Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Filozofie Symbinatur

Filozofie Symbinatur

Symbinatur - Nejčtenější články
Přírodní zákony se nedají obcházet I - více Přírodní zákony se nedají obcházet I
Chtěl bych Vám představit tento obrázek. Je na něm nádoba, která symbolizuje naše tělo. Pracovně ji nazývám popelnicí....
Celý článek >>
Přírodní  zákony se  nedají obcházet  II - více Přírodní zákony se nedají obcházet II
Ve své praxi jsem se naučil používat tuto teorii , protože mi pomáhá orientovat se v průběhu nemoci pacienta....
Celý článek >>
Cesta zpět ke zdraví - více Cesta zpět ke zdraví
Ve své praxi jsem se již setkal s mnoha pacienty, kteří se dostali do těžké životní situace. Chtěli by uskutečnit hodně životních cílů, ale...
Celý článek >>
Nemoc je odsunuta  do budoucnosti - více Nemoc je odsunuta do budoucnosti
Po dobu, kdy pracuji jako poradce pro tuto internetovou stránku, přicházím k novým a novým poznatkům a poučením, které by mi jind...
Celý článek >>
Porcelán v sekretáři nebo léčení ? - více Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
Každý člověk si ke své nemoci přišel svou cestou. Někdy je ta cesta poměrně klikatá a zasahuje až do velké hloubky. Kořeny problému sahají ...
Celý článek >>
Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres - více Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
Tak ta pacientka z minulého dílu se odhodlala pro léčbu, ale nesplnila hlavní požadavek. Neodblokovala stres a spoléhala se jen na lék. Výs...
Celý článek >>
Jak se  daří bylince pod  betonem ? - více Jak se daří bylince pod betonem ?
Jdete po ulici, která je čistá, celá kompletně vybetonovaná. Je to pohodlné a hezké, ale něco tomu chybí- zeleň přírody. ...
Celý článek >>
Rozvod a chronické nemoci - více Rozvod a chronické nemoci
Otevřel jsem jedno z velmi těžkých témat. Dlouho jsem přemýšlel, zda o tom mám vůbec psát, protože jde o téma, o kterém asi nikdo nechce sl...
Celý článek >>
Homotoxíny a homotoxony - více Homotoxíny a homotoxony
Rozhodujícími faktory v nemoci jsou homotoxíny. Ty se dostávají do těla potravou, vzduchem atd. nebo vznikají v těle při toxickém poškození...
Celý článek >>
Nemoc a zdraví jsou v patové situaci - více Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
Čím je vyšetřovací metoda přesnější a dokonalejší, tím je dražší, čím více vyšetřujeme, tím více pojišťovny úpí, tím více tlačí na lékaře, ...
Celý článek >>
Progresivní postup - více Progresivní postup
Pro potřeby poradny Symbivita jsem vybral velmi těžké téma. Vysvětlit, co znamená pojem "progresivní vikarizace"....
Celý článek >>
Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu - více Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
Všechny životní fyziologické nebo patologické projevy jsou podmíněny přeměnou chemicky srozumitelných událostí a v důsledku toho jsou podří...
Celý článek >>
Příprava na detoxikaci I - více Příprava na detoxikaci I
V poslední době se přetřásá v denících, na internetu a obecně v médiích, že žijeme v hektické době a že naše těla jsou přetěžována chemikál...
Celý článek >>
Cíl léčby - více Cíl léčby
Dobré vyhodnocení situace pacienta se má stát základem ke stanovení cíle léčby...
Celý článek >>
Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok! - více Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
Najednou stál proti ní. Velice dobře si ho pamatovala. Mezi dozorci v koncentračním táboře Ravensbrück patřil k těm nejhorším. To kvůli ně...
Celý článek >>
Pondělní syndrom - více Pondělní syndrom
Srdeční příhody patří mezi ožehavá témata ve zdravotnictví. Každý z nás ví o nebezpečných faktorech, mezi něž patří výživa s vysokým obsahe...
Celý článek >>
Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés - více Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
Hippokratés se narodil roku 460 před Kristem, byl dokonalý praktik v lékařství a ne pouze filosof....
Celý článek >>
Budoucnost medicíny - díl první - více Budoucnost medicíny - díl první
Chtěl bych se v tomto článku zamyslet nad budoucností medicíny. Jsem zastáncem celostní medicíny, jejíž princip je založen v prvním kroku ...
Celý článek >>
Budoucnost medicíny - díl druhý - více Budoucnost medicíny - díl druhý
Lidé chtějí mít dobré zdravotnictví, dotýká se jich to každého. Téma zdravotnictví je stále žádané a odráží se také v umělecké tvorbě....
Celý článek >>
Příčiny nemocí - více Příčiny nemocí
Často dostávám dotazy tohoto typu: Byla mi diagnostikována angína, nasazena antibiotika. Provázející teplota klesla, ale přesto mé potíže n...
Celý článek >>
Soužení - více Soužení
Název mé dnešní úvahy nenaznačuje téma veselé. Píši úvahu na základě dojmů, které mám, když jsem v kontaktu se svými klienty...
Celý článek >>
Mantinely nemoci - více Mantinely nemoci
Okolnosti současné doby mne přivedly až k tomuto tématu. Budu se zamýšlet nad takovými nemocemi, kde jsou vyčerpány možnosti lékařské vě...
Celý článek >>
Poučení z chyb - více Poučení z chyb
Můžete dělat chyby vědomé, ale můžete je dělat i nevědomky. Je mnoho faktorů, jež se ve vaší mysli odehrávají, a tak si svou chybu...
Celý článek >>
Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci - více Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
Jsem zastáncem názoru, že zdravotní problém jedince je významnou součástí problému celé rodiny. Pokud mne žádá pacient o konzultaci, žádám ...
Celý článek >>
Proti proudu řeky - více Proti proudu řeky
Pacient má určitý zdravotní problém, chce jej řešit, protože ho situace k tomuto kroku dovedla. Zpočátku začne horlit, hledá možné i nemo...
Celý článek >>
Zkažené ovoce - více Zkažené ovoce
Každý hospodář ví, že musí nejprve vynaložit úsilí, aby připravil půdu, zasil semeno, když chce získat ovoce, svůj zisk, prostředky pro ži...
Celý článek >>
Priorita I - více Priorita I
Často v poradně probíhá diskuze o tom, co je prioritní, který léčebný proces má přednost před jiným....
Celý článek >>
PRIORITA II - více PRIORITA II
Velkou kapitolou jsou tzv. aktivní sportovci po padesátce, kteří se snaží být stále ve vysokém výkonu a těžko snášejí pomyšlení, že by měli...
Celý článek >>
Chemický, nebo přírodní lék? - více Chemický, nebo přírodní lék?
Člověk žil dříve v symbióze s přírodou. Když stonal, použil k uzdravení to, co mu nabídla příroda. S rozvojem techniky a vědy vyspěla také ...
Celý článek >>
Kobercový nálet antibiotik - více Kobercový nálet antibiotik
Pokud není imunitní systém v pořádku, je přetížen, unaven, vyčerpán, pokud v těle nejsou zdravé podmínky pro přirozenou obranu, tehdy snadn...
Celý článek >>
Přínos SYMBIVITY pro nový věk - více Přínos SYMBIVITY pro nový věk
Podstatou filozofie společnosti SYMBINATUR s.r.o. jsou přirozené postupy, jež pomáhají vylepšit nebo udržovat zdraví. Tato filozofie je již...
Celý článek >>
Životní časová osa - více Životní časová osa
Dnešní kapitola popíše jeden z postupů psychosomatické medicíny....
Celý článek >>
Zrcadlo nastavené nemoci - více Zrcadlo nastavené nemoci
V SYMBINATUR poradně jsem za léta jejího trvání vyslechl mnoho lidských příběhů. Všechny vyprávěly o nemoci, o trápení, o nepochopení svého...
Celý článek >>
Otrávený mozek - více Otrávený mozek
Emocionální a mentální rovina je pouhou jednou třetinou člověka, pokud bereme v úvahu trojjedinost těla, duše a ducha. Je zde tedy řeč o du...
Celý článek >>
Žlutá cesta k cíli - více Žlutá cesta k cíli
Řádka lidí navštěvujících naši poradnu pochopila, že se musí podílet na svém uzdravení, že léčení není jen o zdravotním systému, lécích a l...
Celý článek >>
Dobrý lék - více Dobrý lék
Jedna paní často trpěla těžkomyslností, a proto se nakonec rozhodla vyhledat váženého lékaře. Tento muž měl znamenitou znalost lidí. ...
Celý článek >>
Diskusní fóra - více Diskusní fóra
e třeba toto téma otevřít, neboť se nevyhnutelně dotýká dnešní doby. Pravidlo, že všechno najdeš na internetu, dnes již uplatňuje mnoho lid...
Celý článek >>
Výmluvy? - více Výmluvy?
Základy kterékoliv medicíny jsou položeny na tom, zda se dokáže pojmenovat příčina nemoci....
Celý článek >>
Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru? - více Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
Dnes jsem vybral opět jedno těžké téma k úvaze. Totiž - kdy se má přestřihnout symbolická pupeční šňůra...
Celý článek >>
První bývá plán - více První bývá plán
Tehdy se totiž zjevil ve dne anděl před Marií a následně i v noční vizi před Josefem, sdělil jim Boží Plán s nimi a nahlas pojmenoval budou...
Celý článek >>
Partnerské vztahy a nemoci ledvin - více Partnerské vztahy a nemoci ledvin
Čtenář SYMBINATUR jistě nebude od tohoto článku očekávat popis nemoci a léčby, jak ji zná z ordinace praktického lékaře nebo urologického ...
Celý článek >>
Víra tvá tě uzdraví - více Víra tvá tě uzdraví
V minulosti se mluvilo například o placebo efektu, který využívá víry pacienta v účinek léku, nebo ve slovo lékaře, který pacientovi lék př...
Celý článek >>
Aby se mozek ve stáří nezmenšoval - více Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
V tomto článku budeme pokračovat studií, jak se mění mozek člověka během života a s přibývajícími léty....
Celý článek >>
Potravní doplňky - více Potravní doplňky
Při hovorech s klienty slýchávám nejistotu, nevědí, zda mohou užívat potravní doplňky....
Celý článek >>
Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče - více Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
Lidová moudrost říká, že všechno souvisí se vším. Když máme určitý problém na těle je jasné, že tento problém bude mít vliv i na ostatní sy...
Celý článek >>
O imunitě - více O imunitě
Psát o imunitě není jednoduchou záležitostí. Je to lékařský obor, který se v posledních desetiletích nesmírně rozvinul. Jsou popisované...
Celý článek >>
Problém lidstva - více Problém lidstva
Již delší dobu dávám dohromady materiál, který by dokázal upozornit na zvětšující se problém lidstva....
Celý článek >>
SYMBIVITA - více SYMBIVITA
O symbióze přednáším a snažím se o ni v různých úrovních více než 20 let. Symbióza zajišťuje rovnováhu a stabilitu. Jde o soužití dvou i ví...
Celý článek >>
Satisfakce probiotik - více Satisfakce probiotik
Dovoluji si podělit se s čtenáři o radost, kterou mi přinesly výsledky studií, prokazující účinnost a efektivnost probiotik. Zabývám se tou...
Celý článek >>
Cesta k vyléčení - více Cesta k vyléčení
SYMBIVITA se v programu cesty k vyléčení opírá o dvacetileté zkušenosti a během celého procesu je předává těm lidem, kteří projeví nefalšov...
Celý článek >>
Totální změna - více Totální změna
Píše se v něm o cestě vyžadující totální změnu života. Je to cesta nesmírně náročná a pro člověka, který nebyl během svého života zvyklý na...
Celý článek >>
Pštrosí politika - více Pštrosí politika
O pštrosovi se vypráví: Když se blíží nebezpečí, strčí hlavu do písku v domnění, že jej nikdo nemůže vidět, protože on sám také nikoho nevi...
Celý článek >>
Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí - více Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
Pokud vás trápí nějaká nemoc, nejprve se pokoušíte proti ní dle svého úsudku a svých zkušeností bojovat....
Celý článek >>
Budoucnost medicíny - díl třetí - více Budoucnost medicíny - díl třetí
První dva díly článku s názvem Budoucnost medicíny byly napsány zhruba 16 let po sametové revoluci. Dnes bych na článek navázal s odstupem ...
Celý článek >>
Samoléčivá schopnost těla - více Samoléčivá schopnost těla
Když je člověk často nemocen, pak uvažuje logicky takto: "Mám slabou imunitu". A hledá prostředek na posílení imunity. Proto si vybere vita...
Celý článek >>
Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci - více Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
Tělo je řízeno velkým regulačním systémem, který se zhruba skládá z imunity, hormonů a psychiky....
Celý článek >>
Reflexní vegetativní test-DFM - více Reflexní vegetativní test-DFM
O zdraví našeho dítěte pečujeme ještě dříve, než se narodí !V jakém stavu je zdraví maminky, v takovém stavu bude také zdraví miminka...
Celý článek >>
Nestačí jen užívat léky - více Nestačí jen užívat léky
Nestačí jen užívat léky, ale je potřeba nejprve pojmenovat cestu patologického procesu. To je téma, které chci v tomto článku probrat....
Celý článek >>
Psychika a střevo – zdraví a nemoc - více Psychika a střevo – zdraví a nemoc
Nedávno mne zaujala práce doktora Michaela D. Gershona (léta se zabývá anatomií a buněčnou biologii v Kolumbii) nazvaná Druhý mozek...
Celý článek >>
Těsné pouto s Bohem - více Těsné pouto s Bohem
Máme k dispozici mnohá svědectví o tom, že se pacient zázračně uzdravil z nemoci v situaci, kdy mu lékaři již nedávali naději. On se však n...
Celý článek >>
Rovnováha života - více Rovnováha života
Název SYMBIVITA nevznikl náhodou. Je součástí 14 let fungující společnosti SYMBINATUR s.r.o. a jádrem zůstává filozofie přírodní medicíny, ...
Celý článek >>
Starat se o detoxikaci včas - více Starat se o detoxikaci včas
Dnešní téma je stále aktuální, diskutované, propagované, chválené, ale také neuznávané, podceňované....
Celý článek >>
Tři pravidla v praxi - více Tři pravidla v praxi
Chtěl bych zde vyjádřit svá poznání z praxe, protože téma, které jsem si vybral, je stále aktuální. Každý člověk se dříve nebo později dos...
Celý článek >>
Sledování účinku - více Sledování účinku
V minulém článku (Tři pravidla v praxi) byla popsána metoda, jak lze sledovat efektivnost léčby. Popsaný princip však lze použít i v jiných...
Celý článek >>
Chaos v imunitě - více Chaos v imunitě
Jako mladý pediatr jsem tehdy rád poslouchal rady svého staršího kolegy, protože vycházely z jeho životních zkušeností....
Celý článek >>
Naděje - více Naděje
Existuje naděje vyléčení pro lidi trpící atopickým ekzémem? Nechci se tu věnovat teoriím ani psát o lécích, potravních doplňcích, dietách, ...
Celý článek >>
Jen tak mimochodem - nemoc - více Jen tak mimochodem - nemoc
Podceňování základní nemoci. Řadu let funguje naše poradna, a tak mám možnost vnímat stovky životních příběhů, které se týkají nemocí taza...
Celý článek >>
Kterou cestou se vydat? - více Kterou cestou se vydat?
Čtenáři webu vědí, že nechceme doporučovat produkty z lékárny, kde se soustřeďují spíše chemické - farmaceutické produkty, nýbrž dáváme pře...
Celý článek >>
Je lepší nemocem předcházet - více Je lepší nemocem předcházet
Na podzim jsem se připravil na sérii přednášek s tématem „Jak předcházet nemocem“ a zaměřil jsem je na různé skupiny lidí, hlavně však na d...
Celý článek >>
Duchovní kapitál - více Duchovní kapitál
Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství, dříve nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení....
Celý článek >>
Ohrožení zdraví stresovým myšlením - více Ohrožení zdraví stresovým myšlením
Genialita Stvořitele v sestavení a funkčnosti lidského těla je neuvěřitelná. Když o tom přemýšlíte, nedokážete ani domyslet, čím vším je čl...
Celý článek >>
Napnutá struna - více Napnutá struna
Člověk je vybaven adaptační schopností čelit stresům a rozličným změnám, ale tato schopnost má své hranice a nutně potřebuje čas pro odpoči...
Celý článek >>
Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy - více Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
Poté, co jsme sepsali malou brožuru s názvem Rovnováha života, se nyní chci ještě vrátit k tomuto tématu a zamyslet se nad situací, kdy nev...
Celý článek >>
Podobenství o vytrženém kmeni stromu - více Podobenství o vytrženém kmeni stromu
Na jedné pláži v Norsku nalezli kmen stromu, který přeplul Atlantik. Při zkoumání se ukázalo, že pochází z Jižní Ameriky a musel být poraže...
Celý článek >>
Nový život - více Nový život
Vzpomínám si na školní dobu, kdy učitelka nechávala žákům přepisovat celý sešit, pokud byl veden špatně, nebyl úhledný, psán škrabopisem a ...
Celý článek >>
Je možné vyhnout se péči lékařů? - více Je možné vyhnout se péči lékařů?
Jako lékař v důchodu dnes mohu upřímně říci, že pokud neutrpíte zvlášť závažnou nehodu, nejlepší způsob, jak můžete prožít krásné stáří, je...
Celý článek >>
Dostatek spánku a po zátěži relax - více Dostatek spánku a po zátěži relax
Abychom se udrželi zdraví, potřebujeme navozovat stav rovnováhy mezi tělem, duší (emoce a mentální procesy) a duchem. A protože všechno se ...
Celý článek >>
Tabu nad léčivými účinky bylin - více Tabu nad léčivými účinky bylin
Naši předkové nezkoumali účinky rostlin a přírodních látek. Zkušenost a praxe jim ukázala, že ta či ona bylina má vliv na léčení nemoci....
Celý článek >>
Důmyslnost regulačního systému lidského těla - více Důmyslnost regulačního systému lidského těla
Stále obdivuji důmyslnost regulačního systému lidského těla. Dnes bych se zmínil o činnosti hormonů v systému endokrinním....
Celý článek >>
Modlitba před jídlem - více Modlitba před jídlem
Pokud přicházejí opakované dotazy na nějaký problém, je třeba se nad tím zamyslet a upozornit na danou problematiku....
Celý článek >>
Posílení imunitního systému u zaměstnanců - více Posílení imunitního systému u zaměstnanců
Čekárny lékařů v rizikových obdobích roku (podzim, zima, jaro) často doslova praskají ve švech. Mnoho lidí trpí oslabením imunitního systém...
Celý článek >>
Co jsem udělal špatně? - více Co jsem udělal špatně?
Velmi často se setkávám s tím, že klient píše do poradny protože má zdravotní problém, on sám, nebo někdo z rodiny, popisuje mnohé postupy...
Celý článek >>
Pochopení nemoci - více Pochopení nemoci
Toto je dosti častý úvod dotazu, který do naší poradny přichází. Tazatel má své chronické onemocnění, ale zcela nechápe, jak se k němu dopr...
Celý článek >>
Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví - více Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
Každý člověk zná účinek televizní reklamy, kdy se během jednoho filmu dozvíte, jak propagovaný prostředek dobře účinkuje na vaše zdraví, a ...
Celý článek >>
Každá příčina vyžaduje jiný postup - více Každá příčina vyžaduje jiný postup
V úvodu dotazů, které dostávám do naší poradny obvykle lidé začínají větou, která popisuje, že se léčí na svou chorobu a k tomu užívaj...
Celý článek >>
Zvolit si cestu k vyléčení - více Zvolit si cestu k vyléčení
Dostávám se do kontaktu s lidmi, kteří mají různé potíže. Dnes již nemám žádnou ordinaci, jsem totiž v důchodu, nemám ani žádnou vazbu na s...
Celý článek >>
Hubneme - více Hubneme
Pokusím se vyjmenovat některé látky, které najdeme v přírodních zdrojích, které mohou pomoci při hubnutí....
Celý článek >>
Příroda je nám vzorem - více Příroda je nám vzorem
Přírodní zákony se nedají obcházet a kdo si myslí, že to jde, je na omylu. Dříve nebo později se dostaví následek....
Celý článek >>

Archiv článků >>
Filozofie Symbinatur - dokumenty

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
VIRGIN OLIVE 1000 STAR - více VIRGIN OLIVE 1000 STAR
výrobce: STARLIFE
DOPLNĚK STRAVY Panenský olivový olej pro pevné zdraví. VIRGIN OLIVE 1...
CA-REgener - více CA-REgener
výrobce: Health Detox
protizánětlivé, regenerační složení nutraceutikum - funkční doplněk stravy...
PERILLYL STAR - více PERILLYL STAR
výrobce: STARLIFE
Perilla frutescens je čínská léčivá bylina, jejíž výtažek se v tamní tradič...
Arginin a Karnitin 100ks - více Arginin a Karnitin 100ks
výrobce: Health Detox
Potravní doplněk. Nutraceutikum. Popis: Arginin je aminokyselina, kter...
OSTEO STAR - více OSTEO STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Dodává organismu potřebnou denní dávku vápníku, hořčíku, ...
CORDYCEPS – extrakt - více CORDYCEPS – extrakt
výrobce: Health Detox
(genus sinensis - housenice čínská)Cordyceps je králem hub, perlou východní m...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály