V poslední době se často mluví a škodlivost očkování, jež by mělo ženy ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Coriolus a HPV

Coriolus a HPV



V poslední době se často mluví a škodlivost očkování, jež by mělo ženy ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku.


Coriolus a HPV


„Představitelé zdravotnického establishmentu i poslanci neznají nebo vědomě přehlížejí skutečnost,“ říká prof. Anna Strunecká o záměru hradit stále ještě nedostatečně vyzkoušené vakcíny.

Politici navrhují, aby rodiče dívek ve věku 13 až 14 let nemuseli platit za vakcínu, která by je měla ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku. Fyzioložka prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., upozorňuje, že vakcínu Gardasil, na evropském trhu dostupnou pod názvem Silgard, považují američtí experti za nejnebezpečnější vakcínu, kterou se dnes očkuje. Totéž platí o vakcíně Cervarix. Více zde.

Přitom přírodní řešení boje s HPV. Její jméno je Coriolus.

Coriolus patří mezi medicinální houby, které mají silné imunostimulační i přímé protivirové účinky.Jeho podpora nespecifické složky imunitního systému vychází hlavně z vysokého obsahu ß glukanů a proteoglukanů. Tato kombinace se zdá být velmi příhodnou pro potírání infekce human papilloma virem (HPV), který stojí za rakovinou děložního čípku, ale i rakovinou v oblasti úst a krku. 90% rakovin děložního čípku vzniká na podkladě HPV infekce. Některé studie přinášejí i zprávy o možné souvislosti mezi infekcí HPV a rakovinou prostaty.

V prvních stádiích, kdy se na děložním čípku objeví předrakovinné změny, se provádí pouze sledování, změny se neřeší, ale i u nich je riziko další progrese. Je tedy nutná pravidelná observace, aby se v případě zhoršování invazivně zasáhlo. Pokud by bylo možné zasáhnout již v této fázi nějakou účinnou neinvazivní metodou, bylo by to více než žádoucí.

Možnosti testovat účinek této houby na virus HPV a dysplastické změny na děložních čípku se chopilo vícero vědců, např. Prof. Todor Chernev, Dr Silva Couto, Dr. Jean Monro, Dr. Stoyan Borisov aj. Vybrali si přípravek Coriolus, který obsahuje biomasu bohatou na imunostimulační látky.

Dr. Silva Couto prováděl výzkum týkající se podávání Coriolu u pacientek s dysplastickými změnami na děložním čípku, z nichž některé byly nakaženy i virem HPV. Roční podávání preparátu v dávce 3g/den, jehož účinnost byla porovnávána s kontrolní skupinou, v níž pacientky nebraly přípravek z Coriolu, ukázala profit, který z užívání pacientkám plyne. U pacientek užívajících přípravek z Coriolu došlo k regresi dysplastických změn (u pacientek užívajících Coriolus o 72,5%, u skupiny bez suplementace 47,5%) a ke clearence viru ( Coriolus 90%, bez Coriolu 8,5%).

Studie Prof. Cherneva také potvrdily vliv Coriolu na HPV infekci. Byly provedeny dvě na sobě nezávislé studie.

1. Studie proběhla mezi lety 2009?2010 a zahrnovala 100 žen ve věku od 16?50 let, které byly infikovány vysoce a nízce rizikovými kmeny HPV co se rozvoje rakoviny týká. Byl jim po dobu 6 měsíců podáván přípravek Coriolus 2x3 tablety, nebo bylo podávání Coriolu kombinované s chirurgickou intervencí.

Pacientky byly vyšetřeny na HPV infekci, včetně určení subtypu HPV, byla provedena cytologie materiálů z děložního čípku (PAP test) a určena tíže dysplastických změn. To se provádělo na počátku a na konci studie. Výsledky potvrdily, že u 64 tj. 88%, ze 73 pacientek, které byly suplementovány Coriolem, a 25, tj. 93%, z 27 pacientek, které měly kombinovanou léčbu, došlo k vymizení infekce. Byly HPV negativní. Výsledky pacientek s PAP testem, jenž je řadil do skupiny IIIa a IIIb, ukázaly zlepšení na PAP I nebo II.

Na konci prováděné studie zůstalo jen 11 HPV pozitivních pacientek. Ty byly pozitivní na jeden nebo více suptypů, přičemž subtyp 16 je znám svou rezistencí k léčbě.

2. Studie se prováděla mezi lety 2010?2012, 200 žen nakažených HPV bylo suplementováno přípravkem Coriolus po dobu 6 měsíců v dávce 2x3 tablety.

Opět byly provedeny testy na přítomnost viru HPV a určení jeho subtypu, prováděly se děložní stěry a určovala se stádia dysplastických změn. Kontroly se prováděly 3. a 6. měsíc. Studie se též zaměřila na možné negativní účinky a možné komplikace, jež by mohla léčba způsobit v graviditě. Preparát byl také užíván partnery testovaných žen, a to u 70% párů, z nich u 90% párů bylo po dokončení léčby HPV negativních.

U 95% pacientek došlo k vymýcení viru, byly HPV negativní. Opět se ale ukázalo, že subtyp 16 je rezistentnější k léčbě. U HPV pozitivních pacientek bez histologických změn na děložním čípku došlo k úplné redukci viru již po 3 měsících léčby, u pacientek s lehkými dysplastickými změnami napomáhá Coriolus ke zvýšení virové clearence, v případě vyšších stupňů dysplasie posiluje Coriolus imunitní systém a redukuje riziko relapsu.

Prokázalo se též, že léčba Coriolem s sebou nenese vedlejší účinky a nemá vliv na případnou graviditu.

Dr. Jean Monro vypracoval schéma, při kterém podávání Coriolu a kyseliny listové po dobu 8 týdnů ochrání pacientky HPV pozitivní před rozvojem rakovinného bujení.

Dr. Borisov v roce 2012 pak koncipoval svou studii podobně jako dva první zmínění. Zařadil do ní 100 pacientek věku 16?50 let, které byly pozitivní na vysoce rizikový subtyp HPV, tj. 96 pacientek a 4 pacienty s méně rizikovým subtypem HPV.

Pacientky rozdělil do 2 skupin, 73 členná skupina dostávala Coriolus 3g/den po dobu 6 měsíců. 27 pacientek bylo suplementováno Coriolem a byla prováděna i chirurgická intervence. U pacientek byly zjišťovány subtypy HPV, odebírány cytologické vzorky na zjištění stupně dysplazie.

I jeho výsledky ukázaly, že téměř 90% pacientek pouze na Coriolu bylo po 6 měsících negativní na HPV, u pacientek s kombinovanou léčbou to pak bylo 93%.

Vzhledem k množství nezávislých studií, které opakovaně potvrdily účinnost Coriolu na infekci HPV virem i na dysplastické změny v oblasti děložního čípku, je možné tento považovat za skutečně účinný.

http://www.positivehealth.com/article/cancer/coriolus-versicolor-as-an-effective-addition-to-the-treatment-of-hpv-infection

http://www.aneid.pt/pdf/Poster_Coriolus_Ohrid_2013_.pdf

http://www.mycologyresearch.com/pdf/articles/CORIOLUS_VERSICOLOR_En_MedLine_YBogdanova_WA_version2.pdf


Monro J. 2005. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversed by Coriolus. Prospective Trial for HPV Control with Coriolus. Clinical Journal of Mycology, Vol. 1, Ed. 10: 4.

Trifonov G. Coriolus-a new addition to the arsenal for complex treatment of oncogynecological diseases. Akush Ginekol (Sofiia) 2009, 48 Supplement 1:18

Borisov S. Coriolus versicolor-Assessment of the Effects on Patients Infected with Low-risk and High-risk HPV Subtypes. Clinical Journal of Mycology: 2-4. January 2012.

Serth J, Panitz F, Paeslack U, Kuczyk MA, Jonas U. 1999 Increased levels of human papillomavirus type 16 DNA in a subset of prostate cancers. Cancer Res, 59(4):823-5.


Zdroj: http://www.mycomedica.cz/












Symbinatur - Podobné články
 • Cordyceps proti roztroušené skleróze
 • Kurkumin podporuje regeneraci nervové soustavy
 • Cordycepin jako prevence vzniku pooperačních strůstů
 • Únava - nedostatek buněčných zdrojů energie
 • Betaglukan v medicinálních houbách může zmírnit alergii na ambrozii
 • Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů
 • Erinacin z Hericia proti Alzheimerově nemoci
 • Reishi a Alzheimerova nemoc
 • Kurkumin ochraňuje a obnovuje krvetvorbu při léčbě karboplatinou
 • Coriolus proti salmonele tyhpi
 • Snižte vedlejší účinky chemoterapie pomocí medicinálních hub
 • Medicinální houba Cordyceps v boji proti chronickému onemocnění ledvin
 • Agaricus u pacientů s mnohočetným myelomem
 • Proč pomáhají medicinální houby v boji proti rakovině? - Video
 • Houbové polysacharidy
 • Antioxidanty a houby
 • Medicinální houby a rakovina - 1.část
 • Medicinální houby a rakovina - 2.část
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Medicinální houby a Psyche
 • Extrakty z medicinálních hub - kvalita, účinnost, bezpečnost
 • Astma a medicinální houby
 • Medicinální houby výrazně posilují váš imunitní systém
 • Časté dotazy na medicinální houby.
 • Cordyceps CS-4 - užití při sportu
 • Maitake
 • Působení Chagy na kostní dřeň zničenou protinádorovou terapií
 • Chaga, diabetes a krevní lipidy
 • Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II
 • Chaga a rakovina tlustého střeva
 • Chaga a rakovina plic
 • Chaga a monocyty
 • Chaga a herpetické infekce
 • NK buňky - video
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Existuje přírodní léčba rakoviny? Zkuste medicinální houby!
 • Snižte cholesterol pomocí Betaglukanu a medicinálních hub
 • Bojujte proti rakovině, posilněte svůj imunitní systém a zabraňte zánětům - video
 • Agaricus a rakovina prsu
 • Problémy s erekcí? Nemůžete otěhotnět? Zkuste medicinální houby!
 • Agaricus a novorozenecká žloutenka
 • Outkovka pestrá (Coriolus) ničí rakovinové buňky
 • Agaricus a leishmanióza
 • Hericium proti H. pylori
 • Cordyceps zlepšuje stav jater při intoxikaci tetrachlormetanem
 • Cordyceps v boji proti rakovinným buňkám
 • Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky
 • Hericium k posílení imunitního systému
 • Medicinální houba Agaricus blazei Murrill a leukémie
 • Chaga a alergie
 • Korálovec ježatý by mohl pomoci zlepšit naši náladu i paměť
 • Hericium a růst neuritů
 • Cordyceps - poklad Tibetu (video)
 • Cornellova univerzita provádí studii o úloze medicinální houby Maitake
 • Hericium a fibrinolýza
 • Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra
 • Imunita organizmu a medicinální houby
 • Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii
 • Cordyceps a rakovina plic
 • Maitake u diabetu a hypercholesterolémii
 • Maitake s vitamínem K a rakovina ledvin
 • Maitake napomáhá zlepšit imunitu u diabetiků
 • Maitake a střevní záněty
 • Hericium a diabetem způsobená bolest
 • Cordyceps a prozánětový cytokin TNF alfa
 • Rakovina prsu a medicinální houby
 • Žampion lví hříva - Hericium
 • Je možné pomocí medicinálních hub vyléčit jaterní problémy?
 • Maitake a potlačení rakovinného bujení
 • Snižte ve svém těle objem tuku, hladinu cholesterolu a cukru - pomocí medicinálních hub
 • Hericium zlepšuje metabolismus tuků
 • Maitake a myelodysplastický syndrom
 • Hericium v boji proti rakovině střev
 • Sezónní alergie
 • Agaricus v boji proti stárnutí trávicího traktu
 • Jak houby zachraňují včely
 • Kurkumin napomáhá regeneraci jater
 • Maitake a Reishi při obnově neuritů
 • Reishi a její vliv na T mediovanou imunitu
 • Reishi a ochrana sítnice
 • Reishi a rakovina děložního čípku
 • Reishi a rakovina prostaty
 • Reishi a zvýšení výkonnosti u žen trpících fibromyalgií
 • Reishi a žaludeční vředy
 • Reishi antifungální účinky
 • Reishi je úspěšná v boji proti bakterii Prevotella intermedia
 • Reishi - medicinální houba proti stárnutí?
 • Reishi obsahuje cytotoxické triterpenoidy působící na rakovinné buňky
 • Reishi ochraňuje buňky před radiačním poškozením
 • Reishi ovlivňuje multirezistenci rakovinných HepG2 buněk k léčbě
 • Reishi zlepšuje stav astmatiků
 • Vliv Reishi ochraňuje mozek při požívání alkoholu
 • Kurkumin proti amébám
 • Lentinula edodes - Shiitake
 • Coriolus a biodegradace antibiotik
 • Únava
 • Cordyceps zlepšuje stav po mozkové mrtvici
 • Hlíva a léčba zánětů uší
 • Cordyceps
 • Kurkumin a rakovina plic
 • Kurkumin jako antibiotikum, prolomení bakteriální rezistence
 • Kurkumin jako antiepileptikum
 • Kurkumin ochraňuje vaječník před předčasným stárnutím
 • Kurkumin proti buňkám rakoviny tlustého střeva
 • Kurkumin proti demenci
 • Kurkumin proti mozkové mrtvici
 • Chaga
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  PAPAYA PLUS STAR - více PAPAYA PLUS STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy pro trávení a správné funkce střev Papája se vyznačuje vy...
  ZINC STAR - více ZINC STAR
  výrobce: STARLIFE
  ZINC STAR obsahuje prvek zinek, který je součástí více než 300 enzymů. Zine...
  MULTI STAR 500 ml - více MULTI STAR 500 ml
  výrobce: STARLIFE
  MULTI STAR slouží pro doplnění všech minerálů, stopových prvků, vitaminů, e...
  INOSINE STAR - více INOSINE STAR
  výrobce: STARLIFE
  INOSINE STAR obsahuje inosin, který je tělu vlastní a ze kterého se v organ...
  pH - Indikační proužky - více pH - Indikační proužky
  výrobce: MERCURY
  Super senzitivní indikační proužky na měření pH moči - 100 ks. Škála pH ...
  SLIM FIBER STAR - více SLIM FIBER STAR
  výrobce: STARLIFE
  SLIM FIBER STAR je přípravek s obsahem vlákniny, která je důležitá zejména ...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály