Ideální hladina cukru v krvi je 4 až 5 mmol/ litr krve, normálně do 5,6 mmol/ litr krve, lehce zvýšená hladina 5,6 mmol/l krve až 7 mmol/l ...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Cukrovka

Cukrovka
Cukrovka


Ideální hladina cukru v krvi je 4 až 5 mmol/ litr krve, normálně do 5,6 mmol/ litr krve, lehce zvýšená hladina 5,6 mmol/l krve až 7 mmol/l krve, ale přes 7 mmol/ litr krve je signálem pro nemoc nazývanou cukrovka. Vyskytuje se, když slinivka břišní tvoří málo inzulínu, nebo když netvoří žádný inzulín, nebo když je inzulín sice produkován, ale tělo na něj nereaguje. Potom se cukr v krvi nedovede spálit.

Rozlišujeme cukrovku prvního typu a druhého typu. O diabetes mellitus 1. typu hovoříme tehdy, když slinivka inzulin netvoří; často vzniká již v dětství, v důsledku poruchy imunity.

I obyčejná chřipka dovede v takovém případě způsobit chaos v obraně - tělo si vytvoří protilátky a omylem zaměří svou pozornost na vlastní beta buňky slinivky, které nemohou správně tvořit inzulin. Jestliže tento proces proběhne rychle a nemoc se projeví až klinickými příznaky cukrovky se zjištěním vysoké hladiny glykemie v krvi, je většinou pozdě - uvedený proces definitivně beta buňky zničí a není tedy jiné cesty než píchat inzulín. V Česku podle statistik trpí tímto typem kolem 55000 lidí. Svou roli sehrává dědičná dispozice, ale je nutno podotknout, že této dispozici silně napomáhá dnešní trend hektického života, stále více oslabovaný imunitní systém a jiné rizikové faktory.

Cukrovka II. typu je taková, kdy se inzulin tvoří, ale tělo jej není schopno využít. Tímto typem v Česku trpí okolo 750000 lidí. Zde převažují faktory jako obezita, nedostatek pohybu, špatná skladba jídla a samozřejmě také genetický předpoklad. Termín epidemie cukrovky je trefný. Léčí se dietou, léky a v pokročilejších fází inzulinem.


Cukrovka


Je také třeba zmínit termín prediabetes. Používá se pro období, kdy má pacient hladinu cukru vyšší, než je norma, tedy od 5,6 do 7 mmol / litr krve. Skutečný počet nemocných může být až o 200 tisíc vyšší, protože lidé často o své nemoci nevědí. O cukrovce bylo napsáno mnoho knih, můžeme si o ní číst v kterémkoli časopise, můžeme se seznámit se statistikami, ekonomickými čísly apod. Ale tento článek píši proto, abych naznačil, jak se dívá na tuto epidemii celostní medicína a jakým způsobem může do procesu zasahovat.

Diabetes mellitus 1. typu
Jestliže má jedinec dispozici k cukrovce, neznamená to, že musí nemoc vždy dostat. S dědičnou dispozicí totiž člověk zdědí také své životní návyky, způsob stravování a jiné tendence, které pak skutečně vedou k nastartování nemoci. Ono nastartování nemoci, jak bylo popsáno výše, také není jen tak jednoduché. Jako příčina bývá často uvedeno, že jí byla chřipka, která nastartovala chybný imunitní proces. Jenže - co to znamená? Imunitní systém vlastně selhal, buď byl virus velmi agresivní, nebo prostě již v tomto okamžiku byl systém nemocný, slabý, vyčerpaný předchozími infekty, které byly léčeny antibiotiky, dále vytvořenou střevní dysbiózou, očkováním, přítomnou alergií, stresem nebo jinou nepohodou. Vlastně si ten člověk vytvářel nevhodné vnitřní podmínky, jeho pomyslná "nádoba" se různými stresory naplnila - a pak přišel (do této chvíle banální) virus, a ten způsobil, že těmito stresory "začala nádoba přetékat". Příčinný řetězec cukrovky, startovacího viru a slabé imunity je často mnohem delší a sahá do velké hloubky, až do nejranějšího věku.

Nyní se zastavme v období, kdy se nemoc nastartovala a protilátky působí na beta buňky slinivky - dostaví se projevy nemoci, pacient je hospitalizován a pomocí velmi vyspělé techniky a vypracovaných metodik se stabilizuje, je naveden na inzulin, na dietu, je mu vysvětlen jídelníček. Pacient a jeho rodina prožívají životní zlomový okamžik a postupně se smiřují s tímto "osudem". Jenže se zde vznáší stále nezodpovězená otázka: Zničily ony protilátky definitivně beta buňky, nebo jsou stále ještě nějaké, které pracují? Ve své podstatě od okamžiku onoho startu jde - o čas!

Technika podávání inzulinu a stabilizace stavu je jasná, ale není jasná ta situace kolem zastavení autoimunitního procesu. Tady medicína pokulhává, často vidím, že lékař sklapne složku a řekne "Cukrovka - inzulin, nemůžeme nic jiného dělat" a o proces, který by měl poplašenou imunitu zklidnit, se již nestará. Lékař tím dává nemoci a člověku program, že jde o konečné řešení - do konce života užívat inzulin.

Existují výzkumy i první náznaky řešení, ale jde to pomalu - obrovské množství financí jde do pokroku v léčení cukrovky - v léčení následků: Víme o inzulinových pumpách, víme o existenci inhalačních inzulinů, máme vypracované kontrolní mechanizmy, ale ten směr do imunomodulace zatím vázne - škoda. Člověka to svádí k myšlence, jestli vůbec existuje snaha průmyslníků a politiků o výzkum. Kdyby se totiž tato cukrovka léčila včasnou nápravou chybně reagujícího imunitního systému, pak by se vůbec nemusela cukrovka tohoto typu uskutečnit, a pak by si ten člověk nepotřeboval kupovat celá následující léta inzulin a jiné prostředky potřebné ke svému léčení. Jinými slovy, nebyl by ani "diabetický průmysl".


Cukrovka


A co dál?
Tím, že ony protilátky definitivně zničí beta buňky a že člověk bude muset užívat inzulin, to končí? Nyní není řeč o následcích cukrovky - statistického zkrácení délky života, oslepnutí, amputaci nohy, dvojnásobného rizika infarktu a mozkové mrtvice. Stále se hlásí ke slovu otázka: A ta autoimunitní příčina se zastavila? Nebo se bude vyvíjet dále? Který orgán napadnou poplašené imunitní buňky nyní? Třeba štítnou žlázu? Popsaný příčinný řetězec pokračuje dále. Celá mašinérie kolem cukrovky vrací sice pacienta zpět do relativně normálního života, ale otazník, který vidíme při rozboru situace z pohledu celostní medicíny, je stále přítomen. Není řešena příčina.

Namísto konkrétního průlomu v řešení příčiny můžeme číst ve článcích pocházejících z České farmakoekonomické společnosti výroky typu:

"Nepodaří-li se zavést do praxe důslednou prevenci snižující počty výskytů cukrovky a zintenzívněním léčby oddalovat komplikace u stávajících pacientů, nebude v brzké budoucnosti reálné náklady na léčbu cukrovky financovat".

Nebo

"Diabetici bez ohledu na věk spotřebují ze zdravotního pojištění 2 až 5krát více prostředků než zdravá osoba ve stejné věkové skupině a léčba pacientů s komplikacemi stojí dokonce 10krát více než nemocných bez diabetických komplikací.."

Nebo

"Cukrovka je velmi zákeřné onemocnění, protože v počátečním stadiu nebolí, pacientům nepřekáží. Postupně však poškozuje cévy, ledviny, oči, nohy a může způsobit srdeční infarkt či mozkovou mrtvici..."

Ano, to všechno je pravda, ale jsou to jen pojmenované projevy, které již známe.

Diabetes mellitus 2. typu
Je výsledkem takových vlivů, jakými jsou obezita, sedavý způsob života, kouření, neustálé stresy v zaměstnání i v rodině, seznam je často dlouhý. Samozřejmě i určitá dispozice k cukrovce, ale o tom již byla zmínka u diabetes mellitus 1. typu. Přírodní zákony se nedají obcházet - stále platí a při jejich porušení vznikne nemoc. Tělo svou nemocí brání člověku žít špatně nastaveným životním stylem a zastavuje ho. V případě cukrovky je to ohromný signál! Ze zdravého člověka se rázem stane pacient.

Přirozeně jde ke svému lékaři a ten mu ty signály vysvětlí určitými argumenty, laboratorními testy - hladinou cukru v krvi apod. a současně zahájí léčbu. Problém se pomocí léčby stabilizuje. Je tímto procesem řešena příčina? Vzal si pacient poučení ze signálů, které dostal? Mnozí pacienti nedodržují přesně léčebný postup a vždy, když mají jít k lékaři na kontrolu hladiny cukru v krvi, se snaží nejíst sladké, aby jim cukr klesl. Koho tím šidí? Lékaře? Cukrovku?


Cukrovka


Profesor Kvapil, předseda Diabetické asociace ČR, hovoří o zlepšení prevence diabetu, spočívající zejména ve zlepšení stravovacích návyků, životního stylu a zabezpečení dostatku správného pohybu. Podle něj se celosvětově populace již od školního věku málo "hýbe". V našich jídelníčcích dlouhodobě převažuje strava složená z živočišných tuků. Přestože se situace pozvolna zlepšuje, stále konzumujeme málo zeleniny a ovoce.

Ve školách všech úrovní ubývá tělocviku, nejen mládež stále častěji vysedává u počítače, málo sportujeme a dospělí v zaměstnání stráví vsedě téměř 80% času. Tyto faktory jsou příčinou rostoucí nadváhy a obezity, dotýkající se již poloviny Čechů. A to je živná půda pro cukrovku…

Navazující činností by mělo být vyhledávání nemocných, které je na bedrech praktických lékařů. Lidé středního věku by měli být o možnostech prevence více informováni, docházet pravidelně na preventivní prohlídky, ke kontrole krevního obrazu a měření krevního tlaku.

Kéž by to však v praxi takto fungovalo.

Dnes se také dá měřit tzv. dlouhý cukr. Ten ukáže, na jaké úrovni je jejich cukrovka, jaké jsou hladiny glykemie za uplynulých několik měsíců, dále také odhalí, zda je léčebný postup účinný. Pacientům už tedy nepomůže, aby tři dny před vyšetřením u lékaře skutečně drželi doporučenou dietu a hladina glykemie se jim snížila. Úsměvné - pacient má cukrovku - lékaři se snaží o jeho léčení - on podvádí, lékaři tedy použijí metodu, aby odhalili podvod.... a o čem to je? Chce se léčit nechce se léčit? Když neposlouchá signály, které dostal, co zmůže lékař, léky?

Léčba cukrovky představuje v České republice zhruba přibližně 20 miliard Kč, což představuje 10% ročních zdravotních výdajů a s léčbou komplikací jsou náklady mnohem vyšší. Špatná kontrola cukrovky - hladiny glykemie v krvi může vést k hyperglykémii a - pokud se pacient do tohoto stavu dostává, hrozí často nebezpečí oněch komplikací, o kterých již byla řeč - slepota, selhání ledvin, gangréna, neuropatie. Tato skutečnost je také hlavním faktorem onemocnění srdce a cév a příčinou impotence mužů.

Na prvním místě léčby je dieta, kterou musí pacient bezpodmínečně přijmout.

Lékař podle sledované hladiny glykémie předepisuje perorální antidiabetika, což jsou léky snižující hladinu krevního cukru, nebo přímo inzulin, který snižuje hodnotu krevního cukru tím, že napomáhá jeho odvádění z krevního oběhu k buňkám, v nichž se využívá jako zdroj energie.

Mezi nejnovější léky na léčbu diabetes mellitus 2. typu jsou tzv. inkretiny. Jsou to hormony, které produkuje střevní sliznice v horní části trávicího ústrojí. Po požití potravy zvyšují uvolňování inzulinu beta buňkami slinivky, zpomalují vyprazdňování žaludku. Současně snižují chuť k jídlu. Mezi nejvýznamnější zástupce inkretinů patří tzv. GLP-1 a GIP.

Oba regulují činnost slinivky břišní tak, aby byla správně zpracovávána glukóza. Jsou vylučovány v souvislosti s tím, kolik cukrů je obsaženo v potravě.

Bylo zjištěno, že u diabetes mellitus 2. typu je GLP-1 produkován v menší míře - a to má za následek, že se hladiny cukrů v krvi snadno zvýší. Snižování produkce GLP-1 je ovlivňováno vyšší aktivitou enzymu DPP-4 (dipeptidyl peptidáza 4). Tento základní jev se moderní léčba snaží ovlivnit dvěma způsoby. Jednak změnou molekuly GLP-1, aby byla odolnější vůči působení enzymu DPP-4 (agonisté receptorů pro GLP-1) a jednak působením látky, která blokuje enzym DPP-4 (inhibitor DPP-4 s názvem gliptin). Inkretinová léčba diabetes mellitus 2. typu má řadu dalších účinků, jako je snížení hmotnosti nebo mírný pokles krevního tlaku. V současnosti přibývá důkazů o tom, že má rovněž schopnost chránit srdce a mozek před vlivy narušeného metabolizmu cukrů.

Tedy sláva, máme na trhu "další výrobek nové generace", který byl v roce 2007 a 2008 ověnčen prestižní Galénovou cenou, nese vavříny, a to navzdory faktu, že opět neřeší příčinu, nýbrž jen reaguje na následek.

Jak můžeme přispět přírodní léčbou?

V celostní medicíně se využívá bylin, jež tělu pomáhají zpracovávat cukr. Byliny, které mají příznivý vliv na metabolizmus slinivky břišní. Jsou zaměřeny také na žlučové cesty a játra. Harmonizují vnitřní prostředí a působí i protizánětlivým účinkem. Stimulují trávicí enzymy a podílejí se na zlepšené využitelnosti potravy. Celkově harmonizují vnitřní metabolizmus.

Lze diskutovat o resveratrolu, který aktivuje enzym SIR1, výsledky výzkumů zatím nejsou jednotné ve svých závěrech, ale některá pracoviště uvádějí, že je nadějným kandidátem na boj proti diabetu. Pokud má resveratrol zvýšit aktivitu SIR1, pak tím způsobuje lepší citlivost inzulínu v lidském a tím snižuje hladinu glukózy v krvi.
Ale dle nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006, nesmíme uvádět informace o účincích potravních doplňků na veřejné platformě. K tomu je určena osobní poradna s lékařem.


Poradny SYMBINATUR


MUDr. P. ŠáchaSymbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Autoimunitní nemoci štítné žlázy
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Mentální anorexie
 • Duhringova choroba
 • Bércový vřed z pohledu nových možností
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Refluxní nemoc jícnu
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Chrápání
 • Autismus
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Apoptóza
 • Osteochondróza
 • Břišní křeče
 • Asthma bronchiale u dětí
 • Osteoporóza
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Kompartment syndrom
 • Jenom rýma
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Protilátky proti jaterním buňkám
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  SELENIUM STAR - více SELENIUM STAR
  výrobce: STARLIFE
  Selen je součástí enzymu glutathionperoxidázy, která se společně s vitamine...
  Ölziehkur Royal - léčebná olejová kúra - více Ölziehkur Royal - léčebná olejová kúra
  výrobce: MERCURY
  Očistná olejová kúra - žmoulání Od nepaměti se v sibiřské tajze používá ...
  STAR MEN - více STAR MEN
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Produkt speciálně vytvořený pro muže, pro jejich sebevědomí...
  OSTEO STAR - více OSTEO STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Dodává organismu potřebnou denní dávku vápníku, hořčíku, ...
  Recovery H2 v kapslích - více Recovery H2 v kapslích
  výrobce: Molekulární vodík
  Rozpouštění ve vodě Zažijte sílu molekulárního vodíku v jediném produkt...
  LIPO-SUCCINATE STAR - více LIPO-SUCCINATE STAR
  výrobce: STARLIFE
  LIPO-SUCCINATE STAR je novým produktem s obsahem kyseliny alfa-lipoové a vi...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály