnout jeho koncentrace v moči a může ovlivnit klinicko biochemické parametry ( glukózy, kyseliny močové, kreatininu, anorganického fosfátu), takže se výsledky mohou jevit jako falešně pozitivní. Po vysoké dávce vitaminu C se také může jevit falešně zkouška na okultní krvácení. U diabetiků může být po infuzi pozorována labilní glukózová křivka.

Vzájemné reakce s jinými prostředky:
Kyselina askorbová může ovlivňovat účinky antikoagulancií. Současné užívání askorbové kyseliny a fluphenazinu vede ke snížení koncentrace fluphenazinu v séru. Současné užívání askorbové kyseliny a kyseliny acetylosalicylové sníží vylučování kyseliny acetylosalicilové do moči a naopak zvýší vylučování kyseliny askorbové. Saliciláty inhibují vstup kyseliny askorbové do leukocytů a trombocytů. Vysoké dávky vitaminu C by měly následovat po chemoterapii (podle poločasu rozpadu chemoterapeutika 1-3 dny), tady klinická data o možných interakcích chybějí.

Těhotenství a kojení: tato terapie by neměla být prováděna.
Působnost na řidiče a obsluhy srojů: není známa
Vedlejší účinky: Při doporučeném dávkování žádné.
Předávkování: odpadá.
Schválený vlastník: Pascoe


Kdy a jak se dá použít vitamin C


Kritika Vitaminoterapie vysokými dávkami

Objevují se kritici, kteří říkají, že kyselina askorbová se zase vylučuje a tělo je schopno přijmout jenom určité množství kyseliny askorbové. Ano- to je pravda. Kyselina askorbová cirkuluje ve volné podobě v plazmě a je filtrována v glomerulech ledvin, tělo si ponechává jenom určité množství a zbytek opravdu vylučuje. Tubulární reabsorbce kyseliny askorbové je velice rychle nasycena, ale skutečnost je i taková, že se tento princip dá obejít. Utrpí-li organizmus větší ztrátu vitaminu C, a má-li větší potřebu vitaminu C potom regulační mechanizmus podstatně zvýší zpětnou resorbci. Při orálním příjmu se vylučuje mnohem více vitaminu C, než jak je tomu u parenterální aplikace.


Kdy a jak se dá použít vitamin C


Vylučování kyseliny askorbové ledvinami l,2 - l,8 ml/ dl. Tyto hranice můžeme posunout nahoru, dá se takto zredukovat. Vitamin C neničí vitamin B 12, to je důležité zjištění a také nesnižuje hladinu serotoninu, jak se dříve myslelo. Prof. Schmidt dokonce tvrdí opak. U depresivních nálad podává infuze s vit. C až do dávky 30 g a má s tím velice dobré zkušenosti. Vit. C působí na acidobazickou rovnováhu a při zkoumání pufrovacího systému vyšlo, že vitamín C reaguje neutrálně.


Zpracováno podle materiálu semináře H. Krebse - Vitamin C program

Olšanka - květen 97 a dále podle zdrojů PASCOE firmy a přidány vlastní zkušenosti z praxe.


MUDr. Pavel Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Klinické studie KSM-66
 • Ashwagandha zvyšuje svalovou sílu, zrychluje regeneraci po vyčerpání
 • Ashwagandha u hypotyreózy
 • Indický ženšen
 • Základní informace o vitaminu C
 • Ortomolekulární medicína je dostupná
 • STRONG C 1000
 • FLAX OMEGA 3
 • MORINGA od Mrtvého moře
 • Zůstaňte v létě vitální a zabezpečte organismu i pokožce vše co potřebuje!
 • Aby dětem nechybělo železo!
 • Je čas na posílení imunity dodáváním vitaminu D
 • Pár formulí pro dobrou kondici
 • Úvod pro novou spolupráci
 • Jak pomoci kloubům?
 • Mnozí se ptají
 • Osteoporóza nemá šanci
 • Vitamin D a minerály pro tělo
 • Olej ze semen lnu
 • Zdravý růst a dobrá regenerace
 • Silný vitamin C
 • Co všechno ještě potřebujeme pro dobití (se) energií
 • Prospěšnost potravních doplňků Avita International při léčbě atopického ekzému
 • Vitamin C v liposomech
 • SLIMULIN v e-shopu
 • Léčiva v liposomální formě
 • Máte první vrásky? Zkuste unikátní přírodní kolageny!
 • Jak sportovkyně Mirka řešila své problémy s anemií
 • RECEPT na letní kokteil s MORINGOU!
 • Moringa a diabetes
 • Avita očistný program
 • ALOE VERA A ENZYMY
 • Pozitivní účinky a vliv moringy na diabetes
 • Moringa – zdraví a vitalita ukrytá v listech zázračného stromu
 • Trápí vás bolest kloubů? Zaměřte se na jejich správnou výživu
 • Nebuďte ve stresu! Raději podpořte svůj mozek
 • Pět výhod indické ashwagandhy
 • Které dva potravní doplňky jsou při hubnutí nejdůležitější?
 • Bolesti hlavy, málo energie a suchá pokožka? Dodejte tělu železo!
 • Připravte si chutné smoothie z moringy
 • Máte problémy s trávením? Tato přírodní léčiva vám pomohou!
 • Máte první vrásky? Zkuste unikátní přírodní kolageny!
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  L-LYSINE - více L-LYSINE
  výrobce: STARLIFE
  Esenciální aminokyselina lysin je nutná k syntéze některých životně důležit...
  RESVERATROL STAR - více RESVERATROL STAR
  výrobce: STARLIFE
  Resveratrol je látka, která se nejvíce vyskytuje ve slupkách a jadérkách mo...
  SQUALENE STAR - více SQUALENE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Žraloci jsou pravděpodobně nejdéle žijící obratlovci na Zemi, zatímco jiné ...
  LIPOSOMAL VITAMIN D3 - více LIPOSOMAL VITAMIN D3
  výrobce: AVITA
  potravní doplněk - liposomální vitamin D3 Denní dávka obsahuje: Vitamin...
  KAQUN GEL NATURAL - více KAQUN GEL NATURAL
  výrobce: KAQUN
  Připravuje se z vody KAQUN s vysokým obsahem kyslíku a přebírá všechny její...
  CHLOROPHYLL JUICE STAR - více CHLOROPHYLL JUICE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy produkce hemoglobinu Chlorofyl je přírodní látka, kter...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály