Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Bakteriofágy - návrat podivné léčbyPřevzato to z
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tema/181-bakteriofagy-navrat-podivne-lecby/

Lékaře stále více znepokojuje stoupající odolnost bakterií, šíření nemocničních infekcí, jako je MRSA, i skutečnost, že farmaceutické firmy upouštějí od vývoje nových antibiotik. Předpokládá se tedy, že většina antibiotik bude za několik generací téměř neúčinná. To ovšem znamená, že pro jinak neléčitelné infekce budeme muset přijmout "podivnou" terapii. Jedná se využití bakteriofágů - tedy virů, které "požírají" bakterie. Tato léčba má své kořeny v Sovětském svazu, ale krátce prosperovala i na západě. Fágová terapie sice předcházela léčbu antibiotiky, ale pak jimi byla zcela vytlačena. Nyní začíná prožívat svoji renesanci, a to ať při léčbě bakteriálních onemocnění, při vyhlazování nemocničních infekcí, nebo v potravinářství jako nástroj k odstranění patogenů, jako je salmonela. V Gruzínském Eliavově ústavu pomocí bakteriofágů již léta úspěšné léčí i takové nemoci, jako je diabetická noha, proleženiny, žaludeční vředy a infekce MRSA, ale i dyzentérie, tyfus a paratyfus, cholera a záněty močových cest. V polské Wroclawi se této experimentálně léčbě podrobují pacienti z celého světa. Odborníci i u nás nyní říkají - nyní opět nastal čas se podrobně fágy zabývat, podporovat jejich výzkum a upřesnit jejich léčebné možnosti.

Zdravotníky stále více znepokojuje šíření nemocničních infekcí. Bakterie jsou k léčivům stále odolnější. Zlatý stafylokokse stává hrozbou mnoha nemocnic. Přitom většina antibiotik bude za několik generací téměř neúčinná. Farmaceutické firmy mají zároveň problémy s hledáním nových antibiotik, neboť jejich vývoj není ani krátkodobý, ani levný. V Polsku ale uplatňují na úporné a neléčitelné infekce nezvyklou metodu.

Joanna Szciepankiewiczova-Battekova, pacientka: To, co se nepodařilo předtím vyléčit za půl roku, je teď vyléčené. Proti stafylokokům používají několik druhů bakteriofágů a vybírají ten nejlepší. Beru ho přes tři týdny a vypadá to, že jsme stafylokoka porazili.

Joanna je jednou z několika set pacientů z celého světa, kteří přijíždějí sem do Wroclawi. I my jsme se vydali do Ústavu imunologie a experimentální terapie Polské akademie věd, abychom zjistili, jak tato léčba pomocí bakteriofágů probíhá.

Bakteriofágy jsou viry, které usmrcují bakterie. Jsou tak malé, že je odhalí jen elektronový mikroskop. Fágy jsou nejpočetnější a nejrozšířenější zástupce živočišné říše na naší planetě. Doslova každý druh bakterie má své vlastní bakteriofágy, které ji umí zničit - vědci říkají lyzovat.

Bakteriofágy se vyskytují všude tam, kde žijí i příslušné bakterie - tedy v půdě, zvířatech i v nás. Ale přesto nejsou nebezpečné ani pro rostliny, ani pro živočichy, ani pro člověka. Tak třeba v jednom centimetru krychlovém této odpadní vody se nachází více než sto miliónů fágů.

Do dnešní doby bylo popsáno mnoho tisíc fágů. Bakteriofágy mají nejrůznější tvar - kulatý, hranatý, protáhlý. Mohou být holé, nebo opatřené hroty a bičíky. Fágy jsou v přírodě nesmírně důležité - drží na uzdě bakterie.

Historie objevu a využití bakteriofágů sice není dlouhá, ale byla spletitá. Roku 1896 Ernest Hankin pozoroval, že voda z indické řeky Gangy brání rozvoji cholery, ale nedovedl to vysvětlit. Roku 1915 si Frederick Twort všiml, že čas od času se některé z bakteriálních kolonií rozpustí a zmizí. O dva roky později publikoval Félix D´Hérelle práci, ve které uvedl, že příčinou těchto jevů je virus parazitující na bakteriích a nazval je "bakteriofágy", čili požírače bakterií. D´Hérelle brzy pochopil, jaký význam by objev mohl mít. Ve dvacátých letech minulého století vyléčil v Indii různými bakteriofágy tisíce lidí s cholerou nebo jinými zánětlivými a průjmovými onemocněními. S kolegou Giorgiem Eliavou pak v gruzínském Tbilisi založil v roce 1923 Eliavův ústav bakteriofágů, mikrobiologie a virologie, který s úspěchem pracuje až dodnes. Roku 1930 se začaly bakteriofágy pro léčbu připravovat i ve Spojených státech a zdálo se, že jim nestojí nic v cestě. Avšak postupně začaly přibývat práce se spornými výsledky a po objevu antibiotik se na fágy téměř zapomnělo. Nyní se ví, že tento počáteční neúspěch způsobila také nedostatečná znalost bakteriofágů.

Ve wroclawském ústavu začali fágy studovat brzy po druhé světové válce. Bakteriofágy, které tady izolovali a připravili, postupně dodávali do okolních nemocnic. Avšak teprve v roce 1995 v ústavu otevřeli kliniku pro ambulantní pacienty. Zájemci o léčbu sem nejdříve musí poslat vzorky svých tkání, aby vědci mohli zjistit, jaké bakterie pacienta napadly.

Joanna Szciepankiewiczova-Battekova, pacientka: Měla jsem těžký zánět průdušek a nemohla jsem proto vykonávat svou práci - přednáším totiž na škole. Prošla jsem terapií antibiotiky. Ta ale neúčinkovala, takže mne doporučili na léčbu pomocí fágů.

V ústavu přijímají jen nejtěžší případy.

MUDr. Ryzsard Miedzybrodski, Centrum fágové terapie, NZOZ při Institutu imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Shromáždíme veškeré výsledky a zkontrolujeme, jestli pacienta opravdu není možné léčit jinak. Pak zjišťujeme, jestli máme v naší kolekci fága, kterého bychom mohli použít.

Banka bakteriofágů ve wroclavském institutu patří k těm nejrozsáhlejším na světě. V chladu o teplotě dva až osm stupňů Celsia se uchovávají fágy z několika kontinentů. Tyto bakteriofágy napadají nejrůznější bakterie - E. coli, stafylokoky, pseudomonády, enterobakterie, klebsiely … prostě na každou bakterii mají desítky fágů. Je to ale bezpečné, pohybovat se mezi tolika viry?

Beata Weber-Dabrowska, Ph.D., Laboratoř pro výzkum bakteriofágů, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Je to naprosto bezpečné, protože fágy nejsou toxické pro vyšší organismy, ke kterým patří i člověk nebo zvířata.

A jak vlastně bakteriofágy bakterie ničí? Fág tvořený hlavičkou a bičíkem na určitém místě nasedne na bakterii a vstříkne do ní svoji DNA. Bakterie je pak přinucena přepsat virovou DNA a podle ní vytvořit součásti "těla" fága. Za dvacet pět minut v bakterii vznikne až tisíc nových virových částic. Bakterie také musí podle instrukcí viru vytvořit enzym pro vlastní záhubu. Tento enzym rozpustí stěnu bakterie, nově vzniklé bakteriofágy se uvolní a cyklus se opakuje.

Beata Weber-Dabrowska, Ph.D., Laboratoř pro výzkum bakteriofágů, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Když pacient vypije roztok s fágy, tak přes trávicí systém proniknou do žil a pak se cévami dostanou ke zdroji infekce. Napadnou bakterie, které najdou, a tím je zničí. Průběžně se vylučují močí a nakonec z těla úplně zmizí.

Výhody fágové léčby oproti léčbě antibiotické jsou tedy zřejmé. Určitý fág funguje jen na danou bakterii, zatímco antibiotika ničí i další druhy a narušují mikrobiální rovnováhu. Léčba fágy probíhá bez nežádoucích účinků a mnohdy stačí i nízká dávka a jednorázová aplikace. Výběr fága je rychlý a snadný.

Beata Weber-Dabrowska, Ph.D., Laboratoř pro výzkum bakteriofágů, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Toto je kmen od pacienta pro kontrolní testování. Rádi bychom zjistili, jestli je fág stále aktivní. Okolo jsou všude bakterie stafylokoka a tady je velká oblast bez bakterií, kde je fágy zničili.

Bakterie se samozřejmě proti fágům brání. Každý kmen má na svém povrchu množství charakteristických bílkovin, z nichž některé slouží jako vstupní brána. Fágy infikují pouze ty bakterie, které mají na svém povrchu vhodnou "bránu". Bakterie sice může "bránu" změnit, to ji však neuchrání proti mnoha dalším fágům, kterým změněná "brána" vyhovuje. Takže není problém najít pro léčbu jiného vhodného fága.

MUDr. Ryzsard Miedzybrodski, Centrum fágové terapie, NZOZ při Institutu imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Někdy provádíme nové výtěry, abychom zjistili, jestli se citlivost bakterií na fágy nezměnila. Pokud ano, vybereme dalšího fága, který účinkuje.

Přesto léčba pomocí bakteriofágů zůstává léčbou experimentální.

Prof. Andrzej Gorski, vedoucí Centra fágové terapie, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Experimentální terapie znamená, že se zabýváte případy, ve kterých je současná medicína bezmocná.

Tehdy má lékař právo uplatnit léčbu, která ještě není dopodrobna prostudována. I experimentální terapie má svá pravidla. Musí ji povolit bioetická komise a pacient musí podepsat informovaný souhlas. Pomocí fágové terapie v ústavu vyléčili na 80 % případů, které standardní medicína považovala za beznadějné.

Prof. Andrzej Gorski, vedoucí Centra fágové terapie, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Až dodnes, a máme březen 2007, nikdo nepopsal závažné vedlejší účinky fágové terapie.

Vědci však stále chtějí poznat fágy mnohem lépe a do větších podrobností. U nás v 60. letech minulého století studoval léčebné účinky fágů Dr. Jiří Pillich z Biofyzikálního ústavu. Začal pracovat s fágy, které účinkovaly proti odolným kmenům stafylokoků. Jeho postup pak používali v nemocnici v Třebíči k léčbě otevřených zlomenin i zánětů průdušek a plic u dětí.

Vstupujeme do Laboratoři molekulární diagnostiky mikroorganizmů. Ta je součástí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Biology tady zajímá hlavně genetika fágů. Chtějí totiž vyloučit možnost, že by fágy určené k léčbě mohly také škodit.

Prof. RNDr. Jiří Doškař, Laboratoř oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU, Brno: Nebezpečí spočívá především v tom, že některé bakteriofágy nesou ve svém genomu, to znamená ve své genetické informaci geny, které mohou kódovat nejrůznější toxiny.

Fágy jsou totiž zdrojem mnoha genů. Postupně je rozšiřují mezi bakteriemi. Pokud by se použil fág, který přenáší gen pro toxin, mohla by léčba naopak přitížit. Dnes je jasné, že vztahy mezi fágy a bakteriemi jsou mnohem komplikovanější, než se dříve zdálo. Tyto vztahy se poznávají právě díky podrobné analýze jejich DNA. Vědce také zajímá podstata ničivého účinku fágů a jejich schopnost napadat a usmrcovat většinu kmenů určitého druhu bakterie.

Vědci také chtějí využít skutečnosti, že fágy stejně jako jiné viry rychle mutují a mění tak svou genetickou informaci. Mutacemi by se mohly získat viry proti dosud neléčitelným bakteriálním infekcím. Brněnským vědcům se už podařilo připravit rozsáhlý soubor nových fágů, které dokáží usmrtit prakticky každý kmen zlatého stafylokoka na téměř sto procent!

Prof. RNDr. Jiří Doškař, Laboratoř oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU, Brno: U virulentních fágů nás samozřejmě zajímají lytické enzymy, to znamená ty, které fágy využívají jednak proto, aby se dostaly dovnitř buňky, a potom aby se z těch buněk opět uvolnily poté, co se pomnoží.

Tyto enzymy rozpouštějí bakterie a mají velký praktický význam pro vlastní léčbu. Samotný enzym se může přimíchat do různých antibakteriálních gelů, sprejů nebo mastí. Vědce však trápí ještě jedna záhada.

Prof. RNDr. Jiří Doškař, Laboratoř oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU, Brno: Stále zbývá rozhodnout tu podstatnou otázku: Jak vlastně ty fágy působí. Jestli je to spíš ten lytický účinek, anebo jestli je to otázka imunologická.

Tuto otázku otevřel vlastně již Dr. Pillich před čtyřiceti lety. Domnívá se, že roztok s fágy obsahuje také zbytky bakterií, které fág rozložil, a že právě tyto zbytky vyvolávají celkovou imunitu. Působí tedy jako očkovací látka. Proto by se fágové roztoky neměly čistit, aby neztratily svůj účinek.

Vědci tedy musí ještě vyřešit spousty nejasností, ale jedno je jisté: fágy působí. Na internetu se nabízejí přípravky s bakteriofágy, jako gely na problematickou pleť, zubní pasty proti parodontóze, nebo spreje proti růstu bakterií, které způsobují zvracení a průjmy. Fágy v krmné směsi mohou zamezit rozvoji chorob přenášených skotem nebo drůbeží. Fágem se může ošetřit maso, sýry, ryby a jiné potraviny, třeba proti salmonelóze. U nás se však vyrábí jen jeden přípravek, který se může použít na úporné nehojící se rány.

RNDr. Marek Moša, PhD., výkonný ředitel, Sevapharma: Vyrábí se od roku 1989, jedná se o bakteriofágový lyzát, který je proti Stafyloku aureu, a máme v současné době spousty vyléčených pacientů tímto produktem.

Princip výroby je v podstatě stejný, jako příprava ve výzkumných laboratořích -farmaceutické firmy však musí dodržovat princip "Správné výrobní praxe". Musí zachovávat přísné zásady hygieny, aby se zabránilo jakékoli nežádoucí kontaminaci. Zvyšují se tím ovšem náklady na technologii. Proč se však bakteriofágových přípravků nevyrábí více, když jsou jejich přednosti jasné a nežádoucí vedlejší účinky zanedbatelné?

Prof. Andrzej Gorski, vedoucí Centra fágové terapie, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Teď už to vím. Jednak se lékař stydí říct, že neví, co jsou bakteriofágy. Bojí se to říct.

Navíc antibiotika jsou mnohem dražší, takže jejich prodej přináší farmaceutickým firmám vyšší zisk. Fágy jsou naproti tomu neobyčejně levné, což může být paradoxně jejich nevýhodou.

Prof. Andrzej Gorski, vedoucí Centra fágové terapie, Institut imunologie a experimentální terapie, Wroclaw: Takže opakuji: Protože fágy jsou levnější než antibiotika, a to je jejich slabost!


Šárka Speváková

Tiskové zprávy
14.01.2020 - Divadelní představení - PÍSEK DO OČÍ

13.01.2020 - POZVÁNKA NA KONCERT

23.12.2019 - Slavnostní zahájení

16.12.2019 - Vánoční koncert

23.11.2019 - Adventní koncert

04.11.2019 - O rodu Delly, který prošel historií Morkůvek

14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

31.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je solení

24.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

14.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

10.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

22.06.2017 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

16.06.2017 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

12.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Před létem se vybavíme mladým ječmenem

05.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu MOLEKULÁRNÍ VODÍK

29.05.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

19.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

09.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je MULTI STAR

28.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

18.04.2017 - Symbinatur point v Brně - alergie

07.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

03.04.2017 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

26.03.2017 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

20.03.2017 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

10.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Mini-přednáška nejenom o prevenci

06.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Liposomální léčiva nastupují

27.02.2017 - Symbinatur point v Brně - věnovaný autoimunitním nemocem

20.02.2017 - Symbinatur point v Brně - řešení zdravotních problémů

13.02.2017 - Symbinatur point v Brně - Preventivní opatření před těhotenstvím

05.02.2017 - Symbinatur point v Brně - STARLIFE

29.01.2017 - Symbinatur point v Brně - AVITA

20.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

16.01.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

09.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.01.2017 - Symbinatur point v Brně - ALOE ARBORESCENS

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

19.12.2016 - SYMBINATUR point v Brně

12.12.2016 - Symbinatur point v Brně - vánoční balíčky AVITA

05.12.2016 - Symbinatur point v Brně - ZDRAVÉ VIDĚNÍ

21.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MULTI STAR

14.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.11.2016 - Symbinatur point v Brně - Akné

31.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

24.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

17.10.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA

10.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Podzim - chlorella a mladý ječmen

03.10.2016 - Symbinatur point v Brně

26.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity IV

18.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity III

12.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity II

05.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity

29.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Školní rok začíná – BRAIN STAR je připraven

22.08.2016 - Symbinatur point v Brně

15.08.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA - ALOE VERA AND ENZYMES

06.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Přehled antioxidantů

01.08.2016 - Symbinatur point v Brně

25.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

18.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

11.07.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

04.07.2016 - SYMBINATUR point v Brně

27.06.2016 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

20.06.2016 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

13.06.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.06.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

23.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

09.05.2016 - Symbinatur point v Brně – DEAD SEA MORINGA

02.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

25.04.2016 - Symbinatur point v Brně – NEUROCHOLIN

18.04.2016 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

11.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro a mladý ječmen

04.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

28.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Acaí

20.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

13.03.2016 - Symbinatur point v Brně – ADAPTACE na stres

07.03.2016 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

29.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu je měření na přístroji DFM

22.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

15.02.2016 - Symbinatur point v Brně – Jak se připravit na alergii

08.02.2016 - Symbinatur point v Brně - O možnostech detoxikace

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

02.01.2016 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

14.12.2015 - Symbinatur point v Brně - Vitalita po padesátce

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

24.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

17.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu podstatné téma

08.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu: Porucha štítné žlázy

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

26.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Ramissio Revitalize

19.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

12.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je revmatoidní artritida

06.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Mladý ječmen a léto

29.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

15.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je epigenetika

08.06.2015 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

24.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Sledování účinku chlorelly na zdravotní stav

17.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je zdravý spánek

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

25.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je kolagen

20.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

13.04.2015 - Symbinatur point v Brně

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

06.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je beta glukan

30.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je alergie

23.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je GOJI

15.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nesnášenlivost mléka

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

02.03.2015 - Symbinatur point v Brně

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

27.07.2014 - Večer u cimbálu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
CURCUMA LONGA STAR - více CURCUMA LONGA STAR
výrobce: STARLIFE
Kurkuma neboli indický šafrán má původ v jižní Asii. K léčebným účelům se t...
SlimStar - více SlimStar
výrobce: Health Detox
Kdyby to tak šlo bez diet? Kdybych nebyla tak unavená? Měla silnou vůli? N...
BioBeam 660 - více BioBeam 660
výrobce: BioBeam
Přístroj BioBeam™ 660 je využíván zejména při léčbě: - kožních onemocnění -...
SAW PALMETTO - více SAW PALMETTO
výrobce: STARLIFE
SAW PALMETO je formule, jejíž hlavní složkou je extrakt ze serenoi plazivé....
GREEN TEA STAR - více GREEN TEA STAR
výrobce: STARLIFE
GREEN TEA STAR obsahuje extrakt ze zeleného čaje, který se v čínském lékařs...
ACEROLA STAR - více ACEROLA STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy se sladidlem a přírodním sladidlem Vitamin C přispívá k ...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály