Hypotyreóza Se vyznačuje nedostatkem hormonů štítné žlázy. Při primární hypotyreóze je současně zvýšený TSH. ...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Autoimunitní nemoci štítné žlázy

Autoimunitní nemoci štítné žlázy

Autoimunitní nemoci štítné žlázy
Hypotyreóza
Se vyznačuje nedostatkem hormonů štítné žlázy. Při primární hypotyreóze je současně zvýšený TSH. Jestliže je zvýšení TSH jen nevýrazné a volné tyroidální hormony jsou v normě, jde o latentní hypotyreózu.
Hypotyreózu způsobují na 95 % primární poruchy štítné žlázy. Sekundární a terciální poruchy a konečně periferní rezistence k hormonům štítné žlázy se vyskytují vzácně.

Primární hypotyreóza

redukce výkonné funkčí tkáně štítné žlázy
- chronická autoimunitní tyreoitida
- terapie radioaktivním jodem
- resekce štítné žlázy
- poruchy vývoje štítné žlázy
- infiltráty

poruchy syntézy hormonů
- kongenitální defekty
- nedostatek jódu
- tyreostatika
- nadbytek jódu


Sekundární hypotyreóza
- zničení nebo utlačení tyreotropních buněk hypofýzy


Terciální hypotyreóza
- onemocnění hypotalamu

Periferní rezistence na hormony štítné žlázy


Nejčastější příčinou je destrukce parenchymu štítné žlázy lymfocytárním zánětem autoimunitní povahy - Hashimotova tyreoiditida. Podle autora, který ji popsal jako první, bývá spojována se strumou.
Patogeneze autoimunitní tyreoiditidy vychází z aktivace CD4-pomocných T-lymfocytů, jejichž původ není zcela jasný. CD4-T-lymfocyty aktivují jak CD8-T-lymfocyzy, tak B-lymfocyty.

Za bezprostřední příčinu hypotyreózy se považuje cytotoxický účinek CD8-lymfocytů, které destruují tyreocyty.Cytokiny současně indukují expresi molekul HLA-antigenů II.třídy na povrchu tyreocytů. To vytváří předpoklad pro často pozorovanou tvorbu protilátek zaměřených proti strukturním komponentům buněk štítné žlázy. ( obr. patogeneze) Podíl, jaký mají autoprotilátky proti štítné žláze na vzniku hypotyreózy, čeká na své objasnění. V klinické rutinní praxi se za známku toho, že jde o autoimunitní tyreoiditidu, považuje přítomnost protilátek proti tyreoidální peroxidáze.

Autoimunitní tyreoiditida se často vyskytuje u žen i mužů, kteří jsou nositeli určitých typů HLA. Klinické příznaky hypotyreózy lze odvodit od fyziologických účinků hormonů. V popředí stojí hromadění glykosaminoglykanů ve tkáních, které spolu se zvýšenou permeabilitou kapilár tvoří intersticiální edém( myxedém). Pacient se zdá oteklý, je nápadně pomalý, má suchou, drsnou kůži a chraplavý hlas. Myokard ztrácí část svých kontraktilních schopností, což spolu s bradykardií snižuje srdeční výdej. Nezřídka lze zjistit dilataci komor, perikardiální výpotek a edémy. Laboratorní hodnoty ukazují na poškození svalových buněk ( zvýšení LDH a AST). Často jsou dobře patrné také psychické změny. Vedle snížené iniciativy a oslabení koncentrace se vyskytují i agitované psychózy. Často se objevuje zácpa.

Patogeneze autoimunotyreopatií.
Zpočátku se na základě genetické predispozice a účinkem různých faktorů aktivují prekurzory T- lymfocytů. T - lymfocyty produkují cytokiny a spouštějí cytotoxickou ( Hashimotova tyreoiditida) nebo humorální ( m. Basedow) imunitní odpověď. Prezentují se tyreoidální antigeny jako tyreoidální peroxidáza (TPO) nebo receptory TSH (TSH-R) a vznikají odpovídající protilátky ( protilátky proti TPO, TPO-Ab nebo proti receptorům TSH).
Stanovení TSH dovoluje spolehlivě zachytit nejčastější poruchy štítné žlázy.
Sekrece hormonů štítné žlázy závisí na hypotalamo-hypofyzární regulační smyčce.
Popis k obr. Funkci štítné žlázy regulují hypotalamická jádra, která prostřednictvím TRH spouštějí sekreci hypofyzárního TSH. Stanovení koncentrace TSH v krvi poskytuje ve většině případů dostatečnou informaci o funkci hypofyzárního regulačního okruhu.

Hypotalamický TRH ( tyreotropin uvolňující regulační hormon) stimuluje hypofyzární tyreotropní buňky, ty vyplavují TSH a ovlivňují tak sekreci T3 a T4. Hormony T3 a T4 zpětně tlumí sekreci TRH a TSH, čímž se zpětnovazevní smyčka uzavírá. Při nedostatečném výdeji hormonů ze štítné žlázy způsobuje výpadek této smyčky zvýšení sekrece TSH. Obráceně, při hypertyreóze vyvolává nadměrná produkce hormonů štítné žlázy snížení TSH.

Primární hypotyreóza se vyznačuje zvýšenými hodnotami TSH a sníženými hladinami hormonů štítné žlázy. Její nejčastější přičinou je lymfocytární tyreoiditida, která cytotoxicky poškozuje tyreocyty.


Hypertyreóza
O hypertyeózu jde tehdy, jestliže jsou cílové buňky vystaveny neúměrně vysokému množství hormonů štítné žlázy. Rozvinutou primární hypertyreózu charakterizuje suprese TSH a zvýšené T3 a T4 nebo- vzácněji -pouze T3 ( T3-hypertyreóza) U latentní hypertyreózy nacházíme nižší TSH, aniž je zvýšena koncentrace hormonů štítné žlázy. Stejné spektrum laboratorních hodnot lze pozorovat i při tyreostatické terapii, při níž se fT4 a fT4 normalizují o několik týdnů dříve než TSH.
Nejčastější příčinou hypertyreózy je zvýšená funkce štítné žlázy z její nadměrné stimulace ( například protilátkami proti receptorům TSH; frekvence 60-70 %) nebo při její funkční autonomii (20-30%). Řidčeji se hormony uvolňují po destrukci štítné žlázy zánětem.

Příčiny hypertyreózy
-nadbytek TSF ( vzácně)
-abnormální stimulace receptoru TSH
1. morbus Basedow
2. mola hydatiosa
-funkční autonomie (unifokální/multifokální)
-tyreoiditida (subacutní, Hashimotova)
- tyreotoxicosis facilita
- funkčně aktivní folikulární karcinom
- struma ovarii


Basedowa nemoc
Je nejčastější hypertyreózou. Postihuje hlavně ženy ve věku mezi 30 až 60 roky. Jde o autoimunitní onemocnění, kterého se účastní různé orgánové systémy.Vedle hypertyreózy provázené strumou se u více než 50 % případů vyskytuje endokrinní oftalmopatie, která se manifestuje zduřením víček, exoftalmem a popřípadě i poruchami hybnosti očí. Méně často lze zjistit endogenní dermatopatii.

Patogeneze
Příčinou hypertyreózního stavu a vzniku strumy je přítomnost autoprotilátek zaměřených proti receptorům TSH štítné žlázy ( tyreoideu stimulující imunoglobulin TSI). Protilátky jsou podobně jako TSH schopny stimulovat tyreocyty aktivací adenylátcyklázy. Je možno je prokázat v krvi pacientů a jsou důležitým prvkem diagnózy.

Zatím se neví, co syntézu chybně zaměřených protilátek spouští. Vedle genetických dispozic hrají pravděpodobně roli infekce nebo jiná poškození štítné žlázy, které způsobí, že normální receptory buněk získají antigenní vlastnosti. Počáteční změny nakonec vyústí v sekreci cytokinů a v expresi molekul HLA II. třídy na povrchu buněk. To umožní prezentovat receptory TSH pomocným lymfocytům jako antigeny. Aktivované CD4-lymfocyty uvolní cytokiny a zprostředkují produkci TSI z B- lymfocytů
Z uvedeného popisu je zřejmé, že počáteční stupně patogeneze Basedovy choroby jsou podobné jako v případě Hashimotovy tyreoiditidy. Skutečně se vyskytují případy, kdy lze obě onemocnění navzájem jen velmi těžko odlišit nebo kdy dokonce přechází jedno v druhé.

Primární hypertyreózu lze rozpoznat podle suprese TSH při současném zvýšení hormonů štítné žlázy. Nejčastěji se manifestuje jako Basedowova choroba, která postihuje většinou ženy mladšího věku.

MUDr. P. Šácha,
Symbinatur medicína
www.symbinatur.comSymbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Mentální anorexie
 • Duhringova choroba
 • Bércový vřed z pohledu nových možností
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Refluxní nemoc jícnu
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Cukrovka
 • Chrápání
 • Autismus
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Předzvěst - varování, že se něco stane
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Apoptóza
 • Revmatoidní artritida podle příčin
 • Břišní křeče
 • Asthma bronchiale u dětí
 • Únava
 • Osteoporóza
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Protilátky proti jaterním buňkám
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  GINGER STAR - více GINGER STAR
  výrobce: STARLIFE
  Zázvor podporuje trávení, příznivě působí proti nevolnosti, zvláště v obdob...
  ALOE ARBORESCENS - 830g - více ALOE ARBORESCENS - 830g
  výrobce: MERCURY
  Bio - originální receptura s medem bez alkoholu (830 g) Doplněk stravy po...
  FLYING - více FLYING
  výrobce: BioBeam
  MODERNÍ DIGITÁLNÍ ELEKTROSTIMULAČNÍ PŘÍSTROJ FLYING je novou generací mezi...
  CHLORELLA STAR - více CHLORELLA STAR
  výrobce: STARLIFE
  Chlorella je zelená sladkovodní řasa, jednobuněčný organismus, jehož název ...
  SYMBI I - Probiotikum - více SYMBI I - Probiotikum
  výrobce: Systém Symbi
  Filozofie SYMBI je velmi jednoduchá, kopíruje přírodu. Název je odvozen o...
  MIGRELIFE - více MIGRELIFE
  výrobce: STARLIFE
  Obsažené bylinky v produktu MIGRELIFE, máta peprná, rozmarýn a řimbaba jsou...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály