V tomto článku budeme pokračovat studií, jak se mění mozek člověka během života a s přibývajícími léty....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Aby se mozek ve stáří nezmenšoval

Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
Aby se mozek ve stáří nezmenšoval


V tomto článku budeme pokračovat studií, jak se mění mozek člověka během života a s přibývajícími léty.
Doporučuji se vrátit k článkům Biologické stárnutí lidského organismu a také k článku Stárnutí je provázeno imunitními změnami.


To je článek docela zásadní, když vezmeme v úvahu skutečnost, že mnohé příznaky související se stárnutím jsou přímo nebo nepřímo způsobeny nadbytkem širokého spektra autoprotilátek v organizmu stárnoucího člověka.

Tyto autoprotilátky jsou přímo zaměřeny proti endokrinnímu, imunitnímu a zažívacímu systému a také proti pojivové tkáni, kloubům a různým partiím mozku. Mechanizmy těchto autoimunitních procesů zaujímají důležité místo u stárnoucího organizmu a jsou totožné s těmi mechanizmy, které jsou přítomné u plně rozvinutých autoimunitních chorob.

Mozek se u každého člověka s přibývajícím věkem zmenšuje a výše uvedený článek uvádí množství příčinných faktorů, proč se tak děje. Měli bychom se tedy v průběhu života snažit o to, abychom zůstávali fit. Mozek potřebuje dobrý spánek, aby se spánkem detoxikoval od psychotoxinů!

Ve své poradně přicházím do kontaktu s pacienty, jejichž problém se odehrává na emocionální a mentální úrovni. Tito pacienti jsou v uvedené oblasti vystavováni ohromnému tlaku.
Není divu, že nejčastější stížnosti jsou na deprese, úzkost, nespavost, syndrom vyhoření. Život těchto zhroucených pacientů je vždy spojen se špatným životním stylem a s nevyřešenými emocionální problémy. Moderní svět kolem nás si vybírá svoji daň zvyšováním konkurenceschopnosti a informačního přetížení, jakož i spěchu, časové naléhavosti, boje o přežití, ale i zbytečné touhy po materiálnu.

Jednotlivé systémy našeho těla mezi sebou komunikují společným jazykem a je stále víc jasné, že psychický stav ovlivňuje přes nervový systém a také prostřednictvím hormonů imunitní systém. Pak si dovedeme vysvětlit, že spolu souvisejí metabolické nemoci a autoimunitní choroby, alergie, stejně jako nemoci, které spojuje mozek a střevo, játra a ledviny - všechny mají společný jmenovatel.

Proč „psycho“ toxiny?

Stres provokuje tvorbu kortizolu: Jeho role coby stresového hormonu je krátce řečeno složitá. Při akutním stresu se uvolní přes adrenergní systém a zmobilizuje síly organizmu k obraně v nebezpečí. Ale pokud stres působí dlouhodobě, začnou se projevovat nepříznivé účinky kortizolu a tehdy již máme hovořit o „psycho“ toxinu.

Známe nepříznivé účinky na mitochondrie, na regulace matrix – tedy mezibuněčného prostoru. Čtenáři našich stránek jsou již bohatě seznámeni s důležitou rolí matrix v našem těle. Známe negativní účinky na mozkovou tkáň, na imunitní systém, inzulinový metabolizmus, střevo a játra.

V době krátkého stresu vidíme v oblasti imunitních regulací posun k TH1, ale pokud je tento stav dlouhodobý a produkce kortizonu z nadledvinek nadměrná, dojde k posunutí TH2 stavu imunity, a to paradoxně zvyšuje nakonec riziko alergie, ale také choroby, jež vyprovokují např. virové infekce, jakou je EBV a CMV, plísně, ba dokonce to nastartuje také rakovinu.

Často je můj pacient překvapen, proč dostal infekční mononukleózu či jinou nemoc, když předtím jeho imunitní systém pracoval normálně. Poté, co si vytvoříme životní časovou osu klienta, uvidíme zřetelně i souvislost s dlouhodobě trvajícím stresem. Virus přijde už jen coby spouštěč a není hlavní příčinou nemoci.

Ve střevě vidíme, že hormon hypothalamu, jenž kortizol uvolňuje, má receptory ve střevní výstelce, a když je jeho aktivita zvýšena, zvýší se také propustnost střeva, což podporuje vznik mnohých „podivných“ alergií, intoxikací. Setkáme se s přetížením jaterním a nejsou vzácná ani systémová onemocnění, která spouštějí jindy banální antigeny prosakující střevní výstelkou.

Jasnější je také role kortizolu u nemocí srdce a cév a také u metabolického syndromu v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu, triglyceridů apod.

Je znám nový pojem „centrální obezita“ a je to důkaz jedné z metabolických akcí kortizolu. Velmi často proces pokračuje k inzulinové rezistenci, a proto si můžeme vysvětlit, proč při těchto okolnostech přestává fungovat inzulin.

Kortizol je katabolický hormon a sdílí receptor např. s anabolickým testosteronem ve svalech. Pokud je kortizol neustále vylučován, časem pozorujeme posun testosteronu, s následnou svalovou atrofií a sníženou výkonností.

Stres má ohromný vliv na extracelulární matrix, protože kortizol hraje roli v přirozené degradaci a v procesu opravy matrice. Střídání nočního a denního rytmu kortizolu je důležité zejména v matrix. Nespavost a práce přesčas, ponocování, diskotéky, decibely, stroboskopické světlo, záření počítačových monitorů, mobilů ruší tento zásadní cyklus a udržuje kortizol v aktivitě v té fázi, kdy tam nemá být.

Místo toho, aby nastala očistná fáze klidu v noci, je zaplavena „PSYCHO“ toxinem.

Degradace a oprava matrix je narušena a dochází k tuhnutí, k otravě, špatné vodivosti, ke zhoršeným enzymatickým dějům, k vyčerpání...

Kortizol má také přímý vliv na mitochondrie: Když se prodlužuje jeho působení, ovlivňuje se tím produkce ATP, což vede ke ztrátě energie v buňkách. Dochází k syndromu vyhoření.

Naši pacienti oslovují poradnu s požadavkem o doporučení nějakého prostředku k provedení detoxikace. Jejich požadavek je zcela logický, oni se skutečně cítí, jako by byli otráveni.

Dnešní vysvětlení pojmu „PSYCHO“ toxin však ukazuje, že není vždy třeba užívání nějakého speciálního detoxikačního prostředku, navzdory tomu, že jich máme na trhu celou řadu, ale je mimořádně důležité obnovit na prvním místě cyklus spánku.

Vyhořelý člověk má odstranit z místnosti, kde spí, všechny rušivé faktory, má zajistit tmu a klid, před spánkem si vyvětrat a nejlépe se i 10 minut projít do míst, kde jsou stromy (zahrada, park, les...). Když navodí spánek, dochází automaticky k přirozené detoxikaci.

Chronicky nemocný člověk nemá schopnost produkovat melatonin. Pro nastartování spánku je možno melatonin před usnutím dodávat. Žel, tato látka byla zařazena do kategorie léčiv a je možno ji získat již jen na předpis, v Česku ji nelze najít ve formě potravního doplňku. Nicméně některé země Evropy mají melatonin stále volně prodejný v lékárnách.

Chronicky nemocný pacient tedy musí udělat ve svém životě zlom. Zastavit vliv stresu, navodit spánek a teprve nyní se má zabývat myšlenkou na detoxikaci těla prostřednictvím diety, vhodného pitného režimu, odkyselování, pohybové aktivity, přitom může použít vhodný přírodní prostředek.

Dobře o tom píše Kurt Tepperwain v článku Základní předpoklady stárnutí.

Tak tedy: lepší spánek, neustále pracovat na udržování svalové síly, zdraví srdce, duševní výkonnosti.

Jsou studie, které ukazují, že když si držíte dobrou kondici ve 40 letech, chráníte si tím mozek před jeho smršťováním v pozdějším věku.

Výzkumníci z Boston University School of Medicine zjistili souvislosti mezi objemem mozkové tkáně ve věku 60 let a úrovní fyzické zdatnosti u čtyřicetiletých osob. Čtyřicátníci, kteří měli nižší fyzickou kondici, nebo ti, kteří měli vyšší hodnoty diastolického krevního tlaku nebo pulsu poté, co běželi několik minut na pomaleji se pohybujícím běžícím pásu (2,5 mil za hodinu), mohou mít s větší pravděpodobností menší objem mozkové tkáně ve věku 60 let.

Výzkumníci vysvětlili, že když někdo není v dobré fyzické kondici, má vyšší TK a puls, má to vliv na malé krevní cévy v mozku, které jsou citlivé na změny krevního tlaku. A právě těmi výkyvy může docházet k poškození výživy mozkové tkáně. Nicole L. Spartano, PhD, postgraduální pracovník z uvedené Boston University School of Medicine, uvedl: "Poškození cév v mozku může přispět ke strukturálním změnám v mozku a kognitivním ztrátám (schopnost poznávat okolí a reagovat na různé akce). V našem šetření jsme chtěli zjistit, zda se přehnaná kolísání krevního tlaku v průběhu cvičení dotknou pozdějších strukturálních změn v mozku."

Do studie bylo zahrnuto 1271 lidí, kteří byli součástí Framingham Offspring Study a účastnili se testování uvedených okolností v průměrném věku 41 let. Potom, když dosáhli 60 let, všichni podstoupili magnetickou rezonancí mozku a kognitivní testování.

Studie poskytuje také další důkazy, že určité chování a rizikové faktory ve středním věku mohou mít důsledky pro stárnutí mozku v pozdějším věku.

Studie byla představena na setkání American Heart Association EPI / Lifestyle 2015 a byla zveřejněná v loňském roce v časopise Neurology. V souhrnu kázala, že tělesná zdatnost v dospělosti (ve studii byl zkoumán věk 18 až 30 let) byla spojena s lepším výkonem na kognitivních testech v počátečních fázích jejich existence až do poloviny 40. let. Další studie ukázala souvislost mezi tím, že fyzicky aktivní člověk má menší tendence k rozvoji demence v pokročilém věku.


SYMBINATUR se pomocí speciálních poraden

soustředí na co nejpečlivější popis a pojmenování cesty patologického procesu, aby tak mohl doporučit prostředek, který odpovídá potřebě organizmu.

V Brně jsme založili pro možnost konzultace tzv. SYMBINATUR POINT


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  DEAD SEA MORINGA - více DEAD SEA MORINGA
  výrobce: AVITA
  doplněk stravy 100% sušina z listů stromu moringa oleifera Klíčové char...
  Resveratrol 125 - více Resveratrol 125
  výrobce: MERCURY
  Doplněk stravy. Resveratrol podle receptury Dr. med. Michalzika obsahuje...
  VIRGIN OLIVE 1000 STAR - více VIRGIN OLIVE 1000 STAR
  výrobce: STARLIFE
  DOPLNĚK STRAVY Panenský olivový olej pro pevné zdraví. VIRGIN OLIVE 1...
  LACTASE ENZYME STAR - více LACTASE ENZYME STAR
  výrobce: STARLIFE
  LACTASE ENZYME STAR je produkt speciálně vyrobený pro osoby, které mají pot...
  SILYMARIN STAR - více SILYMARIN STAR
  výrobce: STARLIFE
  Domovem ostropestřce mariánského – Silybum marianum – je Středomoří. Zdroje...
  GELAHIT FORMULE 1 100ks - více GELAHIT FORMULE 1 100ks
  výrobce: Health Detox
  Popis produktu Složení 1 vegetariánská kaple: vegan mastné kyseliny C.V...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály