Otvírám další téma kolem nutrigenetiky, nadějného oboru, který má budoucnost, protože si to doba žádá....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Chlorella pyrenoidosa jako nutrigenetikum?

Chlorella pyrenoidosa jako nutrigenetikum?
Chlorella pyrenoidosa jako nutrigenetikum?


Nutrigenetika – obor budoucnosti

Otvírám další téma kolem nutrigenetiky, nadějného oboru, který má budoucnost, protože si to doba žádá.

Tento vědecký obor zkoumá závislost účinku jednotlivých složek nebo druhů diety, či potravních ingrediencí na variantách genů jedince. Jedná se tedy o sloučení věd o výživě a genetiky. Ale chtěl bych upozornit na jeden fakt, využívaný v poslední době v komerčních kruzích: Pojem nutrigenetika se tam využívá, nebo spíše zneužívá k dodání větší váhy a nadhodnoty příslušnému výrobku, např. potravnímu doplňku. A udaná ingredience přitom nemá vliv na genetickou výbavu člověka, nýbrž jde o prostou ingredienci s účinkem, jenž přísluší vitaminu, antioxidantu atd. Některé firmy nabízejí svým zákazníkům rozbory dědičné informace a na základě jejich výsledků jim pak doporučují změny jídelníčku a životního stylu a vysvětlují, že je třeba kompenzovat dědičně podmíněné sklony např. k cukrovce, nemocem kardiovaskulárním a mnohým civilizačním nemocem. Ano, tyto produkty jsou prospěšné k eliminaci stresových faktorů, k boji s oxidačním stresem, ale přímý vliv na genetiku nemají.

Nicméně věda neustále hledá takové ingredience, jež by skutečně dokázaly zasahovat do genetické informace. Na hodnocení jejich výsledku si však musíme počkat.

V zorném úhlu vědců
V minulosti jsem zahájil seriál o takových potravních ingrediencích, jež jsou středem zájmu vědců v tomto smyslu:
o kurkumě,
o zázvoru,
o piperinu.
Ve speciální rubrice našeho portálu shromažďuji informace o potravinách, jež by si zasloužily nutrigenetický výzkum. (Věřím, že takové studie už probíhají.) Jsou to açaí, aloe (zvláště druh arborescens), papája, ananas, chřest, červená řepa, maca i další, jak je naši čtenáři znají…

Skvělá chlorela
Dnes jsem si vzal do pomyslného pera sladkovodní řasu chlorellu pyrenoidosu a vybral jsem si ji od firmy Green Ways, protože ta má o ní bohatý studijní materiál, kde mohu nalézt četné vědecké studie, potvrzující její prospěšnost při užívání u zdravých, ale i nemocných lidí.

Je řazena mezi fytonutrienty, je to jednobuněčná sladkovodní řasa, a přesto má takové vlastnosti, jež jí umožnily vydržet na Zemi 2 a půl miliardy let. Paleontologové tvrdí, že takové řasy byly první formou života, obsahují prvky, které zajišťují všechny potřeby v těle člověka, dnešní potravinologové ji řadí mezi superpotraviny podobně jako moringu či baobab a zkoumají chlorelu coby ideální potravinový zdroj výživy budoucnosti.

Jedinečné vlastnosti
Chlorela má pevné jádro a přežila předně díky své genetické stabilitě; přítomná DNA dokázala uchovat svou formu. Lze předpokládat, že buňka chlorely má dobře zachovanou, dokonalou schopnost samoopravitelnosti DNA. A to je fakt, který vědce zajímá.

Tato řasa byla objevena ke konci devatenáctého století, ale tehdy nemohla být využívána pro tvrdost buněčné stěny, kvůli níž není stravitelná. Až moderní metody tuto pevnost stěny rozmělnily a pozměnily tak, aby se stala stravitelnou. A tehdy slavila chlorela velký rozkvět…

Sladkovodní chlorela odstraňuje škodlivé látky, denně vstupující do těla ze vzduchu (dýcháním), z vody (pitím) a příjmem potravin. Seznam těchto látek je opravdu dlouhý. Když pravidelně užíváte chlorelu, pak se prostřednictvím její funkce čistíte ve střevech, cévách a v jiných místech těla.

Proto myšlenku "jít zelenou cestou ke zdraví" prosazuji řadu let.

Chlorelu zde spojuji s probiotiky, protože společně sehrávají synergický účinek.

Je hodně důležité, aby byly toxiny pravidelně odstraňovány a detoxikačním orgánům (játra, ledviny, střevo…) usnadňována jejich práce. Nahromaděné toxiny, které nebyly odstraněny, pak jednoho dne doslova explodují, a tak člověk upadne do nemoci, ani netuší, proč. Blížící se nemoc se totiž dlouhou dobu nijak zvlášť neprojevuje. Žel, až se projeví, může být pozdě, orgán už bývá toxiny nenávratně poškozen. Obnova je pak pracná, ne-li nemožná.

Avšak je tu naděje:
- Předpokládá se, že buňky chlorely mohou pomáhat lidským buňkám s opravou poškozené tkáně! A mohou zpomalovat proces stárnutí… A to hlavní, v což doufám (zatím bez vědeckého přitakání), že dokáže i opravovat poškozený genetický materiál; obsažená kombinace aminokyselin zajišťuje přinejmenším potřebné stavební jednotky pro obnovu genetického materiálu buněk a poskytuje prekurzory pro syntézu enzymů.

Chlorela má velmi širokou škálu vitaminů, minerálů a aminokyselin, ale v této úvaze nejsou tím podstatným faktem.
- Největší hodnota chlorely je její růstový faktor CGF. Je to nukleotid - peptidový komplex, který vzniká při intenzivní fotosyntéze. Ten vlastní řase umožňuje, že velmi rychle roste: Nemá kořen, nemá stonek, nekvete, nedává semena ani plody, je schopna vegetovat a metabolizovat sama.
- DGF není hormon, nelze jej srovnávat s růstovým hormonem, obsahuje nukleové kyseliny, aminokyseliny, peptidy, polysacharidy, betaglukany. Nukleové kyseliny DNA a RNA jsou základním stavebním kamenem života, jsou velmi důležité pro udržení přirozeného obranného systému a jeho správnou funkčnost.

Laktobacily (a vůbec i ostatní mikroflóra ve střevu) potřebují tento faktor. Když tedy budete kromě probiotik užívat i prebiotika (= chlorelu), vytvoříte si podmínky pro růst užitečných bakteriálních kultur, jež budou vaše tělo chránit před civilizačními nemocemi a také např. před plísněmi.

Dnes se velmi často objevuje tento fenomén, zvláště u žen. Mají angínu, dostanou antibiotikum, které kromě likvidace škodlivého bacilu zničí i mikroflóru ve střevu a - na vaginální sliznici. Problém s angínou v krku ustane, ale objeví se vaginální problém, kde hraje hlavní slovo kvasinka, jež se tam rozmnožila. Probiotika a chlorela pomáhají tento bakteriální lapsus vyrovnat. Růstový faktor z chlorely dokáže stimulovat ke správnému růstu i vaginální mikroflóru. A díky tomu se obnoví přirozené poševní prostředí. Je to rozhodně pozitivní krok proti existenci kvasinky.

Chlorela je zásadotvorná a pomáhá regulovat pH - tím vytváří vhodné prostředí pro funkci imunitního systému a pro růst prospěšných probiotik a naopak ničí bakterie choroboplodné.

Prospívá v období těhotenství a menopauzy,
růstový faktor CGF dokáže pomoci s regenerací kostí, kůže a cév, které jsou v těchto obdobích namáhány. A často chlorelu indikuji u neplodných manželství, protože chlorela díky růstovému faktoru podporuje tvorbu vajíček u žen a spermií u mužů. Pomáhá obnovovat jaterní buňky, což je podstatné u nemocí atopických, např. u ekzémů. Pomáhá obnovovat nervové buňky… a má další vlastnosti výhodné pro člověka, jen jich využít.

Pro imunitu
Tělní buňky produkují speciální látku, nazývanou interferon. Je důležitá pro obranu, aktivuje bílé krvinky - makrofágy, které „požírají“ škodlivé bakterie a jejich zbytky, viry, nádorové buňky, odpadní produkty po proběhnuvším metabolickém procesu. Kromě toho chlorela aktivuje další druhy bílých krvinek, které hrají důležitou roli v obraně protilátkou i v obraně buněčné. (T a B lymfocyty). Štěpením lipidů ničí stěny bakterií a virů a brání jejich růstu a množení. Produkuje látku zvanou chlorelin, a ta má antibiotický efekt.

Vitaminem A předcházíme rakovině
Vitamin A je v chlorele obsažen, chrání integritu sliznic a kůže, posiluje tím nespecifické faktory imunity, připojuje se k aktivitě fagocytů, aby mohly snadněji napadat cizorodé látky a rakovinné buňky. Jde o významný prvek v prevenci rakoviny.

Rakovina
je velmi složitý patologický proces, a pokud se projeví, znamená to, že v těle selhal obranný mechanizmus, který ve své neschopnosti umožnil, aby se rakovinné buňky začaly množit. Chlorela není lék proti rakovině, ale má vlastnosti, jež mohou tělu pomáhat v nelehké situaci porouchaného imunitního systému. Zvyšuje počet a aktivitu makrofágů, jak jsem výše uvedl. Rakovinné buňky se také rychle rozpadají, odumírají, je to vlastně nekrotická tkáň, pro tělo jedovatá, a proto je nutné, aby z něho byla co nejrychleji odstraněna. A to je právě ta prospěšná úloha chlorely, že pomáhá s úklidem, podporuje jaterní buňky k detoxikaci, tím ulevuje imunitě, lymfatickému systému a tvoří podmínky pro regeneraci. Chlorela má podle mne důležité místo v léčbě nádorových chorob vedle klasických chemoterapií či radioterapií, protože pomáhá lépe snášet tyto poměrně agresivní léčebné metody.

Nutrigenetika ví o ligandech
Dnes je nám jasné, že množství i složení stravy významně ovlivňuje nástup, průběh i léčbu prakticky všech onemocnění.

Některé potraviny obsahují chemické látky nazývané ligandy, jejichž pomocí se dostává signál do receptorů buněk. Navázáním těchto ligandů dochází k aktivaci receptoru. Takový receptor je na povrchu buňky a také z vnitřní strany stěny buňky a aktivovaný receptor vlastně mobilizuje procesy v buňce, její růst, dělení, energii. A ligandy receptorů navíc ovlivňují transkripci řady genů (přepis genetické informace z DNA do molekuly RNA).

Nádorové buňky mohou mít na svém povrchu více takových receptorů, než mají buňky normální, navíc mohou být tyto receptory různě změněny, popřípadě nádorová buňka sama produkuje příslušný ligand (signál), na který pak sama odpovídá zvýšeným dělením a růstem.

Pokud je buňka chlorely geneticky stabilní a mohla by přenést svým ligandem uklidňující informace, pak by to bylo velmi žádoucí. Ze studia epigenetiky dnes již víme, jak nezanedbatelný je vliv diety matky v průběhu těhotenství na metabolické programování vyvíjejícího se plodu, podobně jako má kouření negativní vliv na plod dítěte.

Zatím si musíme počkat, zda vědci prokážou vliv chlorely na genetickou informaci. Určitě to není snadné, nicméně historie a dosavadní poznatky o účinnosti chlorely podporují domněnku, že i kdyby nepůsobila přímo na lidský gen, má takové vlastnosti, které prospívají lidskému organizmu, chrání ho a stabilizují.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
CARNOSINE STAR - více CARNOSINE STAR
výrobce: STARLIFE
Karnosin je přírodní látka, biologicky aktivní peptid, tvořený 2 aminokysel...
Recovery H2 v kapslích - více Recovery H2 v kapslích
výrobce: Molekulární vodík
Rozpouštění ve vodě Zažijte sílu molekulárního vodíku v jediném produkt...
GREEN TEA STAR - více GREEN TEA STAR
výrobce: STARLIFE
GREEN TEA STAR obsahuje extrakt ze zeleného čaje, který se v čínském lékařs...
ZIANICA UROPOETICA - více ZIANICA UROPOETICA
výrobce: PLANTA MEDICA
hlavní složka: extrakt z petržele Složení Petržel kadeřavá, mrkev a okurk...
BARLEY STAR - více BARLEY STAR
výrobce: STARLIFE
Mladý ječmen je bohatým přírodním zdrojem 18 aminokyselin, 14 minerálních l...
IRON GT STAR - více IRON GT STAR
výrobce: STARLIFE
Železo aktivuje metabolismus těla, je nezbytné pro transport kyslíku a fung...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály