Lidé chtějí mít dobré zdravotnictví, dotýká se jich to každého. Téma zdravotnictví je stále žádané a odráží se také v umělecké tvorbě....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Budoucnost medicíny - díl druhý

Budoucnost medicíny - díl druhýBudoucnost medicíny - díl druhý


Lidé chtějí mít dobré zdravotnictví, dotýká se jich to každého. Téma zdravotnictví je stále žádané a odráží se také v umělecké tvorbě. V TV vidíme seriály Nemocnice na kraji města, Ordinace v růžové zahradě a ze zahraničí Doktor z hor či Dr. House a jiné.

Po revoluci jsem pracoval v jedné menší okresní nemocnici, tehdy vznikalo sdružení lékařů, ze kterého byla později sestavena lékařské komora.

A právě tehdy, po dlouhé době, kdy nebyla možnost výběru, se hodně diskutovalo o tom, kterým směrem se má medicína ubírat.

První teze byla - návrat k původnímu modelu rodinného lékaře. Lékař musí být univerzálně vzdělán, má žít v regionu s lidmi, má dobře znát jejich prostředí. Jeho ordinace má být vybavena k nejnutnějším výkonům a má být schopna základní diagnózy. Rodinný lékař má mít větší pravomoc k tomu, aby svého pacienta dokázal léčit ve své ambulanci a dále v jeho rodinném prostředí. Pouze v krajních případech posílá nemocného na kliniku, jak pro přesnější diagnózu, tak pro speciální léčbu či odbornou operaci. Pacient zaplatí výkon lékaře a s účtenkou pak jde na pojišťovnu, ta mu ji zpět proplatí.

Druhá teze byla - centralizace do nemocnic. Moderní vybavení, rozšířená lůžková část. Peníze z centra. V našem okresním městě byly na přelomu revoluce již vybudovány základy pro rozšíření nového křídla nemocnice, měly tam být nové operační sály, nemocnice měla dostat přístroj magnetické rezonance, měla být rozšířena lůžková část, vybudována rychlá záchranná služba. Investice byly na cestě atd.
Diskuse byla tehdy převálcována argumenty ekonomickými a byla odsouhlasena druhá varianta - centralizace.

Po dvaceti letech se ukazuje pochybnost této volby.
"Sousto" nemocnic je příliš velké, nejsou peníze na udržení chodu takového systému. Lékaři jdou do stávky, odcházejí do zahraničí, pacienti si musejí připlácet za pobyt v nemocnici atd.

Praktický lékař se stal úředníkem, pracuje za počítačem, má omezené pravomoci, jeho limit je sledován revizními orgány, vztahy s pacienty jsou chladné.

Pro představu zde uvedu několik anonymních názorů - úryvků z korespondence naší poradny:
1. S klasickými doktory nemám dobré zkušenosti, nikdy mi moc nepomohli. Chodím už asi třetím rokem k léčitelce, ta mi předává energii, antidepresiva už neberu, ani žádné jiné prášky.

2. Zdá se, že situace ve zdravotnictví je už tak kritická, že lidé hledají pomoc stále častěji u alternativních lékařů.

3. Obvodní lékař bere mou nemoc jako výjimečnou poruchu a z finančních důvodů a úsporných balíčků mně žádné důkladné vyšetření nepředepíše... Je to začarovaný kruh.

4. Bohužel, když specialistovi, ke kterému docházím, sděluji při každé návštěvě, že mé problémy pokračují beze změny, pokývá moudře hlavou a jen předepíše další dávku léku. Především ale vybere poplatek 30,- Kč. Připadám si jako hypochondr... Moje praktická lékařka, kterou navštívím opravdu pouze tehdy, když mám větší problémy, mě většinou ani pořádně nevyšetří, jen napíše léky a odchod... O mé nemoci toho věděla méně než já, musela jsem jí vytisknout články z internetu.

5. Jsem již u druhého doktora a nedokázali mi příčinu říci, ba co víc, nedokázali mi zatím ani pomoci. Na otázku, co je příčinou, mi bylo řečeno, že příčin může být více. Jaké to jsou, jsem se již nedozvěděla.

V současné době není situace pro pacienty příznivá, zažíváme podivný pohled na celkovou schopnost moderní "vědecké" medicíny skutečně pomoci. Alternativní medicína je neustále pranýřována, přestože nabízí návrat k původnímu způsobu léčení.

Před dvaceti lety jsem odešel ze systému pojišťoven a klasického pojetí medicíny, prošel jsem si různými školami v různých částech Evropy a pozoroval jsem, jak se problém řeší jinde.
V Helsinkách jsem brzy na jaře roku 1990 prošel různá pracoviště. Pozval mne můj kamarád a kolega pediatr a s ním jsem měl možnost krátkou dobu i pracovat a pozorovat tamější medicínské postupy. Uvedu příklad: Večer po práci jsme byli v šachovém klubu a hráli spolu partii. Během hry mu telefonovala jedna jeho pacientka o své nemocné dceři... Probral s ní situaci, zavolal do nemocnice Aurora, domluvil si se službu konajícím lékařem, aby dítě přijal na oddělení, a požádal o provedení určitých vyšetření a následné léčby. Matku s dítětem poslal tímto způsobem do nemocnice.
Ráno v 6.30 jsme nejprve vyjeli do nemocnice Aurora, jeho první cesta vedla k oné malé pacientce, potom konzultoval postup s ošetřujícím lékařem a později s matkou dítěte, ta pobývala už s dcerou na pokoji. Tehdy jsem byl jako v Jiříkově vidění...
Pak jsem dva dny hostoval na homeopatické klinice. Setkal jsem se tam se skupinou onkologických pacientů, kteří tam docházeli na terapie... a mé - Jiříkovo - vidění pokračovalo. Kvůli diagnózám byli pacienti klasickou medicínou odepsáni a bylo jim dáváno několik týdnů života. Tehdy jsem viděl, že řešení existuje, a vůbec nemusí jít jen o chemoterapii a protokoly sestavené farmakologickými firmami.
Podobná Jiříkova vidění jsem zažil v Grieshaber Akademii v německém Schiltachu, kde se léčení odehrávalo pomocí systémové informační medicíny, která je založena na principu biorezonance.
A stejně dále u firmy Dr. Peithner v Rakousku, kde jsem měl možnost proniknout do hloubi anti-homotoxické medicíny a dále pak do mikrobiologické terapie.
Soubor poznatků jsem získal při studiu konstituční homeopatie pod vedením anglického homeopata Petera Chappela a na kurzech holandsko-indické homeopatie, kde se probírá hlavně rubrika MYSL. Tu se vychází z předpokladu, že "všechno" jde z hlavy, záleží na myšlenkovém programu, který si člověk do podvědomí uložil.

V Čechách jsem pak poznatky postupně prosazoval do praxe, až jsem posléze dospěl k založení SYMBINATUR. Název je symbolický, ukazuje na symbiózu s přírodou.
Hlavním mottem je: Přírodní zákony se nedají obcházet.
Ať se člověk snaží sebevíc, ať proto dělá i nemožné, ať k tomu používá nejmodernější léky, stejně to dopadne tak, jak je to dáno přírodou.
Prostě člověk má žít podle přírodních zákonů.
Pokud tak nečiní, objeví se mu nemoc a tu nevyléčí lékem.
Základem práce SYMBINATUR medicíny je sestavení životní časové osy pacienta.
Z ní musí na povrch vyplavat ony pacientovy někdejší snahy o obcházení daných zákonitostí. Časová osa pacientovi ukáže jeho marnou snahu o léčení pomocí léků.
Nejpodstatnějším krokem v této fázi je to, že své zjištění musí p o c h o p i t a p ř i j m o u t .
Tehdy přijde na řadu druhý krok. Ten je ze všeho nejtěžší. Totiž pacient se musí vydat cestou totální změny svého dosavadního života, a to od základu: začít od svého myšlení, od postoje ke svému tělu. Musí změnit názor na to, co je zdraví, co je nemoc a jak se má k nemoci postavit. Má najít způsob, jak zjištěné příčiny odstranit. Teprve tehdy, když pacient začne vážně pracovat na uvedených krocích, teprve tehdy se má tvořit jeho léčebný program, ale ten nemusí nutně zahrnovat léčiva! Jestli si někdo myslí, že se léčí, a má tím na mysli užívání léků, je na omylu.

Když jsem výše popisoval nejmodernější - klasický postup medicíny, který má být zaměřen na molekulární úroveň, pak výše popsaný postup je tomu nadřazen...! Ani ona medicína budoucnosti nedokáže obejít přírodní zákony. Pacient však tím způsobem dostane novou šanci, jeho receptory začnou pracovat správně, imunitní systém rozpozná alergen, bakterii, rakovinnou buňku.

Přesto však musí člověk projít totální změnou a jeho MYSL musí pracovat v novém režimu a s novým pozitivním programem.
Teprve spojením obou technik lze hovořit o skutečném léčení.

Vše záleží na pacientech, s jakou iniciativou si budou vymáhat správný postoj lékařů. Ti jsou povinni jim vše vysvětlit a respektovat jejich názor. V některých zemích dávají podepisovat pacientovi dokument, zda chce být léčen klasicky či alternativně.
I čeští pacienti by měli pochopit, že žijeme v demokracii a že mají právo se dožadovat svobodného rozhodnutí, "co se mnou bude". Spolupráce lékaře a pacienta nad zdravotním záznamem a sestavování časové osy pacienta by mělo být samozřejmostí.
V Rakousku například jsem zažil následující postoj lékaře: Pacientce popravdě řekl, když jej žádala o alternativní postup léčby: "Víte, já tomu postupu nerozumím, byl jsem vzděláván jiným směrem, ale pokud je to Vaše přání, respektuji jej. Domluvme se na tom, že mne budete o výsledcích zvoleného postupu informovat, budeme průběh společně sledovat." Bohužel u nás stále působí historie vnucených postupů i dvacet let po revoluci, je hluboce zakořeněna, takže celý proces bude trvat zřejmě dlouho.

Dalším bodem pohledu na budoucnost medicíny je zodpovědnost.

Na jedné straně existuje volání po svobodě rozhodování, na druhé straně je otázkou, kdo má za toto rozhodnutí nést odpovědnost. Nelze tedy přistupovat k lékaři, chtít po něm alternativu a přitom na něm nechat odpovědnost. Tak to by jistě nešlo.

Každý člověk se na vzniku své nemoci podílí, sám také musí nést odpovědnost za své léčení a sám si má zvolit cestu, kterou se vydá.


Předchozí první díl…

MUDr. P. Šácha,
SYMBINATUR

Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  MORINGA & RHODIOLA - více MORINGA & RHODIOLA
  výrobce: VIANUTRA
  potravní doplněk – unikátní kombinace nejbohatšího přírodního zdroje živ...
  LIPOSOMAL MAGNESIUM - více LIPOSOMAL MAGNESIUM
  výrobce: AVITA
  liposomální hořčík Liposomální forma umožňuje rychlé rozpuštění a vstřeb...
  BREWERS YEAST STAR - více BREWERS YEAST STAR
  výrobce: STARLIFE
  Přípravek BREWERS YEAST STAR obsahuje pivovarské kvasnice, které mají rozsá...
  ROVNOVÁHA ŽIVOTA - více ROVNOVÁHA ŽIVOTA
  výrobce: Rovnováha života
  Po třicetileté praxi sepsal MUDr. P. Šácha své poznatky z oblasti medicíny....
  SYMBI II - Laktobacily - více SYMBI II - Laktobacily
  výrobce: Systém Symbi
  Doplněk stravy Symbi II je důležitým pokračováním probiotických prostřed...
  INOSITOL-HEXA STAR - více INOSITOL-HEXA STAR
  výrobce: STARLIFE
  INOSITOL-HEXA STAR obsahuje přírodní, velmi bezpečnou látku Inositol Hexaph...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály