Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Existuje neškodná droga?
Článek převzatý z http://www.cvolomouc.cz/logos/clanok/existuje-neskodna-droga
Hoci miera informovanosti o drogách všeobecne rastie, je paradoxom, že v súčasnosti sa prejavuje čoraz väčší spoločenský súhlas s experimentovaním alebo užívaním drog, čo sa týka najmä marihuany a extázy. V poslednom období sme zaznamenali rast prodrogovej orientácie mládeže, ktorá je zasiahnutá najviac. Sú marihuana a hašiš naozaj neškodné drogy, ktoré nespôsobujú závislosť, ale liečia? Prečo sú na Slovensku zakázané, keď v niektorých krajinách sú legalizované? Je deštruktívne pôsobenie marihuany mýtom z minulosti? Aká je realita? A čo ostatné drogy? Existuje vôbec nejaká neškodná droga?

Definícia drogy a závislosť
Droga je látka, ktorá mení funkcie organizmu, pričom vždy pôsobí na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. Droga je návyková látka, ktorá mení duševný i fyzický stav človeka (náladu, vnímanie, myslenie, stav vedomia, činnosť srdca, dýchanie, koordináciu pohybov...). Užívaním drogy vzniká závislosť, ktorá je charakterizovaná neodolateľnou túžbou po droge. Závislý človek urobí čokoľvek, aby drogu získal (krádež, prostitúcia, v krajnom prípade i vražda). Kriminalita je hlavným zdrojom finančných prostriedkov, pretože cena drogy pri pravidelnej potrebe vysoko prevyšuje bežné príjmy. Rozlišujeme psychickú a fyzickú závislosť. Psychická závislosť vzniká pri všetkých typoch drog a je charakteristická pocitom, že bez drogy človek neprežije. Fyzická závislosť vzniká len na niektoré drogy. Väčšinou sa oba typy závislosti kombinujú a prekrývajú. Oslobodenie od psychickej závislosti môže trvať mesiace až roky. Zbaviť sa fyzickej závislosti je náročné a za ťažkých podmienok, ale je možné v priebehu niekoľkých dní až týždňov (teda pomerne rýchlejšie). Cesta "späť" však nie je vôbec jednoduchá a ľahká. Pri niektorých drogách stačí jediná dávka na to, aby vznikla závislosť (napr. heroín)!

Nežiadúca tolerancia (návyk) a nenávidený absťák
Opakovaným používaním drogy vzniká tolerancia, ktorá si vyžaduje neustále zvyšovať dávku drogy a skracovať časové intervaly podania. Organizmus si totiž na drogu zvykne a znižuje sa jej účinok, preto si toxikoman musí dávať drogu častejšie a vo väčšom množstve, aby dosiahol rovnaký účinok ako predtým. Vzniká potreba získať viac drogy (viac peňazí) a človek sa rýchlejšie rúti do väčších problémov (sociálnych i zdravotných). Rozbehnutý vlak je už ťažké zastaviť a blíži sa tmavý tunel... Nepodarilo sa zohnať načas ďalšiu dávku. Objavujú sa bolesti hlavy a žalúdka, nevoľnosť prechádza vo zvracanie, žalúdok akoby zovreli žeravé kliešte. Telo sa neuveriteľne trasie, súčasne sú prítomné silné kŕče, ktoré akoby nikdy nemali prestať. Oči režú a slzia, je ťažké vidieť aj dlážku, kde sa spotené telo ponižujúco zvíja ... Srdce strašne búcha, akoby išlo vyskočiť z hrudníka... Ale najhoršia je tá úzkosť, obava, ako dlho to ešte potrvá a kedy sa tá bolesť skončí. Tento strach pozná každý, kto to prežil. Hrôza zachváti celé vnútro, depresiu strieda agresívny hnev. Má toto všetko vôbec význam, má môj život vôbec nejaký zmysel?

Samovražedné myšlienky napĺňajú priestor a človek sa cíti sám, taký slabý a bezmocný. Zmení sa to niekedy? Je vôbec niekto, kto by mi mohol pomôcť? Treba zachovať chladnú hlavu, veď je to len absťák! Určite to prejde! Možno to prejde ...
Abstinenčný syndróm je súbor príznakov, ktoré vznikajú po odňatí drogy (dobrovoľnom, kedy sa závislý snaží s drogou prestať, alebo po vynútenom odňatí, keď včas nezoženie ďalšiu dávku drogy).
Abstinenčný syndróm je dôkazom existujúcej závislosti a netreba ho vôbec podceňovať. "Absťák" sa prejavuje vystupňovanými psychickými a závažnými fyzickými príznakmi. Jeho priebeh sa pri rôznych drogách líši, môže byť mierny, ale aj veľmi dramatický s trvalými následkami na zdraví. Absťák môže kedykoľvek prejsť do vyhroteného boja o život, ktorý sa môže skončiť aj smrteľne. Zvlášť ťažký priebeh je pri heroíne, kedy je väčšinou potrebná aj lekárska pomoc a kontrolované podávanie liekov, aby nezlyhali vitálne funkcie a aby človek nezomrel.

Prečo ľudia siahajú po drogách? Droga ako liek
Aká je príčina užívania drog? V histórii dominujú 2 motívy: medicína a religiozita. Už v dávnej minulosti si ľudia všimli, že určité prírodné látky majú pozitívne účinky a začali ich používať ako liek. Napríklad ópium (šťavu z nezrelých makovíc) používali už faraóni v Egypte ako prostriedok k tíšeniu bolesti, ale i zakladatelia modernej medicíny Galenos a Hipokrates. Z ópia sa izoloval morfín, ktorý sa používa aj dnes na utlmenie silnej bolesti napr. pri nevyliečiteľných ochoreniach v terminálnom štádiu. V histórii sa mnohé prírodné látky izolovali preto, aby sa používali ako liek, ale prax ukázala, že nie sú vhodné, pretože ich negatívne deštruktívne nežiadúce účinky ďaleko prevyšujú terapeutické účinky s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Napr. aj heroín (pripravený v roku 1898) sa pôvodne používal ako liek proti kašľu, chorobám priedušiek, astme a hnačkám. Lekári sa domnievali, že pomôže ľuďom závislým od morfínu, a preto ho používali pri odvykacích kúrach. Morfinisti s radosťou chodili na odvykacie kúry, ale stali sa závislými od heroínu. Keď sa zistilo, že heroín je mimoriadne nebezpečná droga, silnejšia ako morfín, zakázalo sa jej použitie.
Zástancovia filozofie "návrat k prírode" tvrdia, že všetko, čo je z prírody, je čisté, zdravé a človeku prospešné. Tvrdenie, že prírodné výťažky z rastlín nemajú žiadne negatívne vedľajšie účinky na zdravie človeka, je však podvod. Látky rastlinného pôvodu vníma ľudské telo ako cudzie a môžu závažne poškodiť jednotlivé orgány (pečeň, obličky ...). Chcem upozorniť konzumentov čisto rastlinnej potravy, že skoro všetky drogy pochádzajú z prírody, väčšinou sú to rastlinné produkty, i keď dnes je možná aj ich syntetická príprava. Drogy sú v podstate "čistý prírodný produkt". Sú však neškodné? Ak niekto tvrdí, že všetko z prírody je zdravé a drogy rastlinného pôvodu sú neškodné, doporučujem mu "liečivý čaj" s extraktom z rastliny ľuľok zlomocný.
Dnes sa veľmi propaguje "marihuana ako liek". Ide o cieľavedomú a premyslenú mediálnu reklamu. Chcem upozorniť, že zatiaľ máme k dispozícii len čiastkové výsledky experimentov, ktoré nie sú ukončené a vyhodnotené na základe medicíny dôkazov. Na to, aby bol zavedený nový liek do výroby a bežnej medicínskej praxe, sú potrebné seriózne vedecké dlhoročné štúdie, ktoré v prípade marihuany stále chýbajú. Ucelené závery musia byť založené na medicínskych dôkazoch, ktoré potvrdzujú vysokú účinnosť lieku bez toho, aby spôsobil ťažké poškodenie organizmu. V prípade marihuany a hašiša negatívne účinky prevyšujú eventuálny pozitívny vplyv. Propagácia marihuany ako lieku je majstrovský ťah, ktorého cieľom je v skutočnosti šírenie tejto nelegálnej drogy. Reálne neexistuje žiadna droga, ktorá by vedela nejakú chorobu vyliečiť. Je pravda, že marihuana sa skúšala u nevyliečiteľne chorých (pacienti s AIDS, s rakovinou), ale k vyliečeniu nedošlo. Marihuana nie je liek proti chorobe, len zmierňuje niektoré príznaky ochorenia (potláča zvracanie a zmierňuje nechutenstvo). U ľudí, ktorí berú marihuanu dlhodobo, vzniká závislosť. Marihuana teda nie je kauzálny liek, vystupuje len ako možná symptomatická liečba. Hovorí sa aj o jej možnom použití pri glaukóme, Parkinsonovej chorobe a skleróze multiplex. Sú však potrebné viaceré štúdie, zatiaľ je to len v štádiu experimentovania.
V dnešnom svete ľudia siahajú po drogách hlavne preto, aby mali fantastické zážitky, ktoré droga sľubuje. V rámci hedonizmu si chcú aspoň na chvíľu užiť ten pocit ľahkosti a bezstarostnosti. V eufórii sa smiať vo svete plnom farieb..., zabudnúť na starosti v škole, medziľudské problémy a inkasné lístky... Aké to je mať pocit plnej fyzickej sily? Aké to je, keď hudba ožíva a predmety vôkol sa rozplynú? Aké to je vedieť lietať? Čas plynie nekonečne pomaly... nikde sa neponáhľaš. Akoby si bol celý naplnený radosťou, máš krídla a vznášaš sa... Chceš, aby to uvoľnenie trvalo večne. Problémy sa vzdialili a zmenšili... Máš pocit, že si schopný všetko na svete zvládnuť.

Droga ako nelegálna brána do duchovného sveta
Drogy sa používali v histórii ľudstva na mnohé nelegálne duchovné praktiky, pretože uľahčujú vstup do duchovného sveta. Tieto praktiky sa nazývajú okultné (čo v preklade znamená skryté). Najstaršie dôkazy o používaní konopy (zdroj marihuany a hašiša) pochádzajú z Babylona, kde táto rastlinka voľne rástla. Drogy halucinogénového typu používali veštice už v staroveku i Indiáni v Amerike. Pri nedostatku inšpirácie po drogách siahali aj umelci. Je neuveriteľné, aká reklama je v súčasnosti venovaná marihuane. Na internete ako výhoda dlhodobého používania marihuany je uvedená zvýšená duchovná úroveň, postupná ignorácia materiálnych hodnôt, lepšia schopnosť sústrediť sa na daný problém, zvýšené estetické vnímanie a schopnosť myslieť ďalej - za hranice dnešného systému. S týmito "výhodami" jednoznačne nemôžem súhlasiť a opravila by som ich nasledovne: Dlhodobé zneužívanie marihuany zákonite vedie k celkovému úpadku človeka - k zníženiu nielen duchovnej, ale i duševnej a telesnej úrovne. Postupne dochádza k ignorácii všetkých skutočných hodnôt a človek sa sústreďuje už len na jediný problém, a tým je závislosť od drogy. Estetické vnímanie ho nezaujíma, a ak ho nemal predtým, zneužívaním drogy ho určite nezíska, skôr naopak. Takýto človek stratil schopnosť "myslieť ďalej" vtedy, keď sa rozhodol pokračovať v dlhodobom fajčení marihuany. Abstinenčný syndróm po náhlom odňatí marihuany (eventuálne hašišu) je presvedčivým dôkazom vzniknutej závislosti. Zaručenou "výhodou" tohto stavu je silná úzkosť až panika, celková podráždenosť, poruchy spánku a samovražedné tendencie. Žiadnej reklame na drogu s "holandskou pečaťou" netreba veriť.

Droga - záruka mimoriadneho zážitku
Keby drogy neponúkali možnosť mimoriadneho zážitku, ľudia by ich pochopiteľne nebrali. Drogy skutočne niečo dávajú, ale oveľa viac si berú. Je potrebné poznať a veľmi zvážiť všetky riziká. Cena za drogu je totiž príliš vysoká, droga si nakoniec zoberie všetko - aj ľudský život. Na začiatku sa droga správa ako milá priateľka, ktorú pozveš na stretnutie, a potom pošleš domov. Neskôr sa z nej stáva invazívny nepriateľ, ktorý ti násilím vniká do domu bez pozvania a usídli sa tam. Chceš sa zbaviť tohto votrelca, ale zisťuješ, že už nemáš silu vytlačiť ho. Stratil si kontrolu a robíš to, čo chce on. O ohni sa hovorí: dobrý sluha, ale zlý pán. Droga je však zlý sluha, ktorý má jediný cieľ - rýchlo sa stať pánom! Droga sa nikdy neuspokojí s postavením sluhu, slúži len naoko a využije každú príležitosť, aby sa čím skôr stala pánom. Droga je predurčená k panovaniu, nie k službe. Je to len otázka času, kedy "hostiteľ" oslabne natoľko, že droga úplne prevezme nad ním moc. Až vtedy človek spoznáva skutočnú tvár drogy, keď je od nej závislý a chce sa jej zbaviť.
Problémom "pozitívneho účinku" drogy je jeho krátke trvanie, pričom negatívnych dôsledkov je oveľa viac a trvajú neporovnateľne dlhšie. Miska váh, ktorá je na začiatku na chvíľu naklonená na "pozitívnu stranu", sa nakoniec definitívne zrúti pod tiažou negatívnych nežiadúcich účinkov drogy. Bývalý narkoman povedal, že bežný človek nepozná ten fantastický zážitok, ktorý droga ponúka, ale nikdy mu nebude tak zle, ako býva závislému od drogy, keď ju nemá. Na začiatku berie človek drogu preto, aby prežíval jej mimoriadne "pozitívne" účinky. Toto obdobie trvá veľmi krátko. Neskôr berie drogu preto, aby utlmil nepríjemné pocity z jej nedostatku. Užívanie drog je podmínované vznikom závislosti. Závislosť je časovaná bomba, ktorá vždy nečakane vybuchne. Tolerancia je ako hlavná trhavina vnútri bomby. Tolerancia a závislosť sú dvojičky, rodia sa spolu. Zistenie, že droga neúčinkuje tak silne ako na začiatku, je šokom a nepríjemným prekvapením. Keď si človek pochutnáva na návnade, nevidiac háčik, hovorí, že drogy sú dobré. Ale keď mu prehltnutý háčik zostane v poranenom krku (stane sa závislým od drogy), zisťuje, že o pozitívnych zážitkoch sa už ani nedá hovoriť a zostávajú len tie negatívne. V neskoršom štádiu závislosti toxikoman už neberie drogu preto, aby mal pozitívne zážitky. Závislý berie drogu preto, aby sa nemal horšie, ale iba zle. Pri pokročilej závislosti človek doslova nevie bez drogy existovať, fungovanie jeho tela sa viaže na prítomnosť drogy. Takýto človek nevládze ani vstať z postele, nevie bez drogy chodiť, jesť, dýchať, spať. V konečnom štádiu sa na drogu viaže aj činnosť srdca, výška krvného tlaku, pulz ...
Človek, ktorý je závislý od drogy, sa už nikdy nemá dobre. S drogou mu hrozí smrť pri predávkovaní, bez drogy je trápený v abstinenčných príznakoch. Účinok drogy sa znižuje, dávky sa zvyšujú … Cíti sa zle s drogou, ale bez drogy ešte horšie. Nechce drogu, ale potrebuje ju. Nemá záujem o nič iné. Kameňom úrazu je skutočnosť, že droga postupne už nenavodzuje príjemný euforický stav ako na začiatku, ale len vracia človeka zo strašného stavu počas absťáku do znesiteľnejšieho stavu. Kto si vybral drogu, vybral si smrť -
- predčasnú smrť. Droga je ako atraktívna dáma oblečená do krásnych šiat. Je taká tajomná. Robí sa jej veľkoplošná reklama, všetci o nej s obdivom hovoria. Ponúka mimoriadne zážitky. Má peknú tvár na prvom stretnutí, nevyzerá nebezpečne. Opakovane ti podáva svoju ruku, z ktorej vyžaruje teplo. Povieš jej svoje "áno", ale časom zisťuješ, že je úplne iná ako tvoja pôvodná predstava. Vôbec si nepoznal jej identitu... Postupne dávaš dole závoje... a zrazu hľadíš do očí osobe, ktorá sa volá smrť. Dovolil si jej, aby prišla k tebe tak blízko ... Za drogovou závislosťou stojí osoba silnejšia ako človek, ktorá prevzala vládu nad jeho vôľou. Droga je smrť so závojom. Smrť je droga bez závoja. Smrť je pravá tvár drogy bez make-upu. Väčšina ľudí závislých od drogy by s ňou chcela skončiť, ale nevie ako. Takmer každý toxikoman vám úprimne povie, že keby vedel, čo ho čaká, nezačal by s drogou. Je ľahšie s drogou nikdy nezačať, ako sa vyslobodiť z drogovej závislosti.

Bad trip - zlý výlet
Mladým ľuďom sa často hovorí, aby sa nebáli vyskúšať drogu, experimentovať s ňou, pretože budú mať zaručene fantastické pozitívne zážitky. Skutočnosť, že vôbec nemusia mať pozitívny zážitok, sa zamlčuje. Pravda je taká, že človek po podaní drogy môže mať aj veľmi nepríjemné zážitky a žiadne pozitívne! Tento negatívny zážitok plný hrôzy sa nazýva bad trip (zlý výlet). Môže vzniknúť už po prvej jednorázovej dávke drogy! Vzniká pri všetkých drogách, ktoré spôsobujú halucinácie - hlavne u LSD. (Hlavná účinná látka marihuany a hašiša - delta 9-THC-je tiež halucinogén.) Intoxikovaný človek má desivé zrakové, sluchové i dotykové halucinácie paranoidného charakteru (vidí škaredé príšery, ako sa na neho škeria, počuje ich hlas, ako sa radia, že ho zabijú, cíti, ako sa dotýkajú jeho tela ...). Subjekt sa stráca v realite, je dezorientovaný, cíti sa ohrozený a prenasledovaný. Jeho správanie je nevypočitateľné a veľmi nebezpečné voči sebe i okoliu, ktoré upodozrieva a ohrozuje ťažkou agresiou. V takomto stave často dochádza k neuváženému činu so závažnými následkami, pretože dotyčný môže poškodiť seba aj okolie.
Pri niektorých drogách stačí jediná dávka na to, aby vznikla závislosť

Flash-back fenomén
Tento fenomén vzniká náhle a spontánne, je charakterizovaný ako znovuvzplanutie "účinku drogy" bez jej momentálneho podania. Človek má všetky príznaky akútnej intoxikácie drogou ale "v čistom teréne". Flash-back fenomén môže vzniknúť aj po dlhej dobe (niekoľko mesiacov) od jej posledného podania. Všetci, ktorí prežili flash-back fenomén, ho hodnotia ako jednoznačne nepríjemný, pretože prichádza nečakane, v nevhodnej situácii, keď je účinok drogy nežiadúci. Tento fenomén býva príčinou dopravných nehôd, ale môže sa podpísať i na mnohých samovraždách a smrteľných úrazoch ("lietanie" z okna pod vplyvom halucinogénov). Flash-back fenomén vedci stále skúmajú a táto otázka ešte nie je uzavretá. Existuje predpoklad, že droga sa niekde v tele kumuluje, a potom sa náhle na určitý podnet vyplaví a účinkuje. Napríklad, je vedecky dokázané, že účinná látka "neškodnej" marihuany a hašišu (THC) je vysoko rozpustná v tukoch a hromadí sa v ľudskom tele v lipidových kompartmentoch! Za 24 hodín sa z tela vylúči len 17-40% THC. Aj týždeň po užití jednej cigarety je možné jednoznačne dokázať v tele jeho metabolity.

Vplyv drogy na osobnosť
Dlhodobé zneužívanie drogy vedie k negatívnym zmenám osobnosti. Človek sa stáva introvertom, uzatvára sa stále viac do seba, má znížený záujem o okolité dianie. Prejavuje sa u neho apatia, je ľahko manipulovateľný. Komunikuje len v rámci svojej "vyvolenej skupiny" toxikomanov, ktorá sa však časom tiež rozpadá. Schopnosť a chuť riešiť bežné problémy života je znížená. Chýba motivácia čokoľvek robiť a pozornosť sa sústreďuje hlavne na získanie drogy. Psychická i fyzická výkonnosť klesá, väčšinou závislý človek chudne, sú prítomné poruchy spánku, trvalý nepokoj. Objavuje sa impotencia. Depresiu striedajú úzkostné stavy. Často trpí bludmi prenasledovania, je nedôverčivý, podozrievavý. Prežíva vnútorné napätie, môže byť agresívny voči sebe alebo okoliu, stratí kontrolu nad sebou. Veľmi často psychické problémy vyústia až do paranoidnej schizofrénie.
Dnes je vedecky dokázané, že dlhodobou konzumáciou marihuany sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku schizofrénie. Toto tvrdenie by stačilo na vyvrátenie mýtu o neškodnosti marihuany. Podľa štúdie Ring´s Allegreto London ten, kto v mladosti fajčí veľa marihuany, má dvojnásobnú šancu neskôr sa stať schizofrenikom, pričom 10 % z nich sa pokúša o samovraždu.

Nechcené predávkovanie
Úmyselné predávkovanie (zlatá strela) nie je také časté ako náhodné predávkovanie ľudí, ktorí nechceli zomrieť. K predávkovaniu dochádza veľmi ľahko preto, lebo nikdy neviete koľko účinnej látky v skutočnosti droga obsahuje! Toto je obrovské nebezpečenstvo. Predávaná droga obsahuje vždy rôzne množstvo prísad, aby sa zvýšila jej hmotnosť (a tým i zisk z predaja), a tiež aby sa zmenil zápach (napr. heroín páchne po octe). Preto sa droga pred predajom mieša napr. s práškovým cukrom, sušeným mliekom, sódou či hladkou múkou. Pre tých "náročnejších" je k dispozícii aj krieda. Verní zákazníci môžu ako bonus dostať do drogy aj prací prášok. (Možno, že chcú vyčistiť svoje svedomie). Hovorí sa, že i prášková sadra a jed na potkany sa používajú ako prísada, ale zrejme len pri slávnostnej príležitosti (ako posledná prísada). K predávkovaniu dochádza tak, že človek si dá svoju obvyklú dávku čistejšej drogy, ktorú "poctivejší díler" málo "preriedil". Je potrebné si uvedomiť, že každý reaguje na drogu individuálne. Tá istá dávka má rôzny účinok na dvoch ľudí. Dávka, ktorú si bežne dáva závislý človek, môže byť pre "začiatočníka" smrteľná. Najhoršia situácia vzniká vtedy, keď sa rôzne druhy drog spolu miešajú, čo môže spôsobiť úplne neočakávané a búrlivé reakcie.
Za drogu človek platí najvyššou hodnotou - svojím životom

Riziká injekčného podávania drogy
Napriek tomu, že každý vie o riziku prenosu vírusových ochorení, toxikoman si drogu jednoducho neodoprie. Túžba po droge totiž úplne zastrie nebezpečenstvo nákazy a budúcnosť z dlhodobého hľadiska závislého človeka nezaujíma. Keďže injekčné ihly a striekačky, ktoré v skupine cirkulujú a opakovane sa používajú, nie sú sterilné, dochádza ľahko k prenosu vážnych infekčných ochorení. Krvnou cestou sa narkomani oveľa častejšie nakazia vírusom HIV, ktorý je pôvodcom smrteľného a ešte stále nevyliečiteľného ochorenia AIDS. Mnohí zomierajú na zlyhanie pečene pri hepatitíde B, častá je i hepatitída typu C. Dôvodom multiorgánového zlyhania býva i sepsa ("otrava krvi"). Riziko všetkých infekcií je vyššie ako u bežného človeka, pretože drogy znižujú obranyschopnosť imunitného systému. Časté sú tiež zápaly žíl v mieste vpichov. Aby sa infekčné ochorenia ďalej nešírili, existujú podporné programy bezplatnej výmeny striekačiek.

Otrava a následky užívania drogy
Užívanie drogy či už jednorázové alebo dlhodobé má vždy svoje následky. Účinok drogy je v podstate podmienený otravou (intoxikáciou) organizmu. Ťažká forma akútnej intoxikácie sa môže končiť smrteľne. Pri LSD, morfíne a heroíne smrť nastáva zástavou dýchania, čo je spôsobené utlmením dýchacieho centra v CNS. Kokaín podaný do žily spôsobuje okamžitú smrť priamym pôsobením na srdce. Pervitín a extáza vedú k zlyhaniu srdca, častá je tiež smrteľná kóma pre krvácanie do mozgu. Ak človek prežije akútnu otravu, cíti celkový útlm, skleslosť, depresiu alebo podráždenosť, bolesti hlavy, má poruchy spánku, samovražedné tendencie, pocit vnútornej prázdnoty, tras končatín, búšenie srdca, sucho v ústach. Keď odoznie účinok drogy, psychická i fyzická výkonnosť rýchlo klesá, sú prítomné poruchy koncentrácie, celková slabosť, poruchy trávenia. Opakované alebo dlhodobé užívanie drogy vedie k vážnym psychickým i telesným zmenám. Zmeny osobnosti vedú k paranoidnej schizofrénii (s bludmi prenasledovania a pocitom neustáleho ohrozenia). Droga poškodzuje tráviaci trakt - hlavne pečeň. Je znížená chuť k jedlu, klesá telesná hmotnosť (pri marihuane môže stúpať), sú poruchy srdcovej činnosti - arytmie, vysoký alebo nízky krvný tlak. Drogy vedú dokázateľne k impotencii, oslabujú imunitný systém, preto sú častejšie vírusové i bakteriálne infekcie a nádorové ochorenia. Napr., fajčenie "neškodnej" marihuany vedie k vzniku chronickej bronchitídy, ktorá sa prejavuje kašľom. Marihuana je súčasne karcinogénna (spôsobuje vznik nádorov), pretože pri jej fajčení sa uvoľňuje benzpyrén. MUDr. Vladimír Hacek tvrdí, že marihuanová cigareta je 25-krát silnejším karcinogénom ako bežná tabaková cigareta! Marihuana na základe vedeckých faktov jednoznačne podporuje vznik rakoviny dýchacích ciest a pľúc. Marihuana poškodzuje pamäť a trvalo znižuje intelektuálne funkcie.

Droga - začiatok konca
Za zážitky, ktoré droga na začiatku ponúka, sa nakoniec musí veľmi draho zaplatiť, pretože nič nie je zadarmo. Za drogu človek platí najvyššou hodnotou - svojím životom. Pozitívnych zážitkov je stále menej a trvajú príliš krátko, negatívne zážitky pribúdajú. Droga človeku skutočne niečo dá, ale oveľa viac vezme. Nakoniec zoberie človeku úplne všetko, čo mal. Droga prináša deštrukciu tela i duše, zničenie všetkých skutočných hodnôt, zlomenie vlastnej vôle. Človek sa dostáva do nechceného zajatia. Namiesto užívania slobody je v temnom väzení závislosti. Na začiatku si myslel, že všetko bude mať pod kontrolou, ale nemá... Človek zisťuje, že už nie je pánom svojej vôle a droga je silnejšia ako on. Bránu, ktorú otvoril, nevie zavrieť. Zo sveta, do ktorého vstúpil, už nevie sám vystúpiť. Spoločnosť sa na neho díva zvonka s pohŕdaním, pretože je neproduktívny a neužitočný. Chce skončiť s drogou, ale nemôže...

Existuje cesta von?
Každé vyslobodenie z drogovej závislosti je veľmi vzácne a cenné, pretože vráti človeka späť do plnohodnotného života. Človek závislý od drogy potrebuje pomoc zvonka. Základným predpokladom úspechu je jeho chcenie a spolupráca. Existuje cesta von! Klasická liečba prebieha v psychiatrických liečebniach pod dozorom lekárov prostredníctvom psychoterapie a farmakologickej liečby. Existujú aj kresťanské protidrogové centrá, ktorých cieľom je zoznámiť ľudí s osobou živého Ježiša Krista, Božieho Syna. Liečba je nefarmakologická. Mnoho ľudí, ktorí odovzdali svoje životy Bohu, bolo úplne vyslobodených z drogovej závislosti. Pozitívne zmenili svoj životný štýl a ani po viacerých rokoch sa nevrátili k drogám. Dlhodobá úspešnosť kresťanských protidrogových centier je vyššia ako v nemocničnom prostredí. V Biblii je napísané: "Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní." (Ev. Jána 8:36) To sa týka akejkoľvek závislosti, pretože Ježiš Kristus je silnejší, Jemu je daná každá moc. Ktosi povedal, že každý človek má v sebe miesto, ktoré nevie naplniť nikto - iba Boh. Uzdravenie je možné prirodzenou cestou skrze lieky a prácu zdravotníkov a nadprirodzenou cestou skrze Božiu moc. Percento ľudí, ktorí sa po odvykacej kúre v nemocnici nevrátili k drogám, je veľmi nízke. To hovorí o tom, že situácia vo svete aj u nás je vážna. Ide o ľudské životy! Skrze Božiu moc, ktorá sa uvoľňuje pri modlitbe ľudí naplnených Svätým Duchom, prichádza dokonalé vyslobodenie z drogovej závislosti. Aj dnes je možné byť oslobodený od drogy skrze službu pomazaného veriaceho človeka v autorite mena Ježiš. Existuje teda definitívna cesta von, existuje vyslobodenie a nový život. Netreba sa však s drogou zahrávať, ani experimentovať, pretože ľahšie je s drogou nezačať, ako s ňou skončiť. Vzťah k droge je iracionálny. Každý vie, že drogovať nie je rozumné, ale zasiahnuté srdce ide za drogou a vôľa odporovať je zlomená. Droga je ako pozvánka pre smrť. Tá prichádza do cesty a skráti ju. Cena za drogu (vlastný život) je príliš vysoká, preto si ju nemôžeme dovoliť. Žiadne jej "pozitívne" účinky nevedia vyvážiť tú škodu a stratu, ktorú spôsobí. Ježiš Kristus povedal: "Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov." (Ev. Matúša 16: 26-27)

Použitý zdroj informácií:
www.fekipc.estranky.cz - MUDr. Hacek Vladimír-Marihuana-mýty a realita
www.drogy.sk - Základné fakty
sk.wikipedia.org
Leurs,R.,Meyer, C., Neumann, C., Schmidt, C.Ulrich, A.: Ganz schon geknallt. Die Suche Cannabis.In: Der Spiegel, 2004, Nr.27/28 s. 82


Marihuana
Najdostupnejšou a najčastejšou drogou na Slovensku je marihuana. Široká verejnosť ju pokladá za ľahkú drogu a získava si stále väčšiu popularitu nielen medzi mladými ľuďmi. Marihuana je tiež označovaná ako liek s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Priaznivci marihuany dokonca tvrdia, že na ňu nevzniká závislosť a ľudskému telu neškodí. V obchodoch sú dostupné importované potravinárske výrobky s obsahom tetrahydrokanabinolu (základnej účinnej látky marihuany). Môžete si voľne kúpiť nealkoholický energetický nápoj alebo aj pivo s marihuanou. Niektoré potravinárske výrobky, s cieľom zaujať a zvýšiť predaj, majú označenie "marihuanové", hoci v skutočnosti marihuanu neobsahujú. V predaji sú tričká, plagáty či zapaľovače s typickým obrázkom listu rastliny konope. Reklama na marihuanu, niekedy skrytá inokedy otvorená, dokonca podporená mediálne sa stala súčasťou našej modernej spoločnosti a otupila vnímanie nebezpečenstva tejto nelegálnej drogy. Prítomnosť marihuanových výrobkov v bežnej obchodnej sieti pomáha navodiť toleranciu voči tejto droge a pripraviť pôdu v spoločnosti na jej hlbšie zakorenenie. Postupne má človek dojem, že v prípade marihuany ide o bežný, spoločensky prijateľný produkt, ktorý je dokonca liečivý. Niektoré kruhy cieľavedome zdôrazňujú prírodný pôvod tejto drogy a vyzdvihujú jej priaznivé účinky na sprievodné symptómy niektorých chronických chorôb, pričom presadzujú slobodu voľby jej užívania. Negatívne účinky tejto nelegálnej drogy na ľudské zdravie však nezverejňujú.Tiskové zprávy
23.11.2019 - Adventní koncert

04.11.2019 - O rodu Delly, který prošel historií Morkůvek

14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

31.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je solení

24.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

14.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

10.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

22.06.2017 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

16.06.2017 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

12.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Před létem se vybavíme mladým ječmenem

05.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu MOLEKULÁRNÍ VODÍK

29.05.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

19.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

09.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je MULTI STAR

28.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

18.04.2017 - Symbinatur point v Brně - alergie

07.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

03.04.2017 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

26.03.2017 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

20.03.2017 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

10.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Mini-přednáška nejenom o prevenci

06.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Liposomální léčiva nastupují

27.02.2017 - Symbinatur point v Brně - věnovaný autoimunitním nemocem

20.02.2017 - Symbinatur point v Brně - řešení zdravotních problémů

13.02.2017 - Symbinatur point v Brně - Preventivní opatření před těhotenstvím

05.02.2017 - Symbinatur point v Brně - STARLIFE

29.01.2017 - Symbinatur point v Brně - AVITA

20.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

16.01.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

09.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.01.2017 - Symbinatur point v Brně - ALOE ARBORESCENS

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

19.12.2016 - SYMBINATUR point v Brně

12.12.2016 - Symbinatur point v Brně - vánoční balíčky AVITA

05.12.2016 - Symbinatur point v Brně - ZDRAVÉ VIDĚNÍ

21.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MULTI STAR

14.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.11.2016 - Symbinatur point v Brně - Akné

31.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

24.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

17.10.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA

10.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Podzim - chlorella a mladý ječmen

03.10.2016 - Symbinatur point v Brně

26.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity IV

18.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity III

12.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity II

05.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity

29.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Školní rok začíná – BRAIN STAR je připraven

22.08.2016 - Symbinatur point v Brně

15.08.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA - ALOE VERA AND ENZYMES

06.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Přehled antioxidantů

01.08.2016 - Symbinatur point v Brně

25.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

18.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

11.07.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

04.07.2016 - SYMBINATUR point v Brně

27.06.2016 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

20.06.2016 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

13.06.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.06.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

23.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

09.05.2016 - Symbinatur point v Brně – DEAD SEA MORINGA

02.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

25.04.2016 - Symbinatur point v Brně – NEUROCHOLIN

18.04.2016 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

11.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro a mladý ječmen

04.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

28.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Acaí

20.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

13.03.2016 - Symbinatur point v Brně – ADAPTACE na stres

07.03.2016 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

29.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu je měření na přístroji DFM

22.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

15.02.2016 - Symbinatur point v Brně – Jak se připravit na alergii

08.02.2016 - Symbinatur point v Brně - O možnostech detoxikace

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

02.01.2016 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

14.12.2015 - Symbinatur point v Brně - Vitalita po padesátce

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

24.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

17.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu podstatné téma

08.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu: Porucha štítné žlázy

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

26.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Ramissio Revitalize

19.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

12.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je revmatoidní artritida

06.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Mladý ječmen a léto

29.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

15.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je epigenetika

08.06.2015 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

24.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Sledování účinku chlorelly na zdravotní stav

17.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je zdravý spánek

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

25.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je kolagen

20.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

13.04.2015 - Symbinatur point v Brně

06.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je beta glukan

30.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je alergie

23.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je GOJI

15.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nesnášenlivost mléka

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

02.03.2015 - Symbinatur point v Brně

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
METABOLITE STAR - více METABOLITE STAR
výrobce: STARLIFE
Lecitin podporuje kognitivní a duševní výkon a správnou funkci celého nervo...
Gel KAQUN GOLD - více Gel KAQUN GOLD
výrobce: KAQUN
Exkluzivní produkt s viditelným obsahem 24* karátového zlata určený nejnáro...
Recovery H2 INSIDE - více Recovery H2 INSIDE
výrobce: Molekulární vodík
Zažijte sílu molekulárního vodíku v jediném produktu svého druhu. Recovery...
RED CLOVER - více RED CLOVER
výrobce: STARLIFE
Jetel luční obsahuje široké spektrum vitaminů, minerálních látek a organick...
Immuvit CH23 - více Immuvit CH23
výrobce: MERCURY
Osvěžující a mysl očišťující nápoj vyvinutý pod dohledem vědců a techniků z o...
Gotu Kola - více Gotu Kola
výrobce: Health Detox
(Pupečník asijský) Doplněk stravy: 100 vegetariánských kapslí Slože...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály